Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thien_than_bong_toi_sesshoumaru
#1028722

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu tại công ty Xuất Nhập Khẩu Kỹ Thuật trong điều kiện hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRONG

ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 3

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG: 3

1. Vai trò, vị trí của hoạt động nhập khẩu hàng hoá trong cơ chế thị trường: 3

1.1. Nhập khẩu, vai trò, ý nghĩa của nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường: 3

1.2. Đặc trưng cơ bản của hoạt động nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường. 4

2. Các cách nhập khẩu và các thủ tục cần thiết trong hoạt động

nhập khẩu: 5

2.1. Các cách và hình thức kinh doanh nhập khẩu: 5

2.2. Các cách thanh toán hợp đồng ngoại thương trong

kinh doanh nhập khẩu 6

II. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 12

1. Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. 12

1.1. Yêu cầu của công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá: 12

1.2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá: 12

2. Xác định thời điểm ghi chép hàng nhập khẩu và giá hàng nhập khẩu: 13

3. Hệ thống chứng từ sử dụng cho kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá 14

4. Hệ thống tài khoản sử dụng cho kế toán nhập khẩu hàng hoá: 16

5. Các phương pháp hạch toán hàng nhập khẩu: 17

5.1. Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX): 17

5.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK): 17

6. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá: 18

6.1. Nhập khẩu trực tiếp 18

6.1.1. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX: 18

6.1.2. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK: 20

6.2. Nhập khẩu uỷ thác: 21

6.2.1. Ở đơn vị uỷ thác nhập khẩu: 21

6.2.2. Ở đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu: 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT 24

I. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY KINH DOANH, TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT. 24

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TECHNIMEX: 24

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 26

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 30

4. Hệ thống tài khoản, sổ sách và các báo cáo kế toán phản ánh nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoà ở công ty: 32

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TECHNIMEX: 35

1. Nhập khẩu trực tiếp (NKTT): 35

1.1. Quá trình luân chuyển chứng từ: 35

1.2. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trực tiếp: 36

2. Nhập khẩu uỷ thác: 42

2.1. Quá trình thực hiện nhập khẩu uỷ thác: 42

2.2. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác: 42

3. Sổ sách kế toán: 46

PHẦN BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP

VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở TECHNIMEX 55

I. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CŨNG NHƯ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU CỦA TECHNIMEX. 55

1. Về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá: 55

2. Về tổ chức công tác kế toán và tổ chức hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu

hàng hoá ở công ty TECHINIMEX. 56

2.1. Những ưu điểm: 56

2.2. Những tồn tại: 58

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ HOÀN THIỆN NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ: 61

III. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA TECHNIMEX: 63

1. Về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá: 63

2. Về tổ chức công tác kế toán và tổ chức hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá ở công ty TECHNIMEX: 63

Kết luận 69

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cơ khí, hàng may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ.
- Thứ ba: Dịch vụ và tổ chức sản xuất. Cụ thể là thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, nhận làm đại lí trong việc giới thiệu thiết bị, sản phẩm khoa học công nghệ tại thị trường Việt Nam, thực hiện dịch vụ sở hữu công nghiệp, lắp ráp thiết bị điện tử, hạt nhân, xây lắp các công trình khoa học kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp, kiểm định chất lượng sản phẩm bằng kỹ thuật hạt nhân, tư vấn chuyển giao công nghệ cung ứng và hợp tác lao động kỹ thuật theo qui định hiện hành của Nhà Nước.
Công ty TECHNIMEX là doanh nghiệp Nhà Nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tiền Việt Nam ở ngân hàng, có con dấu riêng để giao dịch. Hiện nay công ty tập trung đầu tư kinh doanh nhập khẩu các máy móc thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học: Máy vi tính, máy in, thiết bị lạnh, thiết bị bảo vệ môi trường, đo lường kiểm nghiệm...Khách hàng của công ty là các tổng công ty, viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty trách nhiệm hữu hạn... đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Khách hàng của công ty là những nước phát triển, có kỹ thuật, trình độ công nghệ tiên tiến mà sản phẩm nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới, điển hình là Nhật, Mỹ và Hàn quốc...
Với cơ chế tự hạch toán kinh doanh, hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.
Bảng số liệu tài sản (1998 - 2000)
Đơn vị: triệu đồng
TT
Chỉ tiêu cơ bản
1998
1999
2000
1
Nguyên giáTSCĐ
1.945
2.206
2
Giá trị TSLĐ
60.057
66.324
76.272
3
Vốn chủ sở hữu
6.835
6.987
8.035
4
Các khoản phải th
17.091
28.927
34.353
5
Các khoản phải trả
54.358
60.503
69.578
6
Tổng doanh thu
179.886
104.625
110.500
7
Tổng lợi nhuận
1.692
1.144
1.200
8
Tổng nộp ngân sách
7.952
4.135
5.600
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
Công ty Xuất Nhập Khẩu Kỹ Thuật có tất cả hơn 80 cán bộ, công nhân viên. Trong đó số cán bộ công nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 85%, còn lại là ở trình độ trung cấp kỹ thuật.
Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức thành các phòng, các trung tâm, chi nhánh phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty do bao Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường phê duyệt.
giám đốc công ty
Các phòng chức năng
Các đơn vị trực thuộc
Phòng
Hành
Chính
Tổ
Chức
Phòng
Kế
Hoạch
Thị
Trường
Phòng
TàI
Chính
Kế
toán
Phòng
SHCN
&
CGCN
Trung Tâm
ứng Dụng

Phát
Triển
nlhn
Chi
Nhánh
Công
Ty
TạI
t.p.hcm
Phòng
Kinh
Doanh
Xuất
Nhập
Khẩu
Trung Tâm
Triển
Khai
Công
Nghệ
Mới
Sơ đồ 8
tổ chức công ty xnk kỹ thuật technimex
Trung tâm công nghệ thông tin
Giám đốc công ty do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường bổ nhiệm. Giám đốc là thay mặt pháp nhân của công ty, có nhiệm vụ tiếp nhận, sử dụng bảo toàn và phát triển vốn do nhà nước cấp, điều hành toàn bộ công ty theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, pháp luật về toàn bộ hoạt động của công ty .Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của luật doanh nghiệp nhà nước.
Giúp việc cho giám đốc là trưởng phòng chức năng và một kế toán trưởng được Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường bổ nhiệm theo đề nghị của giám đốc. Các trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động của phòng mình và trịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm nhiệm vụ được giao và hoạt động của phòng trong việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi chức năng, phục vụ cho việc ra quyết định quản lý và chỉ đạo kinh doanh kịp thời của giám đốc.
Các trung tâm là các đơn vị hoạch toán phụ thuộc, chịu sự giám sát và điều hành trực tiếp của giám đốc công ty. Cuối mỗi quý, mỗi niên độ kế toán phải tổng hợp thông tin lên báo cáo tài chính gửi công ty theo quy định.
Mỗi phòng đều có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng nhưng giữa các phòng đều có liên hệ mật thiết với nhau, thể hiện từ công việc cung cấp thông tin, giao dịch, ký kết hợp đồng đến thanh lý hợp đồng kinh doanh nhập khẩu của công ty. Theo quyết định của giám đốc công ty mỗi phòng có chức năng cụ thể như sau:
Phòng hành chính - tổ chức: gồm trưởng phòng, một phó phòng và các cán bộ nhân viên có nhiệm vụ sau:
+ Quản lý, trình giám đốc giải quyết các tài liệu công văn đi, đến của công ty, quản lý con dấu của công ty.
+ Quản lý các bộ, quản lý hồ sơ của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty.
+ Quản lý lao động, đôn đốc nhắc nhở các cán bộ, công nhân viên giữ gìn và tôn trọng kỷ luật lao động, an toàn lao động và bảo vệ tài sản của công ty.
+ Quản lý tài sản của công ty, mua sắm vật tư, đồ dùng và trang thiết bị mới cũng như kiến nghị thanh lý, hay thay thế, sửa chữa các đồ dùng, trang thiết bị cũ hỏng.
Phòng kế hoạch thị trường: gồm một trưởng phòng, một phó phòng và các chuyên viên với các nhiệm vụ sau:
+ Tổng hợp và xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và kế hoạch 5 năm, lập tiến độ thực hiện kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị thực hiện kế hoạch đã phê duyệt.
+ Duy trì và phát triển các đầu mối tiếp thị mở rộng thị trường hoạt động của công ty.
+ Soạn thảo các văn bản, hồ sơ dự thầu của công ty, hợp đồng khoán gọn cho các đơn vị cơ sở.
+ Chuẩn bị nội dung tài liệu cho các cuộc họp liên quan đến công tác xuất nhập khẩu, phát triển và cân đối kế hoạch - thị trường, vốn, tài sản cố định.
+ Chủ trì nhiệm thu, thanh quyết toán, thanh lý các hợp đồng với các đơn vị trực thuộc, thực hiện hợp đồng khoán do công ty giao.
Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: gồm trưởng phòng, một phó phòng và các chuyên viên với các nhiệm vụ sau:
+ Giúp giám đốc quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, thực hiện hoạt động đối nội, đối ngoại trong toàn công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Nhà nước.
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi giấy phép kinh doanh và điều lệ của công ty. Đó là duy trì và không ngừng phát triển, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Tiến hành các thủ tục, các kỹ thuật nghiệp vụ phù hợp, hiệu quả và đúng pháp luật kinh doanh xuất nhập khẩu như: Tham gia đàm phán, soạn thảo văn bản giao dịch, hợp đồng, tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký kết, xin giấy phép và làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, theo dõi thanh toán và thanh lý hợp đồng. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ ngoài như: Trao đổi thực tập sinh và các chuyên gia khoa học kĩ thuật, trao đổi thông tin và chuyển giao tào liệu khoa học công nghệ.
Phòng kế toán: gồm kế toán trưởng và các kế toán viên có nhiệm vụ sau:
+ Theo dõi, phản ánh tình hình vốn, tài sản hiện có, sự biến động tài sản của công ty.
+ Cùng với các phòng chức năng khác thực hiện các hợp đồng kinh doanh đã ký kết, giao dịch với ngân hàng, lập quyết toán hợp đồng.
+ Tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ hàng nhập khẩu, theo dõi công nợ thanh toán chính xác với khách hàng, ghi nhận đầy đủ các khoản hoa hồng nh

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement