Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kelby
#1028297

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cách thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

1.1. KHái niệm 1

1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế 1

1.1.2. Các cách thanh toán quốc tế chủ yếu 2

 1.1.3. Thư tín dụng – công cụ quan trọng của cách thanh toán

 tín dụng chứng từ 7

1.2. Quy trình xử lý chứng từ trong cách thanh toán L/C

theo quy định chuẩn quốc tế 10

1.2.1. Bộ chứng từ trong thanh toán L/C 10

1.2.2. Xử lý chứng từ 11

1.3. Những rủi ro Ngân hàng thường gặp trong cách

thanh toán L/C 13

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC L/C TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH XUÂN

2.1. Khái quát về Chi nhánh NHCT Thanh Xuân 15

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHCT Thanh Xuân. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các Phòng thuộc chi nhánh NHCT

Thanh Xuân

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Thanh Xuân.17

2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán theo cách tín dụng

chứng từ tại chi nhánh NHCT Thanh Xuân 20

2.2.1. Quy trình thực hiện thanh toán theo cách L/C tại Chi nhánh

NHCT Thanh Xuân 20

2.2.2. Đánh giá hoạt động thanh toán theo cách L/C tại Chi nhánh

NHCT Thanh Xuân 26

CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH XUÂN 31

3.1. Định hướng hoạt động của NHCT Thanh Xuân năm 2004.31

3.2. Giải pháp thực hiện 31

3.2.1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thanh toán

quốc tế theo L/C 31

3.2.2. Tăng cường công tác tư vấn cho khách hàng 32

3.2.3. Thực hiện thanh toán trả tiền ngay đối với bộ chứng từ xuất khẩu

hoàn hảo 32

3.2.4. Thực hiện thanh toán theo đúng ngày giá trị 33

3.2.5. Hoàn thiện chương trình phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin

nhật về thanh toán quốc tế và L/C 33

3.2.6. Đổi mới và đa dạng hoá chính sách khách hàng 34

3.2.7. Thực hiện Chiết khấu (có truy đòi) đối với bộ chứng từ hợp lệ 34

3.3. Kiến nghị 35

3.3.1. Kiến nghị đối với NHNN 35

3.3.2. Kiến nghị đối với NHCT Việt Nam 36

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ất khẩu của doanh nghiệp biến động không như mong muốn, nhà XK không có khả năng hoàn thành thương vụ do khó khăn trong vấn đề sản xuất hay thu mua vật tư hàng hoá, những mất mát hư hỏng trong quá trình lưu kho bảo quản...).v.v...
Chương 2
Thực trạng công tác thanh toán theo cách L/C tại chi nhánh NHCT Thanh xuân.
2.1. Khái quát về chi nhánh ngân hàng công thương thanh xuân
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHCT Thanh Xuân
NHCT Việt Nam là một trong những NHTM Nhà nước lớn trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, có quan hệ với hơn 600 ngân hàng lớn nhỏ trên toàn thế giới. Vốn hàng năm mà NHCT cung cấp cho nền kinh tế chiếm khoảng 25% tổng vốn của cả nước.
Đứng trước những nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế về sử dụng vốn và các dịch vụ ngân hàng, NHCT Việt Nam đã không ngừng vươn lên khẳng định vị trí của mình và việc mở rộng mạng lưới hoạt động trong cả nước, đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng, nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động của mình, do đó hoạt động luôn có lãi và có sự tăng trưởng mạnh.
Năm 1997, NHCT Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở nâng cấp phòng giao dịch Thượng Đình, lúc đầu có 52 cán bộ công nhân viên với 4 phòng: phòng Tổ chức hành chính, phòng Kế toán - Tài chính, phòng Tiền tệ kho quỹ, phòng Kinh doanh. Đến năm 1998, thành lập thêm 2 tổ: kiểm tra và kinh doanh đối ngoại.
Cùng với tốc độ đô thị hoá, một số quận mới trên địa bàn Hà Nội ra đời, để đáp ứng nhu cầu về vốn cho những hoạt động trong quận đó, một số chi nhánh mới của NHCT Việt Nam ra đời. Ngày 20/02/1999 chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam đã ra quyết định số 13/QĐ/HĐQT/NHCT thành lập chi nhánh NHCT Thanh Xuân trực thuộc NHCT Việt Nam, NHCT Thanh Xuân là ngân hàng trẻ nhất của hệ thống NHCT VN và là ngân hàng thủ đô mà sự ra đời phát triển gắn liền với sự ra đời phát triển của một quận mới, quận Thanh Xuân phía Tây Hà Nội.
Từ khi có quyết định thành lập chi nhánh NHCT Thanh Xuân, các tổ được nâng lên thành Phòng. Năm 1999, chi nhánh có 95 cán bộ công nhân viên hoạt động ở tất cả các phòng ban, đến nay có 157 người.
Do hình thành sau nên chi nhánh NHCT Thanh Xuân không thể tránh khỏi những khó khăn, tuy nhiên không phải vì thế mà làm ẩnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Cho đến nay, chi nhánh NHCT Thanh Xuân đã khẳng định được vị trí và vai trò của mình không chỉ trong hệ thống NHCT mà còn cả trong nền kinh tế, trở thành một trung gian tài chính đáng tin cậy.
2.1.2.Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng thuộc chi nhánh NHCT Thanh Xuân.
Cơ cấu tổ chức luôn đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ một đơn vị nào, thông qua đó Ban lãnh đạo có thể kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị mình từ đó đưa ra hướng chỉ đạo đúng đắn.
Để tạo điều kiện phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, NHCT – Thanh Xuân đã sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ bao gồm: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc và 7 phòng ban nghiệp vụ: phòng Tổ chức hành chính, phòng Kinh doanh, phòng Kế toán tài chính, phòng Kinh doanh đối ngoại, phòng Tiền tệ kho quỹ, phòng Nguồn vốn, phòng Kiểm tra.
Sơ đồ2.1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Thanh Xuân.
Giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
P. Kế toán tài chính
P. Tổ chức hành chính
P. Tiền tệ - Kho quỹ
P. Qlý tiền gửi (QTK)
P. Kinh doanh đối ngoại
P. Kiểm tra, kiểm soát
P. Kinh doanh
P. Tổ chức hành chính
a. Phòng Quản lý tiền gửi dân cư (phòng nguồn vốn):
Phòng có chức năng huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Tính đến thời điểm hiện nay, Phòng đã có 13 Quỹ tiết kiệm, các Quỹ tiết kiệm đều được đặt ở những địa điểm thuận lợi, trong giao dịch chi nhánh đã áp dụng những phương tiện hiện đại tạo thuận lợi cho khách hàng, số lượng khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh ngày càng nhiều, số lượng thẻ lưu hàng tăng. Đặc biệt, Quỹ tiết kiệm 31 được coi là một trong những Quỹ tiết kiệm lớn nhất thành phố.
b. Phòng Kinh doanh:
Phòng có chức năng cho vay cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây là “phòng mũi nhọn” trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, phần lớn lợi nhuận của chi nhánh thu được từ hoạt động cho vay, hình thức cho vay của chi nhánh rất đa dạng: cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, cho vay khác... Chi nhánh NHCT Thanh Xuân có quan hệ với các công ty lớn như: Licogi, Công ty bánh kẹo Hải Hà, Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, Công ty tài chính tàu thuỷ Việt Nam, Công ty địên lực Việt Nam...Các khoản đầu tư cho vay của chi nhánh đã đạt được mục tiêu tăng trưởng của NHCT Việt Nam giao cho.
c. Phòng Kinh doanh đối ngoại:
Phòng này thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh mua bán ngoại tệ như: mở và thanh toán L/C xuất nhập khẩu, chiết khấu hối phiếu và cho vay ứng trước bộ chứng từ...Công tác tư vấn, hướng dẫn khách hàng và thực hiện các phương tiện thanh toán thương mại quốc tế có lợi cho khách hàng và an toàn vốn được chi nhánh đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch.
d. Phòng Kế toán tài chính:
Phòng này có chức năng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, thanh toán thông qua quản lý tiền gửi dân cư, tiền vay của các tổ chức kinh tế, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán bù trừ...luôn đảm bảo an toàn, đây là công tác được Ban Giám đốc rất quan tâm. Với thái độ ân cần, phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, chu đáo, thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến mở tài khoản giao dịch. Hoạt động kế toán luôn đảm bảo thanh toán thuận lợi, an toàn, kịp thời, chính xác, khách hàng tin tưởng. Phòng kế toán luôn kết hợp với các phòng ban khác trong khâu quản lý tài sản, theo dõi chặt chẽ các kỳ hạn nợ, tính và thu lãi đúng, đủ và kịp thời, không có lãi treo.
e. Phòng Tiền tệ kho quỹ:
Phòng có chức năng quản lý tiền tệ, thực hiện nghiệp vụ thu chi tiền mặt, chứng từ có giá và ngoại tệ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu khách hàng thanh toán qua ngân hàng, chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý kho quỹ, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ.
f. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ:
Thực hiện việc kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động nghiệp vụ trong nội bộ ngân hàng theo văn bản hiện hành, góp phần đảm bảo kinh doanh hạch toán đúng pháp luật, an toàn tài sản, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
g. Phòng Tổ chức hành chính:
Phòng này có chức năng quản lý về mặt nhân sự, từ việc sắp xếp bố trí đến việc quản lý hồ sơ của cán bộ công nhân viên, tổ chức công tác đào tạo, hoạt động tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí, tổ chức công tác hành chính quản trị, thi đua khen thưởng...
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Thanh Xuân
2.1.3.1. Tình hình sử dụng vốn:
Mở rộng quy mô tín dụng là vấn đề mang tính sống còn đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng thương mại (NHTM). Thành lập năm 1997 khi nền kinh tế đất nước ta chịu ít nhiều ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Tài chính tiền tệ trong khu vực. Cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp làm thay đổi chính sách tín dụng của các NHTM.
Tuy còn non trẻ và lại phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement