Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zudo_kylan_gau_khin
#1031070

Download miễn phí Tìm hiểu vai trò người cán bộ giám sát công trình

 1 . Tên công trình , tên chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc

 2 . Giới thiệu chung

 3 . Đặc điểm kinh tế xã hội vùng nghiên cứu

 4 . Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

 5 . Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng nghiên cứu

 6 .Tình hình vận tải của những năm gần đây và dự báo nhu cầu vận tải trong tương lai

 7 .Phân tích sự cần thiết phải đầu tư xây dựng mới hay cải tạo nâng cấp tuyến đường hiện có

 8 . Đặc điểm về tự nhiên của vùng nghiên cứu

 9 . Sơ bộ xác định quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

 10 . Sơ bộ lựa chọn các giải pháp kỹ thuật về tuyến đường và các công trình trên đường

 11 . Xác định sơ bộ khối lượng xây dựng

 12 . Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động các nguồn vốn , phương án phân kỳ đầu tư , phân đoạn xây dựng

 13 . Sơ bộ ước tính nhu cầu lao động và tổ chức thực hiện thời gian khởi công , thời gian hoàn thành

 14 . Sơ bộ phân tích tính hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế và xã hội của dự án 15. Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường

16. Kết luận và kiến nghị

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


c với nguồn kinh phí đầu tư và xây dựng là rất lớn và công việc thiết kế và xây dựng có nhiều giai đoạn khác nhau mỗi giai đoạn có những sự phức tạp khó khăn khác nhau :
Ví dụ : Đối với dự án thiết kế đường :
Khảo sát tuyến đường
Lập dự án tiền khả thi
Lập dự án khả thi
Khảo sát thiết kế
Lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công
Đòi hỏi người kỹ sư xây dựng thiết kế đường :
Những kiến thức chuyên nghành rất nắm vững
Có cái nhìn tổng quát và sâu sắc về mỗi giai đoạn
Sự chăn chỉ và cẩn thận trong công việc …
Vì vậy vai trò người kỹ sư trong cơ quan thiết kế là hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất của công ty và sự phát triển của xã hội .
Phần iii : các giai đoạn thực hiện dự án
I.khảo sát tuyến đường ô tô
a. Giới thiệu chung
I. Theo nghị định 42 CP các công trình xây dựng được phân thành các nhóm sau:
- Công trình đặc biệt: Có vốn > 10.000 tỷ VNĐ phải được Quốc Hội thông qua.
- Các dự án nhóm A: Đối với các cônh trình Giao thông, Thuỷ lợi có tổng mức đầu tư 200 tỷ VNĐ phải được Chính Phủ hay Bộ kế hoạch Đầu tư thông qua.
- Các dự án nhóm B: Đối với các Công trình Giao thông, Thuỷ lợi có tổng mức đầu tư từ 25 đến 200 tỷ VNĐ phải được cấp bộ thông qua.
- Các dự án nhóm C: Là các dự án không thuộc diện trên, có thể thông qua cấp tỉnh.
II. Trình tự thiết kế:
Tuỳ theo quy mô của Dự án mà trình tự thiết kế gồm các bước sau: Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công.
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi được áp dụng cho các trường hợp sau:
- Các dự án nhóm A.
- Các dự án nhóm B nếu người có thẩm quyền quyết định đầu tư yêu câu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập với các trường hợp sau.
- Các dự án nhóm A đã được chính phủ và quốc hội phê duyệt về chủ trương đầu tư.
- Các dự án nhóm B mà người có thẩm quyền không yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
- Dự án nhóm C có mức vốn từ 1tỷ đồng trở lên.
Lập báo cáo đầu tư mà không cần lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi.
- Các dự án có mức vốn nhỏ hơn 1tỷ đồng.
- Dự án sửa chữa bão dưỡng theo vốn sự nghiệp.
- Các dự án đã có thiết kế mẫu và áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành.
III. Mục đích các bước KSTK.
1. KSTK lập Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi:
Là thu thập những tài liệu cần thiết để đánh giá sơ bộ sự cần thiết phải đầu tư công trình, các thuận lợi và khó khăn, sơ bộ đánh giá vị trí - quy mô công trình và ước đoán tổng mức đầu tư, chọn hình thức đầu tư cũng như sơ bộ đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt Kinh tế Xã hội của Dự án.
2.KSTK lập Báo cáo NCKT:
Là thu thập những tài liệu để xác định sự cần thiết phải đầu tư công trình, chọn hình thức đầu tư, xác định vị trí cụ thể - quy mô công trình, lựa chọn phương án công trình tối ưu, đề xuất phương án hợp lý, tính tổng mức đầu tư và đáng giá hiệu quả đầu tư về mặt Kinh tế Xã hội.
Khảo sát để lập TKKT:
Mục đích: thu thập những tài liệu cần thiết trên phương án công trình đã đựơc cấp có thẩm quyền phê duyệt để lập hồ sơ TKKT và dự toán công trình cũng như hồ sơ đấu thầu phục vụ công tác mời thầu hay chỉ định thầu.
5. Khảo sát để lập bản vẽ Thi công (đối với đường cấp cao):
Được thực hiện để phục vụ cho công tác thi công các công trình Cầu-Đường theo các phương án đã duyệt theo TKKT. Thường áp dụng cho các Công trình có vốn đầu tư vay của ngân hàng thế giới (WB).
B. Khảo sát để lập luận chứng kinh tế kỹ thuật
Nhiệm vụ của khảo sát lập để luận chứng kinh tế kỹ thuật là thu thập các tài liệu cần thiết cho việc lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, nhằm làm sáng tỏ sự cần thiết phải đầu tư tuyến đường, tính hợp lý về kinh tế và ý nghĩa về quốc phòng do tuyến đường đem lại, khả năng về kỹ thuật đồng thời quy định những tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý nhất của tuyến đường sẽ thiết kế và xây dựng.
Công tác trên được tiến hành theo bước sau:
- Khảo sát để so sánh và chọn phương án .
- Khảo sát để chọn phương án kiến nghị .
I. Khảo sát để so sánh và chọn phương án
Nhiệm vụ của bước này là xác minh lại các phương án đã được nghiên cứu trên bản đồ, bổ sung thêm các phương án cục bộ phát hiện trong quá trình đi thực địa, sơ bộ lựa chọn phương án tuyến, loại bớt các phương án bất hợp lý và phát hiện các công trình có liên quan đến tuyến.
Sau đó tiến hành đo đạc lập bình đồ địa hình khu vực dự định đặt tuyến, thu thập các tài liệu để so sánh và chọn phương án tuyến .
Nội dung :
- Công tác điều tra kinh tế
- Công tác chuẩn bị trong phòng
- Công tác thị sát và đo đạc ngoài thị trường
1. Công tác điều tra kinh tế
Kết thúc điều tra kinh tế phải cung cấp các tài liệu sau:
- Bản thuyết minh, luận chứng và tính hợp lý của việc xây dựng đường
- Bảng tổng hợp lưu lượng xe của đường trong năm tương lai và năm tính toán
- Bảng lưu lượng xe trên đường theo từng đoạn và chiều đi về trong năm tương lai .
II. Khảo sát trên phương án kiến nghị
Nhiệm vụ là tiến hành đo đạc trên hướng tuyến đã được duyệt để chọn giải pháp thiết kế các công trình trên hướng đó và lập khái toán
Nội dung :
- Khảo sát tuyến
- Khảo sát các công trình
1. Khảo sát tuyến
Trên cơ sở tuyến đã kẻ trên bình đồ ta xác định vị trí tuyến và đo đạc ngoài thực địa
Tuyến kẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của cấp đường.
Công việc kẻ bình đồ tuyến :
- Định đỉnh : Các đỉnh của tuyến được xác định trên cơ sở bình đồ đường sườn đã kẻ tuyến
- Đo góc : có thể dùng máy kinh vĩ hay máy toàn đạc điện tử
- Dải cọc chi tiết : Phải phản ánh khái quát địa hình dọc tuyến và 2 bên tuyến
- Đo dài : Dùng thước thép hay thước vải
- Cao đạc : Đo cao tiến hành 2 lần bằng máy đo cao , 1 lần tổng quát để đặt mốc , một lần chi tiết để xác định độ cao các cọc chi tiết
- Đo hình cắt ngang tuyến: Đo ở tất cả các cọc chi tiết và cọc đỉnh có thể bằng thước chữ A hay bằng máy. Hướng đo phải thẳng góc với tim tuyến.
2. Khảo sát các công trình
- Thu thập số liệu cần thiết cho việc lựa chọn loại công trình.
- Đồ thị cường độ hàng hoá của đường trong năm tính toán và năm tương lai.
3. Công tác chuẩn bị trong phòng
4. Công tác thị sát và đo đạc ngoài thực địa
a) Thị sát
- Tìm hiểu tình hình nguyên vật liệu tại chỗ, điều kiện sản xuất, vận chuyển đến công trình.
- Tìm hiểu tình hình dân cư ở hai bên tuyến , quy hoạch xây dựng ở địa phương.
- Lập các văn bản với các cơ quan có công trình liên quan đến tuyến.
b) Đo đạc ngoài thực địa
- Lập bình đồ khu vực định đặt tuyến, so sánh chọn phương án tuyến .
- Để đo độ dốc dùng máy đo đơn giản, các cọc đường sườn phải dùng máy có sai số nhỏ.
- Khoảng cách các cọc đường sườn đo bằng thước vải 1 lần.
- Đo góc dùng địa bàn hay công cụ đo đơn giản.
- Đo mặt cắt ngang dùng thư

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement