Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh03m_ko0l
#1032666

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : Những vấn đề lý luận chung về hoạt động nhập khẩu và quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 3

1.1.Khái quát về hoạt động nhập khẩu 3

1.1.1.Khỏi niệm về nhập khẩu 3

1.1.2. Vai trũ của nhập khẩu 4

1.1.3. Cỏc hỡnh thức nhập khẩu hàng hoỏ 7

1.1.4. Quy trỡnh hoạt động nhập khẩu 10

1.2. Quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 16

1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 29

1.3.1. Cỏc nhõn tố khỏch quan. 30

1.3.2. Cỏc nhõn tố chủ quan. 33

1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của doanh nghiệp. 37

Tóm tắt chương 1 .38

CHƯƠNG 2 : Thực trạng quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera 39

2.1. Tổng quan về Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 39

2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 39

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 41

2.1.2.1.Chức năng của Cụng ty. 41

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Cụng ty. 42

2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty. 43

2.1.4. Đặc điểm nguồn lực của Công ty. 46

2.1.5. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty. 50

2.2. Thực trạng quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 53

2.2.1. Tổng quan về hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 53

2.2.2. Thực trạng quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera trong thời gian qua. 63

2.3. Đánh giá công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty. 76

2.3.1. Ưu điểm. 76

 2.3.2. Tồn tại 78

2.3.3.Nguyờn nhõn của những tồn tại. 79

Tóm tắt chương 2 81

CHƯƠNG 3 : Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera 82

3.1. Tổng kết sức mạnh nội tại và cơ hội, thách thức của Cụng ty. 82

3.1.1. Sức mạnh nội tại . 82

3.1.2. Thời cơ và thách thức. 84

3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 86

3.2.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển chung. 86

3.2.2. Phương hướng phát triển hoạt động nhập khẩu. 88

3.3. Tỡnh hỡnh thị trường nhập khẩu của Công ty. 90

3.3.1. Thị trường Châu Âu. 90

3.3.2. Thị trường Trung Quốc và nhật Bản. 91

3.3.3. Thị trường các nước Asean. 93

3.4. Một số giải phỏp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 93

3.4.1. Giải phỏp từ phớa Cụng ty. 94

3.4.2. Kiến nghị với nhà nước. 104

Tóm tắt chương 3 109

KẾT LUẬN 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

 Cụng ty : Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.

 Tổng cụng ty: Tổng cụng ty Thuỷ Tinh và Gốm xõy dựng (Viglacera)

 TMQT : Thương mại quốc tế.

 XNK : Xuất nhập khẩu.

 L/C : Letter of credit.

 CIF : Cost, Isurance Freight.

 CF : Cost and Freight.

 FOB : Free on Board.

 Exw : Ex Works.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

 

Sơ đồ1.1: Quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 17

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty. 44

Bảng 2.1: Tổng vốn kinh doanh của Cụng ty. 46

Bảng 2.2: Phân bố lao động theo trỡnh độ của Công ty. 48

Bảng 2.3: Cỏc chỉ tiờu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty 51

những năm gần đây. 51

Bảng 2.4: Kết quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty giai đoạn 2004-2006 54

Bảng 2.5: Kim ngạch XNK của Công ty giai đoạn 2003-2006 55

Bảng 2.6: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Công ty giai đoạnh 2003-2006. 58

Bảng 2.7: Kim ngạch nhập khẩu theo cách của Công ty 60

giai đoạn 2003-2006. 60

Bảng 2.8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Công ty giai đoạn 2003-2005. 62

Bảng 3.1: Cỏc chỉ tiờu kế hoạch của Công ty năm 2007. 88

Biểu đồ 2.1: Phân loại trỡnh độ học vấn của lao động năm 2006. 49

Biểu đồ 2.2: Thể hiện thu nhập bỡnh quõn/ người của Công ty 53

qua các năm 53

Biểu đồ 2.3: Thể hiện kim ngạch nhập khẩu của Công ty qua các năm. 56

Biểu đồ 2.4: Kim ngạch nhập khẩu theo cách của 61

Công ty qua các năm. 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ụn theo đuổi mục tiờu là tối đa hoỏ lợi nhuận. Cụng ty cổ phần xuất nhõp khẩu Viglacera cũng khụng nằm ngoài mục tiờu đú. Mục tiờu đú được đỏnh giỏ thụng qua hiệu quả sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đó đạt được trong mỗi năm. Cú thể thấy một số kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty qua bảng:
Bảng 2.3: Cỏc chỉ tiờu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty
những năm gần đõy.
Đơn vị: Triệu đồng
Cỏc chỉ tiờu
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Tổng doanh thu
256150
200801
289046
334297
Tổng chi phớ
15796
14320
17463
17457
LN trước thuế
749
651
703
1,230
Nộp ngõn sỏch
124,168
97,006
140,174
162,338
Mức thu nhập bq/người
1,675
1,918
2,285
2,436
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết năm-Phũng tổ chức hành chớnh-Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera)
Nhỡn bảng trờn ta thấy, tổng doanh thu của Cụng ty tuy bị giảm sỳt vào năm 2004 nhưng lại tăng mạnh vào năm 2005 và tiếp tục tăng lờn vào năm 2006. Năm 2004 tổng doanh thu của Cụng ty là 200801 triệu đồng thỡ đến năm 2005 doanh thu của Cụng ty đó đạt 289046 triệu đồng (tăng 43,95 % so với năm 2004) và đến năm 2006 tổng doanh thu của Cụng ty đạt 334297 triệu đồng (tăng 15,66 % so với năm 2005). Sự tăng lờn như vậy là do cú sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của Cụng ty.
Cựng với sự biến động của doanh thu thỡ tổng chi phớ của Cụng ty giảm vào năm 2004 nhưng đồng thời cũng tăng vào cỏc năm tiếp theo, điều này là hoàn toàn hợp lý vỡ doanh thu giảm thỡ chi phớ cũng phải giảm và khi doanh thu tăng thỡ chi phớ cũng phải tăng theo. Song từ năm 2004 đến năm 2006 thỡ tốc độ tăng của doanh thu cao hơn tốc độ tăng của chi phớ, vỡ vậy lợi nhuận trước thuế của Cụng ty cũng khụng ngừng tăng lờn, đặc biệt là năm 2006 lợi nhuận trước thuế của Cụng ty tăng 74,91 % so với năm 2005. Mặc dự năm 2006 là năm đầu tiờn hoạt động theo mụ hỡnh Cụng ty cổ phần xuất nhõp khẩu Viglacera, hoạt động cú khú khăn hơn trước do khụng được Nhà nước trợ cấp, bảo hộ.
Những sự tăng trưởng như vậy cho thấy Cụng ty cũng đó mở rộng quy mụ kinh doanh, cỏc đơn vị trực thuộc đều nỗ lực trong quản lý cũng như năng động trong tỡm kiếm thị trường để cú được những kết quả khỏ tốt.
Do lợi nhuận cú xu hướng tăng nờn thu nhập bỡnh quõn/người của Cụng ty cũng cú xu hướng tăng lờn: năm 2003 là 1,675 triệu đồng, năm 2004 là 1,918 triệu đồng, năm 2005 là 2,285 triệu đồng, năm 2006 là 2,436 triệu đồng.
Biểu đồ 2.2: Thể hiện thu nhập bỡnh quõn/ người của Cụng ty
qua cỏc năm.
đồng
Năm
Qua biểu đồ trờn ta thấy, mức sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn trong toàn Cụng ty liờn tục tăng qua cỏc năm. Với xu thế này, trong tương lai thu nhập sẽ tăng hơn nữa, ngày càng gúp phần cải thiện đời sống của nhõn viờn trong Cụng ty.
Trong những năm qua Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera được đỏnh giỏ là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cú hiệu quả. Cỏc chỉ tiờu về doanh thu, nộp ngõn sỏch và lợi nhuận hàng năm luụn vượt mức kế hoạch được giao và ngày càng khẳng định được vị thế của mỡnh trờn thị trường Việt Nam và quốc tế.
2.2. Thực trạng quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.
2.2.1. Tổng quan về hoạt động nhập khẩu tại Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.
2.2.1.1. Kết quả tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Cụng ty những năm gần đõy.
Dựa trờn số liệu của cỏc năm, ta cú thể tổng kết tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồng nhập tại Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera thời gian qua như sau:
Bảng 2.4: Kết quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Cụng ty giai đoạn 2004-2006.
Đơn vị tớnh: triệu đồng
Năm
Kế hoạch
Thực hiện
Số lượng hợp đồng
Giỏ trị
Số lượng hợp đồng ký kết
Số lượng hợp đồng hoàn thành
Giỏ trị
2004
119
17,000
118
118
15,766
2005
98
21,000
98
97
19,598
2006
94
20,000
97
97
21,917
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết năm – Phũng tổ chức hành chớnh – Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera )
Qua bảng trờn ta thấy tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera là tương đối tốt. Hầu hết số hợp đồng ký kết đều thực hiện được, chỉ cú một số rất ớt hợp đồng khụng được hoàn thành. Điều này thể hiện tớnh chuyờn nghiệp trong khõu tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Cụng ty.
Tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồng nhập khẩu đó đỏp ứng được đỳng yờu cầu do cấp trờn đề ra đú là từng bước giảm số lượng hợp đồng nhập khẩu song giỏ trị nhập khẩu của cỏc hợp đồng lại tăng, từ đú nõng cao hiệu quả nhập khẩu. Năm 2004 số lượng hợp đồng mà Cụng ty thực hiện được là 118 hợp đồng, giỏ trị kim ngạch nhập khẩu đạt 15,766 Triệu USD. Đến năm 2006 số lượng hợp đồng được thực hiện chỉ cú 97 hợp đồng (giảm 17,8% so với năm 2004) nhưng giỏ trị kim ngạch nhập khẩu lại tăng lờn đỏng kể đạt 21,917 triệu USD (tăng 39% so với năm 2004). Tuy nhiờn việc thực hiện hợp đồng chưa được đều. Chẳng hạn như trong năm 2004 số lượng hợp đồng theo kế hoạch là 119, được thực hiện là 118 và giỏ trị giảm từ 17 triệu USD theo kế hoạch xuống cũn 15,766 triệu USD khi thực hiện. Nhưng trong năm 2005 thỡ tuy số lượng hợp đồng thực hiện đỳng như kế hoạch đó đặt ra nhưng giỏ trị lại giảm từ 21 triệu USD xuống cũn 19,598 triệu USD khi thực hiện. Sở dĩ như vậy là vỡ trong năm 2005 cú một hợp đồng khụng được hoàn thành do giỏ cả Sụđa tại Thiờn Tõn Trung Quốc tăng lờn nờn nhà cung cấp đó khụng thực hiện hợp đồng đó kớ trước đú với Cụng ty. Trong năm 2006 cả giỏ trị và số lượng hợp đồng được thực hiện đều tăng hơn so với kế hoạch là do năm 2006 cỏc nhà mỏy sản xuất trực thuộc Tổng cụng ty tăng năng suất nờn cần một khối lượng nguyờn vật liệu nhiều hơn so với kế hoạch.
Cú thể núi hoạt động kinh doanh nhập khẩu giữ vị trớ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Cụng ty. Kim nghạch nhập khẩu của Cụng ty luụn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng kim nghạch XNK.
Bảng 2.5: Kim ngạch XNK của Cụng ty giai đoạn 2003-2006.
Đơn vị tớnh: Triệu USD
Chỉ tiờu
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Kim ngạch
Tỷ trọng
(%)
Kim ngạch
Tỷ trọng
(%)
Kim ngạch
Tỷ trọng
(%)
Kim ngạch
Tỷ trọng
(%)
KN nhập khẩu
34,431
91,61
15,766
81,28
19,598
79,93
21,917
83,77
KN xuất khẩu
3,154
8,39
3,630
18,72
4,921
20,07
4,247
16,23
Tổng KN XNK
37,585
100
19,396
100
24,519
100
26,164
100
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết năm – Phũng tổ chức hành chớnh – Cụng ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera )
Biểu đồ 2.3: Thể hiện kim ngạch nhập khẩu của Cụng ty qua cỏc năm.
USD
Năm
Như vậy trong những năm gần đõy, kim ngạch nhập khẩu của Cụng ty biến động khụng ổn định. Năm 2003 kim ngạch nhập khẩu của Cụng ty đạt 34,431 triệu USD, sang năm 2003 kim ngạch nhập khẩu của Cụng ty chỉ đạt 15,766 triệu USD giảm 48,98% so với năm 2003, nhưng đến năm 2004 - 2006 kim ngạch nhập khẩu của Cụng ty lại liờn tục tăng qua cỏc năm: năm 2005 kim ngạch nhập khẩu đạt 19,598 triệu USD tăng 24,3% so với năm 2004, năm 2006 kim ngạch nhập khẩu đạt 21,917 triệu USD tăng 11,84% so với năm 2005. Nguyờn nhõn là do: trong năm...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement