Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#1032471

Download miễn phí Đề tài Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC LỢI 4

1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty 4

1.2. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý công ty 5

1.3. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 7

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua. 8

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC LỢI 12

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi. 12

2.2. Hình thức kế toán và phần hành công việc kế toán của từng bộ phận tại Công ty. 14

2.2.1. Hình thức kế toán và áp dụng chế độ kế toán tại công ty. 14

2.2.2. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty. 16

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC LỢI 24

3.1. Ưu điểm 24

3.2. Nhược điểm 26

KẾT LUẬN 29

Danh mục tài liệu tham khảo 30

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xuất và bộ phận bán hàng, trình độ cao đẳng và đại học chủ yếu được sử dụng cho các phòng ban và bộ phận quản lý cấp trên. Cơ cấu và số lượng lao động như vậy là hợp lý và tiết kiệm nhân lực đối với công ty.
1.3. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi có đặc điểm hoạt động kinh doanh trên cả lĩnh vực sản xuất và hoạt động thương mại dịch vụ, vì vậy đây là công ty có hoạt động kinh doanh hỗn hợp và tương đối phức tạp.
Về lĩnh vực sản xuất: hai cơ sở sản xuất của công ty chủ yếu là lắp ráp các linh kiện của các loại thiết bị, đồ dùng văn phòng được nhập khẩu từ nước ngoài, sửa chữa và làm mới các sản phẩm. Tổ chức lao động trong phân xưởng: mỗi phân xưởng có hai tổ sản xuất, đứng đầu mỗi tổ sản xuất là tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất từ 15 đến 17 công nhân. Lương của công nhân và tổ trưởng tổ sản xuất được hưởng theo đúng quy định của nhà nước.
Về lĩnh vực dịch vụ: công ty có đội xe chuyên nhận các chở các mặt hàng có khối lượng lớn. Đồng thời công ty còn nhận tư vấn sử dụng các thiết bị, đồ dùng văn phòng cho các khách hàng, nhận sủa chữ, bảo dưỡng thiết bị.
Về lĩnh vực thương mại: công ty nhập khẩu nguyên chiếc các thiết bị đồ dùng văn phòng từ nước ngoài để bán cho khách hàng theo đơn đặt hàng, hay đưa ra bày bán tại các đại lý của công ty cùng với các sản phẩm của công ty.
Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của công ty có đặc thù là thường gắn liền với hoạt động nhập khẩu và bán hàng. Toàn bộ hoạt động của công ty mang cả ba loại hình là: sản xuất, thương mại và dịch vụ. từ đặc thù hoạt động này dẫn đến công tác kế toán của công ty phải chia làm nhiều phần khác nhau. Yêu cầu mỗi bộ phận kế toán phải đảm nhiệm một lĩnh vực kinh doanh cụ thể giảm bớt khối lượng công tác kế toán cho mỗi nhân viên trong bộ phận kế toán.
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua.
a, Kết quả hoạt động kinh doanh:
Trong những năm vừa qua công ty TNHH Sản suất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi đã hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên cả ba lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ đem lại nguồn thu nhập và công việc ổn định cho nhân viên trong công ty va đóng góp một phần thuế vào ngân sách nhà nước. điều này được thể hiện qua số liệu hai năm 2006, 2007 của công ty như sau:
Đơn vị tính: 1000 đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2006 tăng so với năm 2007
Số tuyệt đối
(%)
1.Tổng doanh thu
14.635.357
18.924.983
4.289.626
29,31%
2.Tổng chi phí kinh doanh
13.267.679
17.198.452
3.930.773
29,63%
3.Lợi nhuận trước thuế
1.367.678
1.726.531
385.853
26,24%
4.Thuế thu nhập doanh nghiệp
382.949,84
483.428,68
100.478,84
26,24%
5.Lợi nhuận sau thuế
984.728,16
1.243.102,32
258.374,16
26.24%
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 2 năm 2006-2007
Theo bảng số liệu trên công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi liên tục đạt được lợi nhuận cao trong hai năm vừa qua với lợi nhuận năm 2006 tăng 26,24% so với năm 2007. Các chỉ tiêu khác tăng đều theo một tỷ lệ tương đối ổn định: tổng doanh thu và tổng chi phí đều tăng xấp xỉ 29.5%, điều này chứng tỏ sự ổn định trong sử dụng chi phí kinh doanh để tạo ra lợi nhuận của công ty. Trong thời gian này không có sự biến động lớn về chi phí, chi phí tăng lên bao nhiêu thì mang lại doanh thu bấy nhiêu.
Tuy nhiên để biết được công ty sử dụng các nguồn lực có hiệu quả không cần xem tình hình sử dụng nhân lực của công ty như thế nào. Số lượng lao động của công ty năm 2007 là 61 người, doanh thu bình quân đầu người trên năm của công ty là 310,25 triệu đồng, lợi nhuận bình quân mà một lao động đem lại cho công ty là 20,4 triệu. Với kết quả này thì công ty đã và đang sử dụng nguồn nhân lực khá hiệu quả. Điều này cũng thể hiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty là hợp lý và định hướng phát triển của công ty là đúng đắn.
Mặt khác để xét xem công ty thực sự có sử dụng chi phí và nguồn vốn hiệu quả hay không ta nhìn vào các chỉ tiêu trong bảng sau:
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tổng tài sản
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trên tổng doanh thu (%)
Lợi nhuận trên tổng tài sản (%)
Năm 2006
14.635.357
150872319
1.367.678
9,345
0,9065
Năm 2007
18.924.983
191317905
1.726.531
9,123
0,9023
Từ bảng số liệu phân tích trên ta thấy công ty có tỷ lệ lợi nhuận trên tổng doanh thu khá cao chứng tỏ sự hiệu quả trong sử dụng chi phí của công ty. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản cũng rất cao thể hiện công ty hoạt động thiên về thương mại và cung cấp dịch vụ nhiều hơn là sản suất.
b, Xu hướng hoạt động của công ty trong những năm tới:
Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, cơ hội kinh doanh cho các công ty ngày càng mở rộng, các mặt hàng kinh doanh trở nên phong phú và đa dạng. Đứng trước thời cơ đó, công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi đã có định hướng phát triển trong những năm tới là tiếp tục duy trì các mặt hàng hiện có của công ty và công ty có kế hoạch mở rộng sang mặt hàng mới là giấy và mực in, doanh thu tiếp tục tăng trưởng từ 29 – 30% trong hai năm tiếp theo với mức lãi tiếp tục duy trì chiếm từ 9.1 – 9.5% tổng doanh thu. Công ty nghiên cứu và phát triển kinh doanh sang lĩnh vực đồ nội thất nhà ở và văn phòng trong những năm tiếp theo. Kế hoạch này được cụ thể trong bảng chỉ tiêu doanh thu và lãi như sau: (đơn vị tính: 1000 đồng)
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Năm 2008
24.451.100
2.233.240
Năm 2009
31.544.192
2.870.315
Năm 2010
43.678.845
3.974.775
Năm 2011
51.430.219
4.628.720
Năm 2012
65.872.854
6.126.175
Bảng chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty trong 5 năm tới
Cùng với kế hoạch mở rộng kinh doanh công ty cũng có kế hoạch marketing để nâng cao hình ảnh uy tín của công ty, công việc này dự kiến giao cho phòng kinh doanh lập kế hoạch và thực hiện.
Để đảm bảo những dự kiến và kế hoạch trên được thực hiện công ty chủ chương tuyển thêm nhân lực, nhất là nhân lực ở phòng kinh doanh tiến tới sẽ mở thêm phòng nghiên cứu và phát triển thị trường. Công ty bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động kinh doanh từ lợi nhuận thu được, đồng thời có kế hoạch vay dài hạn ngân hàng để thực hiện kế hoạch.
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC LỢI
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi.
Nhằm đạt mục tiêu bộ máy hoạt động của công ty là nhanh gọn và có hiệu quả, hiện nay toàn bộ công tác hạch toán sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện tại phòng kế toán tài chính của công ty. Theo trên công ty có phòng kế toán tài chính và đứng đầu phòng kế toán tài chính là trưởng phòng, dưới trưởng phòng là phó phòng kế toán và các nhân viên cơ cấu phù hợp với các khâu công việc, các phần hành kế toán, thực hiện toàn bộ công tác kế toán của Công ty. Các nhân viên kế toán và các nhân viên kinh tế ở các bộ phận phụ thuộc Công ty làm nhiệm vụ ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement