Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kh0x47
#1032966

Download miễn phí Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng số 3 - Công ty xây dựng số 1 Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu: 3

3. Phương pháp nghiên cứu: 5

4. Kết cấu của bài viết: 5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG, KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6

1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP TRONG NGHÀNH XÂY DỰNG 6

1.1 Chi phí sản xuất, phân loại CPSX trong DN xây dựng 6

1.2.Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: 6

1.2.1. Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (phân loại CPSX theo yếu tố chi phí): 6

1.2.2. Phân loại CPSX theo công dụng kinh tế (theo khoản mục CP): 7

1.2.3. Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa CPSX với khối lượng sản phẩm, lao vụ sản xuất trong kỳ báo cáo: 8

2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm: 8

2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 8

2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 8

2 ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9

2.1. Đối tượng tập hợp CPSX: 9

2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 10

3. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 11

3.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây lắp: 11

3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm: 11

3.3.Yêu cầu của công tác quản lý và kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP: 12

3.4. Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 13

4. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 13

4.1. Kế toán tập hợp CPSX 13

4.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 20

4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 23

4.4 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình DN chủ yếu 30

4.5 Các hình thức kế toán: 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY LẮP TẠI XNXD SỐ 3 - CÔNG TY XD SỐ 1 HÀ NỘI 35

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XNXD SỐ 3 - CTY XD SỐ 1 35

1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 35

1.2. Đặc điểm về qui trình công nghệ và tổ chức sản xuất, quản lý: 36

2.CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 3 40

2.1. Thực tế tổ chức công tác kế toán ở Xí nghiệp xây dựng số 3 40

2.2.Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ tại XNXD số 3 43

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XD SỐ 3 - CÔNG TY XD SỐ 1 HÀ NỘI 87

1.1. Những ưu điểm cơ bản: 87

1.2. Một số tồn tại cần khắc phục: 89

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI XÍ NGHIỆP XD SỐ 3: 89

2.1. Về việc lập và chuyển chứng từ kế toán: 90

2.2. Về khoản chi phí nguyên liệu trực tiếp: 90

2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm hoàn thành: 91

KẾT LUẬN 92

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


giai đoạn khác nhau (điểm dừng kỹ thuật) mỗi công trình đều có dự toán thiết kế riêng và phân bổ rải rác ở các điạ bàn khác nhau. Tuy nhiên hầu như tất cả các công trình đều tuân theo một quy trình công nghệ sản xuất như sau:
Đối với phần xây dựng:
- Nhận thầu thông qua phần xây dựng hay giao thầu trực tiếp
- Ký kết hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư công trình (Bên A)
- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế và hợp đồng XD đã ưđược ký kết, Công ty hay Xí nghiệp tổ chức quy trình SX thi công để tạo ra SP (công trình hay hạng mục công trình ).
+ San nền giải quyết mặt bằng thi công, đào đất, làm móng.
+ Tổ chức lao động, bố trí máy móc thiết bị thi công, tổ chức cung ứng vật tư.
+ Xây, trát, trang trí, hoàn thiện.
- Công trình được hoàn thành dưới sự giám sát của chủ đầu tư công trình về mặt kỹ thuật và tiến độ thi công.
- Bàn giao CT hoàn thành và thanh quyết toán hợp đồng XD vui chủ đầu tư.
Đối với phần sản xuất khác:
- Gia công cốp pha tôn
- Quản lý và cho thuê xe, máy thi công nh ô tô, xe cẩu, máy xúc, máy trộn, máy bơm bê tông... và các loại thiết bị phục vụ thi công xây dựng khác.
1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất:
Trong cùng một thời gian, XNXD số 3 thờng phải triển khai thực hiện nhiều hợp đồng cho thuê, xây dựng khác trên các địa điểm cho thuê XD khác nhau nhằm thỏa mãn yêu cầu cảu khách hàng hay các chủ đầu tư theo hợp đồng cho thuê, xây dựng đã ký kết với một năng lực SX nhất định hiện có, để có thể thực hiện đồng thời nhiều hợp đồng cho thuê, xây dựng, Xí nghiệp đã đầu tư trang thiết bị ngày một nhiều như nhập xe, máy, giáo Nam Triều Tiên, cây trống ý, cốp pha đồng thời tổ chức lực lượng lao động thành các đội XD, các tổ chức XXD... Điều này đã giúp Xí nghiệp tăng cường được tính cơ động, linh hoạt gọn nhẹ về mặt trang thiết bị TSCĐ SX, lợi dụng tối đa lực lượng lao động tại chỗ và góp phần giảm CP có liên quan đến vận chuyển...
Bên cạnh đó, đặc điểm của SPXD cũng như đặc điểm của quy trình công nghệ có ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức SX và quản lý trong Công ty XD số 1 nói chung cũng như trong XNXD số 3 nói riêng đem lại cho công việc này nhiều màu sắc khác nhau. Điều này được thể hiện rõ nét qua cơ chế giao khoán ở đơn vị. Đối với các công trình do Xí nghiệp tự tìm kiếm đều được thực hiện theo cơ chế giao khoán toàn bộ chi phí thông qua hợp đồng giao khoán giữa Công ty và Xí nghiệp, đội trực thuộc... Cụ thể hơn khi Công ty nhận thầu công trình hay hạng mục công trình (Công ty giao cho Xí nghiệp ) hay Xí nghiệp tự tìm được thì tại Xí nghiệp thực hiện chế độ giao khoán cho từng tổ, đội sao cho mọi hoạt động được thực hiện đồng nhất, tốn ít chi phí mà có hiệu quả cao. Cơ chế này được cụ thể hóa qua bản quy chế tạm thời, việc thực hiện được tổ chức từ trên xuống dưới.
Ví dụ: Công ty giao khoán cho Xí nghiệp thi công công trình hay hạng mục công trình với mức quy định nh sau:
- Mức giao khoán với tỷ lệ từ 91% đến 93% giá trị quyết toán được duyệt:
Những khối lượng công việc và công trình đặc thù riêng sẽ có tỷ lệ giao khoán riêng thể hiện thông qua từng hợp đồng giao khoán. Xí nghiệp (đơn vị) nhận khoán phải tổ chức thi công, chủ động cung ứng vật tư, nhân lực thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và phải tính đến các chi phí cần thiết cho việc bảo hành công trình.
Đơn vị nhận khoán tổ chức tốt công tác ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời mọi hoạt động kinh tế phát sinh.
Cuối quý Xí nghiệp kiểm kê khối lượng SPDD lập kế hoạch tháng, quý năm, về nhu cầu vật tư, nhân công, phương tiện thi công... và báo cáo về Công ty.
Trong tỷ lệ khoán, nếu Xí nghiệp có lãi sẽ được phân phối như sau:
Trích 50% quỹ Phát triển SX, 35% quỹ khen thưởng phúc lợi, 10% quỹ dự phòng TC, 5% quỹ trợ cấp mất việc làm và ngược lại, nếu bị thua lỗ Xí nghiệp phải tự bù đắp. Thủ trởng đơn vị và Phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.
1.2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý:
Để các quá trình thi công xây lắp hay họat đồng SX khác có thể tiến hành đúng tiến độ đặt ra và đạt hiệu quả kinh tế cao đòi hỏi mỗi DNXD phải có bộ máy quản lý chặt chẽ riêng từng đơn vị có những thay đổi về số lượng nhân viên, về cơ cấu quản lý cũng nh phạm vi quản lý. Phải nói rằng đây là một bộ máy khá hoàn thiện, gọn nhẹ, hoạt động có năng xuất và kết quả cao.
Biểu số 1
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ở Xí nghiệp xây dựng số 3
Phòng kỹ thuật thi công
Giám đốc
Phó gđ kttc
Phó gđ tckt
Phòng tổ chức LĐTL hành chính tiền lương
Phòng kế hoạch vật
tư
Phòng kế toán tài chính
Đội XD
số 1
Đội XD
số 2
Đội XD
số…
Đội xe, máy thi công
Tổ giáo cốp pha
Tổ bảo vệ
* Giám đốc là người có thẩm quyền cao nhất, có trách nhhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SX kinh doanh của Xí nghiệp, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về quá trình hoạt đông SX kinh doanh của DN.
* Giúp việc cho Giám đốc là các Phó giám đốc. Giám đốc ủy quyền cho các phó từng phần chức năng điều hành công việc theo chuyên môn, người được ủy quyền chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và trước pháp luật nhưng Giám đốc Xí nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm chính.
Các phòng ban chức năng:
- Phòng kỹ thuật thi công: Có nhiệm vụ giám sát chất lượng an toàn, tiến độ thi công các công trình của Xí nghiệp. Tham gia nghiên cứu tính toán các công trình đấu thầu, chủ trì xem xét sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ với đơn vị trực thuộc hay bộ phận trực thuộc. Bộ phận trực thuộc như: tổ, đội, ...
- Phòng kế hoạch vật tư:
+ Thực hiện chức năng kế hoạch hóa và điều độ SX. Xây dựng chiến lược phát triển Xí nghiệp, XD kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn và tiến độ thi công...
+ Thực hiện chức năng thương mại: cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ thi công, tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.
- Phòng kế toán tài chính:
Có chức năng quản lý tài chính, hạch toán kế toán kiểm toán, kiểm tra và phân tích các hoạt động kinh tế.
Chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước trong Xí nghiệp, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn vốn của Xí nghiệp.
Tổ chức luân chuyển chứng từ, cấp nhập lên bảng kê hạch toán kế toán. Thông qua số liệu phát sinh để vào các loại sổ sách chi tiết và báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm với nhà nước.
Liên hệ với các cấp, các nghành nhằm đảm bảo vốn hoạt động SX kinh doanh và tiền lương của công nhân Xí nghiệp trực tiếp làm đúng yêu cầu theo quy định của Công ty, của nhà nước.
- Phòng tổ chức, lao động, hành chính, tiền lương:
Thực hiện các chức năng nhân sự như tuyển dụng, bố trí đào tạo bồi dưỡng khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên.
Thực hiện các chức năng pháp chế hành chính như bảo vệ DN tổ chức các c...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement