Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phanhuyen_60
#1026239

Download miễn phí Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại xác định kết quả bán hàng tại Văn phòng Tổng công ty Chăn nuôi Việt nam

ý kiến thứ 6:Tổ chức ứng dụng công nghệ tin học vào công tác kế toán

 Mặc dù doanh nghiệp đã đưa máy tính vào để sử dụng, nhưng số lượng máy lại rất ít (2 máy), mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi chép và phản ánh chủ yếu theo phương pháp thủ công và chỉ tính toán phần tổng số trên máy. Việc áp dụng kế toán máy còn rất hạn chế, chính vì lẽ đó ,trong phần thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp đều đã được trình bày theo hình thức kế toán thủ công.

 Trong xu thế chung hiện nay, khi khoa học công nghệ phát triển thì mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều có xu hướng vi tính hoá, điện tử hoá, đặc biệt là đối với kế toán, số lượng các công việc kế toán ngày càng nhiều, mức độ cần thiết của việc cung cấp các thông tin một cách nhanh chóng ngày càng cao thì việc áp dụng kế toán máy là điều thiết yếu. Muốn vậy doanh nghiệp cần :

 -Tăng cường đầu tư,trang bị phần mềm kế toán để giảm bớt khối lượng công việc bằng các chương trình cài đặt sẵn trong máy, điều này doanh nghiệp sẽ dễ dàng thực hiện khi doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tác lập kế hoạch hoạt động kinh doanh , xét duyệt các phương án kinh doanh, phương án đầu tư. Ngoài ra, có thể đề xuất các sáng kiến kinh doanh sao cho có hiệu quả và hợp lý.
+ Phòng kỹ thuật: Làm công tác quản lý kỹ thuật và có trách nhiệm chuyên về kỹ thuật của các phòng ban.
+ Phòng xuất nhập khẩu IáIV: Tổ chức các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
+ Phòng xúc tiến cách và thương mại: Việc tiến hành bán hàng và tiêu thụ hàng hoá, theo dõi sự biến động về nhu cầu hàng hoá trên thị trường, từ đó giúp cho phòng kế hoạch và đầu tư lập kế hoạch.
+ Phòng Tài chính- kế toán: Tổ chức hoạt động về kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện các chế độ kế toán, ghi chép, phản ánh và cung cấp đầy đủ và kịp thời, chính xác các số liệu kế toán cho ban giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh. Trong phòng Tài chính- kế toán hiện nay của văn phòng Tổng công ty hiện nay bao gồm có 9 người:
. Hai phó phòng kế toán: Theo dõi, kiểm tra và xét duyệt các kết quả kinh doanh, theo dõi chi tiết công nợ, bán hàng, hàng mua, nhập, xuất tồn, kê khai thuế, lưu giữ sổ sách kế toán, các báo cáo dựa trên cơ sở pháp lý nhất định.
. Các nhân viên kế toán bao gồm các kế toán viên phụ trách về từng phần kế toán.
\ Kế toán hàng hoá.
\ Kế toán công nợ trong nước và tiền lương, các khoản trích theo lương.
\ Kế toán thanh toán đối ngoại
\ Kế toán vốn bằng tiền Việt nam
\ Kế toán vốn bằng tiền ngoại tệ và công nợ nước ngoài
\ Kế toán tài sản cố định
\ Kế toán chi phí lưu thông
Hình thức kế toán – hệ thống sổ kế toán.
- Hiện nay, kế toán trong doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán tuy nhiên con số này không phải là nhiều. Chủ yếu việc hạch toán kế toán vẫn còn sử dụng nhiều kế toán thủ công. Kế hoạch vẫn tiến hành ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sau đó các phần hành kế toán tiến hành nhập số liệu vào máy và lập các sổ kế toán liên quan.
Hiện nay, doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Doanh nghiệp đóng vai trò là một doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập theo chế độ kế toán quy định, đều sử dụng các tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quy định của Bộ Tài chính.
Doanh nghiệp có hệ thống sổ báo cáo sau:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Bảng Cân đối kế toán.
+ Thuyết minh báo cáo tài chính
* Phương pháp kế toán
- Phương pháp kế toán tài sản cố định
Nguyên tắc tính khấu hao: Xác định khấu hao Tài sản cố định theo tỷ lệ quy định 166/1999QĐ-BTC.
Nguyên tắc đánh giá Tài sản cố định: Theo nguồn giá mua và lắp ban đầu.
- Phương pháp xác định hàng tồn kho:
Nguyên tắc đánh giá: Theo giá trị thực tế từng lô hàng xuất, nhập trong kỳ.
Xác định hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền của từng lô hàng xuất, nhập trong kỳ.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Sơ đồ và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung.
Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung do vậy rất thuận tiện cho doanh nghiệp khi tiến hành hạch toán, đây là một hình thức kế toán đơn giản cho việc xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính.
Trình tự ghi sổ Nhật ký chung được khái quát trong sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.2
Chứng từ gốc
Sổ chi tiết
kế toán
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng Cân đối SPS
Báo cáo kết quả kinh doanh
Sổ cái
Sổ nhật ký
chung
Sổ nhật ký
đặc biệt
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Kiểm tra, đối chiếu
Hàng ngày, dựa vào các chứng từ gốc, kế toán ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung theo một trình tự thời gian, sau đó hàng ngày, kế toán đưa vào số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung đó để ghi vào sổ cái theo trình tự phù hợp.
Một số trường hợp, doanh nghiệp thường phải mở thêm sổ chi tiết sổ Nhật ký đặc biệt dựa vào các chứng từ gốc.
Cuối tháng, kế toán dựa vào số liệu trên sổ Cái, lập bảng Cân đối số phát sinh các tài khoản. Đồng thời dựa vào các sổ chi tiết, kế toán lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết, sau đó đối chiếu số liệu từ bảng này với số liệu trên sổ Cái. Sau khi kiểm tra, đối chiếu, sự trùng khớp về số liệu của hai bảng này, kế toán dựa vào đó lập báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại văn phòng Tổng công ty chăn nuôi Việt nam.
Khái quát nghiệp vụ bán hàng tại văn phòng Tổng công ty chăn nuôi Việt nam.
Không ngoài mục đích giống như các công ty khác, Văn phòng Tổng công ty chăn nuôi Việt nam với chức năng chủ yếu là hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp cũng mong muốn thu được lợi nhuận cao nhất. Trước mắt, doanh nghiệp phấn đấu sao cho tiêu thụ được nhiều hàng hoá nhất và có tính chất lâu dài. Do vậy khi bán hàng doanh nghiệp đã có những chiến lược như: chiến lược về giá cả, chất lượng hàng hoá, các cách thanh toán, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ như: hội chợ hàng nông nghiệp Việt Nam, các chiến lược khác.
Một mặt, doanh nghiệp đảm bảo chất lượng hàng hoá ngay tại khâu mua hàng, nhập hàng, bảo quản cho đến khâu xuất bán.
Mặt khác, doanh nghiệp còn xác định giá cả cho phù hợp với giá cả trên thị trường, vừa tạo niềm tin với khách hàng, vừa đảm bảo uy tín và mang lại lợi nhuận cao.
Quá trình kinh doanh xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp thường áp dụng xuất khẩu trực tiếp theo hợp đồng tuy nhiên tuỳ theo từng lô hàng mà hàng có thể phải tiến hành nhập kho, sau đó mới xuất khẩu.
Còn đối với hàng mua về chủ yếu vẫn qua kho, hàng nhập khẩu qua kho, sau đó mới tiến hành xuất bán trong nước.
Trong quá trình bán hàng có thể doanh nghiệp bán theo hình thức này hay hình thức khác, chẳng hạn với các khách hàng quen thuộc khách hàng có thể bán hàng cho chịu, bán hàng thu tiền ngay
Cùng với mục đích nâng cao uy tín, đảm bảo nguyên tắc thận trọng, thông thường doanh nghiệp phải khảo sát thị trường, tìm các đối tác kinh doanh lập các phương án kinh doanh, cùng với các phòng ban xem xét, giải trình, đi đến quyết định trong việc đưa ra các hợp đồng ký kết, đặc biệt là các hợp đồng có giá trị lớn. Như vậy, sau khi hợp đồng đã được thực hiện, doanh nghiệp xác định kết quả giữa thực tế so với các chỉ tiêu kế hoạch đã lập ra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra. Qua đó tìm ra các phương hướng kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất.
Kế toán giá vốn bán hàng.
2.2.2.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán.
Doanh nghiệp thường hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và xác định trị giá vốn của hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cố định cho cả kỳ.
Ví dụ1: Trong doanh nghiệp 11/2002 có các tài liệu sau:
Hàng Malt tồn đầu tháng 500kg ´ 61500đ/kg = 30750000đ
Số phát sinh trong tháng:
Ngày 08/11: Nhập kho 1200kg´60000 đ/kg= 72000000đ
Ngày 16/11: Nhập kho 650kg´58000 đ/kg= 37700000đ
Ngày 12/11: Xuất kho 1000kg
Ngày 18/11: Xuất kho 550kg.
Doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền cố định cả kỳ, kế toán tiến hành xác định giá mua bình quân gia quyền trong kỳ theo công thức:
Trị giá thưc tế hàng tồn đ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement