Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bienthuycnc
#1028446 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Lời mở đầu .3
Chương I: Lý luận chung về tín dụng ngân hàng và hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại Ngân hàng thương mại . 5
1.1 Tín dụng ngân hàng 5
1.2 Vai trò của hoạt động phân tích tài chính khách hàng khi cho vay của Ngân hàng thương mại (NHTM) 7
1.3 Phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại NHTM 8
1.3.1 Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính khách hàng 9
1.3.2 Các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính khách hàng 12
1.3.3 Quy trình phân tích tài chính khách hàng 15
1.3.4.1 Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính 17
1.3.4.2 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 28
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phân tích tài chính khách hàng vay vốn 30
1.4.1 Nhân tố khách quan 30
1.4.2 Nhân tố khách quan 31
Chương II: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính đối với khách
hàng vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ . 33
2.1 Tổng quan về chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 33
2.1.1 Sự hình thành và phát triển, mô hình tổ chức và khái quát nội dung hoạt động của NHNo& PTNT chi nhánh Chợ Mơ 33
2.1.2 Tình hình cho vay tại chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 39
2.2 Thực trạng hoạt động phân tích tài chính đối với khách hàng
vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 41
2.2.1 Khái quát về hoạt động phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 41
2.2.2 Nội dung phân tích tài chính khách hàng vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 42
2.3 Đánh giá hoạt động phân tích tài chính khách hàng của
Ngân hàng khi cho vay vốn 53
2.3.1 Những kết quả đạt được 53
2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 57
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối
với doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ 60
3.1 Phương hướng hoạt động cho vay của Ngân hàng trong thời
gian tới 60
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh
nghiệp vay vốn: 61
3.2.1 Quản lý khách hàng theo nhóm ngành kinh doanh hay theo nhóm khách hàng 62
3.2.2 Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành đối với
từng ngành nghề lĩnh vực 63
3.2.3 Nâng cao trình độ của Cán bộ Tín dụng 64
3.2.3 Tăng thêm các chỉ tiêu trong phân tích khách hàng 64
3.2.4 Lập quỹ hỗ trợ cho công tác phân tích khách hàng 64
3.3 kiến nghị với cơ quan hữu quan 65
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 65
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam 66
Kết luận. 68
dưới giác độ công tác phân tích tài chính khách hàng bao gồm các công việc.. xác định nguồn vốn trả nợ, phân tích lại các chỉ tiêu tài chính căn cứ vào các báo cáo tài chính trong các kỳ kế toán tiếp theo mà khách hàng có nghĩa vụ phải gửi cho Ngân hàng. Việc phân tích này giúp Ngân hàng thất được hiệu quả việc đầu tư bằng vốn vay Ngân hàng của khách hàng, thấy tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng có diễn ra đúng theo điều kiện hay không, có xu hướng biến động tốt hay xấu… từ đó là cơ sở hay yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản thế chấp hay tìm cách hối thúc trả nợ sớm.
*Phân tích sau khi cho vay
Quan hệ tín dụng kết thúc khi Ngân hàng thu hồi đủ gốc và lãi. Cáckhoản tín dụng đảm báo hoàn trả đầy đủ và đúng hạn là các khoản tín dụng an toàn, Ngân hàng sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến khoản vay không hoàn trả hay không hoàn trả đúng hạn, Ngân hàng phải phân tích các nguyên nhân và đề ra biện pháp xử lý, Ngân hàng vẫn phải theo sát hoạt động của khách hàng để khi thấy khách hàng có nguồn thu bằng cách hối thúc trả nợ ngay.
1.3.4.Nội dung hoạt động phân tích đối với khách hàng vay vốn
1.3.4.1 Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính
Khi cho vay vốn điều mà Ngân hàng quan tâm nhất là khả năng thanh toán và trả nợ của khách hàng vay vốn. Do đó, khi phân tích tài chính, Ngân hàng quan tâm nhiều hơn tới việc đánh giá rủi ro thanh khoản của khách hàng tức là phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính, khả năng hoạt động, khả năng sinh lời và báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm đánh giá rủi ro của doanh nghiệp trong tương lai. Do vậy Ngân hàng đặc biệt quan tâm tới các chỉ tiêu tài chính từ báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán.
a) Đối với cho vay ngắn hạn
*Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Đây là nhóm chỉ tiêu mà không riêng gì Ngân hàng mà rất nhiều đối tượng khác quan tâm tới, bất kỳ đối tượng nào liên quan đến doanh nghiệp như nhà đầu tư, công ty tài chính, cán bộ công nhân viên.. Phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản nợ trước đây rất quan trọng vì nó phản ánh được phần nào mức độ tín nhiệm hay sự sẵn sàng chi trả của doanh nghiệp
- Chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn

Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể trả nợ của doanh nghiệp bằng cách chuyển đổi những tài sản lưu động thành tiền trong thời kỳ phù hợp với thời kỳ trả nợ.
Tài sản lưu động gồm: Tiền, chứng khoán ngắn hạn, các khoản phải thu và dự trữ. Nợ ngắn hạn bao gồm: vay ngắn hạn, nợ ngắn hạn…. cả tài sản lưu động và nợ ngắn hạn đều có thời hạn dưới một năm.
Trong thực tiễn, người ta thường yêu cầu chỉ tiêu này của doanh nghiệp là lớn hơn 1, còn lớn hơn bao nhiêu là tốt thì tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp ở từng ngành nghề khác nhau.
- Chỉ tiêu thanh toán nhanh

Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán ngay tức thì của doanh nghiệp bằng nguồn vốn bằng tiền, không bị chi phối bởi thời gian chuyển đổi của hàng hoá tồn kho và các khoản phải thu. Về mặt lý thuyết, hệ số này lớn hơn 0,5 là dấu hiệu tốt. Nếu quá lớn tức là vốn bằng tiền của doanh nghiệp quá lớn,chi phí cho việc lưu trữ, ghi chép, kiểm đếm, phân loại khá lớn, mặt khác không sinh lời nên cũng không phải là tốt.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044796 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement