Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieuquytv
#1032969

Download miễn phí Phương hướng và biện pháp hạ giá thành vận tải cho Cảng Khuyến Lương thuộc xí nghiệp Vận tải biển pha sông

Lời nói đầu 1

PHẦN I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁ THÀNH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

I. Lý luận chung về giá thành sản phẩm 3

1. Khái niệm về giá thành sản phẩm 3

2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4

3. Các loại giá thành sản phẩm 5

3.1 Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính toán giá thành 5

3.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 5

4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 6

4.1 Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm 6

4.2 Đối tượng tính giá thành 7

4.3 Phương pháp tính gía thành sản phẩm 8

5. Vai trò của chỉ tiêu giá thành sản phẩm 12

II. Một số biện pháp cơ bản nhằm hạ giá thành sản phẩm 13

1. Tính tất yếu khách quan của việc hạ giá thành sản phẩm 13

2. Những nhân tố tác động làm hạ giá thành sản phẩm 13

3. Phương hướng và biện pháp hà giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 14

3.1 Giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 14

3.2 Giảm chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm 16

3.3 Giảm chi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm 18

PHẦN II : THỰC TRẠNG GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY

BÁNH KẸO HẢI HÀ 20

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty bánh kẹo Hải Hà 20

1. Qúa trình hình thành và phát triển 20

2. Kết qủa hoạt động kinh doanh chung 21

II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty ảnh hưởng tới chỉ tiêu giá thành sản phẩm 23

1. Đặc điểm về sản phẩm 23

2. Đặc điểm về nguyên vật liệu bao bì sử dụng 27

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị sản xuất kẹo và bánh 27

4. Đặc điểm về lao động 28

5. Đặc điểm về thị trường 30

III. Phân tích tình hình quản lý giá thành và giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 31

1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 32

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành kẹo cốm mềm và bánh quy xốp của công ty bánh kẹo Hải Hà 34

 

3. Phân tích giá thành sản phẩm 36

PHẦN III :BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 48

I. Đánh giá công tác quản lý giá thành tại công ty bánh kẹo Hải Hà 48

1. Những mặt làm tốt 48

2. Những mặt tồn tại 48

II. Biện pháp quản lý và hạ giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà 49

1. Không ngừng củng cố khâu cung ứng nguyên vật liệu 49

2. Phấn đấu giảm mức tiêu hao trong quá trình sản xuất 50

3. Không ngừng tăng năng suất lao động 52

4. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 54

Kết luận 56

Tài liệu tham khảo 57

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cầu sản xuất tinh giảm bộ máy quản lý, giảm các hao hụt mất mát.
- Tổ chức tốt định mức thời gian sửa chữa, dự phòng và bảo dưỡng, giảm bớt đến mức tối thiểu thời gian ngừng máy, ngừng việc, nâng cao thời gian hữu ích của máy móc thiết bị là con đường cơ bản để giảm chi phí khấu hao TSCDD trong giá thành sản phẩm.
Kết luận
Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh và đo lượng hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Việc quản lý giá thành nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm không chỉ là vấn đề quan tâm của từng người sản xuất, từng doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn ngành và toàn xã hội nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế đang là vấn đề phức tạp cả trong lý luận và thực tiễn của các doanh nghiệp nói chung và của Cảng Khuyến Lương nói riêng.
Nhận thức được vấn đề này Cảng Khuyến Lương đã thực sự coi trọng công tác quản lý giá thành sản phẩm và đã thu được những kết quả nhất định.
Trong thời gian thực tập và thu thập tài liệu vừa qua nhằm phục vụ cho bài viết tiếp theo của mình em đã hoàn thành bản thảo này. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thời gian, kiến thức hơn nữa đây là vấn đề khó và phức tạp nên bài viết của em khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của cô giáo để bài viết tiếp theo của em được tốt hơn.
Qua đây em xin chân thành Thank Th.S Cao Thuý Xiêm và Ban lãnh đạo Xí nghiệp cùng tập thể lớp Quản trị kinh doanh Tổng hợp – 39B đã giúp em hoàn thành bài viết này./.
Phần II
Thực trạng giá thành sản phẩm ở
công ty bánh kẹo Hải Hà
I. lịch sử hình thành và phát triển của công ty bánh kẹo hải hà
1. Quá trình hình thành và phát triển :
Công ty Bánh kẹo Hải Hà là một DNNN thuộc Bộ công nghiệp, chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh kẹo, chè , chế biến thực phẩm do nhà nước đầu tư vốn và quản lý với tư cách chủ sở hữu.
Trụ sở công ty đặt tại :
Số 25 - Đường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tên giao dịch : Hai Hà Confectionery Company
Viết tắt : HAIHACO
Trong ngành sản xuất bánh kẹo Hải Hà là doanh nghiệp dẫn đầu với công suất trên 10.000 tấn/ năm, có được vị trí như vậy là nhờ một nỗ lực phấn đấu của Hải Hà trong suốt 40 năm phấn đấu và trưởng thành.
Công ty Bánh kẹo Hải Hà được thành lập và đi vào hoạt động trong công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc, đấu tranh giải phóng Miền Nam, Đảng đề ra kế hoạch 3 năm ( 1958 - 1960 ) cải tạo và phát triển nền KTQD với nhiệm vụ chiến lược chủ yếu là “ Cải tạo và phát triển nông nghiệp, đồng thời phát triển công nghiệp hướng công nghiệp nhẹ phục vụ nông nghiệp, thúc đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng ” trên cơ sở đó từ tháng 1 năm 1959 Tổng công ty Nông thổ sản Miền Bắc ( trực thuộc Bộ Nội thương) đã cho xây dựng một cơ sở thực nghiệm nghiên cứu hạt trân châu (Topia) với 9 cán bộ công nhân viên của công ty gửi sang.Từ năm 1959 đến tháng 4 năm 1960 thực hiện chủ trương của tổng công ty Nông thổ sản Miền Bắc, anh chị em đã bắt tay nghiên cứu thử nghiệm sản xuất mặt hàng miến (sản phẩm đầu tiên) từ nguyên liệu đậu xanh để cung cấp miến cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trên cơ sở đó ngày 25 - 2 -1960 xưởng miến Hoàng Mai ra đời và đi vào hoạt động với những máy móc thiết bị thô sơ. Do vậy sản phẩm chỉ bao gồm : Miến, nước chấm, mạch nha.
Sau 10 năm hoạt động đến tháng 6 năm 1970 thực hiện chủ trương của Bộ lương thực - thực phẩm nhà máy đã tiếp nhận chính thức phân xưởng kẹo của nhà máy kẹo Hải Châu bàn giao sang với công suất 900 tấn/năm với nhiệm vụ chính sản xuất kẹo, nha, giấy tinh bột và được lấy tên là nhà máy thực phẩm Hải Hà, số cán bộ CNV lúc đó là 555 người cũng trong thời gian này nhà máy với đội ngũ cán bộ CNV ngày càng lớn mạnh và luôn hoàn thành kế hoạch được giao. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 nhà máy thực phẩm Hải Hà cùng cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong thời gian này nhà máy đầu tư cải tiến kỹ thuật, từng bước mở rộng quy mô sản xuất.
Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 1987 nhà máy được đổi tên thành nhà máy kẹo xuất khẩu Hải Hà thuộc Bộ nông nghiệp và công ty thực phẩm. Sản phẩm của Nhà máy được tiêu thụ rộng rãi trong nước và được xuất khẩu sang các nước Đông Âu.
Với cơ chế mới Hải Hà đã đứng vững và không ngừng phát triển. Từ tháng 4/1994 đến nay, để tạo điều kiện cho sự phát triển và nâng cao năng lực sản xuất nhà máy đổi tên thành : Công ty bánh kẹo Hải Hà thuộc Bộ công nghiệp nhẹ. Trải qua bao khó khăn thử thách, thiếu vốn, vật tư, thị trường.... và gần đây cùng với sự thay đổi cơ chế cũ sang cơ chế thị trường có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đã đi đến phá sản nhưng Hải Hà vẫn tiếp tục tự hoàn thiện và trưởng thành. Từ năm 1997 đến nay vẫn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được
2. Kết quả hoạt động kinh doanh chung :
- Tổ chức ( bộ máy ) quản lý :
Qua sơ đồ 1 ta thấy bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng đứng đầu là Tổng giám đốc, cơ cấu bộ máy chuyên môn hoá xuống từng phân xưởng, xí nghiệp phòng ban. Cụ thể như sau :
- Phòng kinh doanh có chức năng : Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ( quý, năm, dài hạn ) điều độ sản xuất và thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư sản xuất, cân đối kế hoạch thu mua, ký hợp đồng thu mua vật tư thiết bị, theo dõi việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tổ chức hoạt động marketing từ quá trình tiêu thụ, thăm dò thị trường, quảng cáo... lập dự án phát triển cho những năm tiếp theo.
- Phòng kỹ thuật có chức năng : Theo dõi việc thực hiện các quá trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chế thử sản phẩm mới.
- Văn phòng có chức năng : Lập định thời gian cho các loại sản phẩm, tính lương, tính thưởng, tuyển dụng lao động, phụ trách vấn đề bảo hiểm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phục vụ tiếp khách.
- Phòng tài vụ có chức năng : Huy động vốn phục vụ sản xuất, tính giá thành, lỗ lãi, thanh toán ( nội bộ, vay bên ngoài )
-Bảo vệ, nhà ăn, y tế có chức năng : kiểm tra bảo vệ vật chất kỹ thuật của công ty. Nhà ăn có nhiệm vụ nấu ăn trưa cho toàn công ty. Ngoài ra công ty còn có hệ thống cửa hàng có chức năng giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty. Hệ thống các kho có chức năng dự trữ, bảo quản nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất đồng thời dự trữ bảo quan nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất đồng thời dự trữ bảo quản sản phẩm làm ra.
- Các loại sản phẩm :
+ Là một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo của ngành công nghiệp,danh mục sản phẩm của công ty bao gồm 15 chủng loại bánh và hơn 30 chủng loại kẹo. Có thể nói công ty có 1 một danh mục chủng loại rất phong phú
+ Bánh kẹo là sản phẩm có thành phần chủ yếu bao gồm đường nha, bột mỳ, sữa, các loại hương liệu... Mỗi loại sản phẩm có t...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement