Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kaylene
#1031596

Download miễn phí Tình hình hoạt động tại Ngân hàng công thương khu công nghiệp phía bắc Hà Nội

Nghiên cứu và thực hiện tốt chiến lược khách hàng, thị trường và thị phần để đẩy mạnh việc tìm kiếm, tiếp cận các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, mở rộng dịch vụ cho vay.

Tích cực tìm những biện pháp giải quyết những tồn đọng cực, xử lý các khoản nợ khó đòi.

1.Phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng: Tiếp tục thực hiện các hoạt động các dự án hiện đại hoá Ngân hàng. Nâng cao chất lượng và phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên của chi nhánh nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh trong điều kiện hiên nay.

2. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các mặt nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh sai sót trong quy trình nghiệp vụ, nâng cao ý thức chấp hành cơ chế chính sách, các văn bản quy định. Phối hợp giữa các phòng ban nhằm đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


I. Vài nét khái quát về Ngân hàng công thương Việt Nam
Ngày 6/5/1951, chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 15/ SL thành lập ngân hàng quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày nay. Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ được sự dìu dắt của Đảng và Bác Hồ, ngành ngân hàng đã cùng đất nước góp phần viết nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghị quyết 3 khoá VI của ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị định số 53/ HĐBT ngày 26/3 /1988 của HĐBT nay là chính phủ về việc chuyển hoạt động ngân hàng sang hoạch toán kinh doanh và hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp, từ ngày 1/7/1988, ngân hàng công thương Việt Nam (NHCTVN) ra đời và đi vào hoạt động trên cơ sơ Vụ tín dụng công nghiệp và Vụ tín dụng thương nghiệp của ngân hàng nhà nước, cùng với các phòng Tín dụng thương nghiệp của chi nhanh NHNN tại các tỉnh, thành phố đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Ngân hàng công thương Việt Nam(NHCTVN) là một trong bốn ngân hàng lơn ở Việt Nam, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Khách hàng chủ yếu của NHCTVN là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vưc công nghiệp xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông , thương mại. dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế.
NHCTVN là một ngân hàng thương mại quốc doanh lớn tại Việt Nam với tổng tài sản chiếm gần 25% thị phần trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với hai sở giao dich, hơn một trăm chi nhanh và trên năm trăm điểm giao dich .
Có quan hệ đại li với hơn 600 ngân hàng trên toàn thế giới, có quan hệ đối tác và liên doanh với những tổ chức tài chính hàng đầu.
Có các đơn vị thành viên là công ty cho thuê tài chinh, công ty chứng khoán, công ty quản ly khai thác tài sản, trung tâm công nghệ thông tin và trung tâm đào tạo.
Với hệ thống công nghệ ngân hàng hiên đại, cung cấp các dịch vụ tốt cho khách hàng, không ngừng cải tín sản phẩm và luôn đưa ra sản phẩm mới đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
II. Một số vấn đề cơ bản về Ngân hàng công thương khu công nghiệp Phía Bắc Hà Nội
1.Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng công thưong khu công nghiệp Phía Bắc Hà Nội( NHCTBHN).
Trong quá trình phát triển theo yêu cầu và đòi hỏi của nền kinh tế thị trường hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm hai cấp, phân định rõ chức năng quản lí của Ngân Hàng Nhà Nước và chức năng kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Ngân hàng công thương khu công nghiệp Phía Băc Hà nội được thành lập trên cơ sở tách từ chi nhánh Cấp II thuộc Ngân hàng công thương Chương Dương vào tháng4/2003.
Từ đó đến nay Ngân hàng liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trong khu vực.Từ khi thành lập cho đến nay tuy mới chi trong thời gian gần 3 năm song chi nhánh đã đạt được nhiều kết quả, được nhân dân trong khu vực và ngoài khu vục biết đến như là một địa chỉ tin cậy đem cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất.
2.Báo cáo tổ chức mạng lưới và chức năng hoạt động của các phòng ban.
Gồm có ban giám đốc và 7 phòng ban
Ban giám đốc: Gồm có 1 Giám Đốc chi nhánh và 3 phó giám giám đốc chi nhánh.
Chức năng hoạt động của ban giám đốc: Thực hiện các các hoạt động quản lý nói chung của toàn chi nhánh. Điều hành, hướng dẫn, tổ chức nhân sự để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Phổ biến việc thực hiện các kế hoạch từ Trụ sở chính, trực tiếp báo cáo với cấp trên những vấn đề phát sinh và việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của chi nhánh.
2.1.Phòng kinh doanh.
Cơ cấu tổ chức: gồm tất cả là 13 người, trong đó có 1 trưởng phòng 3 phó phòng bên dười là các nhân viên.
Chức năng hoạt động của phòng kinh doanh: phòng kinh doanh thực hiện các hoạt động như là cho vay, thẩm định dự án, các vấn đề về thẻ, maketing , huy động vốn… Do phạm vi của chi nhánh và nhân sự đang còn thiếu nên phòng kinh doanh thực hiện cả chức năng đối với khách hàng là doanh nghiệp, khách hàng là cá nhân.
2.2.Phòng tài trợ thương mại.
Cơ cấu tổ chức: Gồm co 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 3 nhân viên
Chức năng hoạt động: Bảo lãnh thực hiên hợp đồng, nhờ thu, chuyển tiền ra nước ngoài, mua bán ngoại tệ, mở L/C đối với hàng nhập và xuất.
2.3.Phòng kế toán.
Cơ cấu tổ chức: Gồm có 1 trưởng phòng 2 phó phòng va 10 nhân viên.
Chức năng hoạt động: Gồm có bộ phân kế toán nội bộ và kế toán giao dịch với khách hàng.
Kế toán nội bộ: quản lý các khoản thu chi nội bộ trong chi nhánh, cân đối lỗ lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh.
Kế toán giao dịch với khách hàng: Thực hiện các nghiệp vụ như là chuyển tiền trong nước, chuyển tiền liên ngân hàng, thanh toán bù trừ. Trong giao dịch với khách hàng hình thành hai khoản tiền vay và tiền gửi. Đối với tiền vay thì kế toán có thể phải thực hiên các nghiệp vụ như chuyển tiền, thu hay chi tiền. Đối với tiền gửi, thì kế toán phải thực hiện các nghiệp vụ nộp tiền vào tài khoản, lĩnh tiền từ tài khoản, lệnh chi chuyển tiền.
Khi một khoản vay đã được phòng kinh doanh phê duyệt thì phòng kế toán thực hiện giải ngân.
Phòng kế toán cũng thực hiện theo dõi các tài khoản của khác hàng.
2.4. Phòng kho quỹ
Cơ cấu tổ chức: Gồm 1 trưởng phòng 1 phó phòng và 2 nhân viên
Chức năng hoạt động: Thực hiện quản lí và thu chi tiền mặt, nhận tiền gửi vào tài khoản.
2.5 Phòng hành chính.
Cơ cấu tổ chức: Gồm 1 trưởng phòng 1 phó phòng và 13 nhân viên.
Chức năng hoạt động: Thực hiện tổ chức và quản lý nhân sự
2.6 Phòng giao dịch.
Cơ cấu tổ chức: Gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 6 nhân viên.
Chức năng hoạt động: Thực hiện các chức năng như là tín dụng kế toán và huy động vốn.
2.7 Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ.
Cơ cấu tổ chức: Gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 3 nhân viên
Chức năng hoạt động: Kiểm tra, kiểm soát, hoạt động của các phòng ban. Báo cáo với ban giám đốc để thực hiện các hoạt động điều chỉnh kịp thời.
Ngoài ra chi nhánh còn có 6 quỹ tiết kiệm, nằm rác trên địa bàn và tại chi nhánh, để đáp ứng nhu cấu gửi tiền của khách hàng.
3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Tình hình kinh tế thế giới năm 2005 được đánh giá là không khả quan. Do sự biến đổi của giá dầu trên thế giới, tình hình chính trị của các nước không ổn định, kinh tế của Mĩ và một số nước trong khu vực tăng trưởng không ổn định. Đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam. Nhịp độ tăng trưởng của Việt Nam tuy vẫn đạt được mức do Quốc Hội đề ra song tỉ lệ lạm phát cao, giá cả hàng hoá tăng nhanh đặc biệt là vào những tháng cuồi năm. Tuy vậy Ngân hàng công thương Việt Nam nói chung và chi nhánh NHCTBHN vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.
Chi nhánh NHCTBHN vượt lên những khó khăn hoàn thành tôt kế hoạch của NHCTVN và còn đạt được các chỉ tiêu sau:
Tính đến 31/1...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement