Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngchihung138
#1030823

Download miễn phí Quản lý Nhà nước về công trình công cộng đô thị (bao gồm đường xá cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường) và các cụm dân cư nông thôn

- Tiếp tục thẩm tra trình Bộ phê duyệt đơn giá xây dựng cơ bản và các nội dung liên quan đến dự toán thanh quyết toán.

- Tham gia thẩm định tổng dự toán công trình.

- Hướng dẫn tính quy đổi chi phí xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao quyết toán.

- Thẩm tra trình Bộ ban hành chi phí ban quản lý.

1. Công trình thuỷ điện Đại ninh:

- Tham gia thẩm định tổng dự toán công trình.

2. Các công trình thuộc trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ:

- Tham gia thẩm định tổng dự toán công trình: Phú Mỹ1, Phú Mỹ4.

- Thẩm tra trình Bộ phê duyệt định mức chi phí ban quản lý dự án cụm công trình Phú Mỹ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uồn vốn , phù hợp với quá trình chuyển đổi sở hữu, các mô hình tổ chức quản lý trong xây dựng , đô thị và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng theo đường lối , chủ chương , chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra .
2- Từng bước thiết lập đồng bộ và toàn diện hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật ( Bao gồm cả định mức chi phí ) thuộc các lĩnh vực xây dựng , lắp đặt , các chuyên nghành xây lắp , đo thị khảo sát , tư vấn , thiết kế , qui hoạch ... Đồng thời tạo lập các hệ thống chỉ tiêu chi phí , giá cả, các yếu tố đầu vào , vật tư , nhân công , máy móc thiết bị phục vụ cho việc lập và quản lý chi phí trong các khâu thuộc quá trình đầu tư và xây dựng : Suất đầu tư , chi phí chuẩn kết cấu bộ phận công trình , chỉ tiêu khái toán ( hiện vật và giá trị ), các loại đơn giá (Dự toán tổng hợp , dự toán chi tiết , ca máy , vật liệu , nhân công , tiền lương ...
Tính đến nay Viện đã nghiên cứu , xây dựng trình Bộ ban hành:
2.1-Định mức chi phí thiết kế( Số 01/2000/QĐ- BXD ngày 23/1/2000)
2. 2- Định mức dự toán khảo sát ( Số 06/2000/QDBXD ngày 22/5/2000)
2.3-Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng ( số 14/2000 QĐ-BXD ngày 20/7/2000 thay QĐ 45/99/ QĐ- BXD ngày 2/12/99) Hiện nay đang nghiên cứu bổ xung một số mức cho phù hợp.
2.4-Định mức dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo ( số 19/2000/QĐ-BXD ngày 9/10 /2000)
2.5-Bảng giá ca máy khảo sát xây dựng ( số 28/2000/QĐ- BXD ngày 15/12/2000).
2.6-Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ( số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000)
2.7- Định mức dự toán gia công chế tạo các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị đô thị ( số 911/2000/QĐ- BXD ngày 9/10/2000)
2.8-Các định mức dự toán chuyên nghành : Công viên cây xanh Thành Phố Hồ Chí Minh ( số 782/2000/QĐ- BXD ngày 20/4/2000); Nạo vét hệ thống thoát nước Hà Nội bằng các thiết bị cơ giới hiện đại ( số 825 / QĐ- BXD ngày 19/6/2000) vệ sinh môi trường đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh ( số 618/ QĐ- BXD ngày 20/4/2000)
2.9-Định mức dự toán công tác công viên cây xanh , giao thông thoát nước vệ sinh đô thị thành phố Vinh –Nghệ An ( QĐ số 1578/QĐ- BXD ngày 7/11/2000)
2.10- Đơn giá XDCB chuyên nghành lắp đặt thử nghiệm , hiệu chỉnh, thiết bị đường dây thông tin điện lực( số 80 BXD-VKT ngày 20/1/2000)
2.11- Thoả thuận với các Bộ chuyên nghành về : Định mức lắp đặt , thử nghiệm , hiệu chỉnh đường dây thông tin điện lực ( số 35/ BXD- VKT ngày 10/1/2000) Đơn giá ca máy trong công tác dò , tìm xử lý bm mìn , vật nổ ( số 1502/ BXD-VKT ngày 23/8/2000); Định mức dự toán chế độ lắp đặt dựng dàn BTCT dự ứng lực kéo trước Supe T( ngày 6/11/2000); Bổ xung định mức giá ca máy công tác khoan cộc nhồi ( số 1898/ BXD-VKT ngày 13/10/2000)
Ngoài các chỉ tiêu định mức KTKT đã ban hành đó , Viện đã hoàn thành dự thảo và lấy ý kiến tham gia của nghành , cơ sở để trình Bộ ban hành :
a/ Định mức dự toán lắp máy 2000 sửa đổi bổ sung
b/ Định mức vật tư XDCB sửa đổi bổ sung
c/ Định mức chuyên nghành phát thanh và truyền hình
d/ Định mức chuyên nghành dự toán hầm lò Bộ công nghiệp
e/Định mức dự toán sữa Biệt Thự và nhà ở cho người nước ngoài
Đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng , các chỉ tiêu định mức để có thể ban hành hay phát hành phục vụ các nhà đầu tư và tư vấn và các nhà thầu quí đầu năm 2001:
a/ Định mức chuyên nghành công tác vệ sinh môi trường đô thị áp dụng trong cả nước
b/ Chỉ tiêu xây dựng các công trình các nước ASEAN( phát hành)
c/Chỉ tiêu xây dựng các công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam ( phát hành )
d/ Đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng
e/ Định mức dự toán công tác nạo vét thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng
f/Định mức dự toán chuyên nghành đường dây 500KV
g/Định mức năng suát máy Xây dựng
h/ Hệ thống chỉ tiêu và cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp công ích phục vụ quản lý đô thị
i/ Dự toán chuyên nghành Bưu Điện
j/ Định mức gia công cấu kiện kim loại giàn cố định trên biển ( Đợt 2 và 3)
Dựa trên hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật trên mà các cấp quản lý có căn cứ , chuẩn mực đánh giá mọi hoạt động trong quản lý đầu tư và xây dựng góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư XDCB, thực hành tiết kiệm , chống lãng phí trong lĩnh vực đâud tư xây dựng .
3-Thực hiện thẩm tra đơn giá , dự toán , tổng dự toán , các loại chi phí , các dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư XDCB thực hành tiết kiệm chống lãng phí :
Cùng với việc nghiên cứu xây dựng các vă bản QPPL làm hành lang pháp lý và các loại định mức , chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật làm chuẩn mực cho hoạt động đánh giá kết quả đầu tư và xây dựng , Viện rất coi trọng vấn đề thẩm tra dơn giá , dự toán , tổng dự toán , thanh quyết toán cùng Bộ tài chính, Ban quản lý dự án cho các dự án lớn và quan trọng . hay hướng dẫn địa phương đơn giá công trình lập và quản lý các loại chi phí . Do đó đã phát hiện những sai sót trong các hồ sơ dự án về định mức , đơn giá chế độ chính sách tiêu chuẩn và đưa ra những kiến nghị phù hợp , thoả đáng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo quyền lợi các bên tham gia dự án và quyền lợi người lao động .
Ngoài các dự án các công trình do cấp có thẩm quyền ở các nghành , địa phương có yêu cầu thẩm định năm 2000, viện còn trực tiếp thẩm định các dự án , công trình quan trọng sau:
3.1- Thẩm định TDT( điều chỉnh ) thuỷ điện YALY và sông Hinh
3.2-TDT thuỷ điện Đại Ninh, Phú Mỹ I
3.3-TDT đường dây tải điện 500KV Plâycu- Phú Lâm
3.4-DT một số hạng mục nhà máy đường sông LAM
3.5- DT gói thầu nhà máy lọc dầu Dung Quất
3.6-TDT công trình xi măng Hoàng Mai
3.7-Thẩm tra quyết toán thuỷ điện Vĩnh Sơn
3.8-Tham gia quyết toán đường dây 500KV
3.9-Hướng dẫn và thẩm tra đơn giá tổng hợp thuỷ điện Đại Ninh giai đoạn TKKT
3.10- Hướng dẫn tính hệ số qui đổi vốn đầu tư công trình thuỷ điện Hoà Bình để lập báo cáo quyết toán
Và một số công trình khác.
4-Tổ chức nghiên cứu khoa học về kinh tế xây dựng phục vụ quản lý đầu tư và xây dựng :
Đây là một công việc luôn luôn gắn với công tác quản lý . Muốn nghiên cứu xây dựng các văn bản quản lý có chất lượng , đáp ứng yêu cầu quản lú đòi hỏi phải tổ chức nghiên cứu khoa học một cách bài bản , theo qui trình nghiên cứu khoa học chặt chẽ để có những kết quả thiết thực phục vụ quản lý .. Do đó , viện lấy yêu cầu thực tế của quản lý để nghiên cứu. Lấy kết quả nghiên cứu khoa học để áp dụng vào quản lý . Đồng thời lấy hiệu lực , hiệu quả của quản lý để đánh giá lại kết quả nghiên cứu khoa học cũng như việc vận dụng nghiên cứu khoa học và thực tế quản lý đúc rút thành bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý .
Năm 2000, Viện chủ yếu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài đã nghiên cứu để tiến hành cacs văn bản xây dựng quản lý và hoàn thành các đề tài nằm trong chuơng trình NCKH 1996-2000 của viện đồng thời triển khai các đề tài NCKH mới, cụ thể là :
4.1- Tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành:
-Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giá xây dựng và biện pháp qu...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement