Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chau_la_meoma
#1032953

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Gia

 Hạch toán ban đầu là quá trình theo dõi, ghi chép, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế trên chứng từ, làm cơ sở cho việc hạch toán tổng hợp và chi tiết. Nó bao gồm việc tổ chức, xây dựng các hoá đơn, chứng từ và trình tự luân chuyển một cách đồng bộ, phải được qui định thống nhất về hình thức và nội dung, phải do một cơ quan ban hành.

 Hiện nay, tại các doanh nghiệp áp dụng hai hệ thống chứng từ kế toán:

 Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc: là các chứng từ Nhà nước đã chuẩn hoá về mẫu biểu chỉ tiêu phản ánh, phương pháp lập và được áp dụng thống nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn: là các loại chứng từ sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Nhà nước chỉ giữ vai trò hướng dẫn nội dung. Tại doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống chứng từ phù hợp với điều kiện doanh nghiệp mình.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g ty nhập hàng về kho,Hoá đơn GTGT số 0067036,phiếu nhập kho số 0065275,phát hiện thừa 2 hộp
+ Đơn giá chưa bao gồm thuế 51.650đ/hộp ,thuế suất 5%
HOÁ ĐƠN
GIÁ TRI GIA TĂNG
Liên 2 :Giao khách hàng
Ngày 24 tháng 10 năm 2007
Đơn vị bán hàng:Cty TNHH DP Tấn Vũ Quảng Ngãi
Địa chỉ:Quảng Ngãi
Số tài khoản: 1002132
Điện thoại MS: 0100023675
Họ tên người mua hàng: Ngô Hồng Nhung
Tên đơn vị: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Gia
Địa chỉ: Số 49,Ngõ 73, Nguyễn Trãi, Khương Trung,Thanh Xuân - Hà Nội
Số tài khoản: 11062104
Hình thức thanh toán: MS: 01 01538 651
Ng ười mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký ,ghi rõ họ tên) (Ký ,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)
Đơn vị :Cty TNHH DpHoàng Gia
Địa chỉ : Số 9 Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng - Đ ống Đa – Hà Nội
Số :0065275
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 24 tháng 10 năm 2007
Nợ:TK 156
Có:TK 112
Họ tên người giao hàng:Nguyễn Quốc Trung
Theo Hoá đơn số 0067036,ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Công ty TNHH DP Hoàng Gia .
Nhập tại kho: Công ty TNHH DP Hoàng Gia.
Nhập ,ngày 24 tháng 10 năm 2007
Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)
Kế toán ghi:
Nợ TK 156 (Termixbec) 25.928.300
Nợ TK 133 1.296.415
Có TK 331(Tấn Vũ) 27.116.250
Có TK 338(3381) 108.465
Do giá trị hàng mua nhỏ hơn số tiền ứng trước cho bên bán ,trong ngày Công ty đã nhận lại tiền ứng thừa bằng tiền mặt (phiếu thu số 0004761),số hàng thưa được coi là hàng biếu tặng.
Địa chỉ:49/73- Khương Trung-Thanh Xuân-HN
Số đăng ký kinh doanh: 0102014252
Telefax Quyển số: 25
Số: 000476
PHIẾU THU
Ngày 24 tháng 10 năm 2007
Nợ: TK 1111
Có: TK 331
Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Bích Liên
Địa chỉ : Công ty TNHH DP Hoàng Gia
Lý do : Thu tiền ừng thừa cho khách hàng
Số tiền : 2.883.750đ Bằng chữ : Hai triệu tám trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng chẵn.
Chứng từ kèm theo:Hoá đơn GTGT số 0067035,Phiếu nhập kho số 0065275
Ngày 24 tháng 10 năm 2007
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người nhận tiền
(ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Kế toán ghi:
a.Nợ TK 1111 2.883.750
Có TK 331(Tấn Vũ) 2.883.750
b.Nợ TK 338(3381) 108.465
Có TK 711 108.465
II.KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DP HOÀNG GIA
1.Các cách bán hàng và hình thức thanh toán
1.1 Các cách bán hàng
1.1.1 cách bán buôn
Tại Công ty ,lưu chuyển hàng hoá bán buôn được thực hiện theo cách bán buôn qua kho ,bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán. Đặc điểm của cách này là hàng hoá xuất bán với khối lượng lớn,theo từng lô hàng.Cụ thể:
Với hình thức bán buôn qua kho,Công ty có hai hình thức thực hiện:
- Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ theo đơn đặt hàng yêu cầu qua điện thoại,hay fax,tại Công ty thủ kho lập phiếu xuất kho, xuất kho hàng hoá, bằng phương tiện vận tải của mình hay thuê ngoài, chuyển hàng giao cho bên mua ở một địa điểm đã thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty. Số hàng này được xác định là tiêu thụ khi nhận được tiền do bên mua thanh toán hay giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Chi phí vận chuyển là do thoả thuận từ trước giữa hai bên. Nếu Công ty chịu chi phí vận chuyển, sẽ được ghi vào chi phí bán hàng. Nếu bên mua chịu chi phí vận chuyển, sẽ phải thu tiền bên mua. Theo hình thức này, thời điểm để kế toán ghi chép hàng bán là khi thu được tiền của bên mua hay bên mua xác nhận đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.
- Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này bên mua cử thay mặt đến kho của Công ty để nhận hàng,thủ kho của Công ty xuất kho hàng hoá, giao trực tiếp cho thay mặt bên mua. Sau khi thay mặt bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hay chấp nhận nợ thì hàng hoá được xác định là tiêu thụ và kế toán được phép ghi chép.
Với hình thức bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho có tham gia thanh toán ,căn cứ vào đơn đặt hàng yêu cầu,sau khi mua hàng, nhận hàng mua không nhập về kho bằng phương tiện vận chuyển của mình hay thuê ngoài ,Công ty chuyển hàng đến giao cho bên mua ở một địa điểm đã được thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán trong trường hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty. Khi nhận được tiền của bên mua thanh toán hay giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán thì hàng hoá được xác định là tiêu thụ.
1.1.2.cách bán lẻ
Tại Công ty cách bán lẻ thông qua nhân viên bán hàng cung cấp đến tận tay các nhà thuốc, quầy thuốc,phòng khám bán lẻ,cá nhân và thường là khối lượng hàng hoá giao dịch mua bán nhỏ, các nhà thuốc đã nhận hàng nhưng lại bán cho các nhà thuốc nhỏ hơn sau đó mới đến được tận tay người tiêu dùng ,hay tại các điểm bán lẻ,hàng hoá bán trực tiếp cho người tiêu dùng lúc này hàng hoá đã đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Giá trị của hàng hoá được thực hiện hoàn toàn. Theo cách này, thời điểm để kế toán có thể ghi chép vào sổ sách về bán hàng là khi nhận đươc báo cáo bán hàng và giấy nộp tiền của nhân viên bán hàng.
1.1.3 cách đại lý ký gửi
Với hình thức bán hàng này Công ty giao hàng cho cơ sở đại lý, bên đại lý sẽ trực tiếp bán hàng và thanh toán tiền cho Công ty và được nhận hoa hồng đại lý bán. Số hàng gửi đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Số hàng được xác định là tiêu thụ và ghi chép vào sổ sách kế toán khi doanh nghiệp nhận được tiền do bên đại lý thanh toán hay chấp nhận thanh toán.
1.2.Các hình thức thanh toán tại Công ty
Hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng một số cách thanh toán chủ yếu như sau:
- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:hình thức thanh toán này được thực hiện khi bên mua chấp nhận thanh toán cho doanh nghiệp có thể thanh toán ngay hay sau tại thời điểm giao hàng tại địa điểm đã thoả thuận.Gía trị của số hàng mua thường không lớn.
- Thanh toán qua ngân hàng: cách này được sử dụng khi số lượng tiền thanh toán lớn,hay giao dich với bên mua không nằm trong nội thành. Sau khi việc giao hàng được hoàn tất người mua sẽ thông qua ngân hàng, chuyển trả tiền mua hàng cho DN bằng cách trích tiền từ tài khoản tiền gửi của mình sang tài khoản của DN, hay chuyển thẳng tiền mặt vào tài khoản của DN.
- Thanh toán hàng đổi hàng: Công ty sử dụng hình thức hàng đổi hàng với các cty tnhh khác có quan hệ đối lưu. Theo cách này sau khi giao hàng cho nhau hai bên sẽ tiến hành thanh toán bù trừ nếu phát sinh chênh lệch thì thanh toán theo cách khác,thường là bằng tiền mặt.
2.Chứng từ sủ dụng
- Hoá đơn GTGT : . Công ty lập hoá đơn GTGT làm 3 liên:
+ liên 1 dùng để lưu,
+ liên 2 giao khách hàng
+ liên 3 dùng thanh toán.
- Phiếu xuất kho
- Phiếu thu tiền:
- Phiếu chi
- Biên bản thanh toán đại lý ký gửi
- Giấy báo có :
- Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ : biên bản này được lập chi tiết cho từng đối tượng mua hàng, được lập vào cuối mỗi tháng nhằm đối chiếu ,xác nhận các khoản đã,còn nợ của khách hàng, địa điểm lập theo thoả thuận của hai bên,biên này kế toán lập làm 2 liên
+ 1 liên kế toán Công ty lưu lại
+ 1 liên giao cho bên mua
- Báo cáo ngày:báo cáo n

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement