Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032487 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


LỜI CẢM ƠN i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii
DANH MỤC BẢNG iii
DANH MỤC HÌNH iv
MỤC LỤC v
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG HỢP 3
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa: 3
1.1.1 Sơ lược về công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa: 3
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 3
1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu: 4
1.1.4 Các đơn vị trực thuộc: 4
1.1.5 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh: 7
1.2 Giới thiệu chung về nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa: 8
1.2.1 Sự ra đời của nhà máy: 8
1.2.2 Quy mô của nhà máy: 9
1.2.3 Sản phẩm của nhà máy: 9
1.2.4 Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy: 10
1.2.5 Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của nhà máy: 10
1.2.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong thời gian tới: 12
1.3 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy 3 năm gần đây: 14
1.3.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 14
1.3.1.1 Nhân tố vi mô: 14
1.3.1.2 Nhân tố vĩ mô: 17
1.3.2 Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp: 19
1.3.2.1 Vốn: 19
1.3.2.2 Lao động: 19
1.3.2.3Trang thiết bị: 20
1.3.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp: 21
1.3.3.1 Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh: 21
1.3.3.2 Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh: 36
1.3.4 Nhận xét chung về tình hình tài chính của nhà máy: 44
1.3.4.1 Ưu điểm 44
1.3.4.2 Nhược điểm: 45
1.3.5 Đánh giá khái quát thực trạng các hoạt động của doanh nghiệp qua các năm 46
1.3.5.1 Quản trị chiến lược: 46
1.3.5.2 Quản trị nhân sự: 46
1.3.5.3 Quản trị chất lượng: 47
1.3.5.4 Quản trị sản xuất: 47
1.3.5.5 Hệ thống thông tin quản lí: 48
1.3.5.6 Quản trị Marketing: 48
PHẦN II. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 49
2.1 Tổng quan cơ sở lý thuyết 49
2.1.1 Hàng tồn kho: 49
2.1.1.5 Tầm quan trọng của hàng tồn kho: 50
2.1.2.2 Chức năng của quản trị tồn kho: 51
2.1.2. Các chi phí liên quan đến quản trị tồn kho: 51
2.1.2.1 Chi phí đặt hàng: 51
2.1.2.2 Chi phí lưu kho (Chi phí tồn trữ): 51
2.1.2.3 Chi phí mua hàng: 52
2.1.2.4 Chi phí thiếu hàng: 52
2.1.3 Các dạng tồn kho và các biện pháp giảm số lượng hàng tồn kho: 52
2.1.3.1 Các dạng tồn kho: 52
2.1.3.2 Các biện pháp để giảm số lượng hàng tồn kho: 53
2.2 Công tác quản trị tồn kho tại nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa: 54
2.2.1 Công tác xuất nhập, quản lý việc lưu kho tại nhà máy: 54
2.2.1.1 Qui trình nhập kho NVL, vật tư, công cụ dụng cụ: 54
2.2.1.2 Qui trình nhập kho thành phẩm: 56
2.2.1.3 Qui trình xuất kho nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ: 57
2.2.1.4 Qui trình xuất kho thành phẩm: 58
2.2.2 Công tác áp dụng kỹ thuật phân tích A-B-C trong phân loại hàng tồn kho của nhà máy: 59
2.2.2.1 Kỹ thuật phân tích A-B-C: 59
2.2.2.2 Áp dụng kỹ thuật phân tích A-B-C trong công tác quản trị hàng tồn kho tại nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa: 60
2.2.2.3 Tác dụng của kỹ thuật phân tích ABC đối với công tác quản trị hàng tồn kho: 60
2.2.3 Mô hình quản trị hàng tồn kho của nhà máy: 61
2.2.3.1 Sử dụng mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất (POQ – Production Order Quantity Model) trong quản trị tồn kho thành phẩm: 61
2.2.3.2 Sử dụng Mô hình khấu trừ theo số lượng (QDM – Quantity Discount Model) trong quản trị tồn kho nguyên vật liệu: 62
2.3 Nhận xét chung: 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập theo sự phát triển của thế giới và xu hướng của thời đại. Hội nhập và phát triển kinh tế là một cơ hội đồng thời cũng là một sự thách thức lớn đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và cụ thể là các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Nó phải chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt từ bên ngoài cũng như bên trong. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, phát huy tối đa ưu thế của mình, cũng như khắc phục những mặt yếu kém còn tồn tại để có thể hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Chìa khoá nào có thể mở ra cánh cửa của sự thành công đó? Câu hỏi đặt ra như một lời thách thức đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển. Để làm được điều đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với doanh nghiệp là phải quản trị thật tốt và chặt chẽ vốn lưu động, trong đó hàng tồn kho được xem là tài sản lưu động quan trọng. Vì vậy công tác quản trị hàng tồn kho là một vấn đề lớn cần được giải quyết mà không phải chủ doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Trong tình hình hiện nay, khi khoa học công nghệ phát triển không ngừng, Việt Nam lại đang trong tiến trình hội nhập, làm thế nào để hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao nhưng lại tối thiểu hóa được chi phí thì đó là bài toán không dễ dàng đối với các nhà quản trị. Bài toán về quản trị hàng tồn kho cũng thế. Dự trữ bao nhiêu là vừa đủ để vừa tiết kiệm chí phí vừa đem lại hiệu quả tối ưu? Một doanh nghiệp không quản trị tốt hàng tồn kho sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. Do đó, để tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí để nhằm tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phải có biện pháp quản trị tốt hàng tồn kho, giảm thiểu mọi rủi ro, giúp doanh nghiệp có vị thế vững chắc trên thương trường. Nhận thức được tính chất quan trọng của công tác quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp nên tui quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa” nhằm tìm hiểu sâu về quản trị tồn kho, cách áp dụng các phương pháp quản trị tồn kho từ lý thuyết vào thực tiễn. Tuy nhiên, do bước đầu tiếp cận với công việc thực tập và những hạn chế nhất định nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được sự góp ý của quý thầy cô. Xin chân thành cảm ơn!


2. Mục tiêu của đề tài:
- Tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản trị hàng tồn kho trong DN
- Tìm hiểu tình hình quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa.
- Đánh giá, nhận xét về công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
Hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.
- Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu số liệu trong 3 năm 2011 - 2013.

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Được sử dụng để thu thập các thông tin liên quan đến đề tài trong các giáo trình, bài giảng, đồ án ở trên thư viện, trên mạng Internet … nhằm hệ thống hóa phần cơ sở lý luận về công tác quản trị hàng tồn kho.
- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Phương pháp này được sử dụng để hỏi những người cung cấp thông tin, dữ liệu, nhất là các anh, chị trong phòng kế toán - tài chính, nhằm tìm hiểu hoạt động kinh doanh và công tác kế toán, đặc biệt là công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty.
- Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh nhằm phân tích tình hình quản trị hàng tồn kho từ đó có cái nhìn tổng quan về công ty.

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG HỢP
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa:

1.1.1 Sơ lược về công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa:
Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 78/QĐ-UB ngày 16/01/1993. Đến ngày 26/10/2009, Công ty Yến sào Khánh Hòa chuyển đổi thành theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định số 2692/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Được ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào trên các Đảo yến thiên nhiên thuộc vùng biển Khánh Hòa.
Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Yến Sào Khánh Hòa.
- Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: Khanh Hoa Salanganes Nest Company.
- Tên viết tắt bằng Tiếng Anh: Sanest Group.
- Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Điện thoại: 058 3822472.
- Fax: 058.3829267.
- Email: [email protected]
- Website: yensaokhanhhoa.com.vn
- Giấy phép kinh doanh số: 4200338918 - ngày 26/11/2009.
- Vốn điều lệ: 69,000,000,000 Đồng
- Chủ tịch kiêm tổng giám đốc: Ông Lê Hữu Hoàng.

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển:
Năm 1970, Tổ hợp tự quản Yến sào Vĩnh nguyên, Khánh Hòa được thành lập, công nhân nghề yến chính thức được quyền quản lý và khai thác yến sào. Năm 1976, Tổ hợp được nâng lên thành Hợp tác xã Yến sào Vĩnh nguyên, ngành nghề yến sào được quan tâm phát triển ổn định. Năm 1987, Xí nghiệp quốc doanh Yến sào Nha Trang được thành lập, yến sào được xuất khẩu thu ngoại tệ, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Tháng 11 năm 1990, Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành lập, trực thuộc UBND Tỉnh Khánh Hòa với chức năng quản lý, khai thác và kinh doanh các sản phẩm yến sào.
Từ tháng 10 năm 2009, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Qua quá trình hơn 20 năm phát triển, Công ty hiện đang quản lý 32 đảo yến với 157 hang yến lớn nhỏ trải dài từ huyện Vạn Ninh đến Cam Ranh, 18 đơn vị trực thuộc và công ty cổ phần thành viên, trên 700 nhà phân phối, đại lý trong nước và quốc tế, chiếm giữ thị phần khai thác yến sào từ các đảo yến thiên nhiên lớn nhất Việt Nam.

1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu:
Công ty Yến sào Khánh Hòa được đánh giá là đơn vị đầu ngành của cả nước về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên yến sào. Trong quá trình phát triển, Công ty chú trọng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm đưa ra giá trị bổ dưỡng cao cấp của Yến sào đến với cộng đồng, góp phần phục vụ sức khỏe cộng đồng và nâng cao giá trị thương phẩm của Yến sào, hướng đến chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.
Đến nay, Công ty đã sản xuất hơn 40 dòng sản phẩm có giá trị bổ dưỡng cao cấp với hệ thống 45 cửa hàng và trên 900 nhà phân phối, đại lý trong nước và 30 nhà phân phối ở nước ngoài. Công ty đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại 42 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa luôn đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân lao động và các tầng lớp xã hội.
Các dòng sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa mang đậm giá trị nhân văn và bản sắc truyền thống lịch sử nghề yến. Chất lượng, giá trị thương phẩm của Yến sào Khánh Hòa đứng hàng đầu thế giới, được xem như thần dược đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng. Công ty Yến sào Khánh Hòa hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement