Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thongoc_dangyeu_146
#1032492

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH CTC 1

1. Quá trình hình thành phát triển của công ty. 1

1.1. Những thông tin về công ty 1

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 1

2. Chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty CTC 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4

3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 5

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6

CHUƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH - CTC 9

I. Những nhân tố tác động tới hoạt động đấu thầu 9

1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 9

1.1. Nguồn nhân lực 9

1.2. Nguồn lực tài chính 10

1.3. Công nghệ 12

1.4. Sản phẩm 13

2. Các nhân tố bên ngoài tác động tới doanh nghiệp 15

2.1 Đối thủ cạnh tranh. 15

2.2 Khách hàng 15

2.3. Nhà cung cấp nguyên vật liệu 16

2.4. Môi trường kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ 16

II. Quy trình đấu thầu tại công ty 17

1. Trình tự tham gia dự thầu của công ty 17

1.1. Tìm kiếm thông tin về các công trình cần đấu thầu 18

1.2. Tiếp xúc ban đầu với bên chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển 18

1.3. Quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu 18

1.4. Nộp hồ sơ dự thầu 20

1.5. Ký kết hợp đồng kinh doanh và theo dõi thực hiện hợp đồng 20

2. Công tác quản lý dự thầu 21

III. Kết quả hoạt động đấu thầu của công ty CTC 22

1. Một số công trình công ty đã trúng thầu 22

2. Kết quả hoạt động đấu thầu của công ty 23

IV. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty 24

1. Những ưu điểm 24

2. Những hạn chế 25

3. Nguyên nhân 26

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH CTC 28

1. Đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường 28

2. Xây dựng các chính sách tranh thầu phù hợp 29

2.1. Hoạt động giao tiếp với chủ đầu tư 30

2.2. Chính sách sản phẩm 31

2.3. Chính sách phân phối tiêu thụ 32

3. Nâng cao năng lực sản xuất 34

3.1. Chuyển giao công nghệ 34

3.2. Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu hợp lý 35

4. Tiến hành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động của công ty 36

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n và dưới sự điều khiển của con người.
Hiện nay cụng nghệ phỏt thanh truyền hỡnh đang chuyển dần sang công nghệ số với sự hội tụ giữa Phỏt thanh truyền hỡnh - Điện ảnh - Cụng nghệ tin học ngày càng rừ nột. Hàng năm, cụng ty luụn chỳ trọng trong khõu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, thay mới một số mỏy múc thiết bị hiện đại để đỏp ứng được yờu cầu của sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, theo kịp được cụng nghệ tiờn tiến làm cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ của cụng ty đỏp ứng được yờu cầu của thị trường và khỏch hàng. Điều này giỳp cho cụng ty khụng những giữ được uy tớn về chất lượng mà cũn giỳp cho cụng ty luụn mở rộng được thị trường tiờu thụ sản phẩm và nõng cao sức cạnh tranh trờn thị trường .
Những năm gần đõy, cụng ty Phỏt triển Truyền thụng Truyền hỡnh – CTC đó cú sự đầu tư rất mạnh để mua sắm mỏy múc thiết bị mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đõy cũng là giai đoạn đầu tư mạnh nằm trong kế hoạch chuyển hướng phỏt triển của cụng ty sang lĩnh vực sản xuất, nhằm đa dạng hoỏ ngành nghề kinh doanh và cũng là sự nắm bắt nhu cầu của thị trường về một loại sản phẩm mới để phục vụ cho lĩnh vực mà thị trường Việt Nam đang cú nhu cầu rất lớn.
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Giỏm đốc cụng ty đó cú những chiến lược kịp thời như: Đầu tư theo chiều sõu, trang bị thờm một số phương tiện sản xuất hiện đại khỏc nhằm nõng cao năng lực sản xuất và tăng thờm sức cạnh tranh trờn thị trường.
1.4. Sản phẩm
Sản phẩm của chính của công ty là toàn bộ các thiết bị, máy móc sử dụng trong ngành truyền hình, cụ thể là 2 sản phẩm chính là máy phát hình và cột Anten. Ngoài ra công ty còn nhập khẩu linh kiện máy móc theo đơn đặt hàng của khách hàng mà công ty không sản xuất. Gồm có 2 loại sản phẩm điện tử và sản phẩm cơ khí.
Sản phẩm điện tử là những sản phẩm có kỹ thuật cao, được sử dụng trong phỏt thanh truyền hỡnh như mỏy phỏt hỡnh, hệ thống Anten phỏt và cỏc thiết bị phụ trợ khỏc. Đặc điểm sản phẩm này như sau:
Những sản phẩm loại này đũi hỏi một sự chớnh xỏc tuyệt đối từ khõu nghiờn cứu, mua nguyờn vật liệu sản xuất đến khõu vận chuyển lắp rỏp. Đối với những sản phẩm này chỉ cần một sự sai sút nhỏ cũng cú thể dẫn đến cả hệ thống khụng thể hoạt động được.
Điểm khỏc biệt của những sản phẩm này là nú gồm nhiều linh kiện nhỏ. Một bộ mỏy hoàn chỉnh cú thể được lắp đặt từ hàng trăm linh kiện nhỏ.
Trong quỏ trỡnh sản xuất cụng ty CTC triển khai theo dõy chuyền cỏc khối là chut yếu. Sản phẩm điện tử chớnh của cụng ty là mỏy phỏt hỡnh va Anten. Mỏy phỏt hỡnh cú mỏy phỏt hỡnh đơn và mỏy phỏt hỡnh dải rộng.Cụng suất mỏy phỏt hỡnh lớn nhất của cụng ty cú khả năng thiết kế hiện nay là 10KW.
Sơ đồ 2: Quỏ trỡnh sản xuất một mỏy phỏt hỡnh
Cân chỉnh và hoàn thiện máy
- Dựng khung
- Sản xuất các khối
- Sản xuất bộ dây
Đặt các khối
Đi dây
Loại sản phẩm thứ 2 là cỏc sản phẩm cơ khớ, đõy là cỏc sản phẩm khụng đũi hỏi trỡnh độ cao, cụng nghệ sản xuất đơn giản. Sản phẩm điển hỡnh là cỏc cột Anten thu phỏt súng. Ngoài ra cụng ty con nhập khẩu lắp đặt xe truyền hỡnh lưu động theo đơn đặt hàng của cỏc đài truyền hinh địa phương và trung ương.
Bảng 4: Bảng số lượng sản phẩm của cụng ty trong 2 năm 2006 - 2007
Năm 2006
Năm 2007
So sỏnh tăng giảm 2007/2006
Số lượng
%
- Mỏy phỏt hỡnh (500-1000W)
18
25
7
38,89
- Cột Anten thu phỏt súng
10
15
5
50,00
- Xe truyền hỡnh động
4
6
2
50,00
Nguồn: Phũng HC-QT
Số lượng mỏy phỏt hỡnh của cụng ty trong năm 2007 so với năm 2006 tăng 7 chiếc, tương ứng với tăng 38,89%. Số lưọng cột Anten thu phỏt súng được xõy dựng năm 2007 so với năm 2006 tăng 5 cột, tương ứng với tăng 50,00%. Xe truyền hỡnh lưu động được lắp đặt năm 2007 so với năm 2006 tăng 2 chiếc, tương ứng với tăng 50%.
2. Các nhân tố bên ngoài tác động tới doanh nghiệp
2.1 Đối thủ cạnh tranh.
Mặc dù ngành nghề kinh doanh của công ty là khá đặc thù, thuộc lĩnh vực độc quyền của nhà nước nhưng do đối tượng khác hàng không nhiều lại năm rải rác ở nhiều nơi nên công ty vẫn nằm trong thị trường cạnh tranh mạnh mẽ. Càng ngày càng xuất hiện nhiều công ty làm việc trong cùng ngành, các công ty này lớn mạnh và phát triển không ngừng. Vì thế thị phần của công ty bị thu hẹp đòi hỏi công ty phải nổ lực cố gắng hơn trong công tác cung cấp dich vụ và hoàn thiện sản phẩm
2.2 Khách hàng
Do lĩnh vực hoạt động kinh doanh khỏ đặc thự, sản phẩm của cụng ty là sản phẩm hết sức đặc biệt, đối tượng khỏch hàng chủ yếu là cỏc đài phỏt thanh truyền hỡnh từ trung ương đến địa phương. Cụng ty phục vụ cho việc phỏt súng truyền hỡnh của 64 tỉnh thành trong cả nước. Khỏch hàng của doanh nghiệp nằm phõn tỏn trờn tất cả mọi miền , đú cú thể là cỏc đài phỏt thanh truyền hinh tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bỡnh, Cà Mau... cũng cú thể là cỏc đài phỏt thanh ở vựng sõu, vựng xa, miền nỳi như Lai Chõu, Sơn La... Điều này cho thấy yờu cầu quan trọng đối với cụng ty là vận chuyển những sản phẩm đến tay khỏch hàng đảm bảo an toàn sản phẩm.
2.3. Nhà cung cấp nguyên vật liệu
Cũn về phần nhà cung cấp của cụng ty khỏ lớn đú là cỏc cụng ty điện tử, cỏc nhà mỏy cơ khớ... như cụng ty TNHH Thương mai điện tử Thanh Xuõn, cụng ty TNHH Việt Nhật hay cụng ty nhập khẩu nguyờn vật liệu từ nước ngoài. Cụng ty chọn hóng SONY là nhà cung cấp chớnh cú trụ sở tại Nhật, Trung Quốc, Hụng Kụng ...
Bảng 5: Bảng giá trị nguyên vật liệu các nhà cung cấp của công ty trong 2 năm 2006 -2007
Đơn vị: Triệu đồng
Tên các nhà cung cấp
2006
2007
Chủng loại hàng hoá cung cấp
Công ty TNHH thương mại điện tử Thanh Xuân
2.850
3.000
- Lũ xo, IC, biến trở, một số loại tụ điện, bộ đổi điện DC, mạch in, điện trở, búng bỏn dẫn, ống kớnh quang học
Công ty TNHH Việt Nhật
2.514
2.750
Tập đoàn điện tử Sony
3.130
4.750
Công ty Gang thép Thái Nguyên
4.325
6.172
Sắt thép công nghiệp
Nguồn: Phòng HC-QT
2.4. Môi trường kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ
Trong nhưng năm gần đõy tỡnh hỡnh kinh tế Việt Nam cú nhiều biến động. Nền kinh tế Việt Nam phỏt triển mạnh mẽ và tăng trưởng cao. Hiện nay Cụng nghệ Thụng tin của nước ta lớn mạnh và đang tiếp tục phỏt triển theo kịp cỏc ngành Cụng nghệ Thụng tin của cỏc nước phỏt triển, đỏp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng. Phỏt thanh và Truyền hỡnh đang ngay càng cú vị trớ quan trọng trong việc truyền bỏ thụng tin đến người tiờu dựng. Để đỏp ứng nhu cầu của người tiờu dựng, cụng ty CTC đó ra đời và đi vào hoạt động. Khi nền kinh tế mở cửa rộng rói và điều kiện tiờu dựng thuật lợi, cụng ty cú thị trường tiờu thụ hàng húa lớn, sức mua mạnh hơn nhưng cũng đó nhiều đó cú nhiều cụng ty trong và ngoài nước tham gia vào thị trường kinh doanh phỏt thanh va truyền hỡnh. Do đú mà doanh nghiệp muốn cú chổ đứng trờn thị trường thỡ cần cố gắng rất nhiều để cú thể cạnh tranh với cỏc doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trong sự đi lờn của xó hội, kỹ thuật ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement