Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vu_luong
#1031091

Download miễn phí Những kết quả đạt được trong thời gian qua của Bảo việt nhân thọ Hưng yên

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO VIỆT NHÂN THỌ HƯNG YÊN. 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt nhân thọ Hưng yên. 1

2. Những sản phẩm mà chi nhánh đã triển khai trong thời gian qua. 3

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ HƯNG YÊN. 6

1) Những kết quả đạt được. 6

2) Những hạn chế của chi nhánh. 8

3) Những nguyên nhân dẫn đến những kết quả cũng như những khó khăn trên. 8

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2004. 11

1) Phương hướng mục tiêu. 11

2) Biện pháp, tổ chức thực hiện. 11

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


I. Giới thiệu chung về Bảo Việt nhân thọ Hưng Yên.
Quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt nhân thọ Hưng yên.
Công ty bảo hiểm Hưng yên nói chung và Bảo việt nhân thọ Hưng yên nói riêng là một công ty con (chi nhánh) nằm trong hệ thống của tổng công ty Bảo Hiểm Việt Nam – tên giao dịch là Bảo Việt. Bảo Việt là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Chính Phủ. Bảo Việt có hệ thống các công ty con ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Năm 1996 Bộ tài chính quyết định thành lập tổng công ty Bảo Hiểm Việt Nam và Bảo Việt là một trong 27 Doanh nghiệp Nhà nước xếp hạng đặc biệt. Đây cũng là thời điểm Bảo Việt bắt đầu triển khai dịch vụ bảo hiểm nhân thọ để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp dân cư. Bảo Việt trở thành doanh nghiệp duy nhất trên thị trường triển khai cả hai nghiệp vụ là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Bảo Việt thì công ty bảo hiểm Hưng Yên nói chung và Bảo việt nhân thọ Hưng Yên nói riêng đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển dựng để có thể phát triển như ngày nay; những thời gian cụ thể là.
Ngày 01/01/1997 Tỉnh Hưng Yên được chính thức tái lập lại trong điều kiện kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn: Hưng yên là một trong những tỉnh cùng kiệt nhất trong cả nước kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp rất chậm phát triển; đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập bình đầu người rất thấp ( dưới 300 USD/người). Tuy nhiên, ngày 15/01/1997 Công ty Bảo Hiểm Hưng yên được thành lập trên cơ sở tách từ Công ty Bảo hiểm Hải hưng cũ thành Công ty Bảo hiểm Hưng yên và Công ty Bảo hiểm Hải dương. Ngay sau khi thành lập, Bảo Việt Hưng yên đã gặp rất nhiều khó khăn; cơ sở làm việc ban đầu chỉ là một căn nhà cấp 4với 6 cán bộ công nhân viên được tổ chức theo hai phòng là phòng nghiệp vụ và phòng tài chính kế toán.
Năm 1996 Bộ tài chính quyết định thành lập Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và trong năm này Bảo Việt đã bắt đầu triển khai dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp dân cư. Mặc dù bảo hiểm nhân thọ đã được triển khai từ năm 1996. Nhưng đến đầu năm 1998, công ty Bảo hiểm Hưng yên mới bắt đầu triển khai các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ. Lúc này trong cơ cấu tổ chức của Công ty có thêm một phòng nữa đó là phòng nhân thọ.
Năm 2001 Luật kinh doanh Bảo hiểm đã được Quốc Hội chính thức thông qua và bắt đầu có hiệu lực. Thị trường Bảo hiểm Việt Nam chính thức tách ra thành hai khối riêng biệt là thị trường Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Cùng với các tỉnh thành khác đến tháng 04/2001 chi nhánh Bảo Việt nhân thọ được chính thức thành lập trên cơ sở tách từ Công ty Bảo hiểm Hưng yên. Từ thời điểm này, Bảo Việt nhân thọ Hưng yên bắt đầu đi vào hoạt động theo cơ cấu tổ chức riêng gồm hai phòng chức năng: một phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và một phòng kế toán – tổng hợp với số cán bộ công nhân viên là 8 người trong đó có 1 phó Giám đốc, 05 cán bộ, 02 cán bộ lao động hợp đồng và 20 đại lý khai thác Bảo hiểm nhận thọ. Năm 2002 cơ cấu tổ chức của chi nhánh dần được hoàn thiện với 4 phòng chức năng ( phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ,phòng kế toán – tổng hợp, phòng phát triển và quản lý đại lý, phòng phục vụ khách hàng số 1), tổng số cán bộ công nhân viên là 10 người ( 01 Giám đốc, 06 lao động biên chế, 03 lao động hợp đồng) và 120 đại lý. Lúc này trụ sở làm việc của chi nhánh là chung với phi nhân thọ tại số 154 Đường Nguyễn Văn Ninh Thị xã Hưng yên cho đến nay.
Những sản phẩm mà chi nhánh đã triển khai trong thời gian qua.
Sau khi tái lập Tỉnh do Bảo hiểm nhân thọ chưa được triển khai cho nên trong năm 1997 Công ty Bảo hiểm Hưng yên chỉ triển khai những sản phẩm sau:
+ Bảo hiểm xe ô tô ( gổm cả bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe với người thứ 3).
+ Bảo hiểm học sinh – giáo viên
+ Bảo hiểm hưu trí – mất sức
+ Bảo hiểm xây dựng - lắp đặt
+ Bảo hiểm hoả hoạn
+ Bảo hiểm tàu sông
+ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu
Năm 1998 bảo hiểm nhân thọ bắt đầu được triển khai và khai thác tại Hưng yên với những sản phẩm đưọc triển khai trong năm này gồm:
+ Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 năm ( BV – NA1/1996)
+ Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 10 năm (BV – NA2/1996)
+ Bảo hiểm trẻ em ( chương trình bảo đảm cho trẻ em đến tuổi trưởng thành (BV – NA2/1996)
Năm 1999 Bảo việt tiếp tục hoàn thiện những sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của mình bằng việc cho ra đời những sản phẩm mới để thay thế những sản phẩm trước đó ( thực tế những sản phẩm này đã được triên khai từ tháng 5/1998), đây là những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp gồm :
+ Bảo hiểm và tiết kiệm thời hạn 5 năm (BV – NA4/1998)
+ Bảo hiểm và tiết kiệm thời hạn 10 năm (BV- NA5/1998)
+ Bảo hiểm trẻ em – an sinh giáo dục (BV – NA6/1998)
Đến ngày 01/07/1999 bắt đầu triển khai thêm hai sản phẩm mới là:
+ Bảo hiểm chọn đời (BV – NC1/1999)
+ Niên kim nhân thọ (BV – ND1/1999)
Ngày 01/07/2001 Bảo việt nhân thọ tiếp tục quá trình hoàn thiện sản phẩm của mình với việc cho ra đời rất nhiều sản phẩm mới để thay thế những sản phẩm trước đó và chi nhánh tại Hưng yên cũng ngay lập tức được triển khai những sản phẩm này gồm:
+ An khang thịnh vượng thời hạn 5 năm (BV – NA7/2001)
+ An khang thịnh vượng thời hạn 10 năm (BV – NA8/2001)
+ An sinh Giáo dục (BV – NA9/2001)
+ An gia thịnh vượng thời hạn 5 năm (BV – NA10/2001)
+ An gia thịnh vượng thời hạn 10 năm (BV – NA11/2001)
+ An gia thịnh vượng thời hạn 15 năm (BV – NA12/2001)
+ An gia thịnh vượng thời hạn 20 năm (BV – NA13/2001)
+ An khang trường thọ ( BV – NC2/2001)
+ An hưởng hưu trí (BV – ND2/2001)
Trong giai đoạn này vào năm 2002 Bảo việt triển khai thêm một sản phẩm đó là : An bình hưu trí ( BV – ND3/2002) và sản phẩm này được triển khai cùng với sản phẩm (D2).
Cùng với những sản phẩm chính đã được triển khai Bảo việt triển khai thêm một số sản phẩm phụ thường được gọi là những điều khoản riêng. Công ty cũng không ngừng hoàn thiện những sản phẩm này để bổ trợ cho những sản phẩm chính và nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng. Những sản phẩm này gồm:
+ Điều khoản riêng 1: thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (BV – NR1/1998)
+ Điều khoản riêng 2: chi phí phẫu thuật (BV – NR2/1998)
+ Điều khoản riêng 5: thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn ( BV – NR5/2001).
+ Điều khoản riêng 6: chi phí phẫu thuật ( BV – NR6/2001)
+ Điều khoản riêng 7: chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn ( BV – NR7/2001).
Ngoài ra, Bảo việt còn triển khai một số sản phẩm được gọi là : Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn gồm có; BV – NB1/1997, BV – NB2/1997, BV – NB3/1997, BV – NB4/1999, BV – NB5/1999, BV – NB6/1999, BV – NB7/1999. Đây là những sản phẩm bảo hiểm thuần tuý hay những sản phẩm này chỉ có tính chất bảo hiểm.
Như vậy, có thể thấy rằng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội cụ thể hơn là nhu cầu của khách hàng, Bảo Việt đã không ngừng hoàn thiện những sản phẩm của mình theo xu hướng ngày cà...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement