Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_tu_lap1987
#1028290

Download miễn phí Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc Hà Nội

Mở đầu 1

chương 1 3

Tín dụng Trung và Dài hạn - Chất lượng tín dụng Trung và Dài hạn của NHTM 3

1.Khái niệm , đặc điểm tín dụng Trung và Dài hạn: 3

1.1.Khái niệm: 3

1,2.Phân loại Tín dụng : 3

1.2.1.Căn cứ vào thời hạn tín dụng: 3

1.2.2.Căn cứ vào đối tượng tín dụng : 4

1.2.3. Căn cứ vào loại đảm bảo : 4

1.2.4.Căn cứ vào mục đích sử dụng: 5

1.2.5.Căn cứ theo các tiêu thức hkác: 5

1.3.Các nhân tố cơ bản trong ngiệp vụ Tín dụng trung và dài hạn của NHTM: 6

1.3.1. Nguồn vốn Tín dụng : 6

1.3.2.Thời hạn Tín dụng 6

1.3.3.Lãi suất cho vay: 7

1.3.4. Hạn mức Tín dụng : 7

1.4.Đặc điểm Tín dụng trung và dài hạn: 7

2.hoạt động Tín dụng trung và dài hạn của NHTM: 8

3.vai trò của Tín dụng trung và dài hạn 10

3.1.vai trò đối với ngân hàng 10

3.2. Vai trò đối với nền kinh tế 10

4. chất lượng tín dụng trung và dài hạn 12

4.1.Quan niệm về chất lượng tín dụng 12

4.2.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng Tín dụng trung và dài hạn của NHTM 13

4.2.1. Xét trên quan điểm ngân hàng 13

4.2.2. Xét trên quan điẻm khách hàng 16

4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Tín dụng 17

4.3.1. ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến chất lượng Tín dụng : 17

4.3.2. ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến chất lượng Tín dụng 18

4.3.3. Ngân hàng 19

4.3.4. Khách hàng 20

chương 2 : thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội 22

1: Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Bắc Hà Nội 22

1.1 Quá trình hình thành và phát triển NHĐT&PTVN 22

1.1.1. Lịch sử ra đời 22

1.1.2: Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của BIDV 23

1.2: Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHĐT&PT Bắc Hà Nội. 23

1.2.1: Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh. 23

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh. 25

1.2.3. nội dung hoạt động của chi nhánh NHĐT&PT-bắc Hà Nội 28

2. tình hình hoạt động của Chi nhánh NHđt&pt-bắc hà nội 29

2.1. Hoạt động huy động vốn. 29

2.2 Hoạt động tín dụng 30

2.3: Công tác khách hàng. 31

2.4: Công tác dịch vụ ngân hàng. 31

2.5. Công tác tài chính kế toán- kho quỹ. 31

2.6: Mục tiêu phấn đấu của chi nhánh đến năm 2005. 32

3. đánh giá thực trạng chất lượng Tín dụng Trung và Dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển - Bắc Hà Nội 33

3.1.Dư nợ Tín dụng Trung và Dài hạn 33

3.2. Hệ số sử dụng vốn 34

3. 3.Thu nhập từ hoạt động Tín dụng 37

3.4. Nợ quá hạn 38

chương 3 : 43

Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng trung và dài hạn chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội 43

1. Định hướng hoạt động của chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội 43

2. giải pháp khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc hà nội 44

2.1. Phân tích xếp loại doanh nghiệp 44

2.2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 46

2.3. Đa dạng hoá các hoạt động cho vay và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động cho vay 47

2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án 47

2.5. Biện pháp tạo nguồn, sử dụng nguồn có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng Trung và Dài hạn 47

2.5.1. Biện pháp tạo nguồn 48

2.5.2.Cân đối nguồn thường xuyên để xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả 49

2.6.Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, có định hướng phát triển nhuồn nhân lực 50

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh 50

3.1. NHNN và các nhtmqd cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động của thị trường liên Ngân hàng 50

3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng ĐT&PTVN 51

kết luận 52

Danh mục tài liệu tham khảo 53

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trường pháp lý được hiểu là hệ thống luật và các văn bản pháp qui liên quan đến hoạt động của NHTM nói chung và hoạt độngTín dụng nói riêng.
Hiện nay dù dã trải qua nhiều sửa đổi và mở rông jquyền hạn cho các NHTM song hệ thống văn bản pháp luật còn chưa đồng bộ , gay khó khăn cho Ngân hàng khi ký kết , thực hiện các hợp đồng Tín dụng . Ben cạnh đó, Luật Ngân hàng còn nhièu sơ hở, chưa đồng bộ với các qui định, văn bản dưới luật. Điều này ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng Tín dụng của các Ngân hàng .
Sự thay đổi các chủ trương chính sách của Nhà nước cũng gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp. Nhất là về cơ cấu kinh tế , chính sách xuất nhập khẩu , do thay đổi đột ngột gây xáo trộn sản xuát kinh doanh trong nước của doanh nghiệp . Doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm hay chưa có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả dẫn đến nợ quá hạn , nợ khó đòi.
Quản lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp còn nhiều sơ hở, Nhà nước cho phép nhiều doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh với nhiều chức năng, nhiệm vụ vượt quá trình độ, năng lực quản lý đẫn đến rủi ro , thua lỗ, làm giảm sút chất lượng Tín dụng .
4.3.3. Ngân hàng
Chién lược kinh doanh của Ngân hàng :
trong nền kinh tế hiện đại , các doanh nghiệp nói chung và Ngân hàng nói riêng muốn tồn tại và phát triển được phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh có hiệu quả . Một chiến lược kinh doanh có hiệu quả sẽ giúp Ngân hàng có một phương hướng phát triển nhất quán, giúp Ngân hàng khia thác tốt năng lực hiện có của đơn vị đồng thời cũng giúp nó thích ứng một cách nhanh nhất với những biến đổi về môi trường kinh doanh .
Công tác tổ chức Ngân hàng
Ngân hàng được tổ chức khoa học sẽ đảm bảo được sự phối hợp chặt chẽ , nhịp nhàng giữa các cán bộ, nhân viên, các phòng ban trong Ngân hàng , giữa các Ngân hàng với nhau ...Qua đó sẽ tạo điều kiện dấp ứng kịp thời yêu cầu của khả năng khách hàng .
Chất lượng đội ngũ cán bộ Ngân hàng
Con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thnhf bại trong quản lý cũng như trong hoạt động Tín dụng . Nền kinh tế càng phát triển, các quan hệ kinh tế càng phức tạp, đa dạng, cạnh tranh cành găy càng đòi hỏi những cán bộ Tín dụng có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực quản lý ... để giúp Ngân hàng có thể ngăn ngừa được những rủi ro xảy ra khi thực hiện cấp Tín dụng .
Thông tin Tín dụng
Thông tin Tín dụng hết sức cần thiết cho việc xem xét, quyết định cho vay hay không cho vay và theo dõi, quản lý các khoản cho vay nhằm mục đích đảm bảo an toàn với khoản vốn cho vay. Thông tin Tín dụng có thể thu hút được từ nhiều nguồn : hồ sơ vay vốn, thông tin giữa các tổ chức Tín dụng , thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, Thông tin càng đày dủ, chính xác, kịp thời toàn diện thì khả năng ngăn ngừa rủi ro càng lớn, chất lượng Tín dụng càng được nâng cao.
Chất lượng công tác thảm dịnh dự án
Thẩm định đầu tư là một công tác hết sức phức tạp, nó cần được xem xét một cách khách quan toàn diện nội dung cơ bản trước khi ra quyết định đầu tư cho dự án.
Trang thiết bị phục vụ hoạt động Tín dụng
Trang thiết bị tuy không phải là yếu tố cơ bản nhưng góp phần không nhỏ trong viẹc nâng cao chất lượng Tín dụng của Ngân hàng . Nó là công cụ, phương tiện thực hiện tổ chức quản lý Ngân hàng , thực hiện các giao dichj với khách hàng
Kiểm soát nội bộ
Chất lượng Tín dụng phụ thuộc vào việc chấp hành các qui chế , thể lệ, chính sách ...Thông qua kiểm soát nội bộ lãnh đạo Ngân hàng nắm được tình hình hoạt động kinh doanh , những thuận lợi , khó khăn trong việc cháp hành những qui định của pháp luật từ đó kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn.
4.3.4. Khách hàng
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi do các yếu tố từ phía khách hàng . Trước hết là do năng lực quản lý kinh doanh của khách hàng còn nhiều hạn chế. Một số doanh nghiệp lập phương án sản xuất kinh doanh rất hiệu quả nhưng khi đi vào thực tế do không lường hết những biến động của thị trường dẫn đến thua lỗ. Trong các dự án vay vốn Ngân hàng để nhập máy móc thiết bị nhưng không đủ trình độ đã không sử dụng hết công suất dẫn đến doanh thu không đạt dự kiến dẫn đến không trả nợ được cho Ngân hàng .
Hiện tượng sử dụng vón sai mục đích cũng là nguyên nhân đẫn đến một khoản Tín dụng chất lượng kém hay hiện tượng các doanh nghiệp chiếm dụng vốn lãn nhau, quay vòng vốn vaycũng làm cho chất lượng Tín dụng bị giảm sút. Thực chất đay là biểu hiện của khả năng không trả được nợ Ngân hàng , vi phạm nguyên tắc đánh giá chất lượng Tín dụng .
chương 2 : thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội
1: Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Bắc Hà Nội
1.1 Quá trình hình thành và phát triển NHĐT&PTVN
1.1.1. Lịch sử ra đời
Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam được thành lập chính thức vào ngày 26/04/1957 trực thuộc quản lý của Bộ Tài Chính, tiền thân là ngân hàng Kiến thiết Việt Nam với mục đích chính khi thành lập là cấp phát vốn cho sự nghiệp tái thiết và xây dựng lại đất nước tiến lên CNXH.
Năm 1983 theo chủ trương chuyển dịch ngân hàng sang cơ chế thương mại, Ngân hàng chuyển từ bộ tài chính sang thuộc quản lý của NHNN Việt Nam. Bắt đầu từ thời gian đó, Ngân hàng chính thức hoạt động như một ngân hàng thương mại thực thụ với nhiều nghiệp vụ mới được mở ra như: cho vay, huy động vốn, thanh toán.
Hiện nay NHĐT&PT VN là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, được coi là một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình tổng công ty nhà nước mang tính hệ thống, thống nhất bao gồm 120 chi nhánh và các công ty trong toàn quốc. Trong đó có ba đơn vị liên doanh với nước ngoài.
Trụ sở chính Ngân hàng ĐT&PTVN: 194 Trần Quang Khải- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội.
1.1.2: Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của BIDV
Hoạt động trọng tâm của NHĐT&PT là phục vụ đầu tư phát triển các dự án, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế then chốt của đất nước.Thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng, các hoạt động phi ngân hàng. Là Ngân hàng phục vụ cho các thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chec với các doanh nghiệp, Tổng công ty,NHĐT&PT không ngừng mở rộng quan hệ đại lý với 589 ngân hàng và quan hệ thanh toán với 60 ngân hàng trên thế giới.
NHĐT&PT VN là một ngân hàng chủ lực thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và phục vụ đầu tư. NH có chức năng huy động vốn trung và dài hạn, ngắn hạn trong nước và nước ngoài để đầu tư phát triển, được phép kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng, làm đại lý, NH phục vụ đầu tư từ các nguồn của chính phủ, các tổ chức kinh tế tài chính tiền tệ, các tổ chức KTXH, đoàn thể , cá nhân .
1.2: Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHĐT&PT Bắc Hà Nội.
1.2.1: Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh.
Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Gia Lâm là chi nhánh trực thuộc Ngân hàng ĐT&PT Thà...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement