Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By di_vui_ve
#1038474 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG 5
CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
1.1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 5
1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 15
1.1.2.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 15
1.1.2.2 Phân loại cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 20
1.2 CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28
1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 28
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 28
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 32
1.3.1 Nhân tố chủ quan 32
1.3.2 Các nhân tố khách quan 34
CHƯƠNG 2 38
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 38
2.1 KHÁI QUÁT VỀ PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 38
2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 53
2.2.1 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 53
2.2.2 PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG - NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 65
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 68
2.3.1 Kết quả đạt được 68
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 70
2.3.2.1 Hạn chế 70
2.3.2.2 Nguyên nhân 71
CHƯƠNG 3 73
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP 73
QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 73
3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 73
3.1.1 Định hướng phát triển chung 73
3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng 76
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA PGD THÀNH CÔNG – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 76
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82
3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam 82
3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ 84
3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 84
KẾT LUẬN 86
1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1 Nhân tố chủ quan
• Chính sách tín dụng của ngân hàng
Một trong những phương pháp quan trọng nhất mà một ngân hàng có thể vận dụng để đảm bảo rằng các khoản cho vay của họ thỏa mãn được những tiêu chuẩn do cơ quan quản lý ngân hàng đặt là thiết lập một chính sách cho vay bằng văn bản. Chính sách tín dụng đó sẽ cung cấp cho cán bộ tín dụng và các nhà quản lý ngân hàng đường lối chỉ đạo cụ thể trong việc ra quyết định cho vay và xây dựng cho vay. Chính sách tín dụng hiểu đơn giản là một tuyên bố về tiêu chuẩn đối với danh mục cho vay của ngân hàng. Đây là kim chỉ nam đảm bảo cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đi đúng quỹ đạo, có ý nghĩa quyết định tới sự thành công hay thất bại của ngân hàng. Chính sách tín dụng không những phải bảo đảm an toàn và khả năng sinh lời cho hoạt động của ngân hàng mà còn phải biết hướng tới khách hàng, đảm bảo tính công bằng, hấp dẫn, khuyến khích được người gửi tiền cũng như người đi vay, đồng thời phải tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Một chính sách tín dụng đúng đắn, hợp lý, biết kết hợp hài hoà giữa lợi ích của khách hàng, ngân hàng và lợi ích của đất nước sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tín dụng.
• Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên ngân hàng
Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên ngân hàng thể hiện ở kiến thức nghiệp vụ và khả năng giao tiếp, kiến thức tổng hợp cũng như kiến thức về marketing, tin học, hiểu biết về kinh tế – xã hội…có trách nhiệm trong công việc và có tư tưởng đạo đức lành mạnh. Cán bộ tín dụng đủ năng lực, trình độ sẽ giúp cho việc cho vay đạt hiệu quả cao vì chỉ có thế việc phân tích, kiểm tra, giám sát, thẩm định khách hàng, phương án sản xuất kinh doanh mới chính xác, an toàn và hiệu quả được.
Bên cạnh đó, do sản phẩm của ngân hàng là sản phẩm mang tính chất dịch vụ mà trong lĩnh vực ngân hàng con người đóng vai trò quan trọng. Khi một khách hàng đến giao dịch thì nhân viên ngân hàng chính là người hướng dẫn, giúp họ hiểu được cặn kẽ dịch vụ mà họ đang cần. Vì vậy, nếu nhân viên đó tỏ ra khó chịu khi hướng dẫn khách hàng thì khách hàng sẽ cảm giác chất lượng dịch vụ của ngân hàng này quá kém mà đặc điểm của cạnh tranh hiện nay là khách hàng sẽ sẵn sàng chuyển sang một ngân hàng khác với chất lượng dịch vụ tốt hơn. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ tín dụng có ảnh hưởng trực tiếp tới cho vay tiêu dùng. Họ là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng, góp phần tạo dựng hình ảnh của ngân hàng, góp phần tăng tính cạnh tranh cho các dịch vụ của ngân hàng.


• Chất lượng và sự đa dạng trong các hình thức cho vay tiêu dùng
Tầm quan trọng của chất lượng và tính đa dạng của hình thức cho vay tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp đến cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Nếu ngân hàng đưa ra những sản phẩm cho vay tiêu dùng quá đơn điệu với chất lượng không cao, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì ngân hàng này không có tiềm lực trong cho vay tiêu dùng. Đặc biệt trong sự cạnh tranh như hiện nay thì chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ luôn cần được các ngân hàng chú trọng. Các ngân hàng cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện đa dạng hóa sản phẩm nhằm củng cố và mở rộng thị phần, duy trì khả năng cạnh tranh.
• Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngân hàng
Khi mà công nghệ chưa phát triển thì quá trình xử lý thông tin rất chậm chạp và khách hàng khi giao dịch gặp nhiều quá nhiều thủ tục, gây tốn nhiều thời gian, do vậy để nó có thể gây ra tâm lý cảm giác phiền phức khi đến ngân hàng. Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin thì khách hàng có thể ở bất cứ đâu cũng có thể vay tiêu dùng cũng như tiếp cận với các dịch vụ khác của ngân hàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Do vậy việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngân hàng là rất cần thiết. Nó góp phần tích cực vào việc giảm bớt khối lượng, xử lý thông tin một cách nhanh chóng và đem lại lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng.
1.3.2 Các nhân tố khách quan
• Khả năng đáp ứng các điều kiện cho vay của khách hàng
Điều kiện cho vay có rất nhiều nhưng không thể không nhắc đến tư cách đạo đức và các loại tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Khách hàng có uy tín sẽ luôn tìm cách để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, trả nợ ngân hàng đúng hạn, không chây ì, lừa đảo gây tổn thất cho ngân hàng. Đạo đức, uy tín của khách hàng ảnh hưởng đến độ xác thực trong thông tin cung cấp cho cán bộ thẩm định của ngân hàng, là yếu tố tác động tới tính chính xác trong hoạt động thẩm định và quyết định cho vay của ngân hàng. Vì vậy việc quản lý hồ sơ xin vay phải được quan tâm đúng mức để góp phần nâng cao hiệu quả thẩm định khách hàng qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
• Trình độ của khách hàng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement