Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Adao
#1031242

Download miễn phí Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CẦU GIẤY 2

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 2

1. Sự hình thành và phát triển: 2

2. Chức năng và nhiệm vụ Công ty: 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới của Công ty: 3

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CƠ CẤU BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY: 5

1. Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty: 5

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 7

PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 8

I. TÌNH HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH: 8

II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN: 9

1. Tình hình tài sản: 9

2. Tình hình nguồn vốn: 10

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 12

1. Tình hình lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: 12

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. 12

3. Tình hình thu nhập của người lao động: 13

4. Tình hình xử lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 14

5. Công tác thanh tra kiểm tra tài chính. 15

PHÂN III: CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY 16

1. Tình hình tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế của Công ty 16

2. Phân tích một số chỉ tiêu: 16

KẾT LUẬN 20

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g ty Thương mại thực thụ nên hoạt động chính của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy là lưư chuyển hàng hoá bán buôn, bán lẻ. Chức năng chủ yếu của Công ty là thông qua kinh doanh thương mại, dịch vụ, Công ty khai thác các nguồn hàng thiết yếu như hàng điện máy, hàng may mặc, đồ dùng gia đình... để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của xã hội.
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh
Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy thuộc sở hữu của các cổ đông, được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị định 44/CP của Chính phủ. Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản kho bạc tại Ngân hàng. Hiện nay Công ty mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng nông nghiệp quận Cầu Giấy,số tài khoản 431101005036.
Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn với các khoản nợ trong phạm vi số vốn của mình. Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu kết quả về hoạt động kinh doanh. Công ty được thành lập với mục tiêu:
+ Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, tăng tích luỹ, phát triển sản xuất kinh doanh.
+ Góp phần thiết thực vào các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
+ Thương mại - dịch vụ - bách hoá điện máy, thực phẩm công nghệ.
+Vật liệu xây dựng - rượu bia, thuốc lá.
+Kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài nước.
+ Đầu tư, xây dựng hạ tầng.
Trong các hoạt động đó thì kinh doanh dịch vụ du lịch và đầu tư xây dựng hạ tầng hiện nay Công ty chưa thực hiện kinh doanh, nhưng để thực hiện yêu cầu và định hướng phát triển sau này, Công ty vẫn đăng ký giấy phép kinh doanh.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới của Công ty:
Là một Công ty cổ phần nên cơ cấu tổ chức của Công ty phát triển theo quy định của Luật doanh nghiệp, bao gồm Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành. Về cơ cấu kinh doanh, Công ty có một trung tâm thương mại tại 139 Cầu Giấy và mạng lưới gồm 6 cửa hàng thương mại được đặt tại các địa điểm khác nhau, tạo thành mạng lưới bán lẻ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường và thu được lợi nhuận cao.
Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty.
Hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Ban Giám đốc
Cửa hàng thương mại Nhổn
Cửa hàng thương mại Đại Mỗ
phòng hành
chính tổ chức
Phòng kế toán
Trung tâm thương mại Cầu Giấy
Cửa hàng thương mại Láng
Đội bảo vệ
Cửa hàng thương mại Dịch Vọng
Cửa hàng thương mại Cổ Nhuế
Cửa hàng thương mại Mai Dịch
- Đại hội cổ đông: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty giữa 2 nhiệm kỳ đại hội, từ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm kỳ 3 năm. Thành viên của Hội đồng quản trị gồm 7 người: Chủ tịch. Phó chủ tịch và các thành viên.
- Ban kiểm soát: Thành viên trong ban kiểm soát là cổ đông trong Công ty, do Đại hội cổ đông bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu kín. Ban kiểm soát bao gồm 3 người, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty, phát hiện những sái sót và đề nghị Đại hội cổ đông quyết định, điêù chỉnh. Ban kiểm soát có quyền ngang với Hội đồng quản trị và có quyền kế toán Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc: Gồm 1 Giám đốc và phó Giám đốc trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty. Giám đốc là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị tuyển dụng, bổ nhiệm và bãi nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và triệt để thực hiện các quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, bị cách chức nếu điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty không có hiệu quả.
- Phòng hành chính: Tham mưu cho Giám đốc trong việc sử dụng cán bộ, theo dõi và giám sát toàn bộ tình hình hoạt động chung của Công ty.
- Phòng kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, thủ quỹ, thống kê ... dựa vào các chứng từ ban đầu; lập kế hoạch tài chính, hướng đẫn, kiểm tra các phòng, ban thực hiện mọi quy định của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, thống kê số liệu, đảm bảo thông tin bằng số liệu chính xác, kịp thời.
- 6 cửa hàng thương mại: Mỗi cửa hàng có 1 Cửa hàng trưởng. Hệ thống cửa hàng thực hiện nhiệm vụ bán các mặt hàng được giao, đảm bảo thực hiện tốt các doanh số bán hàng, phục vụ khách hàng, không để thất thoát, bảo quản hàng hoá và trang thiết bị cửa hàng, thực hiện chế độ báo cáo sổ sách theo quy định của Công ty, phối hợp các phòng ban của Công ty để thống nhất hoạt động kinh doanh với toàn Công ty.
II. Tình hình tổ chức, cơ cấu bộ máy Kế toán của Công ty:
1. Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty:
Công ty thực hiện chế độ kế toán, thống kê, quyết toán và làm báo cáo theo pháp lệnh kế toán thống kê. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia tăng(GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế.
Bộ máy kế toán của Công ty bao gồm 1 kế toán trưởng, 5 kế toán viên và các kế toán cửa hàng.
Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán
Kế toán bán hàng và thanh toán, báo cáo thống kê, mua bán hàng tồn kho
Kế toán mua hàng TSCĐ, CCDC, thuế
Kế toán trưởng
Kế toán các cửa hàng
Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm
Kế toán tiền bán hàng , tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển , tiền vay
Kế toán tiền mặt , chi phí bán hàng, chi phí quản lý
-Kế toán trưởng: Là người phụ trách chung công tác kế toán tại Công ty, tổ chức công tác kế toán, ghi chép, phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời là người kiểm tra, xem xét số liệu đã phản ánh trong sổ kế toán, chấp hành các chính sách, chế độ kinh tế, tài chính ..., lập bao cáo tổng kết, báo cáo kế toán tài chính...
- Kế toán mua hàng, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thuế: Theo dõi, ghi chép phản ánh biến động tăng giảm hàng mua, tài sản cố định, công cụ lao động, tình hình thu, nộp thuế.
- Kế toán chi phí bằng tiền, chi phí bán hàng, chi phí quản lý: Kiểm tra, theo dõi, ghi chép tổng hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý, đề xuất với kế toán trưởng về tính hợp lý hay chưa hợp lý trong chi phí của Công ty.
- Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm : Theo dõi ghi chép tiền lương của người lao động, tính toán, phân bổ chính xác các khoản tiền lương và các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, chi phí kinh doanh.
- Kế toán bán hàng, tiền vay, tiền đang chuyển, tiền gửi Ngân hàng: Có nhiệm vụ phản ánh chính xác, kịp thời doanh thu bán hàng, giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng ... , theo dõi chi tiết tình hình hoạt động của Ngân hàng...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement