Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoacomay1727
#1028753

Download miễn phí Đề tài Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3

I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 3

 1. Khái niệm và đặc điểm Nguyên vật liệu. 3

 2. Phân loại Nguyên vật liệu. 3

 3. Tính giá Nguyên vật liệu. 4

 a. Tính giá Nguyên vật liệu nhập kho. 5

 b. Tính giá Nguyên vật liệu xuất kho. 6

 4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán Nguyên vật liệu. 8

II. Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 9

 1. Khái niệm và tài khoản hạch toán 9

 2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm Nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 10

 3. Đặc điểm hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm Nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 13

III. Đặc điểm hạch toán Nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 15

 1. Khái niệm và tài khoản hạch toán. 15

 2. Phương pháp hạch toán. 15

IV. Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu. 17

 1. Phương pháp thẻ song song. 17

 2. Phương pháp số đối chiếu luân chuyển. 19

 3. Phương pháp sổ số dư. 21

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 23

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây có ảnh hưởng đến hạch toán NVL. 23

 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 23

 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (kèm theo sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh). 24

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. 32

 1. Đặc điểm của bộ máy kế toán ở Công ty (kèm sơ đồ). 32

 2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán (kèm sơ đồ hạch toán Nguyên vật liệu) theo hình thức tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. 34

III. Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. 37

IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. 46

PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠICÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY. 57

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hực hiện chính sách dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kinh doanh.
Ngày 15/09/1997 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 65/TC/TC để hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng, và xử lý các khoản dự phòng cần thiết cho sản xuất kinh doanh và Thông tư hướng dẫn 33/1998/TT – BTC ngày 17/03/1998 về trích lập và hạch toán các khoản dự phòng. Theo chế độ kế toán, việc xác định dự phòng về đối tượng cũng như mức dự phòng cần lập, hoàn nhập phải thực hiện cuối mỗi niên độ báo cáo. Về nguyên tắc dự phòng cho đối tượng nào? Mức tiền phải dự phòng bao nhiêu là dựa trên các dự báo và thực tế đã xẩy ra trong suốt liên độ báo cáo. Đối tượng lập dự phòng cần có:
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (vật tư, hàng hoá, sản phẩm dở dang, sản phẩm hoàn thành đang tồn đọng theo nhu cầu thực tế hay chờ thanh lý, xử lý...)
* Xác định dự phòng và nhập dự phòng hàng tồn kho giảm giá:
- Số dự phòng cần lập cũng dựa trên số lượng của mỗi loại hàng tồn kho theo kiểm kê và thực tế diễn biến giá trong năm có kết hợp dự báo giá sẽ diễn biến trong niên độ tiếp theo.
Mức dự phòng cần lập cho niên độ(N + 1)
=
Số lượng hàng tồn kho mỗi loại
x
Mức chênh lệch giảm giá của mỗi loại
Theo quy định chỉ lập dự phòng giảm giá hàng tốn kho cho mặt hàng kinh doanh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh giá vốn của hàng tồn kho.
* Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ lập và hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho giảm giá:
Phương pháp hạch toán được hạch toán theo sơ đồ sau:
159
711
642.6
Hoàn nhập quỹ dự phòng đã lập năm trước
Lập quỹ dự phòng cho năm sau
Phần II
Thực trạng hạch toán Nguyên vật liệu tại
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây có ảnh hưởng đến hạch toán Nguyên vật liệu.
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Sơn Bình được thành lập vào ngày 12/6/1985 theo Quyết định số 319/YT-TCCB của Sở y tế Hà Sơn Bình.
Ngày 16/7/1991 theo Quyết định số 246/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Xí nghiệp liên hiệp Dược Hà Sơn Bình được tách ra thành Xí nghiệp liên hiệp Dược Hà Sơn Bình và Xí nghiệp liên hiệp Dược Hà Tây.
Ngày 29/3/1993 theo Quyết định số 114/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây Xí nghiệp liên hiệp Dược phẩm Hà Tây được đổi tên thành Công ty Dược phẩm Hà Tây.
Để phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế thị trường thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UB ngày 11/5/2000 của UBND tỉnh Hà Tây đã tiến hành cổ phần hoá và thành lập ban quản lý mới của doanh nghiệp - Công ty Dược phẩm Hà Tây.
Ngày 20/12/2000 theo Quyết định số 1911/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây chuyển đổi Công ty Dược phẩm Hà Tây thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
Từ khi thành lập đến nay Công ty đã có chỗ đứng trên thị trường, trong những năm gần đây, Công ty đã và đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phân phối hàng Dược phẩm và các máy móc thiết bị ngành Y tế. Để có được vị thế đó Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã phải trải qua những bước thăng trầm về khó khăn và thử thách.
Địa chỉ Công ty: 80 Quang Trung thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây.
Số điện thoại: 034.824685. Fax: 034.829054.
Sau nhiều năm áp dụng chế độ hạch toán kinh tế kinh doanh lấy thu nhập tự trang trải các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất đảm bảo có lãi và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước. Tình hình Công ty được thực hiện qua các chỉ tiêu và kết quả kinh doanh trong 3 năm 2000, 2001, 2002 như sau:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: đồng
STT
CHỉ tiêu
Năm
2000
2001
2002
1
Tổng doanh thu
121.425.000
162.558.000
208.760.000
2
Tổng chi phí
150.429.000
161.508.000
207.556.000
3
Tổng thuế nộp ngân sách
6.540.000
9.838.000
14.520.000
4
Tổng lợi nhuận sau thuế
842.000
1.000.000
1.304.000
5
Thu nhập bình quân
980
1.100
1.200
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
* Cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây với nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng chính đã nêu trên nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm và hoạt động kinh doanh có hiệu quả Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây chế biến sản phẩm từ các loại hoá chất dược, tá dược các loại và các chất phụ gia khác trên nền kỹ thuật sản xuất và dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn vì đây là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của con người. Tác dụng của nó sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân vì vậy quy trình công nghệ sản xuất được trải qua nhiều khâu nhiều giai đoạn nhưng liên tục và khép kín. Công ty có 2 phân xưởng chính đó là phân xưởng thuốc viên và phân xưởng thuốc ống với khoảng hơn 200 mặt hàng sản xuất và được phép lưu hành trong cả nước và trong đó có một số mặt hàng được xuất khẩu. Từ đặc điểm ấy cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty được khái quát qua sơ đồ sau:
Giám đốc
Phó giám đốc sản xuất
Phòng kế hoạch
Phân xưởng sản xuất thuốc viên
Phân xưởng sản xuất thuốc ống
Quầy bán buôn
Hiệu
thuốc
Quầy
bán lẻ
Pha chế
Pha chế
Đóng ống tiêm
Kiểm
tra
Đóng viên
ép vỉ
Nhập kho
Đóng gói
Kiểm
tra
Nhập kho
Sản xuất ống
Tổ sấy
Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
* Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được hợp nhất từ toàn bộ các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người trong toàn tỉnh, với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh thuốc phục vụ cho sức khoẻ nhân dân trong tỉnh, ngoài ra còn bán cho Trung ương và các tỉnh bạn, việc bán hàng trải rộng trên phạm vi cả tỉnh và một số thay mặt ở các tỉnh bạn như: Hà Nội, Thanh Hoá, Thành phố Hồ Chí Minh … Sản phẩm chính của Công ty là các loại thuốc chữa bệnh như: viên nén, viên bao, viên nang, capsul … đóng lọ, vỉ; thuốc tiêm: ống nhọn, ống cổ bồng và các loại thuốc cao, dầu, thuốc mỡ, thuốc nước khác chủ yếu là được nhập từ nước ngoài. Kỹ thuật sản xuất môic sản phẩm là khác nhau nhưng tất cả đều có kỹ thuật chuyên ngành cao, tức là phải đảm bảo các chỉ tiêu: hàm lượng, khối lượng, thể tích, độ tan rã, độ bóng … yêu cầu vệ sinh công nghiệp đến mức tuyệt đối vì đây là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, tác dụng cũng như hậu quả của nó ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân.
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty được chia thành các giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị sản xuất, giai đoạn sản xuất và giai đoạn kiểm nghiệm, nhập kho thành phẩm.
- Giai đoạn chuẩn bị sản xuất: Đây là giai đoạn phân loại nguyên vật liệu, tá dược, bao bì, xử lý xay, rây, đong, đo, đếm … bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất.
- Giai đoạn sản xuất: Là giai đoạn sau khi đã chuẩn bị, phân chia nguyên vật liệu, tá dược, bao bì … theo từng lô, mẻ sản xuất và được đưa vào sản xuất thông qua ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement