Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenson_haiduong
#1027259

Download miễn phí Các công cụ, môi trường hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

Chương I: Tổng quan về đào tạo và học tập trực tuyến

I. Giới thiệu

II. Tìm hiểu về học tập trực tuyến

III. Tham khảo một số Website trực tuyến

IV. Tìm hiểu về giáo trình điện tử

Chương II: Tìm hiểu về việc xây dựng hệ thống CMS

I. Các vấn đề về xây dựng và triển khai CMS

II. Tiêu chuẩn đánh giá CMS

III. Ý nghĩa thực tiễn của hệ thống CMS

IV. Một số Website tham khảo

PHẦN II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương I: Phân tích chức năng hệ thống

I. Đăng nhập-Đăng ký

II. Thư viện sách –giáo trình

III. Diễn đàn thảo lụân

Chương II: Sơ đồ phân rã chức năng

Chương III: Yêu cầu của hệ thống

I. Yêu cầu chức năng

II. Yêu cầu phi chức năng

Chương IV: Biểu đồ luồng dữ liệu

I. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

II. Biểu đồ luồng dữ liệu dưới mức đỉnh

Chương V: Các mô hình

I. Mô hình dữ liệu quan hệ

II. Mô hình tổ chức dữ liệu

III. Mô hình vật lý dữ liệu

Chương VI: Một số module xử lý chính của chương trình

Chương VII: Một số giao diện chính của chương trình

PHẦN III: CÁC CÔNG CỤ, MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Chương I: Sơ lược về Apache, PHP và MySQL

I. Apache Webserver

II. Giới thiệu PHP

III. MySQL là gì

IV. Truy nhập MySQL từ PHP

V. Lý do lựa chọn ngôn ngữ

Chương II: Sơ lược về Dreamweaver, HTML và FLASHMX

I. Sơ lược về Dreamweaver

II. Giới thiệu về HTML

III. Sơ lược về FLASHMX

PHẦN IV: TỔNG KẾT-HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 CỦA ĐỒ ÁN

Chương I: Những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại.

I. Những kết quả đạt được

II. Những vấn đề còn tồn tại

Chương II: Hướng phát triển của đồ án

Lời Kết

Tài Liệu Tham Khảo

Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dần

Nhận Xét Của Giáo Viên Phản Biện

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


liệu về sách, tài liệu, bài viết, tin tức và những thông tin khác vv... phải được lưu trữ định kỳ để đề phòng khi có hỏng hóc xảy ra có thể khôi phục lại thông tin, dữ liệu.
- Dữ liệu về sách, tài liệu, giáo trình được lưu trong bảng cơ sở dữ liệu, nội dung các file sách được upload và lưu trong các thư mục phân loại sách liên quan.
Chương trình phải có khả năng ngăn chặn những người dùng truy cập trái phép để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
Chương trình cũng có khả năng dễ sữa chửa ,bổ sung
CHƯƠNG IV: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
I. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh:
*Ghi chú:
Yêu cầu nhập username, password
Thông báo chấp nhận/Từ chối
Yêu cầu nhập thông tin đăng ký
Thông tin cần xem
Thông tin cần cập nhật
Thông báo cập nhật
Yêu cầu tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm
Thông tin cần gởi
Dữ liệu thông tin người dùng
Dữ liệu thông tin sách/diễn đàn/tin tức
Dữ liệu thông tin cập nhật
a
Đăng nhập
(7)
(4)
Đăng ký
(3)
(2)
Dữ liệu người dùng
Cập nhật
II
(6)
c
(5)
Tìm kiếm
III
ADMIN
a
USER
(1)
(2)
(1)
(2)
Xem thông tin
I
(4)
(8)
(7)
(8)
Dữ liệu sách / diễn đàn / tin tức
b
b
(6)
(5)
II. Biểu đồ dữ liệu dưới mức đỉnh
Phân rã chức năng I:
ADMIN / USER
Đọc Sách
I.1
Xem Tin Tức
I.2
Xem Bài Viết
I.3
Sách
Tin tức
Bài viết trên diễn đàn
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(a)
(c)
(b)
Ghi chú:
Yêu cầu đọc sách
Thông tin sách
Yêu cầu xem tin tức
Nội dung tin tức
Yêu cầu xem bài viết có trên diễn đàn
Nộidung bài viết
Dữ liệu thông tin sách
Dữ liệu tin tức
Dữ liệu về bài viết
Phân rã chức năng II
Ghi chú:
Thông tin cần cập nhật
Thông báo đã cập nhật
Thông tin cần thêm/xoá/sửa
Dữ liệu mới
Dữ liệu cũ
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
b
ADMIN
Cập nhật Sách
II.1
Cập nhật
phân loại Sách
II.2
Cập nhật
Tin tức
II.3
Cập nhật
Bài viết
II.4
Cập nhật
Chủ đề diễn đàn
II.5
Sách
Loại sách
a
b
a
Tin tức
Bài viết
Chủ đề
a
a
a
b
b
b
USER
(1)
(2)
(1)
(2)
Phân rã chức năng II.1
Ghi chú:
Thông tin sách cần thêm
Thông báo sách đã thêm
Sách cần xoá
Thông báo sách xoá
Thông báo sách đã sửa
Sách cần sửa
Dữ liệu sách thêm
Dữ liệu cũ
Dữ liệu sách sửa
ADMIN
Thêm Sách
II.1.1
Xoá Sách
II.1.2
Sửa Sách
II.1.3
Sách
(1)
(2)
(6)
(5)
(4)
(3)
(c)
(b)
(b)
(b)
(a)
Phân rã chức năng II.3
Ghi chú:
Tin tức cần thêm
Thông báo tin đã gởi
Tin cần xoá
Thông báo tin cần xoá
Tin cần hiển thị
Thông báo tin hiễn thị
Tin cần sửa
Thông báo tin đã sửa
Dữ liệu tin mới
Dữ liệu tin cũ
Dữ liệu tin cần xoá
Dữ liệu tin hiển thị
Dữ liệu tin mới sửa
Dữ liệu tin cần sửa
Hiển thị tin
II.3.3
ADMIN
Thêm Tin
II.3.1
Xoá tin
II.3.2
Tin tức
USER
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(2)
a
b
c
Sửa tin
II.3.4
(5)
(6)
(8)
(7)
d
e
f
Phân rã chức năng II.4
ADMIN
Thêm BV
II.4.1
Xoá BV
II.4.2
Bài viết
USER
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(2)
a
b
c
Ghi chú:
Thông tin bài viết cần thêm
Thông báo bài viết đã gởi
Bài viết cần xoá
Thông báo bài viết cần xoá
Dữ liệu bài viết mới
Dữ liệu bài viết cũ
Dữ liệu bài viết cần xoá
Phân rã chức năng III
ADMIN
USER
TK SÁCH
III.1
TK TIN
III.2
TK BÀIVIẾT
III.3
Sách
Tin
Bài viết
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
a
b
c
Ghi chú:
Yêu cầu tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm
Dữ liệu sách
Dữ liệu tin
Dữ liệu bài viết
CHƯƠNG V: CÁC MÔ HÌNH
I. Mô hình dữ liệu quan hệ
II. Mô hình tổ chức dữ liệu:
USER (USERNAME, PASSWORD, CAP, EMAIL).
BAIVIET ( MABAIVIET, TIEUDE, NOIDUNG, CAP, NGAYGOIBAI, NGUOIGOI, CHUDE).
CHUDE ( MACHUDE, TEN, MOTA).
TINTUC ( MATIN, TIEUDE, NOIDUNG, HINHANH, NGAYTAO, NGUOIGOI, TRANGTIN).
TRANGTIN (MATRANGTIN, TENTRANGTIN, MOTA).
SACH (MASACH, TENSACH, MOTA, NOIDUNG, NGAYTAO, HINHANH, NGUOIGOI, NGONNGU, PHANLOAI).
PHANMUCSACH ( MAPMSACH, TENPMSACH).
NGONNGU ( MANN, TENNN).
III. Mô hình vật lý dữ liệu:
USER (USERNAME, PASSWORD, CAP, EMAIL).
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
USERNAME(K)
CHAR
16
6< = LEN()
PASSWORD
CHAR
16
6< = LEN()
CAP
INT
1
EMAIL
VARCHAR
100
Ý nghĩa:
USERNAME: Tên đăng ký và dùng khi đăng nhập.
PASSWORD: Mật khẩu đăng ký và dùng đăng nhập
CAP: Người quản trị(YES) hay người sử dụng (No).
EMAIL: Email của người sử dụng để liên hệ
BAIVIET ( MABAIVIET, TIEUDE, NOIDUNG, CAP, NGAYGOIBAI, NGUOIGOI, CHUDE).
Thuộc tính
Kiểu
Field Size
Validation Rule
MABAIVIET(K)
INT
TIEUDE
TEXT
20
NOIDUNG
TEXT
CAP
INT
1
NGAYGOIBAI
DATETIME
CHUDE
INT
LOOKUP(CHUDE)
NGUOIGOI
CHAR
16
LOOKUP(USER)
Ý nghĩa:
MABAIVIET: Mã số để phân biệt các bài viết với nhau
TIEUDE: Tiêu đề bài viết
NOIDUNG: Nội dung bài viết
CAP: Để phân biệt bài viết là bài trả lời hay là bài viết mới
NGAYGOIBAI: Ngày bài được post lên hệ thống
CHUDE: Cho biết bài viết thuộc chủ đề nào
NGUOIGOI: Cho biết người gởi bài
CHUDE ( MACHUDE, TEN, MOTA).
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
MACHUDE(K)
INT
TEN
CHAR
16
MOTA
VARCHAR
255
Ý nghĩa:
MACHUDE: Mã chủ đề để phân biệt các chủ đề khác nhau của diễn đàn
TEN: Tên chủ đề của diễn đàn
MOTA: Mô tả nội dung chủ đề được đề cập trong diễn đàn
TINTUC ( MATIN, TIEUDE, NOIDUNG, HINHANH, NGAYTAO, NGUOIGOI, TRANGTIN).
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
MATIN(K)
INT
TIEUDE
VARCHAR
255
NOIDUNG
TEXT
HINHANH
TEXT
NGAYTAO
INT
NGUOIGOI
INT
LOOKUP(USER)
TRANGTIN
VARCHAR
16
LOOKUP(TRANGTIN)
Ý nghĩa:
MATIN: Khoá phân biệt các tin khác nhau
TIEUDE: Tiêu đề của tin tức
NOIDUNG: Nội dung tin tức đề cập đến
NGAYTAO: Ngày tin được gởi lên hệ thống
NGUOIGOI: Mã để nhận biết người gởi tin
TRANGTIN: Để biết tin thuộc trang tin nào
TRANGTIN (MATRANGTIN, TENTRANGTIN, MOTA).
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
MATRANGTIN(K)
INT
TENTRANGTIN
VARCHAR
16
MOTA
TEXT
Ý nghĩa:
MATRANGTIN: Khoá phân biệt các trang tin trong mục tin
TENTRANGTIN: Tên trang tin
MOTA: Mô tả nội dung trang tin đề cập đến
SACH (MASACH, TENSACH, MOTA, NOIDUNG, NGAYTAO, HINHANH, NGUOIGOI, NGONNGU, PHANLOAI).
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
MASACH(K)
INT
TENSACH
CHAR
60
MOTA
VARCHAR
255
NOIDUNG
VARCHAR
255
HINHANH
TEXT
NGAYTAO
DATE
PHANLOAI
INT
LOOKUP(PHANMUCSACH)
NGUOIGOI
CHAR
16
LOOKUP(USER)
NGONNGU
INT
LOOKUP(NGONNGU)
Ý nghĩa:
MASACH: Mã phân biệt các sách khác nhau
TENSACH: Tên của sách
MOTA: Mô tả tóm lược nội dung sách
NOIDUNG: Liên kết tới nội dung chính của sách
HINHANH: Hình ảnh minh hoạ cho sách
NGAYTAO: Ngày sách được đưa lên hệ thống
PHANLOAI: Cho biết sách thuộc lĩnh vực nào
NGUOIGOI: Người đưa sách lên hệ thống
NGONNGU: Ngôn ngữ của sách sử dụng
PHANMUCSACH ( MAPMSACH, TENPMSACH).
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
MAPMSACH(K)
INT
TENPMSACH
CHAR
40
Ý nghĩa:
MAPMSACH: Mã phân loại các lĩnh vực của sách
TENPMSACH: Tên của phân loại sách
NGONNGU(MANN, TENNN)
Field Name
Data Type
Field Size
Validation Rule
MANN(K)
INT
TENNN
CHAR
20
MANN: Mã phân biệt giữa các ngôn ngữ
TENNN: Tên ngôn ngữ.
CHƯƠNG VI: MỘT SỐ MODULE XỬ LÝ CHÍNH
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Hàm xử lý đăng nhập
Function login($username, $password)
// check username and password with db
// if yes, return true
// else return false
{
// connect to db
$conn = db_connect();
if (!$conn)
return 0;
// check if username is unique
$result = mysql_query("select * from admin
where username='$username'
and password = password('$password')");
if (!$result)
return 0;
if (mysql_num_rows($result)>0)
return 1;
else
return 0;
}
Hàm xử lý đăng ký
Function register($username, $email, $password)
// register new person with db
// return true or error message
{
// connect to db
$conn = db_connect();
if (!$conn)
return "Khong ket noi du...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement