Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kenrick
#1028951

Download miễn phí Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng Hồng Hà

LỜI NÓI ĐẦU 1

 

PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. Những vấn đề cơ bản về TSCĐ trong doanh nghiệp. 3

1.1. Khái niệm TSCĐ 3

1.2. Đặc điểm TSCĐ 4

1.3. Phân loại TSCĐ 5

1.4. Đánh giá TSCĐ 7

1.5. Yêu cầu quản l‎ý TSCĐ trong doanh nghiệp 11

1.6. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 12

II. Nội dung hạch toán TSCĐ 13

2.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13

2.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán 14

2.3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 15

2.3.1. Phương pháp hạch toán tăng TSCĐ 16

2.3.2. Phương pháp hạch toán giảm TSCĐ 20

2.4. Kế toán TSCĐ thuê ngoài và cho thuê 21

2.4.1. Kế toán tổng hợp TSCĐ thuê tài chính tại đơn vị đi thuê 21

2.4.2. Kế toán tổng hợp TSCĐ thuê và cho thuê hoạt động 21

2.5. Kế toán khấu hao TSCĐ 23

2.5.1. Hao mòn và khấu hao TSCĐ 23

2.5.2. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ 24

2.5.3. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ 26

2.6. Kế toán sửa chữa TSCĐ 27

2.6.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 27

2.6.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 27

III. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp 28

PHẦN II - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ 32

I. Đặc điểm chung về Công ty Xây dựng Hồng Hà 32

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng Hồng Hà 32

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xây dựng Hồng Hà 33

1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng Hồng Hà 33

1.4. Đặc điểm tổ chức quản l‎ý của Công ty Xây dựng Hồng Hà 34

1.5. Tổ chức công tác kế toán tài chính tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 37

1.5.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 37

1.5.2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 39

II. Tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 40

2.1. Đặc điểm TSCĐ ở Công ty Xây dựng Hồng Hà 40

2.2. Phân loại TSCĐ trong Công ty Xây dựng Hồng Hà 41

2.3. Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 42

2.3.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ 42

2.3.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 44

2.3.3. Kế toán khấu hao TSCĐ 46

2.3.4. Kế toán sửa chữa nhỏ TSCĐ 48

2.3.5. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 50

2.4. Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 52

 

PHẦN III - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ 54

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ 54

II. Nhận xét về thực trạng công tác quản lý, sử dụng và hạch toán TSCĐ tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 55

2.1. Những ưu điểm 56

2.2. Những vấn đề còn tồn tại 58

III. Phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Xây dựng Hồng Hà 60

 

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:=
Nguyên giá bình quân của TSCĐ
Các chỉ tiêu này cho doanh nghiệp thấy rõ cứ một đồng nguyên giá bình quân của TSCĐ tham gia vào quá trình SXKD thì tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị tổng sản lượng và lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao thì càng chứng tỏ việc quản l‏‎ý và sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là có hiệu quả.
Nguyên giá bình quân TSCĐ
Sức hao phí TSCĐ
=
Giá trị tổng sản lượng
Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng giá trị tổng sản lượng được làm ra thì doanh nghiệp tiêu tốn bao nhiêu đồng nguyên giá bình quân của TSCĐ. Phân tích kỹ chỉ tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất kinh doanh.
Trên đây là những l‏‎ý luận cơ bản về TSCĐ. Những lý luận đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của TSCĐ trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nếu thiếu TSCĐ thì doanh nghiệp không thể tiến hành các hoạt động của mình. Mặt khác, khi sản xuất kinh doanh được thuận lợi, doanh nghiệp mới có điều kiện để tăng cường đầu tư, đổi mới TSCĐ. Nhận thức được mối quan hệ tương hỗ giữa TSCĐ và các hoạt động trong doanh nghiệp, trong quá trình quản lý và sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp, yêu cầu phải hạch toán đầy đủ, chính xác về giá trị của TSCĐ, kiểm soát chặt chẽ về mặt hiện vật nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời phục vụ cho việc đề ra các quyết định của các nhà quản lý doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện nay, TSCĐ luôn luôn biến động không ngừng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Vì thế, càng hạch toán đầy đủ, chính xác và có phương pháp quản lý tốt bao nhiêu thì hiệu quả sử dụng TSCĐ càng cao bấy nhiêu. Tuy nhiên, nếu chỉ quan tâm đến hạch toán thôi chưa đủ. Mỗi doanh nghiệp cần căn cứ vào các số liệu thực tế hiện có của TSCĐ, vận dụng các phương pháp để phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ nhằm đưa ra được phương án quản l‏‎ý tối ưu với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp.
PHẦN II - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng Hồng Hà.
Công ty Xây dựng Hồng Hà là Doanh ngiệp Nhà nước có trụ sở chính tại Hà Nội. Cùng với xu thế phát triển chung của nền kinh tế, Công ty Xây dựng Hồng Hà trở thành thành viên chính thức trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng số 1361/QĐ-BXD ngày 04/11/1999.
Công ty Xây dựng Hồng Hà là doanh nghiệp hoạt động độc lập. Công ty được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 112683.
- Tên doanh nghiệp : Công ty Xây dựng Hồng Hà.
- Trụ sở giao dịch : Số 206A, đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Mã số thuế : 0100109674 - 1
- Số điện thoại : 5540845 – 5541007.
- Fax : 5540847.
- Tên cơ quan sáng lập : Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng.
- Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước số 1361/QĐ-BXD ngày 04/11/1999 của Bộ Xây Dựng.
Kể từ khi thành lập tới nay, Công ty Xây dựng Hồng Hà đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây Dựng nói riêng và của đất nước nói chung. Doanh thu của Công ty ngày một cao, mức nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện. Công ty đã tập trung đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật tinh thông về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, Công ty cũng không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị có chức năng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng của các công trình.
Quy mô và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu sau :
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm 2003
Năm 2004
Chênh lệch
Mức
Tỷ lệ
Nguồn vốn kinh doanh
1000đ
30.858.343
31.526.650
668.307
2,2
Tổng doanh thu
1000đ
101.372.685
125.814.839
24.442.154
24,1
Lợi nhuận trước thuế
1000đ
1.433.600
1.761.400
327.800
22,8
Lợi nhuận sau thuế
1000đ
974.800
1.197.700
222.900
22,8
Nộp NSNN
1000đ
458.800
563.700
104.900
22,8
Tổng số CBCNV
Người
125
125
0
0
Thu nhập bình quân
đ/ng/tháng
935.800
1.114.500
178.700
19
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xây dựng Hồng Hà.
Theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 112683 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Xây dựng Hồng Hà là Doanh nghiệp hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ, chủ yếu kinh doanh ở các ngành nghề sau:
- Xây dựng nhà ở; xây dựng công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng; trang trí nội thất; xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.
- Thi công đường bộ các cấp, cầu, cống, bến cảng, hệ thống kè; thi công lắp đặt đường dây và trạm biến thế điện tới 35 KV; gia công lắp đặt thiết bị trong ngành công nghiệp, thủy lợi, giao thông và dân dụng; thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước, hệ thống điện máy, điện lạnh.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ đưa đón khách du lịch; kinh doanh nhà, tư liệu tiêu dùng, tư liệu sản xuất.
Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty Xây dựng Hồng Hà còn có các chi nhánh tại tỉnh Hà Tây và thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng Hồng Hà.
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Xây dựng Hồng Hà là thi công xây mới, nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện và trang trí nội thất… các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình công cộng… trên phạm vi toàn quốc.
Các sản phẩm xây dựng của công ty rất đa dạng, tuy nhiên lại cùng thuộc lĩnh vực xây lắp. Vì thế có thể khái quát những công việc chính trong quy trình sản xuất kinh doanh của công ty theo sơ đồ sau :
Vì sản phẩm xây lắp có kết cấu, thời gian thi công và chi phí cho mỗi công trình khác nhau nên để đạt được hiệu quả cao trong quá trình sản xuất, công ty thực hiện sản xuất kinh doanh theo cả hai cách là đấu thầu và chỉ định thầu. Sau khi trúng thầu, hợp đồng kinh tế được k‏‎ý kết với chủ đầu tư. Mỗi công trình được chỉ định bố trí các đội, tổ sản xuất cho phù hợp với tính chất, quy mô và địa bàn của công trình cũng như năng lực của từng đội, tổ.
1.4. Đặc điểm tổ chức quản l‏‎ý của Công ty Xây dựng Hồng Hà.
Ta có thể thấy rõ đặc điểm tổ chức quản l‏‎ý của Công ty Xây dựng Hồng Hà qua sơ đồ sau :
Sơ đồ bộ máy tổ chức quản l‏‎ý của Công ty Xây dựng Hồng Hà.
Giám Đốc
Phó Giám đốc kĩ thuật
Phó Giám đốc kinh tế
Phòng Tổ chức cán bộ
Các chi nhánh
Phòng Tài vụ
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật-Đầu tư
Các đội xây dựng trực thuộc công ty
Các tổ sản xuất thi công
Các đội xây dựng trực thuộc chi nhánh
Các tổ sản xuất thi công
Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ tương hỗ
Để phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD, Công ty tổ chức quản l‏‎ý theo mô hình trực tuyến chức năng. Quản l‏‎ý chung là Giám đốc. Giúp việc là các Phó Giám đốc và các Phòng ban chức năng. Lực lượng sản xuất của Công ty được chia làm các đội xây dựng. Mỗi đội có các đội trưởng, các kỹ sư kỹ thuật và công nhân thi công, bao gồm nhiều tổ sản xuất như: tổ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement