Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ryker
#1030784

Download miễn phí Đề tài Tình hình hoạt động của Viện khoa học thống kê

Đổi mới phương pháp thu thập thông tin thống kê, tăng cường điều tra chuyên môn, đặc biệt là phương pháp điều tra mẫu.

- Nghiên cứu chuẩn hoá nội dung thông tin thống kê, chuẩn hoá các khái niệm định nghĩa về ngành kinh tế, thành phần kinh tế và các danh mục khác như danh mục đào tạo, danh mục sản phẩm và nghề nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng tin học trong các khâu thu thập, xử lý tổng hợp và phân tích, truyền đưa va lưu giữ số liệu thống kê.

- Những năm gần đây Viện còn thực hiện nhiều hợp đồng khoa học với các cơ quan ngoài như điều tra tiềm lực KHCN, điều tra tiến sĩ, điều tra học sinh bỏ học, điều tra thái độ hành vi về KHHGĐ.

 (3) Tham mưu với lãnh đạo Tổng cục về các chương trình nghiên cứu khoa học thống kê trong nước và hợp tác với nước ngoài.

 (4) Theo dõi, hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn ngành thống kê, từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai nghiên cứu, tổ chức nghiệm thu đánh giá và kiến nghị đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế. Đề nghị lãnh đạo Tổng cục Thống kê xem xét khen thưởng những đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt, có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Phần I: khái quát chung về Viện Khoa học thống kê
I. Quá trình hình thành và phát triển của Viện khoa học Thống kê:
Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cả nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, nên có nhiều vấn đề hết sức bức xúc đã đặt ra đối với ngành Thống kê. Song song với yêu cầu mở rộng phạm vi công tác thống kê ra cả hai miền, vấn đề mấu chốt là phải nâng cao chất lượng công tác Thống kê lên một bước nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong điều kiện mới.
Trước yêu cầu đòi hỏi như vậy, một trong những vấn đề đặt ra cho ngành Thống kê là phải làm tốt công tác nghiên cứu và thông tin khoa học thống kê, phải có một tổ chức đảm nhận nhiệm vụ này, vì vậy Viện KHTK đã được thành lập theo quyết định số 02 TCTK/QĐ ngày 03 tháng 1 năm 1976 của Tổng cục Trưởng TCTK trên cơ sở sáp nhập tổ tổng kết 20 năm công tác thống kê, tổ toán kinh tế và phòng thống kê nước ngoài. Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển biến mới trong công tác nghiên cứu khoa học Thống kê.
Trong quá trình xây dựng và phát triển Viện KHTK có nhiều thay đổi. Năm 1979 tách phòng Thống kê nước ngoài, sau đó một thời gian lại sáp nhập Trung tâm thông tin tư liệu dân số và một bộ phận của Vụ kỹ thuật tính toán vào Viện. Sau nhiều biến động đến nay tổ chức của Viện KHTK được ổn định, từng bước hoàn thiện và phát triển. Năm 1983 Viện KHTK trở thành một đơn vị sự nghiệp khoa học nằm trong mạng lưới các Viện khoa học của Nhà nước do Uỷ Ban khoa học kỹ thuật (nay là Bộ KHCN-MT ) cấp kinh phí hoạt động theo ngân sách dành cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Năm 1996, thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức mạng lưới nghiên cứu khoa học, Thủ Tướng Chính phủ ra QĐ số 782/TTG ngày 24-10-1996 công nhận danh sách gồm 62 Viện được xếp vào hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, trong đó có Viện KHTK.
Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì năm 1994 Tổng cục Trưởng TCTK ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện KHTK với các chức năng chủ yếu nghiên cứu, thông tin, quản lý khoa học và tham gia đào tạo. Đây là cơ sở pháp lý có ý nghĩa quan trọng và thực tiễn thúc đẩy sự nghiệp nghiên cứu khoa học Thống kê.
Cơ cấu tổ chức:
Viện KHTK hiện nay có hai phòng và một trung tâm:
Phòng nghiên cứu Thống kê và tin học.
Phòng quản lý khoa học và đào tạo.
Trung tâm thông tin khoa học Thống kê.
Lực lượng cán bộ:
Viện KHTK có 27 người; trong đó có 4 Tiến sĩ và 18 cử nhân. Trong số cán bộ khoa học có 9 người được đào tạo ở nước ngoài và 13 người được đào tạo trong nước thuộc các ngành, kinh tế ( 11 người ), toán và tin học ( 9 người ) và ngành khác ( 2 người ). Hầu hết số cán bộ có trình độ đại học trở lên đều biết từ 1 đến 2 ngoại ngữ và nhiều người đã được cử đi học tập, nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài để tiếp cận với phương pháp thống kê hiện đại quốc tế. Nhìn chung đội ngũ cán bộ của Viện KHTK có tuổi đời khá cao. Mặc dù trong những năm gần đây đã bổ sung một số cán bộ trẻ xong tuổi đời bình quân của cán bộ nghiên cứu vẫn còn là (46,3). Riêng nhóm Tiến sĩ bình quân là 57,5 tuổi.
Kết quả hoạt động chủ yếu:
Qua 25 năm xây dựng và phát triển mặc dù có nhiều biến động song hoạt động của Viện KHTK đã từng bước được củng cố, hoàn thiện và phát triển. Viện đã tổ chức triển khai nghiên cứu gần 200 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 4 đề tài cấp nhà nước, còn lại là đề tài cấp Tổng cục và cơ sở.
Những năm đầu mới thành lập, Viện KHTK đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành, tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học có nội dung phù hợp với các yêu cầu của công tác thống kê theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được thể chế hoá để đưa vào áp dụng.
Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác nghiên cứu khoa học đã kịp thời chuyển hướng cho phù hợp với yêu cầu quản lý, gắn nghiên cứu khoa học với phương pháp chế độ, các đề tài tập trung trước hết vào việc nghiên cứu chuyển đổi hệ thống chỉ tiêu tổng hợp và các chỉ tiêu chất lượng phản ánh chiều sâu của quá trình sản xuất xã hội. Bên cạnh đó đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hàng loạt các bảng danh mục nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước và so sánh quốc tế. Nhờ kết quả nghiên cứu khoa học đã được TCTK ghi nhận và từng bước đưa vào ứng dụng: Đề tài: “Phương pháp tính các chỉ tiêu năng suất”; Đề tài: “ứng dụng phương pháp mẫu trong điều tra kinh tế xã hội”; Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phương án điều tra tiềm lực khoa học công nghệ”; Các đề tài: “Nghiên cứu xây dựng danh mục đào tạo; danh mục nghề nghiệp thành phần kinh tế và phân ngành kinh tế quốc dân...”. Các đề tài nghiên cứu về hệ thống tài khoản quốc gia về lĩnh vực thống kê thương mại, du lịch, thống kê công nghiệp, nông nghiệp, thống kê xã hội và môi trường, thông kê... so sánh quốc tế. Cùng với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, hoạt động thông tin khoa học đã được mở rộng có sự tham gia tích cực của cộng tác viên không chỉ ở TCTK mà còn ở các cục Thống kê Tỉnh, Thành phố, các Trường đại học và một số Bộ ngành liên quan. Tờ thông tin khoa học thống kê xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số đã giới thiệu những vấn đề về phương pháp thống kê trong nước và trên thế giới phục vụ các đối tượng dùng tin với số lượng phát hành ngày càng tăng, hình thức in ấn đẹp hơn, nội dung phong phú và ngày càng gắn với yêu cầu đổi mới công tác Thống kê của ngành. Ngoài ra hàng năm, Viện còn xuất bản từ 2 đến 4 số chuyên san, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.
Bên cạnh đó, hoạt động quản lý khoa học cũng được Viện KHTK hết sức quan tâm. Viện thường xuyên cải tiến quy trình xây dựng kế hoạch và bảo vệ đề cương nghiên cứu hàng năm và 5 năm của ngành Thống kê. Việc tổ chức triển khai nghiên cứu, nghiệm thu đánh giá kết quả của các đề tài khoa học được thực hiện nghiêm túc theo đúng thể thức qui định của Nhà nước.
Về công tác đào tạo, Viện KHTK thường xuyên phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo (TCTK), tổ chức và tham gia giảng dạy nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thống kê của ngành, tham gia đào tạo cán bộ trên đại học, giảng dạy cho sinh viên khoa thống kê trường Đại học Kinh tế Quốc dân...
Trong quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện đã có những bước trưởng thành quan trọng về công tác chuyên môn. Đến nay Viện đã có một số chuyên gia đi sâu nghiên cứu và có khả năng vận dụng tốt những phương pháp thống kê vào công tác thực tế ở một số lĩnh vực như : thiết kế mẫu điều tra thống kê, tính toán các chỉ tiêu thống kê năng suất, tính toán một số chỉ tiêu tổng hợp, xây dựng và tính toán các chỉ tiêu thống kê về giới, áp dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu thống kê ... Về tin học, Viện KHTK đã có khả năng xử lý các cuộc điều tra thống kê có quy định tính toán phức tạp, kể cả tính sai số chọn mẫu.
Về những kết quả về ho...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement