Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Pat
#1031249

Download miễn phí Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần dệt 10 - 10

MỤC LỤC TRANG

AKHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ

PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2

2ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT ,QUẢN LÝ 3

VÀ QUI TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM:

 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 5

 TỔ CHỨC SẢN XUẤT 9

BTHỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

 CỦA CÔNG TY:

1TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NHÌN CHUNG CỦA 11

 CÔNG TY HIỆN NAY.

2NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.

 THUẬN LỢI. 12

 KHÓ KHĂN. 13

3CÁC LOẠI KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT

KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 13

CMỘT SỐ NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ. 16

*mục lục 17

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


LờI Mở ĐầU
Trong một khoảng thời gian ngắn thực tập tại công ty cổ phần Dệt 10-10, nhờ có sự giúp đỡ của các cô, các chú trong công ty .đặc biệt là các cô, các chú ở phòng kế hoạch sản xuất.Em đã hiểu được cơ bản về lịch sử phát triển, ra đời của công ty, qui trình sản xuất ra sản phẩm , qui trình công nghệ, cũng như việc tổ chức các phòng ban trong công ty.v.v.Chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều trong quá trình học tập của mình.
Đặc biệt nhờ sự hướng dẫn của cô giáo.Em đã hoàn thành được bản báo tổng hợp này.
Cuối cùng em xin chân thành Thank sự chỉ dẫn và giúp đỡ của cô giáo và của các cô, các chú trong công ty.
MụC LụC trang
A-Khái QUáT QUá TRìNH HìNH THàNH Và
PHáT TRIểN CủA CÔNG TY
1-quá trình hình thành và phát triển 2
2-đặc điểm về tổ chức sản xuất ,quản lý 3
và qui trình chế tạo sản phẩm:
-tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5
-tổ chức sản xuất 9
b-thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh
của công ty:
1-tình hình sản xuất nhìn chung của 11
công ty hiện nay.
2-những thuận lợi và khó khăn.
-thuận lợi. 12
-khó khăn. 13
3-các loại kế hoạch và phương án sản xuất
kinh doanh của công ty. 13
c-một số nhận xét , đánh giá.. 16
*mục lục 17
A-khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dệt 10-10:
1-Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần dệt 10-10 được thành lập vào ngày 10-10-1974.theo quyết định số262/QĐ-UB - Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 1973 mà tiền thân của nó chính là Xí nghiệp dệt 10-10.
Trong những năm đầu mới thành lập Công ty, cũng giống như hầu hết các công ty, xí nghiệp khác của thời kì bao cấp, Công ty dệt 10-10 sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của nhà nước giao cho tức là mọi chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm..v.v. đều do nhà nước giao cho còn giá của sản phẩm lại do Uỷ ban vật giá qui định trên cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của nhà nước. Đây là một thời kì mà mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều phụ thuộc vào kế hoạch của nhà nước. Chính vì thế mà hoạt đọng sản xuất kinh doanh của Công ty mất đi tính chủ động, tự chủ, Công ty khó có khả năng cạnh tranh khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. Đó cũng chính là cái hạn chế của cơ chế cũ là thiếu năng động, thiếu tính tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh... của các công ty, xí nghiệp nhà nước nói chung.
Đến năm 1993 theo quyết định số 285/QĐ-UB - Hà Nội, Xí nghiệp dệt 10-10 được đổi tên thành Công ty dệt 10-10 thuộc sở hữu nhà nước.
Theo quyết định số 5784/QĐ-UB - Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 1999 công dệt 10-10 được đổi tên thành Công ty cổ phần dệt 10-10, theo chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ .
Hiện nay Công ty cổ phần dệt 10-10 có trụ sở chính đóng tại số 6 Ngô Văn Sở - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội với nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng : dệt tuyn, màn tuyn và các sản phẩm làm từ tuyn ... trên cơ sở hạch toán độc lập, lấy thu nhập để bù đắp chi phí và đảm bảo làm ăn có lãi.
Trải 26 năm xây dựng và trưởng thành cho đén nay có thể nói Công ty cổ phần dệt 10-10 đã thực sự đi vào cơ chế quản lý mới, hoà nhập với nền kinh tế thị trường. Từ một Công ty có lực lượng lao động khá lớn (với 648 lao động), sinh ra trong cơ chế bao cấp với một bộ máy quản lý kồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Để phù hợp với cơ chế mới và nhiệm vụ mới Công ty cũng nhanh tróng chuyển mình, thay đổi những gì mà cơ chế quản lý cũ không còn phù hợp nữa.
Công ty đã bố trí và sắp xếp lại lực lượng lao động và tinh giảm bộ máy quản lý xuống còn 454 người, với số lao động hiện có Công ty luôn hoàn thành kế hoạch, ổn định việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Sản phẩm của Công ty đều đạt được những yêu cầu về kĩ thuật và mỹ thuật, đảm bảo uy tín và chiếm được ưu thế trên thị trường trong và ngoài nước.
Sau 1 năm đi vào cổ phần hoá và hoạt động cho đến nay, với tổng số vốn kinh doanh của Công ty là 8 tỷ đồng trong đó vốn cố định : 4,928 tỷ đồng và vốn lưu động : 3,072 tỷ đồng. Công ty đã có những dấu hiệu đáng mừng trong kết quả sản xuất kinh doanh của mình và khẳng định hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá.
2-Đặc điểm về tổ chức sản xuất,tổ chức quản lý và qui trình chế tạo sản phẩm:
Để bảo đảm tốt nguyên tắc trong tỏ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, chấp hành đúng qui định của Công ty cũng như những qui định, chính sách của đảng và nhà nước, nhằm củng cố và giữ vững cho Công ty ngày càng phát triển, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế trực tuyến - chức năng.
Đặc điểm cơ bản của cơ chế trực tuyến chức năng là mối quan hệ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh được thực hiện theo một đường thẳng, người thừa hành chỉ nhận lệnh trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người phụ trách tuyến (cấp trên) trực tiếp. Thông tin quản lý được truyền thẳng trực tiếp, nhanh tróng. Đó là ưu thế đặc biệt của kiểu cơ cấu này.
Còn cơ cấu tổ chức theo chức năng thì việc phân quuyền được tiến hành theo chức năng (theo chiều ngang giữa các bộ phận quản lý ở cùng 1 cấp). Việc Công ty áp dụng cơ cấu trực tuyến chức năng là nhằm tận dụng được cả ưu nhược điểm của cả 2 loại cơ cấu nói trên, từ đó phát huy được hiệu qua của công tác quản lý trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Sơ đồ bộ máy quản lý Của công ty
HĐQT
Giám Đốc
PGĐ phụ trách tài chính
PGĐ phụ trách kinh doanh
Phòng Kế hoạch
Phòng Kỹ thuật
Phòng Quản lý chất lượng
Phòng Tổ chức
Phòng Tài vụ
Phòng Hành chính + Ytế
Phân xưởng dệt
Phân xưởng văng sấy
Phân xưởng cắt
Phân xưởng may 1
Phân xưởng may 2
*Tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
Trong quá trình chuyển sang công ty cổ phần, tổ chức bộ máy quản lý của công ty đã có sự thay đổi theo hướng tinh giảm số lượng nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Tổ chức bộ máy của công ty bao gồm:
-Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm chủ tịch HĐQT , 1 phó HĐQT và 4 uỷ viên. HĐQT có chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm:hoạt động tài chính,các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Có thể nói hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất có quyền quyết định và đưa ra những mục tiêu chiến lược của công ty. Hội đồng quản trị được thành lập và hoạt động theo theo qui định của đại hội đồng cổ đông.
- Giám đốc : là người đứng đầu công ty do hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm hặc miễn nhiệm. Do đó quyền và nghĩa vụ của giám đốc cũng do hội đồng quản trị qui định, giám đốc là người chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cũng bảo hiểm phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về quyền và nhĩa vụ đã được giao.
Còn đối với pháp luật thì giám đốc là người thay mặt cao nhất của công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ đối với nhà nước như: hoàn thành ngh

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement