Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cartoonhy18
#1032924

Download miễn phí Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vậtliệu và tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Dệt Kim ĐôngXuân - Tổng công ty dệt may Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 3

1.1.1. Đặc điểm vị trí của vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 3

1.1.2. Ý nghĩa và yêu cầu quản lý vật liệu đối với doanh nghiệp sản xuất. 4

1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu: 5

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán vật liệu: 6

1.2.1. Phân loại vật liệu. 6

1.2.2. Đánh giá vật liệu. 7

1.2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế. 8

1.2.2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán. 11

1.2.3. Kế toán chi tiết vật liệu. 12

1.2.3.1. Chứng từ sử dụng. 12

1.2.3.2. Sổ chi tiết vật liệu. 13

1.2.3.3. Nội dung các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu. 13

1.2.4. Kế toán tổng hợp vật liệu: 15

1.2.4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.16

1.2.4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18

Chương II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN. 20

2.1. Đặc điểm chung của công ty Dệt Kim Đông Xuân. 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của công ty. 22

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 22

2.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty dệt kim Đông Xuân. 23

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quy trình công nghệ của công ty dệt kim Đông Xuân. 28

2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt kim Đông Xuân. 30

2.2.1. Đặc điểm vật liệu tại công ty. 30

2.2.2. Tình hình quản lý vật liệu tại công ty dệt kim Đông Xuân. 31

2.2.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty. 32

2.3. Tổ chức kế toán vật liệu tại công ty. 33

2.3.1. Đánh giá vật liệu: 33

2.3.2. Kế toán chi tiết vật liệu. 35

2.3.3. Kế toán tổng hợp vật liệu. 45

Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN. 50

 

KẾT LUẬN 53

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng việc trực tiếp nhập, xuất, tồn vật tư do thủ kho và bộ phận kế toán hàng tồn kho đảm nhận. Vì vậy giữa thủ kho và kế toán phải có sự liên hệ, phối hợp trong việc sử dụng các chứng từ nhằm đảm bảo sự phù hợp số liệu trên thẻ kho và sổ kế toán. Mặt khác tránh sự ghi chép trùng lặp. Kế toán có thể áp dụng một trong 3 hình thức kế toán chi tiết vật liệu
Phương pháp ghi thẻ song song
Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
Phương pháp sổ số dư
*Kế toán chi tiết tại kho: Dù theo phương pháp nào thì việc hạch toán chi tiết tại kho đều thực hiện trên thẻ kho. Thẻ kho mở ra cho từng loại vật liệu và xắp xếp theo từng kho vật liệu tương ứng phù hợp với kết quả phân loại vật liệu Căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất vật liệu thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, xuất vào chứng từ và thẻ kho. Cuối ngày tính ra số tồn kho ghi thẻ kho. Riêng đôí với phương pháp sổ số dư thì kế toán cuối tháng phải ghi số tồn kho đã tính trên thẻ kho sang sổ số dư vào cột số lượng.
*Kế toán chi tiết tại phòng kế toán :
tuỳ từng trường hợp vào phương pháp kế toán chi tiết áp dụng mà việc hạch toán chi tiết vật liệu có thể thực hiện trên các cơ sở.
- Sổ chi tiết vật liệu (nếu là phương pháp thẻ song song)
- Sổ đối chiếu luân chuyển (nếu là phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển)
- Sổ số dư, bảng kê nhập, bảng kê xuất, bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho (nếu là phương pháp sổ số dư)
Căn cứ hạch toán là các chứng từ kế toán. Việc hạch toán chủ yếu tiến hành theo chỉ tiêu giá trị trừ phương pháp ghi thẻ song song hạch toán cả chỉ tiêu số lượng.
+ Phương pháp ghi thẻ song song
Căn cứ vào phiếu nhập, xuất vật liệu và các chứng từ liên quan, kế toán kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ rồi tiến hành ghi sổ theo phương pháp đã chọn theo chỉ tiêu giá trị (hay cả số lượng).Cuối tháng tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ đã ghi với thẻ kho và số liệu kế toán tổng hợp.
Công ty dệt kim Đông Xuân áp dụng hình thức kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.
Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:
Thẻ kho
Chứng từ nhập
Chứng từ nhập
Bảng kê xuất
Bảng kê nhập
Sổ đối chiếu luân chuyển
1.2.4. Kế toán tổng hợp vật liệu:
Trong công tác kế toán kế toán chi tiết không phản ánh một cách đầy đủ số hiện có tình hình biến động của toàn bộ tài sản trong doanh nghiệp theo chỉ tiêu giá trị nên kế toán tổng hợp vật liệu được sử dụng nhằm đáp ứng được yêu cầu này.
Vật liệu là tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp cho nên việc mở các tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán và xác định giá trị hàng tồn kho, giá trị hàng bán ra hay xuất dùng tùy thuộc vào việc doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho là: Kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.
1.2.4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên:
Phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho là phương pháp ghi chép phản ánh thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu trên các tài khoản kế toán, sổ kế toán tổng hợp trên cơ sở chứng từ nhập, xuất.
Như vậy việc xác định trị giá vật liệu xuất kho theo phương pháp này căn
cứ vào chứng từ xuất kho sau khi đã tập hợp phân loại theo các đối tượng sử dụng để ghi vào các tài khoản và sổ kế toán.
Tài khoản kế toán sử dụng:
+ Tài khoản 152 nguyên liệu và vật liệu: Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm nguyên vật liệu theo trị giá vốn thực tế (hay giá thành thực tế).
Tài khoản này có thể mở thành các tài khoản cấp 2 để kế toán chi tiết vật liệu theo từng loại phù hợp với cách phân loại theo nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị của doanh nghiệp.
Trong từng tài khoản cấp hai lại có thể chi tiết thành tài khoản cấp ba, cấp bốn tới từng thứ, nhóm vật liệu tùy thuộc vào yêu cầu quản lý ài sản của doanh nghiệp.
Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như: TK111, TK112, TK141,TK151,TK333, TK154, TK621, TK641 …...
Trình tự hạch toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên hạch toán theo sơ đồ sau:
TK151 TK152 TK621
Nhập kho hàng đang xuất dùng trực tiếp
đi đường kỳ trước cho sản xuất
TK111,141,331 TK627,641,642
N.kho vật liệu mua ngoài xuất dùng cho Q.lý
TK133 bán hàng, sản xuất
VAT
TK411 TK632,157
Nhận vốn góp liên doanh xuất bán, gửi bán
cổ phần cấp phát
TK154 TK154
N.kho vật liệu tự chế,
Xuất tự chế hay
thuê ngoài
thuê ngoài
TK333(3333)
Thuế nhập (nếu có) TK138
TK338 phát hiện thiếu khi
kiểm kê chờ xử lý
Phát hiện thừa khi
kiểm kê chờ xử lý
TK412
TK412 chênh lệch giảm
Chênh lệch tăng do
đánh giá lại do đánh giá lại
1.2.4.2 Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp không theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất vật liệu trên các tài khỏan kế toán hàng tồn kho tương ứng.
Việc xác định trị giá vật liệu xuất dùng trên tài khoản kế toán tổng hợp không căn cứ vào chứng từ xuất kho mà căn cứ vào trị giá thực tế vật liệu tồn kho đầu kỳ, nhập trong kỳ và kiểm kê cuối kỳ để xác định.
Trị giá vật liệu xuất dùng
=
Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ
+
Trị giá vật liệu nhập trong kỳ
_
Trị giá vật liệu tồn cuối kỳ
Tài khoản kế toán sử dụng:
Theo phương pháp này kế toán sử dụng tài khoản 611 “ Mua hàng” để phản ánh giá trị của vật tư mua vào và nhập trong kỳ. Còn tài khoản 152 chỉ dùng để phản ánh giá trị hàng tồn kho lúc đầu và cuối kỳ.
Sơ đồ kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
TK151,152 TK611 TK151,152
Kết chuyển trị giá vật liệu kết chuyển giá trị vật liệu
tồn kho đầu kỳ tồn kho cuối kỳ
TK111,112 TK111,128,138
Mua vật liệu nhập kho chiết khấu hàng mua
Hàng mua trả lại
T133
TK621
VAT đầu
vào cuối kỳ kết chuyển số
vật liệu dùng cho SXKD
TK333(3333) TK632
Thuế nhập khẩu (nếu có) xuất bán
TK411 TK111,138,334
Nhận vốn góp cổ phần vật tư thiếu hụt mất mát
TK412 TK412
Chênh lệch do đánh giá tăng Chênh lệch đánh giá giảm
Chương II
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty
dệt kim đông xuân
2.1 Đặc điểm chung của công ty dệt kim đông xuân:
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
Công ty dệt kim Đông Xuân với tên giao dịch DOXIMEX được thành lập từ năm 1959, là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên của ngành dệt kim Viêt Nam. Trụ sở chính của công ty đặt tại trung tâm Hà Nội 67 Ngô Thì Nhậm rất thuận tịên cho việc giao dịch và quan hệ với bạn hàng trong và ngoài nước.
Với dây truyền sản xuất hoàn chỉnh từ dệt ,xử lý hoàn tất, cắt may, in, thêu bằng các thiết bị hiện đại bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, CHLB Đức, Italia….Các sản phẩm của công ty đã đáp ứng được các yêu về chất lượng, đặc biệt là mặt hàng dệt kim 100% Côtton luôn được khách hàng trong và ngoàI nước ưa chuộngvà giữ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement