Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035214 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Slide bài giảng MÔ HÌNH NHÂN SỰ - ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH (HUMAN RESOUCES BUSINESS PARTNERSHIP)

ĐỊNH NGHĨA HRBP1 MÔ HÌNH HRBP2 THÁCH THỨC KHI THỰC HIỆN HRBP3 ĐỂ THỰC HIỆN HRBP CẦN LÀM GÌ?4 THỰC TẾ ÁP DỤNG HRBP Ở VIỆT NAM5 ĐỊNH NGHĨA HRBP KHOẢNG THỜI GIAN CHỦ ĐỀ KINH DOANH CHÍNH VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHÂN SỰ CHỨC DANH/TÊN GỌI NGÀNH NHÂN SỰ 1920s – 1930s Các công nghệ mới Tuyển dụng, đào tạo và chăm sóc đời sống người lao động Tổ chức (Personnel) 1940s – 1970s Sự đa dạng Sự cạnh tranh Hiệu quả Thương thuyết Quan hệ lao động (Employee relations) 1970s – 1990s Cạnh tranh quốc tế Tồn tại Chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Giảm biên Lãnh đạo Thay đổi Quản lý hiệu quả làm việc Thưởng/đãi ngộ Quản trị nhân sự (HR) 2000s - nay Toàn cầu hóa Sáng tạo Phát triển nhân tài Các khả năng chiến lược HRBP Nguồn: The Evolution of HR: Developing HR as an Internal Consuliting Organization - Richard M.Vosburgh & Mirage Resorts CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NHÂN SỰ ĐỊNH NGHĨA HRBP NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA HR TRUYỀN THỐNG NHIỆM VỤ 1 NHIỆM VỤ 2 NHIỆM VỤ 3 NHIỆM VỤ 4 QUAN HỆ LAO ĐỘNG TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN LƯƠNG THƯỞNG & PHÚC LỢI ĐỊNH NGHĨA HRBP MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRUYỀN THỐNG ĐỊNH NGHĨA HRBP Nếu trước giờ có nhiều quan niệm cho rằng HR là chỉ làm những job về admin thôi, thì sự xuất hiện của HRBP là một bước ngoặt mới. BP – Bussiness Partner nghĩa là một người HR không chỉ biết đến phòng của mình, mà sẽ đồng hành với nhân viên của các bộ phận khác nữa, như một partner của họ. Sẽ có mặt trong những cuộc họp của các team khác, sẽ đi cùng họ, làm việc cùng họ và bất cứ khi nào một nhân viên có problem gì, thì HRBP chính là đại diện, là hotline để sẵn sàng hỗ trợ người lao động as fast as possible. ĐỊNH NGHĨA HRBP HRBP (nhân sự - đối tác chiến lược kinh doanh) là nhà nhân sự có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nhân sự đồng thời, họ phải có sự hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh và triển vọng của kinh doanh; là đối tác với phòng, ban khác trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể. (Nguồn: Dave Ulrich, Human Resource Champions 1997). HRBP tốt sẽ đóng vai trò hiệu quả như sau:  Đối tác chiến lược của quản lý cấp cao cũng như quản lý bộ phận đối tác để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh thành công  Chuyên gia về quản lý nhân sự trong hoạt động để tăng cường hiệu suất và giảm chi phí kinh doanh  Nhà tham vấn cho người lao động, thay mặt cho tiềng nói và việc làm của họ để nâng cao tầm đóng góp của họ cho doanh nghiệp  Quản lý sự thay đổi để đảm bảo hoạt động cải tiến không ngừng, định hình quy trình và văn hóa tổ chức, nâng cao năng lực chuyển hóa của tổ chức TẠI SAO CẦN HRBP MÔ HÌNH HRBP  Việc chuyển đổi mô hình truyền thống sang mô hình nhân sự chuyển đổi thực sự là một sự thay đổi rất lớn, đã và đang tốn nhiều thời gian tranh luận về vai trò và mối quan hệ của tổ chức.  Sự thay đổi cơ bản trong mô hình đối tác chiến lược nhân sự là “một nỗ lực triệt để nhằm thay đổi tư duy, xác định và định vị lại vai trò của nhân sự trong tổ chức”.  Mô hình nhân sự chuyển đổi nhằm phát triển các lĩnh vực chuyên môn từ kiến thức kinh doanh, kỹ năng tư vấn đến sáng kiến về nguồn lực con người để các nhà nhân sự có vai trò lãnh đạo thực sự trong tổ chức. MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI [...]... hóa MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI - 1 CỬA (BUSINESS PARTNER) MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI - 2 CỬA (THE SOLUTIONS CENTER) MÔ HÌNH HRBP SO SÁNH MÔ HÌNH TRUYỀN THỐNG VÀ HRBP TỪ ĐẾN Linh động Có tổ chức cụ thể Phản ứng nhanh Định hướng để thành công Xử lý sự cố phát sinh Quan tâm thay đổi nhận thức Managing up Nhóm thành viên và cộng tác Nguồn: Hay Group (2011) MÔ HÌNH HRBP SO SÁNH MÔ...MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI (TT) TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ (COE)  Còn gọi là Trung tâm Chuyên môn  Có nhiệm vụ: đề xuất các chương trình, chính sách và hỗ trợ quyết định sau khi đã biết được các nhu cầu, chiến lược phát triển của các phòng ban  Các COEs bao gồm sự kết hợp nhân sự trong các lĩnh vực chuyên ngành như bồi dưỡng lợi ích nhân viên, mối quan hệ giữa các nhân viên,... Group (2011) MÔ HÌNH HRBP CÔNG VIỆC HRBP MÔ HÌNH HRBP VAI TRÒ HRBP TRONG CÔNG TY MÔ HÌNH HRBP VAI TRÒ HRBP TRONG CÔNG TY HRBP làm tốt sẽ giúp  Thành công ở vai trò quản lý chiến lược  Là chuyên gia về quản lý nhân sự giúp tăng hiệu suất làm việc, giảm chi phí kinh doanh (được đánh giá thông qua các KPIs …)  Đem lại sự phát triển lâu dài cho công ty  Giúp CEO chuyển đổi nhân sự khi có sự thay đổi... ngoài) MÔ HÌNH HRBP VAI TRÒ MÔ HÌNH HRBP TRONG CÔNG TY Đem lại hiệu quả (trung bình):  1 người quản lý nhân sự sẽ quản lý được rất nhiều nhân viên (1/50, 1/100 …)  Tăng hiệu suất làm việc của nhân viên đến 21% so với trước đó  Tăng khả năng thu hút nhân tài lên 26%  Tăng 7% giá trị công ty  Tăng 9% về lợi nhuận Nguồn: Thống kê của Hiệp hội Nhân sự (2011) MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NĂNG LỰC CỦA MỘT HRBP MÔ... NĂNG LỰC CỦA MỘT HRBP MÔ HÌNH HRBP BẢY NĂNG LỰC CỦA MỘT HRBP 1 Tập trung kinh doanh 2 Cá nhân đáng tin cậy 3 Điều hành chiến lược 4 Xúc tiến thay đổi 5 Xây dựng mối quan hệ 6 Sắc sảo về lý luận (politically astute) 7 Chuyên gia đối tác kinh doanh chiến lược MÔ HÌNH HRBP VAI TRÒ CỦA NĂNG LỰC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA HRBP THÁCH THỨC KHI THỰC HIỆN HRBP THÁCH THỨC KHI THỰC HIỆN HRBP - Người HRBP cùng một... quản lý thời gian … - HRBP và đồng nghiệp: các bộ phận (specialist và shared services) hiểu sai về nhiệm vụ dẫn đến hoạt động chồng chéo - Thiếu kiến thức, không hiểu rõ nội tình của đối tác - Thiếu sự phối hợp đồng bộ với các đối tác  phải handle relationship, chia sẻ trách nhiệm với nhau  CEO quản lý bằng cách đánh giá các chỉ số như: quản lý nhân tài và kết quả kinh doanh … - Đối tác thiếu kiến thức... phận nhân sự (quyết định 50% khả năng thành công)  Tìm hiểu, thiết kế cấu trúc phù hợp với doanh nghiệp  Phải quản lý hiệu quả quá trình chuyển đổi sang cấu trúc nhân sự mới  Quyết tâm thực hiện do từ mô hình chuyển sang hiện thực có nhiều khác biệt THÁCH THỨC KHI THỰC HIỆN HRBP VAI TRÒ CỦA CEO - Hiểu rõ và lấy chiến lược quản lý doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm - Quyết tâm thực hiện - Thông... đa dạng phát triển, và lập kế hoạch làm việc  Phụ thuộc vào các bộ phận đối tác chiến lược để triển khai các chương trình mà họ tạo ra cho các phòng ban khác  Tập trung vào những vấn đề mang tính toàn công ty hơn là những vấn đề về lao động ở từng bộ phận MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI (TT) TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ  Còn gọi là Trung tâm Dịch vụ (Shared Services)  Có nhiệm vụ làm những... những thông tin về chiến lược của công ty ĐỂ THỰC HIỆN HRBP CẦN LÀM GÌ ? ĐỂ THỰC HIỆN HRBP CẦN LÀM GÌ ? ĐỂ THỰC HIỆN HRBP CẦN LÀM GÌ ?  Tiếp cận hệ thống các vấn đề hiện tại của chức năng nhân sự  Tiếp cận chức năng hệ thống nhân sự như mô t tổng thể  Xây dựng nền tảng hệ thống nhân sự  Luôn luôn đánh giá và xác định lại các mục tiêu của chức năng nhân sự  Luôn luôn... ngân hàng, … THỰC TẾ ÁP DỤNG MÔ HÌNH HRBP Ở VIỆT NAM SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA VNG THỰC TẾ ÁP DỤNG HRBP Ở VIỆT NAM NHÓM HRBP CÓ NHIỆM VỤ:  Phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng của từng phòng ban  Đặc biệt là nhiệm vụ phê duyệt tiêu chí tuyển dụng (Hỗ trợ phát triển tiêu chí năng lực cho từng nhân viên trong mỗi bộ phận - Xây dựng HRBP cũng là phương án để phát triển mô hình quản trị theo năng lực . thống hóa MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI (TT) MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI - 1 CỬA (BUSINESS PARTNER) MÔ HÌNH HRBP MÔ HÌNH NHÂN SỰ CHUYỂN ĐỔI - 2 CỬA (THE SOLUTIONS CENTER) MÔ HÌNH HRBP TỪ. (nhân sự - đối tác chiến lược kinh doanh) là nhà nhân sự có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nhân sự đồng thời, họ phải có sự hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh và triển vọng của kinh. CHI MINH CITY, JUNE, 2014 MÔ HÌNH NHÂN SỰ - ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH (HUMAN RESOUCES BUSINESS PARTNERSHIP) NHÓM 2 GVHD: TS. Vũ Việt Hằng Contents ĐỊNH NGHĨA HRBP1 MÔ HÌNH HRBP2 THÁCH THỨC KHI
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ
Còn gọi là Trung tâm Dịch vụ (Shared Services)
Có nhiệm vụ làm những công việc đơn giản, hằng ngày như: xử lý các giao dịch giữa các phòng ban, quản lý nhân viên và lợi ích, trả lời các câu hỏi, thắc mắc, giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động, và tạo ra các CSDL cho bộ phận HRBP.
Giúp bộ phận HRBP có thời gian để tập trung vào các giá trị công việc mức cao hơn và có được công tác quản lý tập trung
Bộ phận này được tách ra từ bộ phận nội bộ hay được thuê ngoài.
Các nhân sự không cần nhiều kinh nghiệm, kỹ năng
Nhằm mục đích giảm chi phí, nâng cao chất lượng của việc hệ thống hóa

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement