Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_lonelysheep
#1031066

Download miễn phí Tình hình kinh doanh sách báo ở Công ty Xunhasaba trong xu thế hội nhập của Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

VAI TRÒ CỦA KINH DOANH SÁCH BÁO TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 3

HIỆN NAY 3

I. Kinh doanh sách báo trong xu thế hội nhập với thế giới của Việt Nam. 3

II: Vai trò của hoạt động kinh doanh sách báo. 4

CHƯƠNG II 5

TÌNH HÌNH KINH DOANH SÁCH BÁO Ở CÔNG TY XUNHASABA TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 5

I. Vài nét về hoạt động kinh doanh sách báo của Công ty trong những năm đổi mới 5

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Xunhasaba trong 3 năm (2000 - 2002). 5

1. Tìm kiếm thị trường 5

2. Khai thác nguồn hàng trong và ngoài nước. 6

3. Tiêu thụ hàng XNK: 7

4. Kết quả kinh doanh 13

CHƯƠNG III: 16

NHẬN XÉT CHUNG VÀ GIẢI PHÁP 16

I. Nhận xét chung 16

1. Ưu điểm 16

2. Tồn tại: 16

II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK của Công ty. 17

1. Kiến nghị với Nhà nước 17

a) Quản lý Nhà nước: 17

b) Chính sách thuế 17

2. Đối với Công ty: 17

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời nói đầu
Hoạt động kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu là hoạt động buôn bán ngoại thương, tuy nhiên đó là loại hình kinh doanh đặc biệt bởi đối tượng kinh doanh là những sản phẩm kết tinh từ giá tri tinh thần và trí tuệ con người được trải qua công nghệ xuất bản. Kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu do đó vừa phải đảm bảo hiệu quả xã hội vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Từ khi đổi mới đến nay, Đảng và Nhà nước luôn chủ trương phát huy mọi tiềm lực đất nước, hoạt động kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu sách báo Xunhasaba rất được chú trọng. Ngoài hiệu quả kinh tế thông qua sách báo xuất nhập khẩu, Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị đối ngoại, phổ biến tri thức KHKT, thông tin góp phần giao lưu văn hoá trong khu vực và quốc tế.
Nhận thức được về ý nghĩa, vai trò quan trọng của hoạt động kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu trong xu thế hội nhập hiện nay.
Qua thời gian thực tập được dịp học hỏi và trao đổi với các cán bộ nhân viên công ty Xunhasaba em mạnh dạn chọn đề tài: “Tình hình kinh doanh sách báo ở Công ty Xunhasaba trong xu thế hội nhập của Việt Nam”.
Trong quá trình nghiên cứu đề tài em đã sử dụng 1 số phương pháp như: hệ thống, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế, so sánh, quan sát...
Phạm vi nghiên cứu: Tình hình kinh doanh sách báo tại Công ty Xunhasaba ở 2 lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu với số liệu từ năm 2000 - 2002.
Bài khoá luận này ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm 3 chương.
Chương I: Vai trò của kinh doanh sách báo trong xu thế hội nhập hiện nay.
Chương II: Tình hình kinh doanh sách báo ở Công ty trong xu thế hội nhập.
Chương III: Nhận xét chung và giải pháp.
Hoạt động kinh doanh sách báo của Công ty Xunhasaba trong xu thế hội nhập rất đa dạng và phức tạp. Do khả năng và trình độ nghiên cứu còn nhiều hạn chế, trong thời gian thực tập bằng những kiến thức thu được qua quá trình học tập tại trường, khi nghiên cứu đề tài này em không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo, các anh chị đã và đang công tác tại Công ty Xunhasaba thông cảm và chỉ bảo.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo hướng dẫn Trịnh Tùng.
Các thầy cô giáo khoa PHXBP trường Đại học Văn hoá.
Các anh chị hiện đang công tác tại Công ty Xunhasaba đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa những sai sót để em có thể hoàn thành bài khoá luận này.
Chương I
Vai trò của kinh doanh sách báo trong xu thế hội nhập
hiện nay
I. Kinh doanh sách báo trong xu thế hội nhập với thế giới của Việt Nam.
Để thấy được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu trong xu thế hội nhập hiện nay là gì, hội nhập như thế nào, và quá trình hội nhập đó tác động đến hoạt động kinh doanh sách báo ra sao?
1. Em phân tích điều kiện đứa đến quá trình hội nhập và hội nhập trên 2 lĩnh vực kinh tế và văn hoá.
2. Em giới thiệu khái quát về môi trường kinh doanh sách báo XNK.
Hoạt động kinh doanh XBP nói chung cũng như sách báo XNK nói riêng chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau. Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh là các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nghiên cứu các yếu tố này nhằm điều khiển theo ý muốn của doanh nghiệp nhằm tạo ra khả năng thích ứng 1 cách tốt nhất xu hướng vận động của nó.
Trong môi trường kinh doanh sách báo XNK em xét đến 3 yếu tố chính là:
+ Môi trường VHXH.
+ Môi trường chính trị, luật pháp.
+ Môi trường kinh tế công nghệ.
Ba yếu tố này, tác động đến giá cả, chất lượng số lượng sách báo XNK tiêu thụ.
Mục đích của việc phân tích: 3 yếu tố này để doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh thích hợp với sự biến động của từng môi trường.
II: Vai trò của hoạt động kinh doanh sách báo.
Kinh doanh sách báo XNK là 1 hoạt động đặc thù, nó giữ vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội hiện nay. Chúng ta cần có nhận thức đúng về vai trò của nó để có biện pháp kinh doanh đúng đắn và chính sách hợp lý.
Kinh doanh sách báo có 4 vai trò quan trọng sau:
1. Kinh doanh góp phần tuyên truyền giáo dục, phổ biến văn minh, thông tin và đáp ứng nhu cầu sách báo cho xã hội.
2. Kinh doanh sách báo là góp phần quan trọng vào việc tái sản xuất.
3. Kinh doanh sách báo là đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.
4. Kinh doanh đảm bảo sự thu hút nguồn lực của quốc gia và thế giới, làm hoà nhập thị trường sách báo trong nước và thị trường thế giới..
Chương II
Tình hình kinh doanh sách báo ở Công ty Xunhasaba trong xu thế hội nhập
I. Vài nét về hoạt động kinh doanh sách báo của Công ty trong những năm đổi mới
1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty.
2. Chức năng nhiệm vụ
3. Những thành tích Công ty đạt được.
II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Xunhasaba trong 3 năm (2000 - 2002).
Nghiên cứu tình hình kinh doanh của Công ty Xunhasaba chính là nghiên cứu các khâu nghiệp vụ đầu vào và đầu ra của xuất khẩu và nhập khẩu.
Để có được nguồn hàng phong phú, rẻ, chất lượng, và tiêu thụ tốt nguồn hàng công ty phải cố gắng tìm kiếm cho mình thị trường đầu vào và thị trường tiêu thụ tốt nhất. Đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sách báo thì thị trường trong nước và thị trường nước ngoài vừa là thị trường đầu vào vừa là đầu ra. Nêu quá trình tìm kiếm thị trường cho mình là rất quan trọng, nó quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
1. Tìm kiếm thị trường
1.1. Thị trường trong nước
1.2. Thị trường nước ngoài
Khi đã tìm kiếm cho mình những thị trường có thể cung cấp nguồn hàng để xuất khẩu và nhập khẩu thì các cán bộ nghiệp vụ của Công ty bắt tay vào khâu khai thác nguồn hàng.
2. Khai thác nguồn hàng trong và ngoài nước.
2.1. Nguồn hàng nhập khẩu
Nguồn hàng cho nhập khẩu rất phong phú, Công ty có quan hệ với 160 nhà cung cấp nước ngoài và là đại lý phân phối cho hơn 10 tờ báo, NXB lớn của nước ngoài tại Việt Nam như:
- McGrawhill, Pearson, Hachette, CA Press...
- Rower Com - Dan son (Pháp - Anh)
- Bangkok post, the Nation (Thái Lan)
Những nhà cung cấp này có thể cung cấp cho Xunhasaba nhiều chủng loại sách báo với các nội dung khác nhau như chuyên ngành, giải trí... đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng Việt Nam.
2.2. Nguồn hàng xuất khẩu:
Khá phong phú với những nhà cung cấp lớn trong nước như NXB Chính trị quốc gia, NXB Quân Đội, NXB Văn hoá Thông tin... với nhiều chủng loại sách có nội dung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có nội dung kinh tế, luật pháp, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhiều tờ báo của chúng ta đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như: Báo Nhân dân, báo Hà Nội mới, Thời báo Kinh tế, Báo Phụ nữ, Báo Gia đình xã hội, Báo Văn nghệ... Đáp ứng nhu cầu của khách hàng nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.
Có được hàng để xuất và nhập về thì Công ty phải tiến hành tiêu thụ hoạt động tiêu thụ của Công ty sẽ cho chúng ta thấy rõ thực trạng kinh doanh của Công ty.
Do thời gian có hạn nên em chỉ đi vào phân tích khái quát kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong 3 năm 2000 - 2002.
3. Tiêu thụ hàng XNK:
3.1. Vai trò của tiêu thụ
3.2.Tiêu thụ hàng XNK.
a. Tiêu ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement