Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Josias
#1028293

Download miễn phí Đề tài một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Ninh Bình

Lời nói đầu 1

Chương I 3

Những vấn đề cơ bản về Tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 3

I - Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 3

1. Khái niệm của tín dụng Ngân hàng 3

2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 3

II - Chất lượng tín dụng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 5

1. Chất lượng tín dụng ngân hàng 5

1.1 Khái niệm 5

1.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 7

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 9

2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng Tín dụng 12

Chương II 13

Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Ninh Bình 13

I - Khái quát tình hình huy động vốn và cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình 13

1. Đôi nét về kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình 13

2 - Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình 14

II - Thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp thị xã Ninh Bình 15

1 - Tình hình cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình 18

2 - Tình hình thu nợ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình 20

3 - Thực trạng nợ quá hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình 21

III - Đánh giá chung 23

1 - Những kết quả đạt được 23

2 - Những tồn tại và nguyên nhân tác động đến chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình 24

2.1 - Những tồn tại 24

2.2 - Nguyên nhân 24

Chương III 26

Những giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Ninh Bình 26

I. Quan điểm, Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Ninh Bình trong những năm tiếp theo 26

1 . Quan điểm về nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 27

2.Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng 27

II. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụngtại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Ninh Bình 27

1.Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và chiến lược khách hàng của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp thị xã Ninh Bình 27

2. Tăng cường các biện pháp huy động vốn và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 28

3. Tuân thủ các chế độ và quy trình tín dụng một cách nghiêm túc và đầy đủ 28

4. Đa dạng hoá các hoạt động tín dụng 29

5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tín dụng trong ngân hàng 29

6. Thành lập bộ phận thẩm định tín dụng hoạt động độc lập với phòng tín dụng 29

7. Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng 30

8. Nâng cao trách nhiệm, thưởng phạt nghiêm minh đối với cán bộ tín dụng 30

9. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ tín dụng 30

III. Kiến nghị 31

1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 31

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam 32

Kết luận 33

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bộ tín dụng phải có năng lực để chọn lọc, xử lý thông tin có hiệu quả trong việc thẩm định dự án cho vay.
+ Yếu tố kiểm tra, kiểm soát :
Nâng cao vai trò công tác thanh tra, kiểm soát khi mở rộng đầu tư tín dụng. Thanh tra kiểm soát là nghiệp vụ rất quan trọng để đảm bảo chất lượng tín dụng. Do đó khi Ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng thì vai trò của công tác thanh tra kiểm soát phải được nâng lên một mức tương xứng. Vì thông qua kiểm tra, kiểm soát sẽ ngăn ngừa, sử lý kịp thời những sai phạm trong việc thực hiện thể lệ chế độ đầu tư tín dụng, hạn chế rủi ro góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.
2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng Tín dụng
Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất của tổ chức tín dụng, thu từ cho vay là nguồn thu chính hiện nay. Là tổ chức tiền tệ, tín dụng nhà nước, hoạt động của tín dụng của Ngân hàng thương mại quốc doanh phải bám mục tiêu kinh tế, xã hội từng thời gian theo nghị quyết của Quốc hội và điều hành của Chính phủ. Chính vì lẽ đó công tác tín dụng phải được tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống và ổn định xã hội. Vì vậy hoạt động tín dụng phải đảm bảo hiệu quả, tuân thủ pháp lý thì mới đảm bảo an toàn về vốn.
Chương II
Thực trạng chất lượng tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn
thị xã Ninh Bình
I - Khái quát tình hình huy động vốn và cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình
1. Đôi nét về kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình là chiếc cầu nối giữa các tỉnh phía bắc với các tỉnh miền trung và ngược lại thông qua các huyết mạch giao thông là Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt xuyên Quốc gia.
Ninh Bình nằm gần địa bàn kinh tế trọng điểm phía bắc theo tuyến Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, điều kiện tự nhiên, di tích lịch sử thắng cảnh và nhân văn đã tạo ra cho Ninh Bình một tiềm năng lớn về du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ.
Tuy vậy, hiện tại Ninh Bình là một tỉnh nhỏ và nghèo, được tái lập từ tháng 04 năm 1992, trên cơ sở tỉnh Hà Nam Ninh cũ theo Nghị quyết cuả Quốc Hội khoá VIII. Với đặc điểm tự nhiên và xã hội, Ninh Bình đã xác định cơ cấu kinh tế của tỉnh là: Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu trong kinh tế của tỉnh Ninh Bình, lực lượng lao động thủ công vẫn còn là phổ biến.
Những thuận lợi, khó khăn
Những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế xã hội nêu trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình, cụ thể là:
+ Thuận lợi:
- Là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi dào, có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế toàn diện. Do vậy, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, đa dạng, đây là điều kiện rất thuận tiện cho hoạt động kinh doanh Tín dụng Ngân hàng.
- Ninh Bình có nhiều làng nghề truyền thống, thu hút hàng ngàn lao động như nghề chiếu cói, thêu ren xuất khẩu... Đây là thị trường có khả năng phát triển tốt, thuận tiện cho việc đầu tư Tín dụng của các Tổ chức tính dụng trên địa bàn.
- Ninh Bình có nhiều di tích lịch sử ,danh lam thắng cảnh là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch
+ Những khó khăn:
- Hiện tại Ninh Bình là một tỉnh nghèo, GDP bình quân đầu người thấp (1.670,9 nghìn đồng ) kinh tế nông nghiệp là chủ yếu.
Dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp. Chưa cân đối được thu chi trên địa bàn, thu Ngân sách mới đạt được 43,97% tổng chi Ngân sách (Thu NS:135 tỷ đồng, chi NS: 307 tỷ đồng).
- Các doanh nghiệp trên địa bàn hầu hết là loại vừa và nhỏ, vốn tự có ít. Kinh tế hộ gia đình chưa phát triển
Những đặc điểm nói trên rõ ràng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động Tín dụng và chất lượng Tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình.Kinh tế hộ gia đình chưa phát triển
2 - Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Thị xã Ninh Bình là Chi nhánh Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình được thành lập năm 1983 . Quá trình xây dựng và phát triển mặc dù phải đối đầu với muôn vàn khó khăn thử thách trước yêu cầu của công cuộc đổi mới nền kinh tế nói chung và kinh tế Thị xã nói riêng. Nhưng bằng sự quyết tâm và phấn đấu nỗ lực của mình chi nhánh đã thực sự vươn lên , góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển thực hiện thắng lợi nhưng mục tiêu kinh tế đề ra, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động , ổn định kinh tế và cuộc sống .
Là một chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình , hệ thống tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình gồm 5 phòng . Với tổng số cán bộ công nhân viên là 55 người , mạng lưới hoạt động của chi nhánh tập trung huy động vốn và cho vay tại 5 doanh nghiệp trung ương và địa phương đóng tại địa bàn cũng như dân cư tại 8 phường trên địa bàn . Mọi thành phần kinh tế thuộc mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Ngân hàng đều được Ngân hàng Nông nghiệp thị xã Ninh Bình tiếp cận và đáp ứng đầy đủ , kịp thời có chất lượng.
Cơ cấu Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn thị xã Ninh Bình như sau:
* Ban giám đốc gồm: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc
* Phòng Nguồn vốn: Chủ yếu huy động vốn ở các tầng lớp dân cư.
* Phòng kinh doanh: Đây là phòng quan trọng ,tập trung những hoạt động chính của ngân hàng. Nó quyết định phần lớn kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
* Phòng kế toán tài chính:
Thực hiện các công việc có liên quan đến thanh toán qua ngân hàng như mở tài khoản tiền gửi,thanh toán các loại séc, ngân phiếu .. . thực hiện thanh toán nôị bộ, thực hiện thanh toán qua hệ thống điện tử và thanh toán bù trừ. Trưởng phòng kế toán chi nhánh ngân hàng chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc kiểm soát tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ thanh toán, về các quyết định chuyển đi cũng như hạch toán vào các tài khoản thích hợp.
* Phòng tổ chức cán bộ: Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tuyển dụng nhân viên, đề bạt nâng lương, thưởng cho cán bộ nhân viên.
* Phòng tiền tệ kho qũi: Đảm nhận nhiệm vụ thu chi tiền mặt, điều hoà lượng tiền mặt trong lưu thông theo chỉ đạo của cấp trên.
II - Thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp thị xã Ninh Bình
Với chức năng kinh doanh trong nền kinh tế thị trường dựa trên cơ sở nguồn vốn của nhà nước cấp, hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Cùng với nhiệm vụ kinh doanh trong, ngân hàng phải tự tạo vốn kinh doanh cho mình thông qua các hình thức huy động vốn và tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn dỗi của các tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn để thực hiện nghiệp vụ đi vay để cho vay đối với mọi khách hàng. Thông qua đó thu được khoản chênh lệch giữa l

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement