Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhtoanwave
#1028766

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - Thanh toán tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (Aasc)

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN 3

I. Khái quát chung về chu trình mua hàng - thanh toán 3

II. Kế toán chu trình mua hàng - thanh toán 6

2.1. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 6

2.2. Quy trình tổ chức chứng từ mua vào và thanh toán 8

III. Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

3.1. Khái quát về thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

3.1.1. Khái niệm kiểm tra chi tiết 9

3.1.2. Đặc điểm của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 13

3.1.3. Vai trò của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 14

3.2. Kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán 17

3.2.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết 18

3.2.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết 26

3.2.3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên các khoản mục đã chọn. 27

3.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết và xử lý chênh lệch kiểm toán 31

CHƯƠNG 2

THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC 33

I. giới thiệu chung về công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 33

1.1. Quá trình thành lập và phát triển 33

1.2. Các dịch vụ AASC cung cấp 35

1.2.1. Dịch vụ kiểm toán 35

1.2.2. Dịch vụ kế toán 36

1.2.3. Dịch vụ tư vấn tài chính và quản trị kinh doanh 36

1.2.4. Dịch vụ công nghệ thông tin 36

1.2.5. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng 37

1.2.6. Dịch vụ tư vấn thuế 37

1.3. Các khách hàng chủ yếu 38

1.4. Tổ chức bộ máy quản lý và việc phân công phân nhiệm trong Công ty 38

II. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện 41

2.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán 41

2.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết 47

2.3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên các khoản mục đã chọn 51

2.3.1. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết TK 331, TK 336 51

2.3.2. Kiểm tra chi tiết TK hàng tồn kho 62

2.3.3. Kiểm tra chi tiết thuế GTGT đầu vào và thuế nhập khẩu 69

2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết và xử lý chênh lệch kiểm toán 75

CHƯƠNG III

MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN. 79

I. Nhận xét chung về hoạt động kiểm toán của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. 79

2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán 81

2.2. Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại AASC 82

2.2.1. Về phương pháp chọn mẫu 83

2.2.2. Về việc sử dụng bảng kê xác minh và bảng kê chênh lệch 84

2.2.3. Về những chênh lệch phát hiện trong kiểm toán 84

2.2.4. Vấn đề ghi chép của KTV 85

KẾT LUẬN 87

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tế khác nhau. Các khách hàng thường xuyên, ổn định của Công ty là:
+ Doanh nghiệp nhà nước: Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty than Việt Nam, Công ty xây lắp điện I, Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, bưu điện Hà Tây…
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Fafilm Việt Nam – Hoa kỳ, Công ty ống thép VINAPIPE, Công ty liên doanh xây dựng VIC…
+ Các dự án quốc tế của ngân hàng thế giới (WB), ngân hàng phát triển châu á (ADB) tài trợ như: dự án nâng cấp và khôi phục quốc lộ I, dự án cải tạo cấp thoát nước Thành Phố Hồ Chí Minh (ADB) …
+ Các công ty cổ phần và công ty TNHH: công ty TNHH đèn hình ORION- HANEL, công ty cổ phần đại lý Ford, Ngân hàng TMCP quân đội, ngân hàng TMCP Bắc á…
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý và việc phân công phân nhiệm trong Công ty
AASC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình chức năng gồm có ban Giám đốc quản lý điều hành Công ty và văn phòng chính tại Hà Nội, các giám đốc quản lý điều hành các chi nhánh của Công ty (hình 4). Ban giám đốc có 4 người: 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.
- Giám đốc công ty: Phụ trách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, trực tiếp phụ trách hoạt động đối nội, đối ngoại, gián tiếp quản lý các chi nhánh, phụ tránh việc xây dựng các dự án chiến lược đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.
- Các phó giám đốc Công ty: chỉ đạo các phòng, các chi nhánh, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dịch vụ tại lĩnh vực mình phụ trách, đề xuất các vấn đề cần bổ sung với giám đốc Công ty.
- Giám đốc các chi nhánh: tổ chức cán bộ, nhân viên dưới quyền để cung cấp các dịch vụ của Công ty tại địa bàn mà chi nhánh của mình đặt trụ sở, vạch kế hoạch cung cấp các loại hình dịch vụ trong một năm và hướng phát triển trong những năm tới để đệ trình giám đốc phê duyệt, cố vấn cho giám đổc Công ty trong việc mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ.
Hình 4 là sơ đồ tổ chức các phòng ban tại Văn phòng chính Hà Nội.
- Phòng hành chính tổng hợp: quản lý các công văn đi, công văn đến, phối hợp với phòng kế toán quản lý các vấn đề về lao động và tiền lương của cán bộ công nhân viên, tổ chức bộ phận lái xe, bộ phận tin học, bộ phận bán hàng, cung cấp các biểu mẫu sổ sách, chứng từ, tạp vụ...
- Các phòng nghiệp vụ: cung cấp các dịch vụ chuyên môn theo đúng chỉ tiêu mà Công ty giao phó. Công ty hiện có 5 phòng nghiệp vụ được phân chia theo mảng nghiệp vụ chuyên trách gồm có: Phòng kiểm toán các dự án, phòng kiểm toán các ngành thương mại và dịch vụ, phòng kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản, phòng tư vấn và kiểm toán, phòng kiểm soát chất lượng, phòng kiểm toán các ngành sản xuất vật chất. Các phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng kiểm toán nói chung đối với mọi loại hình khách hàng, trong đó mảng dịch vụ chuyên trách được ưu tiên.
- Phòng công nghệ thông tin: thực hiện chức năng xây dựng, phát triển các chương trình phần mềm kế toán cho các lọai hình doanh nghiệp.
- Phòng kế toán: sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính hiện hành của Công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, nâng cao sức cạnh tranh, rà soát các kế hoạch kinh doanh, xây dựng chi tiết kế hoạch thu chi tài chính, chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đôn đốc khách hàng thanh toán, phát hành công văn đòi nợ, đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc về thu chi cho ban Giám đốc.
Sơ đồ 12: 1
Văn phòng thay mặt Hải Phòng
Phó giám đốc Công ty
Giám đốc Công ty
Phó giám đốc Công ty
Phó giám đốc Công ty
Phòng kiểm toán các ngành SXVC
Bộ phận tin học
Phòng kiểm toán các ngành thương mại
Phòng kinh doanh tiếp thị
Chi nhánh Quảng Ninh
Giám đốc chi nhánh
Chi nhánh Thanh Hóa
Giám đốc chi nhánh
Chi nhánh TPHCM
Giám đốc chi nhánh
Chi nhánh Vũng Tàu
Giám đốc chi nhánh
Phòng kiểm toán XDCB
Bộ phận kế toán
Phòng tư vấn và bồi dưỡng nghiệp vụ
Phòng hành chính tổng hợp
Phòng kiểm toán chương trình dự án
II. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
2.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng - thanh toán
Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của kiểm toán viên về chu trình mua hàng - thanh toán của Công ty khách hàng, quá trình hoạt động và các nghiệp vụ quan trọng trong chu trình. Dựa vào những hiểu biết này, kiểm toán viên thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và đưa ra mức đánh giá về rủi ro của các sai phạm trọng yếu trong chu trình. Việc xác định rủi ro của các sai phạm trọng yếu liên quan tới từng mục tiêu kiểm toán trong các khoản mục của chu trình giúp cho KTV xác định khu vực cần quan tâm và thực hiện nhiều kiểm tra chi tiết hơn đối với mục tiêu này.
Để minh họa rõ hơn cách thức tiến hành kiểm tra chi tiết đối với chu trình mua hàng - thanh toán tại AASC, hai Công ty A và B là khách hàng kiểm toán của Công ty được đưa vào làm ví dụ.
Tùy vào từng khách hàng cụ thể (thường xuyên hay kiểm toán năm đầu tiên) mà kiểm toán viên tiến hành thu thập một phần hay toàn bộ những thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đối với những khách hàng thường xuyên như Công ty A, thì các thông tin chung về khách hàng đã được thu thập vào những lần kiểm toán trước và đã được lưu trong hồ sơ kiểm toán thường trực tại Công ty. Vì vậy, KTV chỉ cần thu thập bổ sung những thông tin mới phát sinh còn đối với những khách hàng kiểm toán năm đầu tiên như công ty TNHH B thì đòi hỏi KTV phải thu thập toàn bộ thông tin về khách hàng từ khi thành lập cho tới khi KTV tiến hành kiểm toán BCTC.
Dựa vào đánh giá của trưởng phòng kiểm toán, sau khi xem xét về quá trình hoạt động, thảo luận với ban quản lý của khách hàng và dựa vào kinh nghiệm kiểm toán từ các năm trước (đối với khách hàng A), KTV nhận thấy chu trình mua hàng thanh toán là chu trình hoạt động kinh doanh chính của cả hai Công ty. Các thông tin về khách hàng được KTV thu thập như sau:
j Công ty A
Điều kiện thành lập và chức năng nhiệm vụ
- Công ty A là doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng Công ty xi măng Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 025A/BXD/TCLĐ ngày 12/02/1993 của Bộ trưởng bộ Xây dựng.
- Vốn kinh doanh của đến 31/12/2001 là 54.281.192.000 VND
- Trong đó vốn ngân sách là 45.315.490.000 VND
- Hoạt động của Công ty A:
+ Nhập khẩu clinke, xi măng, tấm lợp
+ Nhập khẩu thiết bị vật tư ngành sản xuất xi măng
Cơ cấu tổ chức
Giám đốc Công ty là người thay mặt theo pháp luật của Công ty và cũng là người quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, bên cạnh đó còn có các phó giám đốc và kế toán trưởng là những người giúp việc cho giám đốc trong việc ra các quyết định quản lý, điều hành. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty không có hội đồng quản trị.
Công ty có hai chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, văn phòng chính của Công ty đặt tại Hà Nội.
Các nhân tố bên ngoài
Chính sách phát triển kinh tế của nhà ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement