Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hardy
#1026525

Download miễn phí Đề tài Lý luận chung về tiền lương và các hình thức trả lương

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC

TRẢ LƯƠNG 2

I. TIỀN LƯƠNG 2

1. Khái niệm tiền lương 2

2. Vai trò chức năng của tiền lương 2

3. Khái niệm quĩ lương. 3

II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 3

1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 3

2. Các nguyên tắc tổ chức tiền lương 4

III. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 5

1. Chế độ tiền lương cấp bậc 5

2. Chế độ tiền lương chức vụ 6

3. Hình thức trả lương theo thời gian 6

4. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG

Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP 11

A. THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 11

1. Trả lương sản phẩm cho lao động công nghệ 11

2. Trả lương khoán. 17

B. TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN 22

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 27

I. HOÀN THIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 27

1. Phân tích công việc 27

2. Đánh giá thực hiện công việc 28

3. Phân công hiệp tác lao động 28

4. Định mức lao động 29

II. MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC 29

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hính làm những khâu đòi hỏi trình độ cơ khí hoá cao. Lương thời gian có thưởng là hình thức chuyển hoá của lương thời gian và lương sản phẩm để khắc phục dần những nhược điểm của hình thức trả lương thời gian.
4. Hình thức trả lương theo sản phẩm
Hình thức trả lương theo sản phẩm được áp dụng trong các xí nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương theo sản phẩm là tiền lương mà công nhân nhận được phụ thuộc vào đơn giá của sản phẩm và số lượng sản phẩm sản xuất theo đúng chất lượng.
Công thức: L = Đ.Q
Trong đó: L: tiền lương nhận được
Đ: đơn giá sản phẩm
Q: khối lượng sản phẩm.
Để áp dụng hình thức trả lương này cần có các điều kiện:
- Phải có hệ thống mức lao động được xây dựng có căn cứ khoa học (mức được xây dựng thông qua các phương pháp khảo sát bấm giờ, chụp ảnh các bước công việc để có được lượng thời gian hao phí chính xác của từng bước công việc) đảm bảo tính trung bình tiên tiến của hệ thống mức lao động.
- Phải tổ chức phục vụ nơi làm việc tốt, góp phần hạn chế tối đa lượng thời gian làm hao phí không cần thiết, giúp người lao động có đủ điều kiện hoàn thành công việc được giao.
- Phải có chế độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm được kịp thời bởi vì lương của công nhân phụ thuộc rất lớn vào số lượng sản phẩm xuất ra đúng qui cách chất lượng.
Có nhiều chế độ trả lương sản phẩm khác nhau bao gồm:
4.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân
Trong chế độ này, đơn giá được tính theo công thức:
Đ = hay Đ = L.T
và LSP = ĐQ
Trong đó: LCV : lương theo cấp bậc công việc
Q : mức sản lượng
T: mức thời gian.
Đối tượng áp dụng: cá nhân những người lao động căn cứ vào số lượng thực tế mà họ hoàn thành và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật.
- Ưu điểm: mối quan hệ giữa tiền lương và công nhân được kết quả lao động thể hiện rõ ràng, kích thích công nhân nâng cao trình độ tay nghề. Chế độ tiền lương này dễ hiểu dễ tính toán.
- Nhược điểm: người lao động chạy theo số lượng mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Người lao động ít quan tâm đến sử dụng máy móc thiết bị và nguyên vật liệu nếu như không có qui định cụ thể về sử dụng vật tư thiết bị.
4.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể
ĐG = hay ĐG =
Trong đó: ồ LCV : tổng số tiền lương cấp bậc của cả tổ
Q: mức sản lượng
T: mức thời gian
Đối tượng áp dụng: đối với những công việc đòi hỏi phải có một tập thể người mới có thể hoàn thành được.
- Ưu điểm: chế độ trả lương theo sản phẩm khuyến khích được công nhân trong tổ, nhóm nâng cao trách nhiệm, giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc.
- Nhược điểm: không khuyến khích công nhân nâng cao năng suất cá nhân vì kết quả làm việc của mỗi công nhân không trực tiếp quyết định đến tiền lương của họ.
4.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp
Chế độ trả lương này không áp dụng đối với công nhân trực tiếp sản xuất mà áp dụng cho công nhân phục vụ sản xuất. Công việc của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc diễn đạt và vượt mức của công nhân chính hưởng lương theo sản phẩm. Nhiệm vụ và thành tích của họ gắn liền với nhiệm vụ và thành tích của công nhân đứng máy. Tiền lương của công nhân phục vụ được tính căn cứ vào số lượng sản phẩm của công nhân đứng máy sản xuất ra. Nhưng công nhân sửa chữa máy nếu áp dụng chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp cần qui định và kiểm tra chặt chẽ việc nghiệm thu trong định kỳ sửa chữa máy, để phòng hiện tượng tiêu cực đồng tình với công nhân đứng máy chạy theo sản lượng cho máy chạy quá mức làm cho máy hỏng.
Đơn giá sản phẩm tính theo công thức sau:
ĐG = x Q
Trong đó:
+ ĐG: đơn giá tiền lương công nhân phụ, phụ trợ
+ L: lương cấp bậc của công nhân phụ, phụ trợ
+ M: mức phục vụ của công nhân phụ, phụ trợ
+ Q: mức sản lượng của một công nhân chính
Tiền lương thực lĩnh của công nhân phụ sẽ là:
L1 = ĐG x Q1
Trong đó:
L1 : tiền lương thực tế của công nhân phụ
ĐG: đơn giá tiền lương phục vụ
Q1 : mức hoàn thành thực tế của công nhân chính.
Do tiền lương công nhân phụ phụ thuộc vào sản lượng công nhân chính nên người công nhân phụ có trách nhiệm phục vụ tốt cho công nhân chính để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên do phụ thuộc vào công nhân chính nên không đánh giá chính xác công nhân phụ.
4.4. Chế độ lương khoán
Chế độ lương khoán sản phẩm là chế độ lương sản phẩm khi đã giao công việc đã qui định rõ ràng số tiền để hoàn thành một khối lượng công việc trong một đơn vị thời gian nhất định.
Đơn giá khoán được tính theo đặc điểm của công việc. Có thể được tính cho từng đơn vị công việc hay cả khối công việc tiền lương được trả theo số lượng mà công nhân hoàn thành ghi trong phiếu khoán.
Ưu điểm của chế độ này là khuyến khích công nhân hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, đảm bảo chất lượng công việc thông qua hợp đồng chặt chẽ tuy nhiên nó có nhược điểm là việc tính đơn giá rất khó khăn và thường thiếu chính xác.
4.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng
Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng được tính theo công thức:
Lth = L + L(m.h) x 100
Trong đó:
Lth : tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng
L: tiền lương trả theo sản phẩm với đơn giá thời gian cố định
m: % tiền thưởng cho vượt 1% hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thưởng
h: % hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thưởng thực chất chế độ trả lương sản phẩm kể trên kết hợp với các hình thức tiền thưởng.
Với chế độ này nó khuyến khích được người công nhân quan tâm đến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất các chỉ tiêu giảm giá thành. Nhưng đòi hỏi phải có qui định tỷ lệ 1% vượt mức các chỉ tiêu thưởng một cách hợp lý để khuyến khích công nhân nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Tuy nhiên xác định tỷ lệ thường tương đối.
4.6. Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến
Tiền lương của công nhân làm theo chế độ sản phẩm luỹ tiến được tính theo công thức:
L = (Q1.P) + (Q1.Q0) P.K
Trong đó:
Q1 : sản lượng thực tế của công nhân sản xuất ra
Q0 : mức sản lượng
P : đơn giá lương sản phẩm
K: hệ số tăng đơn giá sản phẩm.
Muốn thực hiện chế độ lương này phải chuẩn bị những điều kiện sau:
Định mức lao động có căn cứ kỹ thuật đây là vấn đề quan trọng vì đơn giá sản phẩm sẽ tăng luỹ tiến theo tỷ lệ vượt mức sản lượng, phải thống kê xác định rõ số lượng và chất lượng sản phẩm tiền lương của công nhân, mức luỹ tiến, mức hạ thấp giá thành và giá trị tiết kiệm được. Phải dự kiến được kết quả kinh tế của chế độ lương tính theo sản phẩm luỹ tiến nhằm xác định mức luỹ tiến cao hay thấp của đơn giá sản phẩm.
Phần II
Thực trạng công tác trả lương
ở một số doanh nghiệp
Hình thức trả lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết và có ảnh hưởng sâu rộng mang tính chất thường xuyên có tính quyết định đến sự tồn tại phát triển của một doanh nghiệp quan tâm đến con người được xá...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement