Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jerardo
#1036652

Download miễn phí Đề tài Tìm hiểu về marketing và marketing khách sạn

Chương ICơ sở lí luận chung về Marketing –mix trong kinh doanh khách sạn 1

I- LÍ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ MARKETING KHÁCH SẠN 1

1- Khái niệm Marketing 1

2- Marketing khách sạn 1

a- Khái niệm về Marketing khách sạn 1

Từ định nghĩa trên có thể tóm tắt lại rằng : THE PRICE OF MARKETING 2

PLANNING (lập kế hoạch ) 2

RESEARCH (nghiên cứu) 2

CONTROL (kiểm tra, kiểm soát ) 2

EVALUATION (đánh giá ) 2

b-Đặc điểm của Marketing khách sạn 2

b2-Đặc điểm Marketing khách sạn 5

II-CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ MỤC TIÊU MARKETING 6

1-Chiến lược Marketing 6

a-Chiến lược phát triển tập trung 6

b-Chiến lược phát triển liên kết : Có ba khả năng : 6

c- Chiến lược đa dạng hoá 6

2- Mục tiêu Marketing 7

3-Nội dung của chiến lược Marketing 8

3.1-Chính sách sản phẩm 8

3.2- Chính sách giá cả : 10

Q = 11

Q: lượng ngày-phòng bán ra tại điểm hoà vốn 11

b- Các loại giá trong kinh doanh khách sạn 12

3.3-Chính sách phân phối 14

3.4- Chính sách giao tiếp và khuyếch trương 16

4- Sự cần thiết phải áp dụng Marketing vào lĩnh vực khách sạn 20

cHƯƠNG ii 21

Thực trạng vận dụng Marketing –mix tại công ty khách sạn du lịch KIm Liên 21

I-GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 22

1. Lịch sử hình thành và phát triển 22

2- Cơ cấu tổ chức của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 23

3-Chức năng của các phòng ban 24

4-Đặc điểm lao động của khách sạn Kim Liên 25

Bảng số 1: Cơ cấu lao động theo nhiệm vụ công việc của khách sạn Kim Liên 26

Bảng số 2: Tiền lương bình quân của lao động trong khách sạn Kim Liên 26

5- Cơ sở vật chất kỹ thuật 26

a-Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh lưu trú 27

Bảng số 3: Cơ cấu phòng của khách sạn Kim Liên I: 27

Toàn khách sạn có 2 khu vực lễ tân :khu vực lễ tân A và khu vực lễ tân B. 28

b-Bộ phận ăn uống 28

c -Cơ sở vật chất kỹ thuật của bếp 29

d-Cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận dịch vụ bổ trợ và dịch vụ khác 29

6-Môi trường hoạt động của khách sạn Kim Liên 30

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 31

*Năm 2001 32

D1/D0= t1/t0 x n1/n0 x k1/k0 34

F1 = 15,16 . 1,14 . 485 = 8382 triệu đồng 36

III- HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 36

1-Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động Marketing của công ty khách sạn Kim Liên 36

1.1-Vị trí địa lí 36

1.2-Môi trường Marketing 37

b-Các yếu tố chính trị và pháp luật 38

d- Môi trường văn hoá xã hội 38

e- Sự cạnh tranh 39

1.3-Phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp 39

2-Phân tích thị trường 40

Bảng số 10: Khách quốc tế đến Hà Nội trong những năm qua. 40

2.1-Thị trường mục tiêu 42

Bảng số 14: Số lượt khách phục vụ của khách sạn Kim Liên 43

Nội dung 43

1998 43

1999 43

2000 43

2001 43

% 43

Lượt khách 43

% 43

Lượt Khách 43

% 43

Lượt khách 43

% 43

Lượt khách 43

Quốc tế 43

6,2 43

5600 43

6,0 43

6124 43

7,9 43

8469 43

12 43

16090 43

Nội địa 43

93,8 43

87400 43

94,0 43

95188 43

92,1 43

98710 43

88 43

115000 43

Tổng số 43

100 43

90300 43

100 43

101285 43

100 43

107149 43

100 43

130000 43

% Tăng 43

100 43

112 43

105 43

121 43

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 1998 – 2001) 43

2.2-Phân tích xu hướng thay đổi theo cơ cấu khách của khách sạn du lịch Kim Liên 43

Bảng số 15: Tình hình khách quốc tế đến khách sạn Kim Liên theo quốc tịch 43

b-Phân tích cơ cấu khách theo mục đích chuyến đi 45

Biểu đồ 1: Cơ cấukhách quốc tế theo mục đích chuyến đi năm 2001 46

2.3-Phân tích nguồn khách theo đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch. 47

a-Thời gian lưu trú bình quân của khách tại khách sạn Kim Liên 47

b-Phân tích tình hình chi tiêu bình quân của khách tại khách sạn Kim Liên 48

c-Phân tích tính thời vụ của khách sạn du lịch Kim Liên 49

IV-ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN KIM LIÊN 50

1-Trước khi thành lập phòng thị trường (1961-1998) 50

2-Từ khi thành lập phòng thị trường đến nay 51

3-Các chính sách Marketing-mix tại công ty khách sạn Kim Liên 51

3.1-Chính sách sản phẩm 52

3.2-Chính sách giá cả 54

3.3-Chính sách phân phối 58

3.4-Chính sách giao tiếp khuyếch trương 59

3.5-Chính sách con người 60

3.6- Chính sách lập chương trình và tạo sản phẩm trọn gói 61

3.7-Chính sách quan hệ đối tác 62

4-Đánh giá nhận xét thành công và những mặt còn tồn tại về hiệu quả hoạt động Marketing tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên 62

Chương III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing-mix tại công ty khách sạn 65

Kim Liên 65

I-KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 65

1-Phương hướng kinh doanh 65

2-Mục tiêu cho năm 65

II-ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 66

1-Phân tích hiện trạng 66

1.1-Tiến hành nghiên cứu môi trường Marketing 66

1.2-Phân tích đối thủ cạnh tranh 68

1.3-Phân tích tiềm năng thị trường 71

1. 4-Xác định vị thế 74

1.5-Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức (Phân tích SWOT) 74

2-Xây dựng chiến lược Marketing 76

2.1-Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu 76

Bảng số 25: Thị trường khách công ty đã khai thác 76

Bảng số 26: Đánh giá thị trường mục tiêu của khách sạn Kim Liên 77

2.2- Chiến lược Marketing 78

2.3-Các giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing-mix tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên 79

3-Kế hoạch triển khai 84

3.1-Kế hoạch hoạt động 84

3.2-Ngân sách Marketing lập cho năm 2002-2003 86

3.3-Kiểm soát và đánh giá hoạt động thực hiện kế hoạch Marketing 87

4-Một số kiến nghị đề xuất khác 88

4.1-Đối với hoạt động kinh doanh trong nội bộ của công ty. 88

4.2-Kiến nghị các giải pháp hỗ trợ 89

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Tuy nhiên công ty khách sạn du lịch Kim Liên nhận thấy rõ được tầm nguy hiểm của cạnh tranh trực tiếp trong ngành hiện nay và đã có những hoạt động Marketing thích hợp.
1.3-Phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Trong hoạt động kinh doanh của công ty trên thị trường sự cạnh tranh là tất yếu song không phải tất cả đều là đối thủ của công ty mà chỉ có một vài đối thủ cạnh tranh khác có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trong thị trường cạnh tranh sôi động đó, công ty khách sạn du lịch Kim Liên cũng đã xác định cho mình đâu là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty. Mặc dù về vị trí khoảng cách, công ty khách sạn Kim Liên tương đối gần khách sạn Nikko nhưng công ty khách sạn Kim Liên không xác định đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình bởi hai khách sạn này khác nhau rất nhiều về thị trường khách mục tiêu, hình thức sở hữu, thứ hạng cũng như định hướng Marketing...Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty rất nhiều như các khách sạn Thắng Lợi, khách sạn Đồng Lợi, khách sạn La Thành, khách sạn Điện Lực, khách sạn Phương Mai, khách sạn ASEAN... Đối với từng đối thủ cạnh tranh công ty thường theo dõi một cách liên tục các chính sách biện pháp để có các phản ứng kịp thời và có các mục tiêu chiến lựơc hợp lí.
Như vậy là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp được “soi” dưới kính hiển vi để phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu của họ, từ đó tìm các sơ hở của đối thủ và kịp thời ra các đòn quyết định.
2-Phân tích thị trường
Bảng số 10: Khách quốc tế đến Hà Nội trong những năm qua.
Đơn vị tính:1000 lượt người.
Nội dung
1996
1997
1998
1999
2000
2001
KQT đến VN
1385
1600
1716
1520
1780
2136
KQT đến HN
358
352
391
351
380
540
(Nguồn Sở du lịch Hà Nội –Viện nghiên cứu phát triển du lịch)
Qua bảng trên ta thấy lượng khách du lịch quốc tế vào Hà Nội tương đối ổn định, tăng giảm không đáng kể. Duy chỉ có năm 1999 lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng giảm, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên tỉ lệ khách du lịch đến Hà Nội so với cả nước đang có xu hướng giảm dần, nếu như năm 1996 tỉ lệ này là 26,3% thì đến năm 2000 tỉ lệ này chỉ còn 21,3 %. Năm 2001, năm du lịch Việt Nam, du lịch Việt Nam thật sự khởi sắc và số khách đến thủ đô Hà nội đã có dấu hiệu đáng mừng.
Trong khi đó tại khách sạn Kim Liên lượng khách quốc tế đến đây chỉ chiếm một lượng nhỏ, quá ít ỏi so với thi trường.
Bảng số 11: Khách quốc tế tới Hà Nội và khách sạn Kim Liên
Đơn vị tính: lượt người
Nội dung
1998
1999
2000
2001
KQT đến khách sạn KL
5573
6124
8469
16090
KQT đến HN
391000
370000
380000
540000
Thị phần của công ty trong thị trường KQT tại HN (%)
0,01425
0,01655
0,02229
0,02979
Nhìn vào bảng trên ta thấy thị phần khách du lịch quốc tế của công ty tuy không cao, còn quá nhỏ nhưng điều đáng mừng là công ty khách sạn Kim Liên đang ngày càng nâng cao thị phần của mình trong thị trường khách du lịch quốc tế tại Hà Nội. Khả năng đón tiếp khách du lịch quốc tế với tại khách sạn Kim Liên với số phòng đặt tiêu chuẩn quốc tế là 171 phòng tương ứng 171/9600 = 1,8% số phòng quốc tế của Hà nội.
Bảng số 12: Số lượng khách nội địa đến Hà nội từ năm 1996-2001
Năm
Số lượt khách
Tốc độ tăng
1996
311.600
100%(lấy năm 1996 làm gốc)
1997
700.000
125%
1998
809.000
16%
1999
900.000
11%
2000
1050.000
17%
2001
1160.000
31%
( Nguồn : Sở du lịch Hà Nội –Viện nghiên cứu phát triển du lịch)
Qua bảng trên ta thấy ngoại trừ từ năm 1996 đến năm 1997 khách nội địa tăng vọt còn lại từ năm 1997 đến nay lượng khách du lịch nội địa tăng đều đặn và tương đối ổn định, năm 2001 lượng khách nội địa đến Hà Nội tăng 31% so với năm 2000.
Bảng số 13: Thị trường khách du lịch nội địa của khách sạn Kim Liên
Đơn vị tính: lượt người.
Nội dung
1998
1999
2000
2001
KNĐịa đến khách sạn KL
87.400
95.188
98.710
115.000
KNĐịa đến HN
809.000
936.900
1.050.000
1.160.000
Thị phần của công ty trong thị trường KNĐịa tại HN(%)
0,108
0,102
0,094
0,099
Như vậy mặc dù khách nội địa đến Hà nội tăng và lượng khách đến với công ty khách sạn du lịch Kim Liên tăng nhưng thị phần của công ty trong thị trường khách du lịch nội địa tại Hà nội lại có xu hướng giảm. Điều này đặt ra cho các nhà thị trường của công ty khách sạn Kim Liên cần có biện pháp thích hợp hơn nhằm tăng cường thị phần của mình trong thị trường khách nội địa tại Hà nội.
Trong mấy năm trở lại đây người Việt Nam đã bắt đầu ý thức được việc tham quan du lịch trong nước cho nên số lượt khách nội địa vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh và như vậy khách nội địa vẫn là thị trường chính và tiềm năng của công ty.
Thị trường khách của công ty khách sạn du lịch Kim Liên
Thị trường chính là mục tiêu, là yếu tố khởi đầu và cũng là yếu tố kết thúc của mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Điều này đã khẳng định vai trò hết sức to lớn của khách hàng đối với sự tồn tại và phát triển cuả công ty. Do đó việc phân tích đặc điểm nguồn khách của công ty khách sạn Kim Liên là một việc làm vô cùng quan trọng.
2.1-Thị trường mục tiêu
Nhìn chung trong mấy năm trở lại đây lượng khách của khách sạn đã tăng lên theo chiều hướng khả thi.
Bảng số 14: Số lượt khách phục vụ của khách sạn Kim Liên
Nội dung
1998
1999
2000
2001
%
Lượt khách
%
Lượt Khách
%
Lượt khách
%
Lượt khách
Quốc tế
6,2
5600
6,0
6124
7,9
8469
12
16090
Nội địa
93,8
87400
94,0
95188
92,1
98710
88
115000
Tổng số
100
90300
100
101285
100
107149
100
130000
% Tăng
100
112
105
121
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 1998 – 2001)
Nhận xét: Qua bảng số liệu trên có thể thấy trên thực tế đối tượng phục vụ chính của khách sạn là khách nội địa. Có thể coi khách nội địa là thị trường mục tiêu của công ty khách sạn Kim Liên. Tuy nhiên thị trường khách quốc tế của công ty đang có xu hướng tăng cao. Nếu như năm 1998 số lượt khách quốc tế tại khách sạn Kim Liên chỉ chiếm có 6,2 % trong tổng số khách của khách sạn thì đến năm 2001 tỉ lệ này đã tăng lên gấp đôi, tức là 12% so với tổng số khách của công ty. Đây chính là thị trường tiềm năng đầy hứa hẹn của công ty và trong tương lai rất có thể khách quốc tế sẽ trở thành thị trường mục tiêu của công ty.
2.2-Phân tích xu hướng thay đổi theo cơ cấu khách của khách sạn du lịch Kim Liên
Phân tích cơ cấu khách theo quốc tịch
Trong những năm gần đây nguồn khách quốc tế đến với khách sạn thường là khách Châu á như Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore...và một số các nước khác như Anh, Pháp, Nga, Mỹ,..Song nguồn khách chính của công ty vẫn là lượng khách nội địa (chiếm 88% năm 2001).
Bảng số 15: Tình hình khách quốc tế đến khách sạn Kim Liên theo quốc tịch
Quốc tịch
Lượtkhách (năm 1998)
Lượt khách
(năm 1999)
Lượt khách
(năm 2000)
Lượt khách
(năm 2001)
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Đài Loan
3334
2,5
3717
62,2
840
10,0
135
0,84
Trung Quốc
594
1,1
1675
28,0
6673
79,0
15130
94,0
Pháp
229
4,1
32
0,5
112
1,3
15
0,09
Mỹ
63
1,2
88
1,5
127
1,4
51
0,32
Nga
135
2,3
168
1,9
278
1,73
Singapore
18
0,3
19
3,7
54
0,6
1
0,04
Nhật
79
1,5
26
0,4
38
0,7
31
0,19
Nước khác
1019
19,1
283
4,7
484
5,1
449
2,79
Tổng
5335
100
5975
100
8496
100
16090
100
( Nguồn: Báo cáo hàng năm của khách sạn Kim Liên)
Số khách quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau đến với khách sạn không ổn định. Trong bốn năm liên tiếp, khi tổng lượng khách quốc tế của khách sạn biến động luôn thấp hơn so với năm 1997 thì lượng khách Trung Quốc luôn luôn tăng và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số khách. Qua bảng trên ta thấy:
- Nếu như lượng khách Trung Quốc đến khách sạn năm 1998 chiếm tỷ trọng là 11,1% thì đến năm 2001 đã lên tới 94% và chủ yếu là khách đi du lịch bằng chứng minh thư. Có thể nói, đây là một thành công mới của công ty, thị trường khách Trung Quốc trở thành thị trường quan trọng của khách sạn.
- Ngược lại số lượng khách Pháp có chiều hướng biến động xấu đi. Năm 1998, số lượng khách Pháp đến khách sạn là 229 chiếm 4,3% tổng số khách của khách sạn nhưng đến năm 1999, số lượng khách này lại có xu hướng giảm xuống 32 lượt tương đương với 0,5%. Song đến hai năm trở lại đây lượng khách Pháp đang có xu hướng tăng lên tuy nhiên so với năm 1997 thì số lượt này là quá thấp.
Từ những năm 1997-1999 thị trường khách Đài Loan luôn là thị trường mục tiêu của công ty, tuy nhiên lượng khách này lại giảm mạnh trong hai năm 2000 và 2001.
Năm 2001, lượng khách quốc tế đến khách sạn Kim Liên chiếm tỉ trọng 12% và tăng 77% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế chỉ đạt 1,3 ngày /khách và doanh thu bình quân một ngày khách năm 2001 đạt 0,138 triệu đồng giảm hơn so với năm 2000 (năm 2000 là 0,143 ). Số ngày khách tăng nhưng số ngày khách của những khách có khả năng thanh toán cao ngày càng giảm.
Bảng số 16: Số ngày khách quốc tế của khách sạn Kim Liên
Quốc tịch
Ngày-khách (năm 19...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement