Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0k_ju_a
#1030813

Download miễn phí Tìm hiểu Phòng kinh tế kế hoạch huyện Thanh Trì

PHẦN MỘT

KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH HUYỆN THANH TRÌ 1

1. Chức năng nhiệm vụ của phòng. 1

2. Hệ thống tổ chức của phòng KH- KT Huyện Thanh Trì 2

3. Quá trình hình thành và phát triển của phòng. 4

4. Thực trạng về hoạt động của phòng KT- KH&PTNT huyện Thanh trì 5

5. Phương hướng trong những năm tới 6

PHẦN HAI:

NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

CỦA CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 8

A. HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA HUYỆN 8

I/ Đặc điểm tình hình chung 8

B. DỰ KIẾN ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN GIAI ĐOẠN 2005- 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020. 11

I. Cơ cấu lại nền kinh tế của huyện 11

II. Phân vùng phát triển kinh tế 12

III. Quy hoạch sử dụng đất 16

IV. Quy hoạch đường giao thông 17

V. Quy hoạch thủy lợi 17

VI. Quy hoạch phát triển văn hoá- xã hội 17

C. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 18

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


của huyện. Theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã phê duyệt.
Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, các xã, thị trấn, cá nhân thực hiện quy hoạch, kế hoạch các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, thủy lợi.
Giúp UBND huyện xây dựng các đề án phát triển ngành nghề mới, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, tăng thêm nguồn hàng tiêu dùng và xuất khẩu.
Làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp. . . trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.
Làm thường trực công tác phòng chống lụt bão và công tác hoàn chỉnh thủy nông.
Hệ thống tổ chức của phòng KH- KT Huyện Thanh Trì
Theo quyết định số 889,897,898,899 ngày 21/11/2001 và quyết định số 1046/QĐ- UB ngày 5/12/2001 của UBND Huyện Thanh Trì về việc bổ nhiệm trưởng phòng và các phó trưởng phòng thì cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng KH- KT có biên chế 24 người với 01 trưởng phòng, 3 phó phòng và 20 chuyên viên, cán sự. Phòng được chia thành bộ phận gồm: tổng hợp, kế hoạch đầu tư, thủy lợi- phòng chống bão lụt. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước huyện ủy, HĐND, UBND huyện đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc các sở ban ngành liên quan về các mặt công tác chuyên môn do sở chỉ đạo. Phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng, chịu trách nhiệm trực tiếp với trưởng phòng về những công việc do trưởng phòng phân công, thay mặt trưởng khi trưởng phòng đi vắng.
Mô hình hệ thống bộ máy của phòng KH- KT huyện Thanh Trì
Trưởng phòng
Phó phòng
Phó phòng
Phó phòng
Nhân viên
Nhân viên
Nhân viên
Trong đó:
*> Bộ phận kế hoạch- đầu tư:
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển tổng thể các mặt kinh tế, xã hội, kế hoạch đầu tư, chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do huyện quản lý, tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ở các đơn vị.
Hướng dẫn các tổ chức, các xã, thị trấn thuộc huyện về nghiệp vụ làm công tác kế hoạch.
Là cơ quan theo dõi thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định kết quả trúng thầu các công trình đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của huyện. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã phê duyệt.
Làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh CN, TTCN, nông, lâm nghiệp, thương nghiệp, văn hóa. . . trên địa bàn huyện theo thẩm quyền. Kiểm tra hoạt động của các tổ chức và cá nhân sau khi được cấp phép.
Quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, môi trường đô thị.
*> Bộ phận quản lý kinh tế mới, HTX, CN.
Tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận chức năng thuộc phòng báo cáo lên cấp trên và các cơ quan liên quan làm công tác hành chính của phòng.
Xây dựng kế hoạch củng cố HTX theo luật HTX trên địa bàn huyện.
Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các xã, HTX việc thực hiện luật HTX.
Xây dựng đề án phát triển ngành nghề.
Theo dõi xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiêp, TTCN trên địa bàn huyện.
Xây dựng kế hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế mới khi đã được phê duyệt.
Thẩm định các dự án thuộc chương trình kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng.
*> Bộ phận thủy lợi- phòng chống lụt bão.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thủy lợi, đê điều trên địa bàn huyện, tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ở các đơn vị.
Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực thủy lợi, đê điều.
Theo dõi công tác phòng chống lụt bão và công tác hoàn chỉnh thủy nông.
Các chuyên viên, cán sự có nhiệm vụ phụ trách các mảng cụ thể: kỹ thuật nông- lâm- ngư nghiệp, quản lý HTX, trang trại, thủy lợi. . . . giúp đỡ và hỗ trợ cấp trên đồng thời theo dõi và kiểm tra các dự án, kế hoạch mà mình phụ trách.
Các chuyên viên, cán sự hoạt động dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng và phó trưởng phòng.
Phòng KH- KT & PTNT huyện chịu sự quản lý và chỉ đạo của UBND huyện Thanh Trì
Quá trình hình thành và phát triển của phòng.
Phòng KH- KT& PTNT huyện Thanh Trì, trực thuộc UBND huyện Thanh Trì, có con dấu và tài khoản, chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của sở NN&PTNT của Hà Nội.
Phòng KH- KT & PTNT huyện thanh Trì là tập hợp của 3 phòng trước đây bao gồm có: Phòng nông nghiệp, phòng KT- KH và phòng thủy lợi. Sau khi hợp nhất 3 phòng vào năm 2001 thì công tác lãnh đạo và quản lý có tính liên kết và tính hiệu quả cao hơn. Mỗi bộ phận đều phụ trách một mảng riêng biệt để đảm bảo tính chuyên môn và khoa học cao.
Sau khi đổi mới thì phòng mới phát huy hết chức năng và nhiệm vụ của mình đó là quản lý toàn bộ mảng kinh tế của huyện nói chung và mảng kinh tế nông nghiệp nói riêng. Trong đó, bộ phận kỹ thuật nông nghiệp, quản lý kinh tế mới và thủy lợi là những bộ phận quản lý trực tiếp những vấn đề liên quan đến nông nghiệp của toàn huyện. Do đó mà công tác chỉ đạo luôn đảm bảo đúng người, đúng việc.
Để hỗ trợ cho công tác của mình, phòng đã hợp tác với các phòng, ban khác như: Trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông,. . . . để hoạt động của phòng có hiệu quả hơn.
4. Thực trạng về hoạt động của phòng KT- KH&PTNT huyện Thanh trì
Với mục tiêu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình phòng KT- KH huyện đã khẳng định được vai trò là cơ quan quản lý kinh tế quan trọng góp phần đưa nền kinh tế của huyện đặc biệt là kinh tế nông nghiệp phát triển. Đây cũng chính là cơ sở vững chắc để phòng có điều kiện phát triển
a, Về quản lý:
- Cơ cấu quản lý: huyện có biên chế 24 người trong đó có 1 trưởng phòng và 3 phó phòng
- Cơ chế quản lý:trong điều kiện hiện nay, cũng như các cơ quan quản lý hành chính khác trong cả nước,phòng cũng đang quản lý hành chính theo cơ chế mới là từ bỏ lối quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
Với cơ chế quản lý này hoạt động của phòng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo của mỗi cá nhâ. Trưởng phòng chỉ đạo định hướng công tác theo ý kiến của cấp trên xuống từng bộ phận, từ đây mỗi bộ phận sẽ có kế hoạch, công tác phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.
Để công tác này hoàn thành tốt hơn, phòng đã kết hợp với các phòng ban khác như trạm thú y, bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông. . . tạo ra sự liên kết trong công việc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đưa hoạt động sản xuất nông nghiệp đi lên.
b, Về đào tạo bổ xung cán bộ.
Để đáp ứng nhui cầu của công việc và đảm bảo tính liên tục trong công tác thì phòng cũng có những công trình, kế hoạch để có cộng tác viên hỗ trợ trong công việc nhân viên dự bị, các lực lượng cán bộ nông nghiệp ở các xã, thôn bản hay ở các tổ hợp tác xã. . .
Hàng năm phòng cũng gửi các cán bộ đi học nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật mới để việc áp dụng chúng vào nông nghiệp huyện dễ ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement