Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By than_hanh2011
#1028292

Download miễn phí Luận văn Phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa

Lời Thank 2

Phần mở đầu 7

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 10

1.1.2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 11

1.1.2.1. Nhận tiền gửi 11

1.1.2.2. Cho vay 12

1.1.2.3. Cỏc hoạt động dịch vụ khỏc 13

1.2. DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14

1.2.1. Khỏi niệm 14

1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ Ngõn hàng 16

1.2.3. Cỏc dịch vụ Ngõn hàng chủ yếu 18

1.2.3.1. Dịch vụ thanh toỏn 18

1.2.3.2. Dịch vụ bảo lónh 21

1.2.3.3. Dịch vụ uỷ thỏc 21

1.2.3.4. Dịch vụ tư vấn 22

1.2.3.5. Dịch vụ bảo hiểm 22

1.2.3.6. Dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 22

1.2.3.7. Dịch vụ đại lý 23

1.2.3.8. Quản lý ngõn quỹ 23

1.2.3.9. Bảo quản vật cú giỏ 23

1.2.3.10. Trao đổi ngoại tệ 24

1.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24

1.3.1. Quan điểm về phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại 24

1.3.2. Sự cần thiết việc phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại 24

1.3.2.1. Từ yờu cầu của nền kinh tế 25

1.3.2.2. Từ yờu cầu đối với Ngõn hàng 26

1.3.3. Cỏc tiờu thức đỏnh giỏ sự phỏt triển dịch vụ ngõn hàng 29

1.3.3.1. Tớnh đa dạng trong danh mục dịch vụ ngõn hàng 29

1.3.3.2. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ 30

1.3.3.3. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ trờn tổng thu nhập 31

1.3.3.4. Đối tượng khách hàng phục vụ 32

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phỏt triển dịch vụ của ngân hàng thương mại 32

1.3.4.1. Nhúm nhõn tố chủ quan 32

1.3.4.2. Nhúm nhõn tố khỏch quan 36

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 41

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 41

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 41

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và mụ hỡnh tổ chức 43

2.1.3. Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng 44

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 49

2.2.1. Dịch vụ thanh toỏn 51

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n lý, cơ chế nghiệp vụ.
Về mụ hỡnh tổ chức
Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa thực hiện theo mụ hỡnh tổ chức là Chi nhỏnh cấp I của Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam, gồm: Ban Giỏm đốc chịu trỏch nhiệm trước Tổng Giỏm đốc về hoạt động kinh doanh và tổ chức cỏn bộ tại Chi nhỏnh. Hoạt động nghiệp vụ chớnh của ngõn hàng được tổ chức theo cỏc Phũng, ban chuyờn mụn là: Phũng Kinh doanh, Phũng Kế toỏn tài chớnh, Phũng kiểm tra kiếm toỏn nội bộ, Phũng tiền tệ kho - quỹ, Phũng Hành chớnh - tổ chức, Phũng Quản lý rủi ro, Phũng nợ cú vấn đề cỏc Phũng Giao dịch, cỏc Quỹ tiết kiệm.
Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu
Huy động tiền nhàn rỗi trong dõn cư
Đầu tư cho vay cỏc thành phần kinh tế
Tổ chức dịch vụ thanh toỏn trong và ngoài nước
Dịch vụ ngõn quỹ
Chi trả kiều hối
Cỏc khỏch hàng chủ yếu
Khỏch hàng truyền thống của Ngõn hàng Cụng thương Đống đa chủ yếu là cỏc doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực cụng nghiệp, dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu. Ngoài ra, cũn cú cỏc hộ sản xuất kinh doanh tiểu thủ cụng nghiệp.
Một số kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa
Về cụng tỏc huy động vốn
Đõy là hoạt động được Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa rất chỳ trọng để phỏt triển, trong những năm gần đõy Ngõn hàng luụn cú những biện phỏp nhằm thu hỳt được tối đa nguồn vốn của dõn cư cũng như cỏc doanh nghiệp. Điều này thể hiện qua quy mụ nguồn vốn trong vũng 3 năm gần đõy tăng trưởng liờn tục tuy tốc độ chưa cao cụ thể năm 2004, tổng nguồn vốn huy động đạt 3.092 tỷ đồng sang đến năm 2005 tăng lờn 354 tỷ với tỷ lệ tăng là 11,45% và đến năm 2005 thỡ co số này là 3.741 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 8.56%.
Nhỡn chung tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động được tăng đều qua cỏc năm. Cú được kết qua này là nhờ Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa đa dạng hoỏ cỏc hỡnh thức huy động vốn như: Tiền gửi tiết kiệm khụng kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm cú kỳ hạn từ 1 thỏng đến 60 thỏng với nhiều hỡnh thức trả lói: lói thỏng, lói quý, lói trước, lói sau, lói bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm cú khuyến mói, ngoài ra cũn phỏt hành chứng chỉ tiền gửi loại 12 thỏng, 18 thỏng và 24 thỏng với lói suất hấp dẫn đối với cả ngoại tệ và VND.
Về cơ cấu nguồn vốn theo tớnh chất nguồn vốn huy động được thế hiện qua bảng dưới đõy:
Bảng 1. Cơ cấu nguồn vốn theo tớnh chất nguồn vốn
TT
Chỉ tiờu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Số tiền
%
Số tiền
%
1
Tiền gửi tiết kiệm
1648
1884
14.32%
1958
3.93%
2
Tiền gửi TCKT, dõn cư
1252
1315
5.03%
1557
18.4%
3
Huy động kỳ phiếu
192
247
28.65%
226
8.5%
4
Tổng nguồn vốn huy động
3.092
3.446
11.45%
3.741
8.56%
Nguồn: Phũng Tiếp thị Tổng hợp Chi nhỏnh ngõn hàng Cụng thương Đống Đa
Qua bảng trờn ta thấy cơ cấu nguồn vốn tại Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa tương đối ổn định, tiền gửi của TCTD chiếm dưới 4% tổng nguồn vốn cũn chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm của dõn cư và tiền gửi của cỏc TCKT đõy là điều kiện đảm bảo cho cỏc hoạt động khỏc của Ngõn hàng phỏt triển.
Cụng tỏc đầu tư và cho vay
Liờn tục trong những năm trước, hoạt động tớn dụng tại Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa cú sự tăng trưởng đều đặn qua cỏc năm. Tổng dư nợ năm năm 2004 đạt 2243 tỷ tăng 1.95% so với 2003, năm 2005 đạt 2280 tỷ tăng 1.6% với 2004.
Tuy nhiờn, sang năm 2006 thực hiện chỉ đạo của Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam, cụng tỏc cho vay của Chi nhỏnh được đặc biệt coi trọng với định hướng từng bước nõng cao chất lượng tớn dụng. Chi nhỏnh đó tiếp tục đầu tư, đỏp ứng nhu cầu vốn cho cỏc đơn vị cú tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh, sản phẩm tạo ra cú sức cạnh tranh cao, sức tiờu thụ lớn. Do đú dư nợ của Chi nhỏnh đạt 1.577tỷ đồng giảm 703 tỷ đồng tương đương 30.83% so với năm 2005. Trong đú:
Doanh nghiệp Nhà nước chiếm 52% tổng dư nợ giảm 7.4% so với năm 2005
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 48% so với tổng dư nợ và tăng 7.4% so với năm 2005
Dư nợ: Trung hạn 494 tỷ đồng
Ngắn hạn 1.083 tỷ đồng
Tỷ lệ cho vay cú tài sản đảm bảo đạt 60%
Bờn cạnh việc duy trỡ quan hệ tớn dụng với khỏch hàng truyền thống, Chi nhỏnh cũn quan tõm cho vay cỏc thành phần kinh tế khỏc, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cú phương ỏn khả thi, cú kết quả kinh doanh tốt. Điều này được minh chứng qua tỷ lệ cho vay đối với cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 48%.
Nợ quỏ hạn đến 31/12/2006 là 105.5 tỷ 490 triệu đồng tăng 71 tỷ 50 triệu đồng, chiếm 6,69% tổng dư nợ. Tỷ lệ này tương đối cao, cho thấy Chi nhỏnh ngõn hàng Cụng thương Đống Đa cần chỳ trọng hơn nữa đến chất lượng hoạt động tớn dụng.
Bờn cạnh những nguyờn nhõn khỏch quan do thay đổi cơ chế chớnh sỏch quản lý của Nhà nước, của ngành ngõn hàng, do biến động của thị trường, nợ trong năm phỏt sinh lớn( chủ yếu nằm ở cỏc doanh nghiệp thuộc loại hỡnh giao thụng và xõy dựng cơ bản), do một số cỏn bộ quản lý đơn vị chưa sõu sỏt, phương ỏn khụng khả thi, khụng đỏp ứng đủ điều kiện mà vẫn giải ngõn. Trong năm, Chi nhỏnh Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa đó trớch lập dự phũng rủi ro tổng cộng là 89.8 tyr đồng và xử lý rủi ro trong năm là 58.7 tỷ đồng. Thu nợ đó xử lý rủi ro đạt 6.72 tỷ saong số thu này cũn quỏ thấp so với tổng nợ đó xử lý rủi ro phải thu.
Việc thu nợ đó xử lý rủi ro gặp rất nhiều khú khăn do cỏc đơn vị này thường làm ăn cầm chừng, thua lỗ, vật tư đảm bảo cho cỏc mún vay hầu hết là tồn đọng lõu ngày. Một số doanh nghiệp do cơ chế chớnh sỏch thay đổi dẫn đến khụng cú nguồn thu, khú cú khả năng trả nợ. Vỡ võy, đối với cỏc doanh nghiệp này, nguồn thu nợ chủ yếu là dựa vào việc xử lý tài sản đảm bảo. Tuy nhiờn, hiện nay việc xử lý tài sản đảm bảo cũn gặp nhiều khú khăn.
Kết quả hoạt động kinh doanh
Kết quả hoạt động qua cỏc năm của Chi nhỏnh ngõn hàng Cụng thương Đống Đa được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh(Đơn vị: triệu đồng)
TT
Chỉ tiờu
Năm 2004
Năm 2005
Tăng giảm so với 2004
Năm 2006
Tăng giảm so với 2005
1
Tổng thu nhập
397.258
527.126
32.69%
498.983
-5,34%
2
Thu từ HĐTD
248.124
346.108
39,49%
220.445
-36,31%
3
Thu lói điều hoà
131,505
158,867
20.81%
254.156
59.98%
4
Thu phớ dịch vụ
8.318
10.617
27.64%
12.890
21.41%
5
Thu bất thường
9.104
11.231
23.36%
10.975
-2,28%
6
Thu khỏc
207
303
46.38%
517
70,63%
7
Chi phớ
305.210
418.002
36.96%
598.190
43,11%
8
Chi trả lói
179.237
226.504
26.37%
337.428
48,97%
9
Chi khỏc
125.973
191.498
52.02%
260.762
36,17%
10
Lói
92.048
109.124
18.55%
-99.207
Nguồn: Phũng Tiếp thị Tổng hợp Chi nhỏnh ngõn hàng Cụng thương Đống Đa
Qua bảng số liệu trờn ta thấy tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Chi nhỏnh tăng trưởng tốt trong 2 năm 2004 và 2005. Năm 2005 lợi nhuận tăng 18.55% so với 2004 đạt 109.124 triệu đồng. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của Ban lónh đạo cũng như toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn Chi nhỏnh đó cố gắng đạt hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh. Trong cơ cấu thu nhập của Ngõn hàng ta thấy hai nguồn thu chủ yếu là thu từ hoạt động tớn dụng và thu từ lói điều ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement