Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tamtinh20082003
#1028288

Download miễn phí Đề tài Một số đánh giá về việc thực hiện kết quả kinh doanh

Trên đây là một số lý luận về hạch toán kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh mà em đã được học trên lớp bồi dưỡng kế toán trưởng cùng sự tham khảo tài liệu ở rường đại học Thương mại.

 Điều chắc chắn rằng doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trên thị trường luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, mọi mục tiêu khác đều hoạt động nhằm thực hiện tốt mục tiêu này. Vì mục tiêu này mà các ông chủ lao vào tìm mọi cách đạt được một cách lý tưởng nhất. Do vậy việc ghi sổ sách họ cũng tìm cách để có lợi cho mình nhất.

 Chẳng hạn khi doanh nghiệp lãi nhiều thì số tiền đóng thuế cũng phải nhiều lên nên họ muốn làm cho lãi ít đi. Bằng cách, một là tăng chi phí và thu nhập không đổi, hai là giữ nguyên chi phí và giảm thu nhập , ba là vừa giảm thu nhập vừa tăng chi phí. Còn nếu doanh nghiệp bị lỗ muốn chuyển thành lãi(lãi giả) thì ngược lại. Ở trường hợp thứ hai, ba ta thấy nếu giảm thu nhập thì điều này không có lợi cho doanh nghiệp vì như vậy chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả, không thu hút được các nhà đầu tư , ngay cả việc vay ngân hàng cũng khó khăn dẫn đến thực hiện hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Ở trường hợp hai, tăng chi phí bằng cách cho giá vốn hàng bán tăng lên tồn kho giảm, giá trị thực tế tồn kho lớn hơn giá trị ghi trên sổ kế toán( gửi lãi cho hàng tồn kho).

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời nói đầu
Có thể nói điều quan tâm đầu tiên đối với bất kỳ một nhà đầu tư, nhà quản lý nào đối với doanh nghiệp chính là kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Điều này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với việc hoạch định chính sách của cả đôi bên. Thế nhưng kết quả này nhiều khi lại có những sai lệch do bản thân doanh nghiệp thực hiện các việc làm nhằm đem lại quyền lợi tối ưu nhất cho mình. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu vấn đề này là hết sức cần thiết, nó liên quan đến hầu hết mọi vấn đề. Nhà nước , các cơ quan chuyên ngành cũng đã có không ít quy định, chính sách ngày càng giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, kinh tế xã hội ngày càng tăng trưởng vững chắc.
Với suy nghĩ đó em đã lựa chọn đề tài : “Một số đánh giá về việc thực hiện kết quả kinh doanh”. Bài viết của em gồm 3 phần:
- Lời nói đầu
Nội dung gồm 2 phần
Phần I : Lý luận hạch toán kết quả kinh doanh
Phần II : Một vài đánh giá
- Kết luận
Phần I: Lý luận về hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh
Nội dung và phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền kết quả cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp báo gồm 3 khoản và phương pháp xác định như sau:
1. Kết quả kinh doanh (hay kết quả bán hàng )
Là kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp
Kết quả kinh doanh = Doanh thu - Giá vốn - Chi phí - Chi phí quản lý
(Kết quả bán hàng) thuần hàng bán bán hàng doanh nghiệp
Doanh thu = Doanh thu - Các khoản - Thuế
bán hàng thuần thực tế giảm trừ (XK, TTĐB)
Trong đó giá vốn hàng bán là khái niệm dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp, biểu hiện cụ thể là: giá thành thực tế của sản phẩm đã tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất, giá thành thực tế của công trình, hạng mục công trình, giai đoạn công việc có điểm dừng kỹ thuật đã hoàn thành bàn giao cho bên A trong các doanh nghiệp xây lắp, giá thành thực tế của dịch vụ đã hoàn thành trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, giá mua thực tế của hàng hoá đã tiêu thu trong các doanh nghiệp TM.
2. Kết quả hoạt động tài chính: là kết quả của những hoạt động mang tính chất nghiệp vụ tài chính liên quan đến vốn của doanh nghiệp đem lại hay lãi hay lỗ của các hoạt động đầu tư vào thị trường vốn và thị trường tài chính.
Kết quả hoạt động = Thu nhập hoạt động - Chi phí hoạt động
tài chính tài chính tài chính
Thu nhập hoạt động tài chính gồm:
Lợi tức cổ phần, lãi trái , lãi do buôn bán chứch khoán đầu tư.
Thu nhập liên doanh được chia.
Thu nhập do bán bất động sản đầu tư.
Lãi tiền cho vay lãi tiền gửi.
Chiết khấu hàng mua được hưởng.
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ , lãi do mua bán ngoại tệ.
Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư.
..
Chi phí hoạt động tài chính gồm:
Chi phí khi bán chứng khoán đầu tư , lỗ do buôn bán chứng khoán đầu tư
Chi phí hoạt động tham gia góp vốn liên doanh, lỗ của hoạt động tham gia góp vốn liên doanh.
Chi phí hoạt động kinh doanh bất động sản
Lãi tiền vay phải trả
Chiết khấu bán hàng
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ lỗ do mua bán ngoại tệ
..
3. Kết quả hoạt động bất thường: là kết quả của những hoạt động không có trong dự kiến của doanh nghiệp hay có dự kiến nhưnh ít có khả năng xảy ra và một số hoạt động khác theo quy định của cơ chế tài chính.
Kết quả hoạt động = Thu nhập hoạt động - Chi phí hoạt động
bất thường bất thường bất thường
Thu nhập hoạt động bất thường gồm:
Tài sản thừa không xác định được nguyên nhân.
Thu nhập do thanh lý và nhượng bán TSCĐ
Phế liệu thu hồi
Nợ không có chủ
Nợ khó đòi đã xử lý nay đòi được.
Tiền được bồi thường
Miễn giảm thuế hay hoàn thuế
Thu nhập bị bỏ sót từ năm trước
..
Chi phí hoạt động bất thường gồm:
Tài sản thiếu không xác định được nguyên nhân
Chi phí thanh lý và nhượng bán TSCĐ
Tiền bị phạt, bị bồi thường
Tiền phạt truy thu thuế từ năm trước
Chi phí bị bỏ sót
..
Kết quả hoạt động = Kết quả + Kết quả hoạt động + Kết quả hoạt động
kinh doanh kinh doanh tài chính bất thường
II. Phương pháp kế toán
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện trên TK911, tổ chức hạch toán chi tiết để phục vụ cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp hay từng bộ phận kinh doanh, theo từng mặt hàng nhóm mặt hàng, từng SP, nhóm SP,.
____________TK911_________
Giá vốn hàng bán Doanh thu thuần
Chi phí bán hàng Thu nhập hoạt động tài chính
Chi phí QLDN Thu nhập hoạt động bất thường
Chi phí hoạt động TC
Chi phí hoạt động
bất thường
Kết chuyển kết quả Kết chuyển kết quả
hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh
(lãi) (lỗ)
Kế toán xác định và kết chuyển kết quả bán hàng:
Cuối kỳ hạch toán kế toán kết chuyển các chỉ tiêu kinh tế cần thiết sang TK911 để xác định kết quả bán hàng
Nợ TK511 Doanh thu thuần
Có TK911
Nợ TK911 Giá vốn hàng bán
Có TK 632
Nợ TK911 Chi phí
Có TK641 bán hàng
Nợ TK911 Chi phí
Có K642 QLDN
So sánh bên Có TK911 và bên Nợ TK911 để xác định kết quả bán hàng và kết chuyển sang TK421
+ Nếu bên Có TK911 lớn hơn bên Nợ TK911 thì kinh doanh có lãi
Nợ TK911 Lãi
Có TK421
+ Nừu bên Có TK 911 nhỏ hơn bên Nợ TK 911 thì KD bị lỗ
Nợ TK421 Lỗ
Có TK911
Kế toán xác định và kết chuyển kết quả hoạt động tài chính
Thu nhập hoạt động tài chính được phản ánh trên TK711 hàng ngày khi phát sinh ghi vào bên có TK711 cuối kỳ kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính sang TK911
Nợ TK711 Thu nhập hoạt động
Có TK911 tài chính
Chi phí hoạt động tài chính được phản ánh ở TK811, hàng ngày khi phát sinh kế toán tập hợp vào bên Nợ 811, cuối kỳ kết chuyển sang TK911
Nợ TK911 Chi phí hoạt động
Có TK811 tài chính
So sánh giữa bên Có TK911 với bên Nợ TK911 để xác định và kết chuyển kết quả hoạt động tài chính:
Nợ TK911 Lãi
Có TK421
Nợ TK421 Lỗ
Có TK911
Kế toán xác định kết quả hoạt động bất thường
Thu nhập hoạt động bất thường được phản ánh trên TK721, hàng ngày khi phát sinh ghi vàp bên Có TK721, cuối kỳ kết chuyển sang TK911.
Nợ TK721 Thu nhập hoạt động
Có TK911 bất thường
Chi phí hoạt động bất thường được phản ánh trên TK821, hàng ngày khi phát sinh tập hợp vào bên Nợ TK821, cuối kỳ kết chuyển sang TK911
Nợ TK911 Chi phí hoạt động
Có TK 821 bất thường
So sánh bên Có TK911 với bên Nợ TK911 để xác định kết quả hoạt động bất thường và kết chuyển sang TK421
Nợ TK 911 Lãi
Có TK 421
Nợ TK421 Lỗ
Có TK911
Phần II: Một số ý kiến đánh giá
Trên đây là một số lý luận về hạch toán kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh mà em đã được học trên lớp bồi dưỡng kế toán trưởng cùng sự tham khảo tài liệu ở rường đại học Thương mại.
Điều chắc chắn rằng doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trên thị trường luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, mọi mục tiêu khác đều hoạt động nhằm thực hiện tốt mục tiêu này. Vì mục tiêu này mà các ô...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement