Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034876 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Sự cần thiết của đề tài
Một trong những nhân tố tạo sự thay đổi lớn đối với môi trường hoạt động của
lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng trong thời gian tới là nước ta gia nhập vào WTO. Với
sức ép của quá trình hội nhập, vấn đề đặt ra đối với hầu hết các NHTM trong nước
hiện nay là làm thế nào để nâng cao tính cạnh tranh và khai thác tối đa các cơ hội của
thị trường mở. Vì những lí do đó nên để thích ứng với điều kiện kinh tế năng động và
những thay đổi của pháp luật đòi hỏi các Ngân hàng phải thường xuyên đổi mớ
ứ, hiện tại hay tương lai các NHTM luôn tìm kiếm các cơ hội để thu lợi
nhuận qua việc tăng trưởng nguồn vốn bằng nhiều cách khác nhau. Trong công cuộc
đổi mới, cùng với sự tăng trưởng kinh tế, các chính sách Ngân hàng thường xuyên
được chấn chỉnh và sửa đổi theo hướng chủ động, linh hoạt, hòa nhập với cơ chế thị
trường và xu hướng hội nhập quốc tế với hướng tăng huy động vốn và đa dạng hóa các
nghiệp vụ kinh doanh, tín dụng.
Với nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay các thành phần kinh tế luôn
luôn cần có sự trợ giúp về vốn để có thể đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu sản xuất
kinh doanh của mình. Tuy nhiên, nhu cầu về vốn lại là vấn đề còn nan giải đối với các
doanh nghiệp và cá nhân. Nhu cầu đó đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư rất lớn. Việc
tài trợ này, đã được các NHTM chủ động đóng góp vai trò của mình nhằm thúc đẩy sự
phát triển kinh tế vùng. Trong số đó có Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Việt
Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Để đáp ứng nhu cầu về vốn như trên VPBank cũng đã đóng góp một phần nào
trong việc đầu tư các khoản tín dụng vào nền kinh tế. VPBank n
đã
t
cho vay VPBank hoạt động
cho vay đã được VPBank quan tâm và nghiên cứu nghiêm túc để mở rộng thị trường
hơn.
Qua thờ họ
ễ Ngân hàng Thương mại cổ
phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô (VPBank Đông Đô)
hoạt động cho vay Tuy nhiên với phạm
vi khóa luận của mình, em chỉ đi sâu và tìm hiểu về hiệu quả hoạt động cho vay đối
với Khách hàng cá nhân tại VPBank Đông Đô. “Giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ
phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – chi nhánh Đông Đô” làm nội dung viết khóa luận
tốt nghiệp cho mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nhằm tìm hiểu hiệu quả hoạt động cho
vay khách hàng cá nhân ổ chức tín dụng nói chung và của VPBank Đông Đô
nói riêng để từ đ
cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng ngiên cứu: hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
- Phạm vi nghiên cứu: hiệu quả hoạt động cho vay đối với KHCN tại Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Đông Đô trong 3 năm: 2010,
2011 và 2012
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phương pháp thu thập thông
tin và phương pháp phân tích. Thông tin thu thập được thông qua nhiều kênh như quá
trình thực tập trực tiếp tại ngân hàng, phỏng vấn cán bộ nhân viên của ngân hàng, các
báo cáo tài chính năm, báo cáo tín dụng,… Phương pháp phân tích sử dụng các thông
tin này, kết hợp với phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp thông tin, từ đó đưa ra
những nhận định về tình hình cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng chi nhánh Đông Đô.
5. Kết cấu của khóa luận
Nội dung của khóa luận gồm 3 chương :
Chƣơng 1: Lý luận chung về hiệu quả hoạt động cho vay Khách hàng cá
nhân tại ngân hàng thƣơng mại
Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – chi nhánh Đông Đô
Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay Khách hàng
cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – chi nhánh Đông Đô CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng
mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với Khách hàng cá nhân của Ngân hàng
thương mại
Cho vay là hoạt động truyền thống nhất của NHTM và thường chiếm tỷ trọng cao
nhất trong tỷ trọng tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang
lại rủi ro nhất. Đây là một hình thức cấp tín dụng mà theo đó NHTM giao cho khách
hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa
thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
Khách hàng vay vốn của NHTM bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế,
khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Trong đó khách hàng cá nhân và hộ gia đình ngày
càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động cho vay của NHTM. Các cá nhân và hộ
gia đình vay tiền từ NHTM để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hay đầu tư cho mục
đích kinh doanh sản xuất của mình. Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm
2010: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hay cam kết
giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời
gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.”
Như vậy, cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM bao gồm các hình thức cho vay
mà ngân hàng cung cấp cho các cá nhân hay hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng,
đầu tư hay sản xuất kinh doanh.
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Khách hàng của hoạt động cho vay KHCN là các cá nhân, hộ gia đình những
người có mức thu nhập từ trung bình trở lên và ổn định có nhu cầu vay vốn phục vụ
cho những mục đích sinh hoạt, tiêu dùng hay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
của cá nhân hay hộ gia đình đó. Khác với khách hàng là các doanh nghiệp và tổ chức
kinh tế, KHCN thường có số lượng rất lớn, nhu cầu vay vốn rất đa dạng và chịu sự ảnh
hưởng nhiều bởi môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội. Chính vì vậy, ở mỗi khu vực
khác nhau, nhu cầu vay vốn của KHCN cũng khác nhau tùy thuộc vào tình hình nền
kinh tế, trình độ dân trí, thu nhập, tập quán và thị hiếu tiêu dùng của dân cư. KHCN
đến ngân hàng xin vay vốn thường nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của họ, các
khoản vay này có thể là vay để mua ô tô, mua nhà hay sửa chữa nhà…hay vay kinh
doanh trên quy mô nhỏ.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement