Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pham_duy_hung1988
#1032833

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác Thu - Chi ngân sách Nhà nước tại Thị xã Nghĩa Lộ – Tỉnh Yên Bái

 

Lời nói đầu 1

Chương I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3

I- Khái niệm cơ bản về ngân sách và hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước 3

II- Vị trí, vai trò của hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tài chính Thu - Chi ngân sách Nhà nước. 4

1- Vị trí, vai trò của hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước 4

2- Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tài chính Thu - Chi ngân sách Nhà nước 5

III- Nguyên tắc tổ chức Thu - Chi ngân sách Nhà nước Thị xã và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước: 7

1- Nguyên tắc tổ chức Thu - Chi ngân sách Nhà nước Thị xã 7

a. Nguyên tắc thu ngân sách Nhà nước Thị xã 7

b. Nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước Thị xã 8

2- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước 8

a. Nhân tố ảnh hưởng đển hoạt động thu ngân sách Nhà nước 8

b. Nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách Nhà nước 10

IV- Khái quát chung về ngân sách Nhà nước và tình hình hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam 11

1- Lập dự toán ngân sách Nhà nước 11

2- Tổ chức Thu - Chi ngân sách Nhà nước 13

a. Tổ chức thu ngân sách Nhà nước 13

b. Tổ chức chi ngân sách Nhà nước 13

3- Tình hình hoạt động Thu - Chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua 14

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Huyện Văn Chấn.
- Phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn thuộc Huyện Văn Chấn.
- Phía Nam giáp xã Nghĩa An thuộc Huyện Văn Chấn.
- Phía Bắc giáp xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Lợi thuộc Huyện Văn Chấn.
Thị xã nằm ở trung tâm thung lũng Mường Lò là trung tâm kinh tế – chính trị phía Tây của tỉnh, cách trung tâm huyện Văn Chấn 8km về phía Đông theo quốc lộ 32B, cách huyện Trạm Tấu 30km về phía Nam. Nhìn chung Thị xã Nghĩa Lộ năm trong vị trí thuận lợi về nhiều mặt trong khu vực và năm trong quy hoạch phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh Yên Bái.
* Khí hậu – thời tiết
Thị xã Nghĩa Lộ mang nét chung của khí hậu thời tiết vùng đông bắc Băc bộ, nhiệt độ trung bình cả năm là 22 – 23oC, nhiệt độ trung bình mùa đông là 19,5oC, nhiệt độ trung bình về mùa hè là 30,5oC. Lượng mưa trung bình cả năm là 250mm, lượng mưa vào mùa khô thì không đáng kể chỉ giao động từ 15,5 – 25mm nhưng về mùa mưa thì lương mưa trung bình lên tới 980mm, cao nhất lên đến 2000 – 2800mm tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8, 9 chiếm khoảng 64,5% lượng mưa trong cả năm. Lượng bốc hơi hàng năm là 750mm, số giờ nắng bình quân trong năm là 2.450h cao nhất từ tháng 5 đến tháng 10, thấp nhất từ tháng 1 đến tháng 3.
Với điều kiện khí hậu và thời tiết mang nét chung của khí hậu thời tiết vùng đông bắc Bắc bộ đã mang đến cho Thị xã Nghĩa Lộ những thuận lợi và khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân địa phương.
- Thuận lợi: Nhiệt độ trung bình cả năm là 22 – 23oC phù hợp cho phát triển trồng cây lương thực, thực phẩm, cây có múi, có cùi, cây lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc.
- Khó khăn: Hàng năm Thị xã chịu ảnh hưởng của các đợt gió mùa và sương muối làm cho nhiều diện tích trồng cây lương thực, thực phẩm, hoa mầu, cây ăn quả của nhân dân bị hư hỏng làm hạn chế đến sự phát triển nông nghiệp của địa phương, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, sức lao động của người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn.
* Đất đai và địa hình
Bảng 1 : Tình hình đất đai của Thị xã năm 2006
Chỉ tiêu
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
Tổng diện tích đất tư nhiên
1093,5
100
1. Đất nông nghiệp
485,42
44,39
2. Đất lâm nghiệp
40
3,65
3. Đất chuyên dùng
207,65
18,98
4. Đất ở
82,37
7,53
5. Đất chưa sử dụng
278,06
25,42
Nguồn phòng Thống kê Thị xã
Nước ta là nước nông nghiệp nên không thể không nói đến đất đai. Vì vậy đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt không thể thay thế được. Nên số lượng đất đai nhiều hay ít, chất lượng đất tốt hay xấu ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Thị xã Nghĩa Lộ nằm ở trung tâm thung lũng Mường Lò xung quanh bao bọc bởi núi đồi, tạo nên cánh đồng Mường Lò rộng thứ hai ở tây bắc sau cánh đồng Mường Thanh (Lai Châu). Đất đai ở đây tương đối màu mỡ thích hợp cho sản xuất nông - lâm nghiệp. Địa hình tương đối bằng phẳng.
Qua biểu ta thấy toàn Thị xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 1093,5ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm đại đa số với 485,42ha chiếm 44,39%. Đất lâm nghiệp là 40ha chiếm 3,65%, đất chuyên dùng là 207,65ha chiếm 18,98%, đất ở là 82.37ha chiếm 7,53%, đất chưa sử dụng là 278.06ha chiếm 25,42%. Nhìn chung đất đai năm 2006 của Thị xã không có sự biến động lớn, với một Thị xã vẫn còn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu như Thị xã Nghĩa Lộ thì những năm tới cần có sự hỗ trợ, đầu tư hơn nữa nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.
* Dân số lao động
Bảng 2: Tình hình hộ khẩu và lao động của Thị xã năm 2006
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Số lượng
1. Tổng số hộ
hộ
4.390
- Hộ nông nghiệp
hộ
3.125
- Hộ phi nông nghiệp
hộ
1.265
2. Tổng số dân số
người
18.380
- Nam
người
9.029
- Nữ
người
9.351
3. Tổng số lao động
lao động
9.357
- Nam
lao động
4.417
- Nữ
lao động
4.940
Nguồn phòng Thống kê Thị xã
Nghĩa Lộ là một Thị xã được tái lập có 4 phường: Phường Trung Tâm, phường Tân An, phường Pú Trạng, phường Cầu Thia với tổng dân số là 18.380 người trong đó: Nam 9.029 người, nữ 9.351 người. Toàn Thị xã có 4.390hộ trong đó hộ nông nghiệp chiếm 3.125hộ, hộ phi nông nghiệp chiếm 1.265hộ. Tốc độ phát triển hộ nông nghiệp tuy thấp nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao, tổng số lao động trong Thị xã là 9.351 lao động trong đó: Lao động nam là 4.417 lao động, lao động nữ là 4.940 lao động, nhìn chung tình hình lao động của Thị xã đã từng bước chuyển dịch hợp lý hơn, tỷ trong lao động trong nông nghiệp giảm dần thay vào đó là tỷ trong công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng lên. Điều này phù hợp với sự phát triển kinh tế của Thị xã và thúc đẩy kinh tế Thị xã đi lên theo định hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.
* Cơ sở vật chất kỹ thuật
Bảng 3: Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của Thị xã
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Số lượng
1. Điện
- Trạm biến áp
trạm
4
- Đường dây cao thế
km
12
- Đương dây hạ thế
km
22
- Điện chiếu sáng
km
15
2. Giao thông
km
21,3
- Đường quốc lộ 32
km
4,3
- Đường tỉnh lộ
km
2
- Đường thị – phường – xã
km
15
3. Giáo dục
trường
16
- Mầm non
trường
5
- Tiểu học
trường
4
- Trung học cơ sở
trường
5
- Phổ thông trung học
trường
2
4. Y tế
người
100
- Bác sĩ
người
33
- Y sĩ
người
17
- Y tá
người
38
- Dược sĩ
người
5
- Nữ hộ sinh
người
7
Nguồn phòng Thống kê Thị xã
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” chính quyền Thị xã Nghĩa Lộ đã giải quyết tốt các vấn đề “Điện, đường, trường trạm” góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Thị xã theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.
- Về điện: Toàn Thị xã có 4 trạm biến áp, 12km đường dây cao thế, 22km đường dây hạ thế và 15km điện chiếu sáng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện trong sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
- Về giao thông: Thị xã Nghĩa Lộ có tổng số 21,3km đường giao thông trong đó: Đường quốc lộ 32 chạy qua là 4,3km, đường tỉnh lộ là 2km, đường thị – phường – xã là 15km. Nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cấp chính quyền Thị xã và sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn, hệ thống giao thông của Thĩ xã thường xuyên được nâng cấp và xây dựng mới góp phần cho sự giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế – xã hội với các vùng lân cận.
- Về giáo dục: Sự nghiệp giáo dục luôn được cấp chính quyền Thị xã quan tâm, đầu tư. Vì phát triển giáo dục được coi là chiến lược quốc sách hàng đầu. Toàn Thị xã có 16 trường học trong đó: Mầm non là 5 trường, tiểu học là 4 trường, trung học cơ sở là 5 trường, phổ thông trung học là 2 trường có đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và học tập với đội ngũ giáo viên được tiêu chuẩn hoá ở cả 4 cấp đáp ứng đầy đủ nhu cầu về học tập cho các đối tượng trong độ tuổi đến trường của Thị xã, góp phần nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ cho nhân dân trên địa bàn.
- Về y tế: Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn Thị xã có 1 bệnh viện trung tâm và 4 trạm xá phường với 100 ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement