Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brasil
#1028654

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung

Các ký hiệu viết tắt

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

I.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 3

1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất. . 3

2. Phân loại chi phí sản xuất .4

2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố . 4

2. 2. Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng .5

2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với chi tiêu 5

 2. 4. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với đối tượng chịu chi phí 6

2. 5. Phân loại theo quan hệ với công nghệ sản xuất 6

2. 6. Phân loại theo quan hệ với công nghệ sản xuất 6

3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cư xác định 7

4. Phương pháp tập chi phí sản xuất 8

5. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9

6. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 10

7. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 12

8. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 14

8. 1. Hạch toán thiệt hại do sản phẩm hỏng 14

8. 2. Hạch toán thiệt hại do ngừng sản xuất 16

9. Tập hợp chi phí sản xuât toàn doanh nghiệp 17

9. 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 17

9. 2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 20

10. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 21

10.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22

10. 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương 23

10. 3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 23

II. Các phương pháp tính giá thành 24

1. Giá thành và các loại giá thành 24

1. 1. Khái niệm giá thành 24

1. 2. Các loại giá thành sản phẩm 24

2. Đối tượng tính giá thành 25

3. Kỳ tính giá thành 26

4. Các phương pháp tính giá thành 27

4. 1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 28

4. 2. Phương pháp tính giá thành phân bước 29

4. 3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 31

4. 4. Phương pháp tính giá thành có loại trừ chi phí 32

4. 5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 33

4. 6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 34

4. 7. Phương pháp tính giá thành theo định mức 35

III. Tổ chức hệ thống sổ để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 35

1. Các chứng từ hạch toán ban đầu 35

2. Tổ chức hạch toán tổng hợp 36

2.1. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 37

2.2. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký – sổ Cái. 38

2.3. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ. 39

2.4. Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký – chứng từ. 40

Chương 2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.

I. Đặc điểm và tình hình chung của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 41

1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 41

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 43

2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 43

2.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp. 43

2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ. 46

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 47

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp. 47

3.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp. 49

II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 52

1. Hạch toán chi phí sản xuất. 52

1.1. Phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 52

1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 54

1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 54

1.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp. 55

1.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55

1.4.2. Chi phí nhân công trực tiếp. 60

1.4.3. Chi phí sản xuất chung. 65

1.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ. 71

2. Tính giá thành sản phẩm. 77

2.1. Đặc điểm tính giá thành tại xí nghiệp. 77

2.2. Phương pháp và trình tự tính giá thành áp dụng tại xí nghiệp. 78

Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.

I. Đánh giá chung về công tác quản lý chi phí và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. 82

1. Đánh giá về công tác quản lý chi phí tại xí nghiệp. 82

1.1. Những thành tựu đạt được về công tác quản lý chi phí. 82

1.2. Hạn chế về công tác quản lý chi phí. 84

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tổ chức các hoạt động hành chính quản trị để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống của cán bộ công nhân viên.
c. Các phân xưởng.
Các phân xưởng có chức năng tổ chức sản xuất các sản phẩm may mặc theo kế hoạch và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng theo quy định. Xây dựng quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế dây truyền sản xuất phù hợp với từng mặt hàng, đề xuất phương án cải tiến quy trình công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, quản lý máy móc thiết bị và tài sản hàng hoá được bàn giao sử dụng.
Xí nghiệp xây dựng mô hình sản xuất thành 03 phân xưởng may và 01 phân xưởng cắt. Căn cứ và kế hoạch sản xuất, phân xưởng cắt có nhiệm vụ cắt vải theo từng mã hàng và giao cho các phân xưởng may. Mỗi phân xưởng may bao gồm 05 tổ may, trong đó một tổ may là một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.
2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ.
Xí nghiệp sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín (từ cắt, may, là, đóng gói, đóng kiện...) với các loại máy móc chuyên dùng và số lượng sản phẩm tương đối lớn, được chế biến từ nguyên liệu chính là vải. Tính chất sản xuất các loại mặt hàng tại xí nghiệp là sản xuất phức tạp, quá trình sản xuất liên tục, sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, đồng thời sản xuất hàng loạt lớn, chu kỳ sản xuất ngắn. Sản phẩm của xí nghiệp rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Mỗi mặt hàng có đặc điểm sản xuất riêng, tuy nhiên có thể khái quát quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (sơ đồ số 15) theo 3 giai đoạn công nghệ chủ yếu.
NVL (vải)
Cắt
Trải vải Đặt mẫu Cắt Đánh số
May
May công đoạn ...
Ghép thành
sản phẩm
Nhập kho hàng kiện
Bao bì đóng kiện
Là - Đính Kiểm tra - Đóng gói
Nhập kho hàng rời
Sơ đồ số 15:
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
GiặtMài Thêu
Vật liệu phụ
- Giai đoạn cắt: Dựa vào kế hoạch sản xuất do phòng kế hoạch lập, nguyên liệu chính là vải được nhập từ kho nguyên vật liệu theo từng chủng loại, mã hàng vào phân xưởng cắt. Tại phân xưởng cắt, vải được tời ra nhằm ổn định độ co giãn của vải, sau đó được trải lên bàn cắt, đặt mẫu và cắt thành bán thành phẩm. Trước khi chuyển sang các phân xưởng may, các bán thành phẩm được đánh số thứ tự theo quy ước.
- Giai đoạn may: Sau khi nhận bán thành phẩm từ phân xưởng cắt chuyển sang, bán thành phẩm được “sang dấu” trước khi đưa vào chuyền may. Mỗi dây chuyền may được chuyên môn hoá thành nhiều công đoạn. Chẳng hạn đối với áo sơ mi, các công đoạn may bao gồm may cổ, may túi ngực, ghép cổ, ghép thân, ghép tay..
- Giai đoạn hoàn thiện sản phẩm: đây là giai đoạn cuối cùng, có các bộ phận thực hiện các công việc như thùa khuy, là, gấp, kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao gói rồi nhập kho thành phẩm.
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp.
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp.
Công ty vải sợi may mặc miền Bắc có các xí nghiệp trực thuộc nằm phân tán trên các các tỉnh miền Bắc. Xuất phát từ đặc điểm này, Công ty đã xây dựng bộ máy kế toán kiểu mô hình kế toán phân tán. Theo mô hình này, bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức thành hai cấp: bộ phận kế toán trung tâm nằm tại trụ sở của Công ty và các bộ phận kế toán trực thuộc nằm tại các xí nghiệp thành viên. Trong đó, kế toán trung tâm và kế toán các đơn vị có sổ sách kế toán và bộ máy nhân sự riêng để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Kế toán của các xí nghiệp trực thuộc phải thực hiện toàn bộ khối lượng công tác kế toán phần hành từ giai đoạn hạch toán ban đầu đến giai đoạn xác định lợi nhuận trước thuế và lập báo cáo lên kế toán trung tâm. Kế toán trung tâm thực hiện khâu tổng hợp số liệu báo cáo của các xí nghiệp thành viên và lập báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
Là một đơn vị trực thuộc Công ty vải sợi may mặc miền Bắc, bộ phận kế toán của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung là một bộ phận thuộc bộ máy kế toán của Công ty vải sợi may mặc Miền Bắc, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ công việc kế toán của xí nghiệp từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin và lên các báo cáo tài chính, định kỳ nộp báo cáo cho kế toán Công ty. Các phân xưởng không tổ chức bộ phận kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên thống kê làm công tác hạch toán sổ sách ban đầu, thu nhận và ghi chép vào sổ sách các nghiệp vụ kinh tế trong phạm vi phân xưởng, cuối tháng chuyển chứng từ và sổ sách lên phòng kế toán.
Hiện nay, phòng tài chính - kế toán của xí nghiệp gồm 05 nhân viên kế toán. Do số lượng lao động kế toán ít, các nhân viên kế toán phải kiêm phụ trách nhiều phần hành kế toán. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp được thể hiện qua sơ đồ số 16, cụ thể như sau:
- Trưởng phòng tài chính – kế toán: chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra công tác hạch toán kế toán của xí nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và kế toán Công ty về các thông tin tài chính, kế toán.
- Kế toán tổng hợp: phụ trách tổng hợp số liệu từ các phần hành kế toán, vào các sổ sách kế toán tổng hợp, lên các báo cáo quyết toán tài chính theo quý, 6 tháng và năm.
- Kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định: theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, hàng tồn kho; tham gia kiểm kê và đánh giá tài sản, trích khấu hao tài sản cố định.
- Kế toán vốn bằng tiền: theo dõi tình hình tăng giảm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ghi chép kịp thời các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền, thường xuyên đối chiếu với sổ phụ tại ngân hàng, đối chiếu với sổ quỹ để phát hiện và xử lý sai sót kịp thời.
- Kế toán tiêu thụ sản phẩm và công nợ: có nhiệm vụ theo dõi chi tiết tình hình thanh toán giữa xí nghiệp với khách hàng và nhà cung cấp, tổ chức thực hiện kê khai nộp thuế, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, kiểm tra các khoản thanh toán lương với công nhân viên.
- Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm: theo dõi và tập hợp các khoản chi phí phát sinh trong xí nghiệp, hàng tháng tiến hành tính giá thành sản phẩm thực tế.
- Thủ quỹ: quản lý tiền mặt tại quỹ của xí nghiệp, căn cứ vào các chứng từ được duyệt hợp lý, hợp lệ để tiến hành thu chi tiền mặt, ngân phiếu phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
Sơ đồ số 16:
Mô hình bộ máy kế toán của Xí nghiệp
Trưởng phòng tài chính - kế toán
Kế toán tổng hợp
Kế toán tiêu thụ sản phẩm và công nợ
Kế toán hàng tồn kho và TSCĐ
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Kế toán vốn bằng tiền
Thủ quỹ
3.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp.
ỉVề hệ thống chứng từ kế toán sử dụng, xí nghiệp đã sử dụng hầu hết các chứng từ trong hệ thống chứng từ kế toán thống nhất do Bộ Tài chính ban hành, gồm các loại chứng từ sau:
- Loại 1: Lao động tiền lương: bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán bảo hiểm xã hội...
- Loại 2: Hàng tồn kho: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, biên bản kiểm kê, thẻ hàng, biên b
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement