Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032469 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình nước ta ra nhập WTO, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa
học kỹ thuật, Công nghệ thông tin, phân công lao động ngày càng phát triển sâu rộng trên
phạm vi toàn quốc, khi đó sự cạnh tranh giữa các tổ chức không chỉ đơn thuần là cạnh
tranh về nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm mà nó diễn ra sự cạnh
tranh lớn trên thị trường sức lao động. Làm sao để phát huy được nguồn lực có hiệu quả,
thì tiền lương trả cho người lao động cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiền lương trả
cho người lao động có đảm bảo cuộc sống vật chất của họ hay không, tiền lương có tạo
động lực lao động để người lao động làm việc có ý thức hơn và đạt hiệu quả cao hơn…Đó
cũng là một vấn đề quan trọng trong chiến lược kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển
của tổ chức.
Tiền lương là giá cả sức lao động, lao động là một trong ba yếu tố quan trọng của
quá trình sản xuất. Vì vậy mà mọi tổ chức đều quan tâm chú trọng đến việc trả lương cho
người lao động nhằm đảm bảo công bằng, từ đó tạo động lực thúc đẩy người lao động
nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho tổ chức. Tiền lương đối với người
lao động gần như là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy và khuyến khích họ lao động với
chất lượng và hiệu quả tốt nhất, nó là một trong các yếu tố cơ bản duy trì, củng cố và phát
triển lực lượng lao động mãi làm việc với tổ chức.
Do đó, việc xây dựng một hệ thống trả công công bằng và hiệu quả có vai trò
quan trọng thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của Chi nhánh. Trong hệ thống trả công của Chi nhánh thì việc xây dựng và áp
dụng các hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Chi nhánh là
một nội dung rất quan trọng. Bởi vì, nội dung này thể hiện quá trình phân phối tiền lương
cho người lao động và trong thời gian thực tập tại Phòng tiền lương của Chi nhánh xăng
dầu Vĩnh Phúc, bộ phận trực tiếp tính toán và trả lương cho người lao động, em nhận thấy
việc thực hiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh về cơ bản có nhiều ưu điểm song vẫn
còn tồn tại những hạn chế nhất định. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện các
hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc” làm chuyên đề nghiên cứu.
2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
Hiện nay, tiền lương trong các tổ chức là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm
hàng đầu, đã có nhiều mô hình xây dựng các hình thức trả lương mang lại hiệu quả. Ở
Việt Nam Đảng và Nhà nước ta cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này thể hiện trong các
Thông tư, Nghị định và các chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiền lương là thu nhập
4chính của người lao động nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vật chất và tinh thần của người
lao động, nó thể hiện bản chất kinh tế chính trị của một xã hội, thể hiện sự giàu mạnh của
một quốc gia. Vì vậy, tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ một xã hội
nào, trong bất cứ doanh nghiệp nào và bất cứ người lao động. Để tiền lương trở thành
công cụ quản lý hữu hiệu cho các doanh nghiệp và là động lực cho người lao động thì các
nhà quản lý phải có các hình thức trả lương như thế nào để công tác tiền lương thật sự có
hiệu quả cho tổ chức.
Đã có nhiều nghiên cứu về việc hoàn thiện các hình thức trả lương tại các tổ chức
cụ thể. Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và đội ngũ lao
động khác nhau thì có các hình thức trả lương khác nhau. Trong thời gian thực tập tại Chi
nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, em nhận thấy việc xây dựng và áp dụng các hình thức trả
lương vẫn còn những tồn tại. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này chưa được Chi nhánh quan
tâm, đồng thời cũng chưa có nghiên cứu cá nhân về nội dung hoàn thiện các hình thức trả
lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. Do đó, em đã lựa chọn đề tài với mục đích là
phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, phát hiện
nguyên nhân tồn tại. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức
trả lương tại Chi nhánh.
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những lý luận về tiền lương, tiền công và các hình
thức trả lương trong doanh nghiệp
- Về mặt thực tiễn: Đi sâu vào phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Chi
nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc.
- Về mặt giải pháp: Trên cơ sở đánh giá thực trạng các hình thức trả lương tại Chi
nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hơn các
hình thức trả lương tại Chi nhánh.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các hình thức trả lương tại Chi
nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc
- Phạm vi nghiên cứu: Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc Thời gian: Khóa luận nghiên cứu và hoàn thiện trong thời gian từ ngày 04 tháng 01
năm 2010 đến ngày 25 tháng 05 năm 2010. Với số liệu được sử dụng trong Chi nhánh từ
năm 2007 đến năm 2010 và gắn với phương hướng hoạt động của Chi nhánh đến năm
2014.
5. Mẫu khảo sát
Khảo sát các cán bộ quản lý tại các phòng ban trong Chi nhánh và các công nhân
hoạt động kinh doanh bán xăng dầu.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp duy vật biện chứng
- Phương pháp phân tích tổng hợp
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp tính toán.
7. Kết cấu luận văn
Luận văn có kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về các hình thức trả lương tại Chi nhánh
xăng dầu Vĩnh Phúc.
Chương 2. Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu
Vĩnh Phúc.
Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi
nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc.
Do sự am hiểu về lý luận và kinh nghiệm còn hạn chế, bài viết của em không tránh
khỏi những thiếu sót. Em rất mong được thầy cô và các bạn đọc quan tâm góp ý để
chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank Ths: Hà Duy Hào và cán bộ công nhân viên toàn Chi
nhánh đặc biệt là các anh chị phòng Tổ chức hành chính đã tận tình giúp đỡ em hoàn
thành chuyên đề này.
Em xin chân thành Thank ! điểm ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh chủ yếu là kinh doanh bán xăng dầu nên việc
tính lương cho người lao động phải hết sức chú ý đến hiệu quả kinh doanh của các cửa
hàng cũng như sản lượng bán ra hàng tháng của các cửa hàng. Đặc điểm về lao động ảnh
hưởng lớn đến việc áp dụng hình thức trả lương của Chi nhánh biểu hiện rất rõ qua số
lượng, chất lượng và hiệu quả làm việc của từng cá nhân người lao động.
2.4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh
xăng dầu Vĩnh Phúc
2.4.1. Những mặt đạt được trong các hình thức trả lương tại Chi nhánh
Trong những năm vừa qua, Chi nhánh đã rất chú trọng việc hoàn thành các
hình thức trả lương, đã đảm bảo được các nguyên tắc của tổ chức tiền lương, thực hiện
đúng các quy định của Nhà nước về tiền lương và lao động. Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn
quan tâm và coi tiền lương như một công cụ quan trọng kích thích tinh thần hăng hái làm
việc, tích cực sáng tạo và tạo ra sự gắn bó với Chi nhánh của người lao động.
Chi nhánh đã nhanh chóng áp dụng tiền lương mới khi tiền lương tối thiểu Nhà
nước tăng lên. Điều này đã cho thấy Chi nhánh đã có sự thay đổi kịp thời với sự thay đổi
quy định của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và đáp ứng
mong muốn của người lao đông.
Trong những năm gần đây, tiền lương bình quân của Chi nhánh tăng lên liên tục
năm 2009 là 2.200.000đồng/người/ tháng và dự kiến năm 2010 đạt 2.500000
đồng/người /tháng. Sản xuất kinh doanh phát triển, tiền lương bình quân đầu người
không ngừng tăng đã khuyến khích và thu hút nhiều lao động vào Chi nhánh. Chi nhánh
luôn phấn đấu đạt mục tiêu tăng tiền lương cho người lao động mà không ảnh hưởng đến
các mục tiêu khác, Chi nhánh cũng luôn cố gắng đảm bảo nguyên tắc tăng năng suất lao
động nhanh hơn tăng tiền lương bình quân. Như vậy, việc thực hiện trả lương tại Chi
nhánh là hợp lý và mang lại hiệu quả đáng kể cho Chi nhánh. Điều đó góp phần thúc đẩy
sản xuất phát triển, tăng lợi nhuận cho Chi
nhánh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc đã áp dụng chế độ trả lương theo sản phẩm trực
tiếp cho những lao động tại các cửa hàng rất cụ thể và hợp lý, đảm bảo đúng kết quả lao
động của người lao động.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement