Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#1032493

Download miễn phí Đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,một số giải pháp nhằm tiếc kiệm chi phí tiền lương hạ giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 2

I. Tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích trên lương của doanh nghiệp sản xuất 2

1. Khái quát về tiền lương và các khoản trích theo lương 2

2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 2

3.Các chứng từ thống nhất bắt buộc. 3

4.Sổ kế toán chi tiết sử dụng 3

5. Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 3

6. Sơ đồ hoạch toán 3

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG H.A.T. 5

I. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của công ty 5

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T 5

1. a. Quá trình hình thành 5

1. b. Quá trình phát triển của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T 5

2. Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T, trong các năm 2005, 2006, 2007 6

3.Bộ máy tổ chức 7

4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. 7

5.Tình hình tài chính 8

6.Tổ chức công tác kế toán 8

7. Thực trạng phát sinh tiền lương của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T. tháng 12 năm 2007 9

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG NHẰM TÍCH KIỆM CHI PHÍ, HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG H.A.T. 25

I, Một số đánh giá về công tác kế toán ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T. 25

1,Cơ sở lý luận 25

2,Cơ sở thực tiễn 25

II. Một số giải pháp chủ yếu 26

1, Nhóm giải pháp về tiền lương và quỹ tiền lương 26

2, Nhóm giải pháp về công tác kế toán 26

Kết luận: 28

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T.
Phần III: Một số giải pháp quản lý tiền lương và quỹ tiền lương nhằm tích kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T.
Phần I: Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
I. Tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích trên lương của doanh nghiệp sản xuất
1. Khái quát về tiền lương và các khoản trích theo lương
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động yêu các để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình kinh doanh.
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người công nhân. ngoài ra họ còn đực hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, khi gặp phải trừng hợp rủi do như sau: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu... và các khoản tiền khác như thưởng thi đua, thưởng năng suất lao động.
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
Kế toán phải thường xuyên ghi chép phản ánh giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng quỹ lương đúng nguyên tắc, theo đúng chế độ hiện hành thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng lao động, sự chấp hành kỷ luật của người lao động trong doanh nghiệp.
Tính toán và phản ánh đúng đắn về tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp phải trả cho từng người lao động theo số lượng và chất lượng lao động theo đúng thang bậc lương của từng người lao động. Phân bổ chính xác về chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào các đối tượng chịu chi phí. Việt mỏ sổ, thẻ hạch toán về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương phải theo đúng mẫu do nhà nước quy định.
3.Các chứng từ thống nhất bắt buộc.
+ Bảng chấm công (Mẫu số 01 LĐTL)
+ Bảng thanh toán lương (Mẫu số 02 LĐTL)
+ Phiếu nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số 03 LĐTL)
+ Bảng thanh toán BHXH (Mẫu số 04 LĐTL)
+ Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 05 LĐTL)
4.Sổ kế toán chi tiết sử dụng
Sổ kế toán chi tiết TK 3382-KPCĐ
Sổ kế toán chi tiết TK 3383- BHXH
Sổ kế toán chi tiết TK 3384- BHYT
5. Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.
Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ sử dụng chủ yếu các tài khoản sau:
TK 334: Phải trả công nhân viên
TK 338: Phải trả, phải nộp khác
TK: 335: Chi phí phải trả
6. Sơ đồ hoạch toán
Sơ đồ. 1.
sơ đồ hoạch toán tiền lương phải trả cho công nhân viên
TK:334
TK:622, 627, 641, 642
Tk:431
TK:338
TK:141
TK:138
TK:333
TK:111
TK: 338
TK:512
TK: 33311
Khấu trừ 6%
Tiền lương, công, phụ cấp ăn ca, thưởng phải trả cnv
Tiền tạm ứng chưa chi hết
Khấu trừ thu vè tscđ thiếu
Tiền thưởng phải trả
Thuế thu nhập cá nhân
BHXH phải trả
Thanh toán lương
DT bán hàng nội bộ
Thuế VAT
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T.
I. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T
1. a. Quá trình hình thành
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T, tiền thân là do xí nghiệp kiến trúc và công ty khảo sát xây dựng công trình I sát nhập năm 1989. Với tên gọi ban đầu là công ty khảo sát thiết kế và xây dựng công trình I, trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông I.
Đến tháng 7 năm 1993 được chính thức đổi tên thành công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T. Theo quyết định thành lập doanh nghiệp số 1353/QĐ/TCBC- LĐ. ngày 5/1/1993 của bộ giao thông vận tải.
* Nội dung đăng ký thành nghề của công ty:
-Nhận tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng
- Nhận thầu các công việc về xây dựng bao gồm:
1. b. Quá trình phát triển của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T
Trong thời gian từ khi thành lập đến nay, công ty H.A.T đã không ngừng mở rộng và phát triển, tham gia xây dựng nhiều công trình phục vụ giao thông vận tải ở cả trong và ngoài nước
Nâng cấp cải tạo đường Sơn Dưong, Tân Trào, 10 KM đường Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đường bắc Thăng Long- Hà Nội.
- Các đường quốc lộ 1A, 2A quốc lộ 5 đường 138 và đường cao tốc Láng-Hoà Lạc...
2. Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T, trong các năm 2005, 2006, 2007
Bảng 1: bảng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu
Năm
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Giá trị SL thực hiện
75.300000000
9835000000
% so năm trước (tăng)
30,6%
Doanh thu thuần
38.435.327.525
64.330.243.281
76.552.989.431
% so năm trước
67,37%
19%
Tổng LN trước thuế
658.562.138
983.289.197
1.081.618.217
% so năm trước
49,3%
10%
Lợi nhuận sau thuế
493.921.604
737.466.898
8.112.136.662
% so năm trước
49,3%
10%
(Nguồn số liệu: Phòng ban kế toán công ty)
3.Bộ máy tổ chức
Sơ đồ 4: Mô hình tổ chức bộ máy ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T.
Giám đốc
Phó GĐ nội chính
Phó GĐ kinh doanh
Phó GĐ sản xuất
Phòng HC C. ty
Phòng tổ chức CBLĐ - YT
Phòng KT - TC
Phòng Ktế - KH
Phòng VT-TB
Phòng Kthuật thi công
Đội CT 1
Đội CT 2
Đội CT 3
Đội CT 4
Đội CT 5
Đội CT 6
Đội CT 7
Đội XD cầu 2
Đội XD cầu 1
Đội TCCG xưởng SC
4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.
- Quá trình xây dựng thường được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại gồm nhiều việc khác nhau. Cụ thể quy trình công nghệ sản xuất của Cty như sau:
Xuất cho công trình thi công (các đội sản xuất )
Khối lượng công trình
Vật liệu mua về nhập kho
Hoàn thiện công trình
Bàn giao công trình đưa vào sử dụng
5.Tình hình tài chính
Vốn điều lệ của doanh nghiệp và vốn kinh doanh của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của nhà nước khi mới thành lập công ty có tổng số vốn bao gồm:
Tổng số: 2912832239đ.
Trong đó:
+Vốn cố định
:
2.28.636.594đ.
+Vốn lưu động
:
114.195.645đ.
+Vốn góp liên doanh
:
57 0.000.000đ
6.Tổ chức công tác kế toán
ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T, công tác kế toán được hạch toán trên phòng kế toán. Kế toán công ty hạch toán độc lập có niên độ từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm. hình thức nhật ký chứng từ
Sơ đồ 5: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty
Kế toán trưởng
Kế toán vật tư
Kế toán tscđ cpsc, chi phí chung
Kế toán thủ quỹ
Kế toán TM, giá thành
Kế toán tiền lương BHXH
Kế toán thuế và công nợ
Kế toán tổng hợp NH,
TV
Kế toán ở các đội thi công
7. Thực trạng phát sinh tiền lương của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây dựng H.A.T. tháng 12 năm 2007
Sơ đồ Hạch toán tiền lương
Phòng kế toán lưu chứng từ
Thủ quỹ chi tiền
Kế toán trưởng kiểm tra và ký duyệt
Kế toán thanh toán kiểm tra và ghi phiếu chi
Phòng kế toán kiểm tra
Giám đốc ký duyệt chi
Các phòng ban tập hợp tính lương
Phòng TC, LĐ tiền lương xét duyệt
Phòng kế hoạch xét duyệt
Các TT,XN tập hợp tính lương
Các hình thức trả lương tại công ty H.A.T, trả lương theo thời gian:
Đối với công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ xây ng H.A.T, điều kiện để áp dụng việc trả lương theo hìn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement