Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoc_minhon_9x
#1030812

Download miễn phí Quá trình hình thành và phát triển của sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn

Lời mở đầu

Chương I: Giới thiệu chung về SGDI NHĐT&PTVN.2

I. Quá trình hình thành và phát triển SGDI NHĐT&PTVN.2

II.Chức năng và nhiệm vụ của SGDI NHĐT&PTVN.2

III. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Sở.3

Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh của Sở trong những

 năm qua.7

I. Tình hình huy động vốn.7

II. Hoạt động tín dụng.8

III. Các hoạt động khác.9

IV. Kết quả kinh doanh.10

Chương III: Những thuận lợi, khó khăn và giái pháp khắc phục.11

I. Thuận lợi.11

II. Khó khăn.11

III. Một số giải pháp khắc phục khó khăn.12

Kết luận.

Danh mục tài liệu tham khảo.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Sau bốn năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường đại học, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên chúng em được đến các cơ sở kinh doanh để thực hành, biến những kiến thức cơ bản về lý thuyết đã học ở trường thành những công việc thực tế. Sau 2 tháng thực tập ở Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các chú ở Sở, các anh và các chị ở phòng Kế hoạch nguồn vốn, em đã hoàn thành báo cáo thực tập của mình. Báo cáo này khái quát chung về Sở GDI Ngân hàng ĐT & PTVN và tình hình hoạt động kinh doanh của Sở trong những năm gần đây. Báo cáo được chia làm 3 phần:
Phần I: Giới thiệu chung về Sở giao dịch I NHĐT & PTVN
Phần II: Tình hình hoạt động kinh doanh của SGDI trong những năm
gần đây
Phần II: Những thuận lợi, khó khăn mà SGDI gặp phải và một số giải
pháp khắc phục.
Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong báo cáo này, em rất mong nhận được góp ý của thầy giáo và các anh chị phòng Kế hoạch nguồn vốn SGDI Ngân hàng ĐT & PTVN để hoàn thiện hơn bài báo cáo.
Phần 1:
Giới thiệu chung về Sở giao dịch I NHĐT & PTVN
Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch I - NHĐT&PTVN.
Sở giao dịch I ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là đơn vị thành viên lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Đầu từ và Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and Development of VietNam - BIDV) được thành lập theo quyết định số 76/QĐ-TCCB ngày 28/03/1991 của tổng giám đốc NHĐT&PTVN.
Những năm đầu mới thành lập, Sở giao dịch I gặp phải không ít khó khăn trong việc tìm hướng phát triển hoạt động kinh doanh, do thời gian này Nhà nước ta đang bước đầu thực hiện đường lối đổi mới chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tình hình kinh tế chưa ổn định, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế còn cùng kiệt nàn, lạc hậu. Từ năm 1998 đến nay, Sở giao dịch I được tổ chức như là một chi nhánh và là một đơn vị thành viên lớn nhất trong toàn hệ thống thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt của ngành, thử nghiệm thành công các sản phẩm mới, công nghệ mới. Hoạt động của Sở giao dịch I đã được đa dạng hoá với nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng luôn được đổi mới nâng cao chất lượng đã tạo nên tốc độ tăng trường cao. Sở giao dịch I trở thành đơn vị chủ lực, đơn vị thành viên đặc biệt thuộc hội sở chính, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế trên điạ bàn thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, tạo ra một hành trang vững chắc cùng toàn ngành hội nhập kinh tế thế giới.
Chức năng và nhiệm vụ của sở giao dịch I NHĐT & PTVN.
Sở giao dịch có chức năng kinh doanh làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp với khách hàng tại Hội sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
- Huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư, các đơn vị, tổ chức kinh tế và các nguồn vốn khác.
- Cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công tình kinh tế trung ương theo kế hoạch Nhà nước của các tổ chức kinh tế thuộc khách hàng của Sở giao dịch.
- Cho vay trung hạn đối với các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quản lý và phục vụ có nhu cầu vay vốn để cải tạo, mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị.
- Cho vay vốn lưu động đối với các tổ chức thi công xây lắp, khảo sát, thiết kế quốc doah trung ương thuộc khách hàng của Sở giao dịch.
- Làm một số dịch vụ Ngân hàng theo điều lệ quy định đối với khách hàng của mình.
- Thực hiện kinh doanh ngoại tệ theo quyết định của Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Ngân hàng ĐT&PT giao.
- Thực hiện chế độ kế hoạch hoá, thông tin, thống kê, kế toán, tài chính theo quy định chung đối với cá chi nhánh.
Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động tại sở giao dịch NHĐT &PTVN.
Hiện nay, Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT&PTVN có 14 phòng ban. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban như sau:
1. Phòng kế hoạch nguồn vốn: Tham mưu, giúp giám đốc chỉ đạo công tác huy động vốn tại Sở giao dịch. Tổ chức quản lý hoạt động huy động vốn, cân đối vốn. Nghiên cứu, phát triển lựa chọn, ứng dụng sản phẩm mới về huy động vốn. Thu thập thông tin, báo cáo đề xuất phản hồi về chính sách, sản phẩm, biện pháp huy động vốn. Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với khách hàng doanh nghiệp gồm giao ngay, kỳ hạn, quyền lựa chọn SWAP theo quyết định và kế hoạch kinh doanh ngoại tệ của giám đốc.
2. Phòng tín dụng 1,2: Thiết lập, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ chuyển đến các ban, phòng liên quan để thức hiện theo chức năng. Phân tích khách hàng cho vay, đánh giá tài sản bảo đảm nợ vay. Quyết định hạn mức cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại. Thực hiện cho vay, thu nợ, xử lý gia hạn nợ, đốn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp thu nợ. Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng cho phòng thẩm định và quản lý tín dụng, tham gia xây dựng chính sách tín dụng. Chuẩn bị các số liệu thống kê, các báo cáo về các khoản cho vay phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ của Sở giao dịch I NHĐT&PTVN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Phòng thanh toán quốc tế: Trên cơ sở các hạn mức, khoản vay, bảo lãnh L/C đã được phê duyệt, thực hiện các tác nghiệp trong tài trợ thương mại phục vụ các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng. Mở các L/C có ký quỹ 100% vốn của khách hàng. Thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại với các ngân hàng nước ngoài, là đầu mối trong việc cung cấp dịch vụ thông tin đối ngoại. Thực hiện công tác tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng và lập báo cáo hoạt động nghiệp vụ theo quy định.
4. Phòng tiền tệ kho quỹ: Thực hiện các nhiệm vụ tiền tệ, kho quỹ như quản lý quỹ nghiệp vụ của chi nhánh, thu chi tiền mặt, quản lý vàng bạc, kim loại quý, đá quý , quản lý chứng chỉ có giá, hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố, thực hiện xuất nhập tiền mặt để đảm bảo thanh khoản tiền mặt cho chi nhánh, thực hiện các dịch vụ tiền tệ, kho quỹ cho khách hàng.
5. Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp: Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức khác như thực hiện việc giải ngân vốn vay trên cơ sở hồ sở giải ngân được duyệt. Mở tài khoản tiền gửi và xử lý các yêu cầu về tài khoản hiện tại và tài khoản mới. Thực hiện các giao dịch nhận và rút tiền gửi bằng nội, ngoại tệ, tiếp nhận các thông tin phản hồi, duy trì và kiểm soát các giao dịch đối và thực hiện công tác tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng.
6. Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân: Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng là cá nhân như thực hiện việc giải ngân vốn vay trên cơ sở hồ sơ giải ngân được duyệt. Thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, bán thẻ ATM, thẻ tín dụng...cho khách hàng.
7. Phòng thẩm định, quản lý tín dụng: Thẩm định các dự án cho vay, bảo lãnh. Thẩm định đề xuất về hạn mức tín dụng, giới hạn cho vay,đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay. Giám sát, ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement