Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thoyeuheo_forever
#1027912 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Lời nói đầu. 1
Chương I: Cơ cở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.
2
I. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự. 2
1. Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự. 2
1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nhân sự. 2
1.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự. 3
2. Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự. 4
2.1. Nguyên tắc đào tạo và phát triển nhân sự. 4
2.2. Yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự. 5
3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nhân sự vơí tuyển dụng, đãi ngộ nhân sự. 6
II. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự. 8
1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự. 8
2. Xác định mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự. 9
3. Xác định đối tượng đào tạo và phát triển. 10
4. Xác định các hình thức, phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự. 11
4.1. Các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự. 11
4.1.1. Các hình thức đào tạo nhân sự. 11
4.1.2. Các hình thức phát triển nhân sự. 13
4.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự. 15
4.2.1. Đào tạo và phát triển năng lực quản trị. 15
4.2.2. Đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật 18
5. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển nhân sự. 20
Chương II: Một số vấn đề về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay.
23
I. Khái quát chung 23
1.Mục tiêu đào tạo và phát triển 23
2. Nhu cầu đào tạo và phát triển 24
3. Hình thức và phương pháp đào tạo - phát triển . 24
4. Chi phí đào tạo và phát triển 24
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực cho các doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay. 24
1.Mục tiêu đào tạo và phát triển 24
2. Nhu cầu đào tạo và phát triển 25
3. Hình thức và phương pháp đào tạo - phát triển . 25
4. Chi phí đào tạo và phát triển 26
Kết luận
Tài liệu tham khảo.
Lời nói đầu

Nhân sự là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường. Chất lượng nhân sự ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, đào tạo và phát triển nhân sự là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự, đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp.
Hiện nay, khi khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến vượt bậc, công nghệ sản xuất kinh doanh thay đổi nhanh chóng thì công tác đào tạo và phát triển nhân sự càng trở nên quan trọng nhằm cung cấp cho người lao động các kiến thức, kỹ năng cần thiết, thích ứng kịp thời với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hầu hết các doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến công tác này, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng lao động và kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh.
Nhận thức được điều đó em chọn đề tài “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự liên hệ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay". Việc nghiên cứu đề tài này không chỉ giúp em trau dồi kiến thức về chuyên ngành quản trị nhân lực mà còn mong muốn đề ra một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển này trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Kết cấu của đề án gồm:
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.
Chương II: Một số vấn đề về công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Em xin chân thành Thank Thầy giáo Bùi Anh Tuấn đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề án này.


Chương I
Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển
nhân sự trong doanh nghiệp
I. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu của Đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.
1. Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự.
1.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nhân sự.
Đào tạo nhân sự được hiểu là quá trình giảng dạy hướng dẫn và bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, kỹ năng của người lao động, chuẩn bị cho họ theo kịp với những thay đổi của cơ cấu tổ chức và của bản thân công việc.
Phát triển nhân sự là sự thăng tiến đề bạt người dưới quyền vào các chức vụ cao hơn hay là giao cho nhân viên làm những công việc quan trọng hơn đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn so với chức vụ hay công việc mà họ đang đảm nhận.
Như vậy, đào tạo và phát triển nhân sự là hai nội dung cơ bản trong vấn đề huấn luyện, nâng cao trình độ tinh thông nghề nghiệp cho người lao động. Đào tạo bao gồm các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của một cá nhân đối với công việc hiện hành. Đào tạo giúp các cá nhân phát triển tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Còn phát triển bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho công nhân viên theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát triển. Đó là quá trình cập nhật những kiến thức còn thiếu và bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp để có thể thực hiện công việc mới một cách có hiệu quả.
Có thể nói điểm tương đồng giữa đào tạo và phát triển là chúng đều có các phương pháp tương tự, được sử dụng nhằm tác động lên quá trình học tập để nâng cao các kiến thức, kỹ năng thực hành.Tuy nhiên, đào tạo có định hướng vào hiện tại, chú trọng vào công việc hiện thời của cá nhân, giúp các cá nhân có ngay các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc hiện tại. Còn phát triển nhân viên nhằm chú trọng lên các công việc tương lai trong doanh nghiệp. Khi một người được thăng tiến lên những chức vụ mới, họ cần có những kiến thức, kỹ năng mới theo yêu cầu của công việc. Công tác phát triển nhân viên sẽ giúp cho các cá nhân chuẩn bị sẵn các kiến thức kỹ năng cần thiết đó.
1.2 Vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự.
Đào tạo và phát triển nhân sự đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết vốn được hiểu là giá trị mang lại lợi ích kinh tế, là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vốn được biểu hiện nhiều dưới dạng khác nhau như vốn nhân lực vốn tài chính tiền tệ, vốn hiện vật...Trong đó vốn nhân lực là quan trọng nhất, tạo nên lợi thế cạnh tranh hàng đầu của một doanh nghiệp. Vốn nhân lực là nguồn lực về con người song không phải bất cứ người nào cũng có thể trở thành vốn nhân lực. Bởi lẽ cũng giống như các nguồn lực khác để có thể đưa lại lợi ích kinh tế thì bản thân nó phải có giá trị (ví dụ như giá trị của đồng tiền, giá trị của tài sản lưu động, tài sản cố định...) yếu tố con người muốn trở thành vốn nhân lực cũng phải cần có giá trị, chính là giá trị sức lao động. Giá trị sức lao động cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ lành nghề của nhân lực.Trình độ lành nghề là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất, thể hiện chất lượng của nhân lực. Để có trình độ lành nghề cao thì người lao động phải trải qua quá trình đào tạo và phát triển nhằm trang bị các kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. Nói cách khác, dể người lao động có thể trở thành vốn nhân lực thì không còn con đường nào khác ngoài việc tiến hành công tác đào tạo nghề cho họ. Hiện nay, khi khoa học kỹ thuật, công nghệ đã có những thành tựu vượt bậc và phát triển một cách nhanh chóng thì công tác đào tạo và phát triển nhân sự càng trở nên quan trọng vì chỉ có đào tạo mới đảm bảo cho doanh nghiệp thích ứng kịp thời với sự phát triển của khoa học kỹ thuật,nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.
Như vậy đào tạo và phát triển nhân sự chính là một trong những yếu tố cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí, giảm tai nạn lao động, tạo ra bầu không khí làm việc thoái mái...
2. Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo, phát triển nhân sự.
2.1 Nguyên tắc đào tạo và phát triển nhân sự:
Mọi quá trình đào tạo, phát triển dù diễn ra tại nơi làm việc hay ngoài nơi làm việc, đều là các quá trình giảng dạy và học tập, do đó ở bất kỳ hình thức đào tạo nào với bất kỳ đối tượng nào cũng cần lưu ý tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây :
- Kích thích: Khi bắt đầu quá trình đào tạo, nên cung cấp cho học viên các kiến thức chung về vấn đề sẽ học và chỉ cho học viên thấy được lợi ích của khoá học đối với việc thực hiện các mục tiệu của doanh nghiệp và mục tiêu của các cá nhân như thế nào. Những mục tiêu này có thể là nâng cao chất lượng thực hiện công việc hay chuẩn bị tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên. Điều này kích thích học viên có động cơ rõ ràng trong học tập, hiểu được nội dung của các bước trong quá trình đào tạo và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình đào tạo.
- Cung cấp thông tin phản hồi:Thông tin phản hồi trong quá trình đào tạo sẽ giúp học viên giảm bớt hồi hộp, e sợ và biết cách làm gì để nâng cao kết quả đào tạo. Cung cấp thông tin phản hồi còn được coi là một phần của chương trình đào tạo đối với phương pháp đào tạo tại nơi làm việc.
- Tổ chức: Cách thức tổ chức khoá đào tạo cũng ảnh hưởng rất quan trọng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo.Nội dung này sẽ nói rõ ở phần dưới đây.
- Tham gia : Để đạt được kết quả tốt, học viên cần tham gia tích cực, chủ động vào quá trình đào tạo. Tổ chức các cuộc hội thảo, thoả luận nhóm, trình bày trước các học viên khác, các cuộc thi giữa các nhóm...Là các hình thức thu hút học viên tham gia có hiệu quả cao.
2.2 Yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự:
Đào tạo và phát triển nhân sự thực chất là một hoạt động đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song hoạt động này đòi hỏi nhiều chi phí, thời gian và công sức. Cho nên, việc đào tạo và phát triển nhân sự phải có kế hoạch, có trọng điểm, không thể thực hiện một cách tràn lan, không có kế hoạch, phương pháp. Bởi vậy, việc đào tạo và phát triển nhân sự ở doanh nghiệp cần đảm bảo các yều cầu sau :

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1033441 link mỚi update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement