Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nekoi_chan1406
#1031112

Download miễn phí Tình hình hoạt động và phát triển của Tổng công ty Thương mại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Tổng quan về Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) 2

1. Quá trình hình thành và phát triển 2

2. Chức năng, nhiệm vụ củaTổng Công ty Thương mại Hà Nội 2

3. Vốn điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) 3

4.Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong tổ chức bộ máy Quản lý của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội 3

4.1. Hội đồng quản trị 5

4.2. Ban kiểm soát 5

4.3. Ban điều hành 5

4.4. Phòng tổ chức cán bộ 7

4.5. Văn phòng Tổng Công ty 7

4.6. Phòng kế toán tài chính 7

4.7. Phòng kế hoạch tổng hợp 7

4.8. Phòng Đầu tư 7

4.9. Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) 8

4.10.Trung tâm xuất khẩu phía bắc 8

4.11. Trung tâm nhập khẩu vật tư - thiết bị 8

4.12. Trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng 8

4.13. Trung tâm du lịch lữ hành HAPRO 8

4.14. Trung tâm thương mại dịch vụ bốn mùa 8

4.15. Trung tâm xuất khẩu Thủ công mỹ nghệ phía nam 9

4.16. Trung tâm xuất khẩu nông sản thực phẩm phía nam 9

4.17. Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh 9

4.18. Xí nghiệp liên hiệp chế biến thực phẩm Hà Nội 9

4.19. Xí nghiệp Toàn Thắng 10

4.20. Xí nghiệp gốm Chu Đậu 10

4.21. Xí nghiệp sắt mỹ nghệ xuất khẩu 10

4.22. Xí nghiệp dịch vụ kho hàng 10

II. Công tác kế hoạch hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 11

1. Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty 11

2. Công tác Marketing 11

III. Công tác quản lý các mặt 12

1. Quản lý nhân sự 12

2. Quản lý vật tư 12

3. Quản lý sản xuất tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ 13

4. Quản lý tài chính 15

IV. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - HAPRO 16

1. Tình hình triển khai các chương trình giai đoạn 2003 - 2005 16

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong 3 năm 2003 - 2005 17

KẾT LUẬN 19

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON (CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 20

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


triển lãm, hội chợ, phát triển thương hiệu.
- Phát triển vệ tinh tạo nguồn hàng phục vụ xuất khẩu.
- Vận dụng cơ chế chính sách phục vụ sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu; Phát triển doanh nghiệp ngoài Tổng Công ty và phụ giúp Phó Tổng Giám đốc 2 trong công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp.
4.3.3 - Phó tổng giám đốc 2: Giúp việc Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các lĩnh vực.
-Quy hoạch phát triển mạng lưới theo định hướng của Tổng Công ty và chủ trương của Thành phố.
- Thị trường nội địa (hàng hoá, ăn uống, giải khát).
- Đổi mới, phát triển doanh nghiệp trong Tổng Công ty, phụ giúp Phó Tổng giám đốc 1 phát triển doanh nghiệp ngoài Tổng Công ty.
- Vận dụng cơ chế chính sách trong sản xuất kinh doanh nội địa.
4.3.4- Phó tổng giám đốc 3: Giúp việc Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các lĩnh vực.
- Du lịch
- Công tác văn phòng, đoàn thể, cải thiện đời sống
- Thanh tra, bảo vệ, tự vệ.
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà.
- Thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Phụ giúp Phó Tổng giám đốc 1 trong xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội trợ, triển lãm,phát triển thương hiệu.
4.3.5- Phó tổng giám đốc 4: Giúp việc Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các lĩnh vực.
- Nghiên cứu phát triển ngành hàng dịch vụ mới, cải tiến mẫu mã.
- Phát triển dự án sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp.
- Phụ trách sản xuất (tập trung các ngành may mặc, thực phẩm, đồ uống…)
- áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, quản lý.
- Chất lượng hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, quản lý, áp dụng hệ thống ISO trong Tổng Công ty.
- Dịch vụ thương mại, kho hàng, điểm thông quan.
- Phụ giúp Phó Tổng giám đốc 3 trong khâu: Du lịch, thanh tra, bảo vệ…
4.4- Phòng tổ chức cán bộ:
Phòng tổ chức cán bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng Công ty về công tác tổ chức, cán bộ; công tác lao động; công tác đào tạo; công tác tiền lương, tiền thưởng; giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ.
4.5-Văn phòng tổng Công ty:
Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác hành chính quản trị, bảo vệ trật tự an ninh trong Tổng Công ty, công tác vệ sinh an toàn lao động phòng chống bão lụt, PCCC, công tác tiết kiệm chống lãng phí.
4.6- Phòng kế toán tài chính.
- Tham mưu Lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác tài chính, kế toán, tín dụng, kiểm tra kiểm soát nội bộ, sử dụng và bảo toàn phát triển vốn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất - kinh doanh có hiệu quả tại công tỵ mẹ.
- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện chính sách chế độ tài chính. Quản lý phần vốn Nhà nước của Công ty mẹ đầu tư vào các Công ty con Công ty liên kết.
4.7- Phòng kế hoạch tổng hợp
-Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Thương mại theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố cũng như của Bộ Thương mại.
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ và các Công ty con. Xây dựng phương án phối hợp kinh doanh của Công ty mẹ với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau.
4.8- Phòng đầu tư
-Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.
- Làm đầu mối thông tin: thu thập, hướng dẫn các văn bản pháp quy của nhà nước và Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.
4.9- Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D)
- Nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng chiến lược và các giải pháp hữu ích, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới… vào sự phát triển toàn diện của Tổng Công ty.
- Quản lý và thực hiện nghiệp vụ đối với hệ thống chất lượng và chất lượng sản phẩm, quảng cáo và xúc tiến thương mại.
4.10- Trung tâm xuất khẩu phía bắc
- Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; gốm sứ; thêu ren; may mặc; nông sản thô và sơ chế; thực phẩm chế biến; đồ uống cho khu vực phía Bắc đảm bảo việc kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững.
- Tổ chức tốt việc khai thác thị trường, nguồn hàng để xuất nhập khẩu uỷ thác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Trung tâm và uy tín của Tổng Công ty.
4.11- Trung tâm nhập khẩu vật tư - thiết bị
Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty và tổ chức thực hiện về thị trường nhập khẩu theo định hướng phát triển kinh doanh của Tổng Công ty mở rộng ngành hàng phù hợp với nhu cầu đảm bảo phát triển vững chắc có hiệu quả và bảo toàn vốn.
4.12- Trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng
Xây dựng thị trường bán buôn cho các sản phẩm mang thương hiệu "HAPRO" bao gồm sản phẩm do các Công ty thành viên của Tổng Công ty sản xuất và sản phẩm khai thác tạo điều kiện mở rộng phát triển sản xuất.
4.13- Trung tâm du lịch lữ hành HAPRO
- Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty và trực tiếp thực hiện việc kinh doanh du lịch Quốc tế, nội địa và các dịch vụ du lịch như: khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, vé máy bay visa, hộ chiếu…
- Là cầu nối các Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, Xí nghiệp và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty với các cơ sở sản xuất, Xí nghiệp và các làng nghề truyền thống để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của Hapro, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu phát triển.
4.14- Trung tâm thương mại dịch vụ bốn mùa
- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực ngành nghề ăn uống, dịch vụ sản xuất chế biến kem giải khát đảm bảo duy trì phát triển các mặt hàng truyền thống đã được người tiêu dùng tín nhiệm.
Sử dụng cơ sở vật chất sẵn có tổ chức kinh doanh tiêu thụ và trưng bày giới thiệu sản phẩm mang thương hiệu Hapro.
4.15- Trung tâm xuất khẩu Thủ công mỹ nghệ phía nam
-Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty và trực tiếp thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng TCMN một cách bền vững và đảm bảo độ tăng trưởng hàng năm.
4.16- Trung tâm xuất khẩu nông sản thực phẩm phía nam.
Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng Công ty về chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm ở khu vực phía nam.
- Trực tiếp thực hiện việc kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm (chủ yếu là các mặt hàng ở phía Nam).
4.17- Chi nhánh Tổng Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
- Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, công nghệ phẩm, nông sản, thực phẩm; máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật và hàng tiêu dùng.
- Kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến và các hàng hoá dịch vụ khác.
- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả. Vị thế của thương mại Thủ đô.
- Sản xuất kinh doanh hàng sắt mỹ nghệ, dịch vụ kho vận, kinh doanh bất động sản.
4.18- Xí nghiệp liên hiệp chế biến thực phẩm Hà Nội:
- Tổ chức quy hoạch xây dựng các vùng cung cấp nguyên liệu cho s

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement