Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#1029136

Download miễn phí Đề tài Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều khoản lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động

 

ã Lời mở đầu

ã Nội dung

I/ Nội dung của thoả ước lao động tập thể 2

1.Những quy định chung .2

1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể . .2

1.2 Đối tượng và phạm vi không áp dụng thoả ước lao động tập thể . .2

2. Nội dung của thoả ước lao động tập thể .3

2.1 Về việc làm và đảm bảo việc làm . .3

2.2 Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 4

2.3 Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng . 5

2.4 Định mức lao động . . .6

2.5 An toàn lao động, vệ sinh lao động và BHXH . 6

3. Thủ tục thương lượng, ký kết, đăng ký thoả ước lao động tập thể .7

4. Điều khoản thi hành .9

II/ Ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể. .9

III/ Trình bày một bản thoả ước tại một DN cụ thể .11

 Kết luận

 Tài liệu tham khảo

 Mục lục

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Đối với các nước có nền kinh tế thị trường thì thuật ngữ “Thoả ước lao động tập thể” hết sức quen thuộc. Thoả ước lao động tập thể thực chất là việc thương lượng tập thể được áp dụng cho mọi cuộc thương lượng ở mức độ khác nhau giữa một bên là một người, một nhóm người, hay một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động với một bên là một hay nhiều tổ chức của người lao động để giải quyết những mối quan hệ giữa những người sử dụng lao động với những người lao động. Việc tiến hành thương lượng tập thể áp dụng trong phạm vi, đối tượng cũng như nội dung và biện pháp cụ thể được qui định trong công ước 154 - Công ước về xúc tiến thương lượng tập thể đã được hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 19/6/1981 và có hiệu lực từ ngày 11/8/1983.
ở Việt Nam việc ký thoả ước lao động tập thể không còn là một vấn đề mới mẻ. Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, năm 1947 Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh Số 29/SL - nội dung của sắc lệnh đề cập đến việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lương, và Điều 44 Bộ Luật Lao động ghi rõ: “Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều khoản lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động”.
Nội dung
I. Nội dung của thoả ước lao động tập thể.
1. Những quy định chung:
1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể là các doanh nghiệp, tổ chức có tổ chức công đoàn cơ sở hay Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, bao gồm:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội.
- Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa.
- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hay nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động hợp đồng là người Việt Nam, trử trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hay tham gia có quy định khác.
1.2 Đối tượng và phạm vi không áp dụng thoả ước lao động tập thể:
- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước.
- Những người làm việc trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội.
- Những người làm việc trong các doanh nghiệp đặc thù của lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.
2. Nội dung của thoả ước lao động tập thể:
Trong Khoản 3 Điều 45 Bộ Luật Lao động ghi rõ: “Việc ký kết thoả ước lao động tập thể chỉ được tiến hành khi có 50% số người của tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ước và thương lượng lao động tập thể và trung tâm của mọi cuộc thương lượng tập thể là những cuộc thoả thuận chung về kinh tế. Nó bao gồm các vấn đề bảo đảm việc làm, mức tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, định mức lao động.
Vấn đề thứ hai không kém phần quan trọng trong các cuộc thương lượng là nguyên tắc lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, an toàn vệ sinh lao động.
Mọi vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động đều được pháp luật quy định, chúng được pháp luật khống chế ở mức tối thiểu hay tối đa. Các bên khi tham gia thương lượng cần thoả thuận mức cụ thể trong phạm vi khung của pháp luật phù hợp với khả năng và hiệu quả của doanh nghiệp.
ở Khoản 2 Điều 46 Bộ Luật Lao động cũng đã được quy định rõ: “Nội dung chủ yếu của thoả ước tập thể gồm những cam kết về việc làm và bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, định mức lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm lao động xã hội đối với người lao động.
Nội dung thoả ước lao động tập thể gồm 5 vấn đề lớn khi tiến hành thương lượng những chỉ tiêu yêu cầu mà các bên đưa ra phải được xây dựng sát với thực tế của doanh nghiệp phải có tính khách quan và có tính khả thi. Có như vậy thoả ước mới thực hiện được và quyền lợi của hai bên mới được đảm bảo.
2.1 Về việc làm và đảm bảo việc làm:
Các biện pháp bảo đảm việc làm, loại hợp đồng lao động đối với từng loại động đối với từng loại lao động, hay loại công việc; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; các chế độ trợ cấp thôi việc; trợ cấp mất việc làm,trợ cấp tạm ngừng việc; nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ chức sản xuất; các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển người lao động làm việc khác.
Thoả ước tập thể nếu được ký kết đúng đắn trên cơ sở bình đẳng hợp tác sẽ có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp. Nó sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng lao động với người lao động. Vì vậy nội dung này đòi hỏi các bên phải thương lượng cụ thể, rõ ràng về các hình thức và thời hạn sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động cho từng loại công việc, từng bậc thợ có trong doanh nghiệp, các chế độ hay điều kiện ưu tiên dành cho người lao động khi tuyển dụng mới hay ký lại hợp đồng. Các nguyên tắc và chế độ cụ thể khi thay đổi tổ chức hay công nghệ sản xuất. Những biện pháp cụ thể đảm bảo việc làm cho công nhân trong doanh nghiệp, chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp thu hẹp phạm vi sản xuất. Quyền hạn và trách nhiệm của thay mặt tập thể lao động trong việc giám sát thực hiện hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động.
2.2 Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi:
Các quy định về độ dài thời gian làm việc trong ngày, trong tuần,bố trí cấp kíp, thời gian nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ ,chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đường, nghỉ về việc riêng, nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.
Khi hai bên thoả ước lao động thì điều không thể không đề cập đến là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bởi đây là một trong những nội dung quan trọng cần đạt dược sự nhất trí của các bên thương lượng nhằm đảm bảo mức độ làm việc cho doanh nghiệp và sức khoẻ cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi. Các bên khi thương lượng cụ thể thời giờ làm việc tối đa cho từng bộ phận, chức danh công việc. Nguyên tắc huy động làm thêm giờ, cách trả đơn giá, trả lương cho giờ làm thêm.
Một trong những vấn đề không kém phần quan trọng của nội dung này mà các bên khi thương lượng cần lưu ý là chế độ đối với người lao động khi nghỉ phép năm: Mức thời gian cụ thể cho từng loại ngành nghề, cho từn...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement