Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nusinh_hue89vn
#1031247

Download miễn phí Thực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 10 - 10

 

Akhái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dệt 1010: 1

1Quá trinh hình thành và phát triển: 1

2Đặc điểm về tổ chức sản xuất,tổ chức quản lý và qui trình chế tạo sản phẩm: 2

BThực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 1010: 6

1 Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung hiện nay của Công ty: 6

2Các loại kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty: 7

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


A-khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dệt 10-10:
1-Quá trinh hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần dệt 10-10 được thành lập vào ngày 10-10-1974.theo quyết định số262/QĐ-UB - Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 1973 mà tiền thân của nó chính là Xí nghiệp dệt 10-10.
Trong những năm đầu mới thành lập Công ty, cũng giống như hầu hết các công ty, xí nghiệp khác của thời kì bao cấp, Công ty dệt 10-10 sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của nhà nước giao cho tức là mọi chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm..v.v. đều do nhà nước giao cho còn giá của sản phẩm lại do Uỷ ban vật giá qui định trên cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của nhà nước. Đây là một thời kì mà mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều phụ thuộc vào kế hoạch của nhà nước. Chính vì thế mà hoạt đọng sản xuất kinh doanh của Công ty mất đi tính chủ động, tự chủ, Công ty khó có khả năng cạnh tranh khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. Đó cũng chính là cái hạn chế của cơ chế cũ là thiếu năng động, thiếu tính tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh... của các công ty, xí nghiệp nhà nước nói chung.
Đến năm 1993 theo quyết định số 285/QĐ-UB - Hà Nội, Xí nghiệp dệt 10-10 được đổi tên thành Công ty dệt 10-10 thuộc sở hữu nhà nước.
Theo quyết định số 5784/QĐ-UB - Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 1999 công dệt 10-10 được đổi tên thành Công ty cổ phần dệt 10-10, theo chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ .
Hiện nay Công ty cổ phần dệt 10-10 có trụ sở chính đóng tại số 6 Ngô Văn Sở - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội với nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng : dệt tuyn, màn tuyn và các sản phẩm làm từ tuyn ... trên cơ sở hạch toán độc lập, lấy thu nhập để bù đắp chi phí và đảm bảo làm ăn có lãi.
Trải 26 năm xây dựng và trưởng thành cho đén nay có thể nói Công ty cổ phần dệt 10-10 đã thực sự đi vào cơ chế quản lý mới, hoà nhập với nền kinh tế thị trường. Từ một Công ty có lực lượng lao động khá lớn (với 648 lao động), sinh ra trong cơ chế bao cấp với một bộ máy quản lý kồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Để phù hợp với cơ chế mới và nhiệm vụ mới Công ty cũng nhanh tróng chuyển mình, thay đổi những gì mà cơ chế quản lý cũ không còn phù hợp nữa.
Công ty đã bố trí và sắp xếp lại lực lượng lao động và tinh giảm bộ máy quản lý xuống còn 454 người, với số lao động hiện có Công ty luôn hoàn thành kế hoạch, ổn định việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Sản phẩm của Công ty đều đạt được những yêu cầu về kĩ thuật và mỹ thuật, đảm bảo uy tín và chiếm được ưu thế trên thị trường trong và ngoài nước.
Sau 1 năm đi vào cổ phần hoá và hoạt động cho đến nay, với tổng số vốn kinh doanh của Công ty là 8 tỷ đồng trong đó vốn cố định : 4,928 tỷ đồng và vốn lưu động : 3,072 tỷ đồng. Công ty đã có những dấu hiệu đáng mừng trong kết quả sản xuất kinh doanh của mình và khẳng định hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá.
2-Đặc điểm về tổ chức sản xuất,tổ chức quản lý và qui trình chế tạo sản phẩm:
Để bảo đảm tốt nguyên tắc trong tỏ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, chấp hành đúng qui định của Công ty cũng như những qui định, chính sách của đảng và nhà nước, nhằm củng cố và giữ vững cho Công ty ngày càng phát triển, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế trực tuyến - chức năng.
Đặc điểm cơ bản của cơ chế trực tuyến chức năng là mối quan hệ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh được thực hiện theo một đường thẳng, người thừa hành chỉ nhận lệnh trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người phụ trách tuyến (cấp trên) trực tiếp. Thông tin quản lý được truyền thẳng trực tiếp, nhanh tróng. Đó là ưu thế đặc biệt của kiểu cơ cấu này.
Còn cơ cấu tổ chức theo chức năng thì việc phân quuyền được tiến hành theo chức năng (theo chiều ngang giữa các bộ phận quản lý ở cùng 1 cấp). Việc Công ty áp dụng cơ cấu trực tuyến chức năng là nhằm tận dụng được cả ưu nhược điểm của cả 2 loại cơ cấu nói trên, từ đó phát huy được hiệu qua của công tác quản lý trong quá trình sản xuất kinh doanh.
HĐQT
Giám Đốc
PGĐ phụ trách tài chính
PGĐ phụ trách kinh doanh
Phòng Kế hoạch
Phòng Kỹ thuật
Phòng Quản lý chất lượng
Phòng Tổ chức
Phòng Tài vụ
Phòng Hành chính + Ytế
Phân xưởng dệt
Phân xưởng văng sấy
Phân xưởng cắt
Phân xưởng may 1
Phân xưởng may 2
Sơ đồ : Bộ máy tổ chức công ty cổ phần dệt 10 - 10
B-Thực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 10-10:
1- Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung hiện nay của Công ty:
để có thẻ cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước,những năm qua Công ty luôn cố gắng và không ngừng nâng cao hiệu quả các trang thiêt bị bằng cách tận dụng tối đa cơ sở kĩ thuật hiện có của mình đồng thời cũng đã tiến hành đổi mới, đầu tư một số trang trang thiết bị hiện đại khác nhằm nâng cao năng xuấtvà chất lượng của sản phẩn bán trên thị trường.
Ngoài ra Công ty còn tiến hành cải tiến chât lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm ,làm cho sản phẩm của Công ty luôn chiếm được lòng tin của khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Chính vì vậy mà trong những năm vừa qua Công ty luôn đạt được những kết quả hết sức đáng mừng trong sản xuất kinh doanh. điều đó được thể hiện rõ qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể sau:
(Đơn vị :triệu đồng).
Số TT
Chỉ tiêu
Năm 1997
Năm 1998
Năm 1999
Năm 2000
Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1
Doanh thu
25.459
37.425
35.296
38.000
9,028
Doanh thu xuất khẩu
5.800
7.950
11.100
12.600
29,5
2
Giá trị sản xuất CN
32.500
37.136
37.300
40.000
7,1
3
Nộp NSNN
1.644
1.430
1.004
84
-20,05
4
Lợi nhuận
368
549
145
1.260
50,72
5
Thu nhập bình quân
1,1
1,3
1,35
1,4
8,3
6
Tổng TS cố định
15.006
12.636
13.056
12.339
-0,63
7
Tổng TSLĐ
12.559
15.982
17.469
14.169
0,4
Qua bảng phân tích kinh tế nêu trên ta thấy doanh thu hàng năm của Công ty tăng là 9,028% trong đó riêng hàng xuất khẩu tăng 29,5% .
Trong những năm tới công sẽ tiếp tục đầu tư những trang thiết bị mới và hiện đại khác, cải tiến bộ máy quản lý..v.v. tin tưởng chắc chắn rằng Công ty cổ phần dệt 10-10 sẽ đứng vững và phát triển hơn nữa không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn xa hơn nữa tới các thị trường quốc tế khác.
2-Các loại kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty:
* Công tác kế hoạch là công tác không thể thiếu đượctrong hoạt động sản xuât kinh doanh, đặc biệt trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp phải tự hạch toán lấy thu nhập để bù đắp chi phí và làm ăn có lãi . Trong Công ty cổ phần dệt 10-10 thì phòng kế hoạch sản xuất có trách nhiệm lập nên hầu hết các kế hoạch căn cứ vào những chỉ tiêu kinh tế của những năm trước, kì trước kết hợp với những mục tiêu mà hội đòng quản trị cũng như ban lãnh đạo của Công ty đã đề ra.
Trong đó phòng kế hoạch bao gồm:
-1 trưởng phòng
-1 phó phòng
-1 người làm côngtác thống kê
-1 nhân viên ph...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement