Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By run_hide_love_2005
#1028647

Download miễn phí Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở Công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ I- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 3

I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ trong doanh nghiệp xây dựng. 3

1. Vị trí của vật liệu - công cụ, công cụ đối với quá trình xây dựng. 3

2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ công cụ trong doanh nghiệp xây dựng. 4

3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu Công cụ công cụ ở các doanh nghiệp xây dựng: 6

II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ: 6

1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ: 6

2. Đánh giá quá trình thi công xây dựng: 8

2.1. Đánh giá vật liệu công cụ công cụ theo giá thực tế. 8

2.2. Đánh giá vật liệu công cụ công cụ theo giá hạch toán. 10

III- Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ: 11

1. Chứng từ sử dụng: 11

2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ: 12

2.1. Phương pháp thẻ song song 13

2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 14

2.3. Phương pháp sổ số dư: 16

IV. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ: 18

A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 19

A.1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu, công cụ dụng cụ: 19

1. Tài khoản kế toán sử dụng. 19

2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: 20

A.2. Kế toán tổng hơpọ các trường hợp giảm vật liệu, công cụ dụng cụ: 24

1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu 24

2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất dụng công cụ, dụng cụ: 26

B. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ công cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 30

V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, công cụ ở doanh nghiệp xây dựng: 32

PHẦN THỨ II- TÌNH HÌNH THƯC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY XDCTGT VIỆT - LÀO 34

I. Đặc điểm tình hình chung ở Công ty XDCTGT Việt Lào. 34

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty XDCTGT Việt Lào. 34

2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất doanh nghiệp 34

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty XDCTGT Việt Lào. 36

4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty XDCTGT Việt Lào: 37

5. Tổ chức công tác kế toán của Công ty XDCTGT Việt Lào: 38

II. Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu - công cụ, công cụ ở Công ty XDCTGT Việt Lào. 43

1. Phân loại vật liệu công cụ công cụ ở Công ty XDCTGT Việt Lào 43

2. Tổng chức công tác kế toán vật liệu, công cụ công cụ ở Công ty XDCTGT Việt Lào. 44

2.1. Thủ tục nhập kho: 44

2.2. Thủ tục xuất kho. 55

3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu. 57

3.1. Trình tự nhập kho vật liệu. 57

4. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ công cụ tại Công ty XDCTGT Việt Lào. 58

5. Đánh giá vật liệu 61

6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán VL tại công ty xây dựng CTGT Việt - Lào. 64

7. Kế toán tổng hợp nhập- xuất vật liệu công cụ dụng cụ: 64

7.1. Kế toán tổng hợp vật liệu- công cụ công cụ 64

7.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, công cụ công cụ 72

PHẦN THỨ BA- NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIÊU TẠI CÔNG TY XDCTGT VIỆT LÀO VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 85

I. Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty XDCTGT Việt Lào. 85

1. Ưu điểm: 86

2. Hạn chế: 88

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở Công ty XDCTGT Việt Lào: 89

KẾT LUẬN 91

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng say nghề nghiệp để xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh.
Năm 2001 công ty có năng lực đảm nhận được mọi loại công việc và khối lượng lớn, phức tạp, yêu cầu công nghệ thi công và kỹ thuật cao. Tập hợp một đỗi ngũ kỹ sư các ngành nghề, công nhân lành nghề có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng cơ bản đồng thời công ty đang đầu tư mới và thiết bị hiện đại như: dây truyền thi công đường bộ của Nhật, sản xuất cấu kiện bê tông, ly tâm, bê tông bị ứng lực, các thiết bị thi công cầu cảng… để đáp ứng đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng Việt Nam. Dưới đây là chỉ tiêu kinh tế năm trở lại đây và kế hoạch năm 2001 ở Công ty XDCTGT Việt Lào.
ST
T
Các chỉ tiêu
Thực hiện năm
1998
Thực hiện năm
1999
Thực hiện năm
2000
Kế hoạch năm
2001
1
Tổng giá trị
22.754.000.000
41.545.000.000
60.000.000.0000
70.500.000.000
Sản xuất kinh doanh
2
Tổng doanh thu
21.808.000.000
40.000.000.000
55.000.000.000
68.000.000.000
3
Tổng hợp ngân sách
722.000.000
962.600.000
1.802.500.000
2.000.000.000
4
Thuế doanh thu
444.000.000
860.000.000
743.000.000
1.300.000.000
5
Thuế lợi tức
254.000.000
79.000.000
104.000.000
150.000.000
6
Lương bình quân một người/ tháng
540.000
600.000
650.000
700.000
7
Số công trình đạt chất lượng cao
2
4
3
8
Số công trình đạt huy chương vàng
1
1
2
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty XDCTGT Việt Lào.
Năm 2001 công ty đã quyết định thành lập thêm 3 đội sản xuất, đó là đội số 6, đội số 7, đội số 8, để hoàn thành kế hoạch tổng công ty giao. Cùng với hướng phát triển của công ty là ngày càng mở rộng sản xuất, tham gia liên kết với mọi thành phần kinh tế, tăng cường huy động mọi nguồn vốn, đào tạo và tuyển dụng thêm nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có trình độ, khả năng thi công độc lập công trình, tăng cường đầu tư chiều sâu, trang bị máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu của quá trình thi công như: máy trộn bê tổng, giáo xây dựng, coppa tôn với số tiền 7.000.000.000đ nhằm tạo ra lợi nhuận và làm tốt nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước. Công ty XDCTGT Việt Lào có 9 đơn vị sản xuất trực thuộc công ty, hoạt động với những chức năng cụ thể:
- Xây dựng các công trình dân dụng.
- Trang trí nội thất.
- Sản xuất cấu kiện bê tông, phụ tùng, phụ kiện kim loại cho xây dựng.
- Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.
- Xây dựng những công trình kỹ thuật hạ tầng.
Năm 1999 công ty đã thi công trên 26 công trình với giá trị sản xuất kinh doanh là 60.000.000.000đ. Năm 2000 công ty phấn đấu hoàn thành vượt năm 1999 và hoàn thành các công trình còn dở dang năm 1999. Để thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh lên đến 70.500.000.000đ trong năm 2000 công ty tăng cường công tác kế hoạch, tiếp thị nắm bắt tình hình, chuẩn bị hồ sơ tham gia cho đấu thầu công trình, hoàn chỉnh quy chế tài chính nội bộ và các quy chế khác. Năm 1999 các đội xây dựng và xí nghiệp xây dựng số 1 đã thi công xây dựng trên địa bàn khắp cả nước.
Công ty XDCTGT Việt Lào có quy mô và địa bàn hoạt động rộng, cho nên việc tổ chức lực lượng thi công thành các xí nghiệp và đội xây dựng có tổ chức hạch toán riêng giúp cho công ty trong việc quản lý lao động và phân công lao động thành nhiều địa điểm thi công khác nhau ứng với mỗi công trình một cách có hiệu quả. Đồng thời nâng cao hiệu suất công tác kế toán, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty. Đối với các đội và xí nghiệp xây dựng số 1 mọi công việc kế toán sử lý các chứng từ ban đầu đến lập các bảng báo cáo kế toán gửi về công ty đều do phòng kế toán của các đội và xí nghiệp thực hiện. Trên cơ sở đó phòng kế toán công ty lập báo cáo chung toàn công ty.
4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty XDCTGT Việt Lào:
- Bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Công ty XDCTGT Việt Lào bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, vật tư, tiếp thị, phòng tổ chức lao động - tài chính, phòng tài chính kế toán.
Đứng đầu là giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người điều hành quản lý vĩ mô toàn công ty. Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế giao, nhận thầu và thanh lý bàn giao các công trình hoàn thành cho bên A.
- Phó giám đốc công ty là người giúp việc cho giám đốc và được giám đốc phân công một số việc của giám đốc. Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trước giám đốc về những mặt phân công và đồng thời có thay mặt giám đốc giải quyết việc phân công.
- Một số phòng ban khác: Chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty.
5. Tổ chức công tác kế toán của Công ty XDCTGT Việt Lào:
Việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ, nội dung công tác kế toán trong doanh nghiệp do bộ máy kế toán đảm nhận. Việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán sao cho hợp lý, gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ, hữu ích cho đối tượng sử dụng thông tin, đồng thời phát huy và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán. Để đảm bảo được những yêu cầu trên, việc tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp phải căn cứ vào việc áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán, vào đặc điểm tổ chức vào quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vào hình thức phân công quản lý, khối lượng, tính chất và mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế tài chính cũng như yêu cầu, trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý và cán bộ kế toán. Việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán ở công ty có mối quan hệ chặt chẽ với hình tổ chức công tác kế toán. Hiện nay việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty XDCTGT Việt Lào tiến hành theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung. Theo hình thức tổ chức này thì toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty, các đội và xí nghiệp xây dựng trực thuộc không tổ chức bộ phận kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ hướng dẫn, thực hiện hạch toán ban đầu, thu thập kiểm tra chứng từ về phòng tài chính kế toán của công ty. Bộ máy kế toán của công ty bao gồm 5 người và các nhân viên kinh tế ở các đội và xí nghiệp được phân công công tác như sau:
+ Kế toán trưởng: Giúp giám đốc công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tài chính thông tin kinh tế trong toàn đơn vị theo cơ chế quản lý mới và theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê, điều lệ tổ chức kế toán nhà nước và điều lệ kế toán trưởng hiện hành.
- Tổ chức bộ máy kế toán, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ và đội ngũ cán bộ tài chính kế toán trong công ty. Phổ biến hướng dẫn thực hiện và cụ thể hoá kịp thơì các chính sách, chế độ, thể lệ tài chính kế toán nhà nước, của Bộ xây dựng và của Tổng công ty.
- Tổ chức việc tạo nguồn vốn và sử dụng các nguồn vốn.
- Hướng dẫn công tác hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán. Chỉ đạo về mặt tài chính việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Tổ chức kiểm tra kế toán
- Tổ chức phân tích các hoạt động kinh ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement