Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vitga_11a2
#1027781

Download miễn phí Đề tài Đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đến năm 2010

Phần I : Đào tạo & phát tiển lực lượng công nhân kỹ thuật 1

I. Các khái niệm cần biết trong công tác đào tạo & phát triển 1

1. Khái niệm về công nhân kỹ thuật 1

2. Khái niệm đào tạo & phát triển 3

2.1. Khái niệm liên quan 3

2.2 Đào tạo & phát triển 5

II. Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 9

1 Khái niệm đào tạo công nhân kỹ thuật 10

2. Nội dung của đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 10

3. Phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật 12

III. Hình thức đào tạo và các cơ sở đào tạo 14

1. Hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật 14

2. Cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật 17

IV. Nhân tố ảnh hưởng và vai trò của đào tạo phát triển công nhân kỹ thuật 17

1. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo công nhân kỹ thuật 17

2. Vai trò của đào tạo &phát triển công nhân kỹ thuật ngày nay 19

IV. Các bước của một chương trình đào tạo. 20

1. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 20

2. Xác định mục tiêu đào tạo 22

3. Xác định đối tượng đào tạo 23

4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 23

5. Lựa chọn cơ sở đào tạo và giáo viên 23

6. Tính toán kinh phí đào tạo 23

7. Đánh giá kiểm soát chương trình và cập nhật hồ sơ đào tạo 23

Phần II : Phân tích tình hình đào tạo công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt nam 25

A. Sự hình thành và phát triển của Tổng công ty CNTT Việt Nam 25

I. Giới thiệu chung về Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 25

2. Nhiệm vụ chức năng kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 27

3. Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp tàu thuỷ đối với đất nước .28

4. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 28

II. Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2001 – 2010 30

1.Về định hướng phát triển 30

2. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2001 –2010 31

3.Quy hoạch giai đoạn năm 2010 đến 2020 32

III. Năng lực của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam . 32

1. Nguồn vốn đầu tư 32

2. Năng lực kỹ thuật công nghệ 33

3. Nguồn nhân lực của Tổng Công ty 34

IV. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội & thách thức của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. 35

1. Về nguồn nhân lực 35

2. Về nguồn vốn 36

3. Về công nghệ 36

4. Về thị trường 37

5. Thuận lợi về cơ chế 37

V. Khả năng phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ để đảm bảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 38

1. Công nghiệp tàu thuỷ là ngành công nghiệp có tính truyền thống 38

2. Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam là một ngành công nghiệp có lực lượng lao động tương đối đồng bộ 38

3. Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam là một ngành công nghiệp đã được thử thách và tích luỹ được những kinh nghiệm sản xuất nhất định 38

4. Công nghiệp tàu thuỷ là ngành có khả năng hội nhập được vào thị trường thế giới 39

VI. Đánh giá các hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam năm 2002-2003 41

1. Tình hình sản suất kinh doanh đạt được qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2003 của tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 41

2. Về xuất nhập khẩu 43

3. Hoạt động kinh tế đối ngoại 44

4. Đầu tư phát triển 46

5. Công tác khoa học kỹ thuật 47

6. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 48

B. Phân tích đánh giá công tác đào tạo và phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. 51

I. Nhu cầu về lực lượng công nhân kỹ thuật của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 51

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đổi mới khoa học công nghệ giai đoạn 2003 – 2010 52

2. Kế hoạch nguồn nhân lực 53

II. Phân tích lực lượng công nhân kỹ thuật hiện tại của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Tình hình đào tạo và Phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật .57

1. Tình hình lực lượng công nhân kỹ thuật hiện tại của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 57

2. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật tai Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 59

III. Cơ cấu lao động xã hội , đặc điểm của đào tạo nghề trong một số năm vừa qua và vai trò thu hút nguồn nhân lực trong phát triển công nghiệp tàu thuỷ

1. Đặc điểm,cơ cấu của nguồn lao động trong một số năm vừa qua 68

2. Đặc điểm của đào tạo nghề trong một số năm vừa qua 69

3. Vai trò thu hút nhân lực trong phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ 70

IV. Khả năng cung ứng nhu cầu lao đông công nhân kỹ thuật cho Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 71

Phần III. Phương hướng và giải pháp 74

Kết luận 79

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ốc tế được khách hàng tin cậy, các đơn vị nhỏ tích cực thực hiện đóng mới các phương tiện vận tải sông vận tải ven biển đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa.
*Khối xây dựng: đạt 358,3% kế hoạch năm 2003 và đạt 315,9% giá trị doanh thu; Tổng công ty đã tích cực thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, nhanh chóng đưa các công trình vào sử dụng phục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất.
*Khối vận tải : đạt 127% kế hoạch năm 2003 và đạt 124,7% giá trị doanh thu; Thị trường vận tải đang phát triển nhanh và ổn định trong năm 2003 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng công ty đã tích cực mạnh dạn mở các tuyến vận tải viễn dương tới nhiều nơi như Cuba, Nam Mỹ, Châu Phi và đang khai thác đội tầu thực nghiệm của mình, đó là thành công rất lớn tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.
*Khối Thương mại- Dịch vụ thiết kế: đạt 151,2% kế hoạch năm 2003 và 114,9% giá trị doanh thu; Đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh, lấy công nghiệp đóng tầu làm trung tâm là mục tiêu phát triển của Tổng công ty; vì vậy năm 2003 các đơn vị kinh doanh thương mại, thiết kế đã hoạt động rất có hiệu quả.
3.2. Về xuất nhập khẩu:
a.Xuất khẩu
Tổng giá trị xuất khẩu năm 2003 đạt giá trị ~ 15 triệu USD.
Về đóng mới :
Các đơn vị trong Tổng công ty đã và đang triển khai thực hiện một số các sản phẩm xuất khẩu bao bồm:
01 tàu khách 80 giường cho chủ tàu Pháp tại nhà máy đóng Sông Cấm, đã bàn giao cho chủ tàu với trị giá là 1,5 triệu USD.
01 tàu hàng khô 6.390 tấn cho chủ tàu Nhật Bản, tàu đang thi công tại nhà máy đón tàu Bặch Đằng.
03 tàu tìm kiếm cứu nạn Sar 27 – 1760cv: sản phẩm xuất khẩu tại chỗ.
02 tàu tìm kiếm cứu nạn Sar 41 – 2320cv: sản phẩm xuất khẩu tại chỗ.
Ngoài các sản phẩm trên các đơn vị vẫn đẩy mạnh gia công các loại phụ kiện thép tàu thuỷ cho các bạn hàng nước ngoài, như tại Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng, Nhà máy đóng tàu Bến Kiền, Nhà máy đóng tàu Bặch Đằng
Về sửa chữa:
Do đã được đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng, nên các đơn vị ngày càng thu hút được nhiều tàu đến sửa chữa, hoạt động sửa chữa rất sôi động, hiệu suất sử dụng dock của các nhà máy đạt rất cao từ 90- 100% như tại Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng, Nhà máy đóng tàu Bặch Đằng, Công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn. Nhiều tàu nước ngoài đã và đang được sửa chữa tại các nhà máy Bặch Đằng, Phà Rừng, Công ty đóng tàu và CNHH Sài Gòn, liên doanh Hyundai-Vinashin mang lại những khoản ngoại tệ đáng kể và góp phần làm tăng doanh thu thường xuyên trong năm. Doanh thu sửa chữa tàu nước ngoài trong năm 2003 của các nhà máy đạt khoảng 2,47 triệu USD.
b.Về nhập khẩu:
Để phục vụ sản xuất kinh doanh, theo kế hoạch đề ra năm 2003 Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phải nhập khẩu giá trị là 90 triệu USD vật tư (sắt, thép ), máy móc thiết bị, tàu cũ (để phá dỡ)
Thực hiện nhập khẩu trong năm 2003 của toàn Tổng công ty đạt 121.0 triệu USD.
*Trong đó :
Vật tư, máy móc thiết bị : 117,5 triệu USD
Tàu cũ (để phá dỡ): 3,5 triệu USD
Hiện tại Tổng công ty còn phải nhập khẩu một lượng nguyên vật liệu và trang thiết bị tương đối lớn từ nước ngoài điều này làm giảm khả năng tự chủ của ta trong việc sản xuất kinh doanh, làm tăng chi phí sản xuất.
3.3. Đầu tư phát triển
Năm 2003 Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã thực hiện được các dự án đầu tư xây dựng với kết quả như sau:
+Tổng số vốn Ngân sách Nhà nước cấp : 71 tỷ đồng
+Số vốn năm 2002 điều chuyển sang là: 17,73 tỷ đồng
Tổng công ty đã phân bổ kế hoạch chi tiết 71 tỷ đồng vốn do Nhà nước cấp.
Nhìn chung các dự án được ghi vốn đầu tư năm 2003 dã triển khai đày đủ các thủ tục để tiến hành thực hiện .
* Tổng số vốn thực hiện năm 2003 thực hiện đạt: 552,65 tỷ đồng
Trong đó :
Vốn Ngân sách Nhà nước đạt: 88,73 tỷ đồng
ã Công trình chuyển tiếp nhóm B đạt : 32,21 tỷ đồng
ã Công trình khởi công mới nhóm B đạt: 34,15 tỷ đồng
ã Công trình chuyển tiếp nhóm C đạt: 17,37 tỷ đồng
ã Công trình khởi công mới nhóm C đạt: 3,99 tỷ đồng
Vốn tín dụng ưu đãi ước đạt : 464,25 tỷ đồng
* Các dự án trọng điểm năm 2003 bao gồm :
Dự án xây dựng nhà máy đóng tàu Dung Quất phục vụ chương trình đóng tàu 100.000 tấn vào năm 2004;
Dự án xây dựng khu công nghiệp Cái Lân nhằm mục tiêu năm 2005 sẽ xuất xưởng mẻ thép đầu tiên;
Dự án xây dựng nhà máy chế tạo động cơ diezien tại nhà máy đóng tàu Bặch Đằng và khu công nghiệp An Hồng – Hải Phòng.
Ngoài ra Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam còn tiếp tục đẩy nhanh các dự án mở rộng Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Công ty CNTT Nam Triệu, hoàn thiện dự án Nhà máy đóng tàu Bặch Đằng và hoàn thiện một loạt các dự án đang thực hiện dở dang khác.
* Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam rất chú tâm trong đầu tư phát triển tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường hoà nhập, việc đầu tư vào các nhà máy sản xuất thép ở Cái Lân, nhà máy sản xuất động cơ ở An Hồng, Bạch Đằng sẽ làm tăng khả năng tự chủ của Tổng công ty, giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài, làm tăng tỷ lệ nội địa hoá cho các sản phẩm của Tổng công ty.
3.4 Công tác khoa học kỹ thuật.
Xác định khoa học kỹ thuật là động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất phát triển, Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động khoa học kỹ thuật:
+ Công tác quản lý ở văn phòng Tổng công ty qua mạng VinashinNet vẫn tiếp tục hoạt động tốt và là một công cụ thực sự không thể thiếu trong mọi hoạt động quản lý, công tác của công ty.
+ Hoàn thiện và đưa các mạng máy tính nội bộ tại các nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Hạ Long, Bến Kiền vào hoạt động.
+ Trung tâm tin học kết hợp với các nhà máy đóng tàu Bạch Đằng , Hạ Long đã nghiên cứu ứng dụng thành công bộ phần mềm thiết kế thi công ShipContructor. Hiện nay, các thiết kế thi công tàu 13.500 tấn tại Bạch Đằng, tàu 12.500 tấn tại Hạ Long đang được hoàn thành băng bộ phần mềm này.
+Hầu hết các nhà máy được trang bị đồng bộ các máy cắt điều khiển bằng chương trình đem lại năng suất và chất lượng cao,
+Các đơn vị thiết kế đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm vào quá trình thiết kế, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm.
+Bể thử mô hình tàu thuỷ sau khi hoàn thiện giai đoạn một đã đưa vào thực nghiệm phục vụ quá trình thiết kế, đồng thời tiếp tục thực hiện nâng cấp giai đoạn hai nhằm đưa bể thử mô hình trở thành Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia.
+ Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000; đến nay đã có 8 doanh ngiệp và cơ quan Tổng công ty được cấp chứng nhận ISO.
+ Các đơn vị trong Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều đề tài chuyển giao công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt: đề tài chế tạo vỏ bằng vật liệu composit; chuyển giao công nghệ đóng tàu container, chuyển giao công nghệ sản xuất que hàn tàu thuỷ chất lượng cao
Thông qua việc thực hiện các đề tài khoa học k...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement