Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#1026003

Download miễn phí Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú

Trong quá trình tiêu thụ thành phẩm, doanh nghiệp phải chi ra những khoản chi phí phục vụ bán hàng như: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí công cụ bán hàng, chi phí quảng cáo. gọi chung là chi phí bán hàng.

6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và điều hành chung của doanh nghiệp. Kế toán sử dụng TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” để phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong một kỳ hạch toán và cuối kỳ kết chuyển chi phí đó vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

6.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Theo qui định của chế độ kế toán tài chính hiện hành thì kết quả hoạt động tiêu thụ là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận (hay lỗ) về tiêu thụ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Chương 1
Những lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ
thành phẩm và Xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp sản xuất
1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
1.1 ý nghĩa, vai trò của quá trình tiêu thụ thành phẩm
Tiêu thụ thành phẩm là quá trình chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng. Doanh nghiệp thu được tiền hay được quyền thu tiền. Đó cũng là quá trình doanh nghiệp chuyển hóa vốn sản xuất kinh doanh của mình từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị và hình thành kết quả. Ngoài quá trình tiêu thụ thành phẩm bên ngoài doanh nghiệp còn có thể phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm nội bộ doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với toàn xã hội.
Đối với Doanh nghiệp: Tiêu thụ là quá trình hoạt động của doanh nghiệp làm cho sản phẩm trở thành hàng hoá trên thị trường trở thành chiếc cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Nó giúp người tiêu dùng thoả mãn nhu cầu của mình đồng thời tiêu thụ cũng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Mặt khác, tiêu thụ giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng nhanh vòng quay của vốn do đó làm tăng hiệu quả sử dụng vốn. Trong điều kiện eo hẹp về vốn của các doanh nghiệp nước ta hiện nay thì điều này vô cùng quan trọng. Có một thực tế của các doanh nghiệp nước ta là: phần vốn tự có của họ rất ít mà chủ yếu là vốn đi vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng Trong khi đó họ lại phải cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh có tiềm lực tài chính mạnh có nhiều kinh nghiệm quản ký vốn. Do đó, viếc tiêu thụ sản phẩm là vô cùng quan trọng, có giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, thanh toán được các khoản lãi vay và nhanh chóng tái đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Hơn nữa, sản phẩm tiêu thụ được cũng chứng tỏ rằng khách hàng đã chấp nhận sản phẩm về chất lượng, giá cả, mẫu mãtăng uy tín cho doanh nghiệp và khẳng định hướng đi đúng đắn, hiệu quả của các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu của thị trường để từ đó có định hướng chiến lược cho những sản phẩm tiếp theo.
Đối với nền kinh tế quốc dân: tiêu thụ thành phẩm là tiền đề cho cân đối giữa các ngành, các khu vực trong nền kinh tế quốc dân. Các doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau, thành phẩm của ngành này có thể là tư liệu sản xuất của ngành kia. Do vậy tiêu thụ thành phẩm có ảnh hưởng trực tiếp tới cân đối sản xuất giữa các ngành, các đơn vị và tác động tới quan hệ cung cầu trên thị trường. Mặt khác, bất kỳ doanh nghiệp nào tiến hành sản xuất kinh doanh đều quan tâm đến lãi lỗ. Do đó kế toán tiêu thụ thành phẩm luôn gắn liền với việc xác định kết quả kinh doanh. Cùng với việc tiêu thụ thành phẩm thì xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả cuối cùng của quá trình kinh doanh trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước. Mặt khác còn là số liệu thông tin cho các nhà đầu tư, các ngân hàng, các đối tượng liên quan xem xét có nên đầu tư hay không. Do vậy với bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động tiêu thụ luôn đóng một vai trò quan trọng có tính chất sống còn.
1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải quản lý chặt chẽ hoạt động trên. Việc quản lý được thực hiện trên các mặt sau đây:
- Quản lý theo từng người chịu trách nhiệm vật chất
- Quản lý kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ thành phẩm
- Quản lý theo cách tiêu thụ thành phẩm.
- Quản lý từng hình thức thanh toán.
- Quản lý về giá cả.
- Quản lý chặt chẽ tình hình thanh toán của khác hàng.
1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
Để phát huy tốt vai trò và thực sự là công cụ phục vụ đắc lực cho quá trình quản lý chỉ đạo sản xuất kinh doanh, kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ, chi phí bán hàng và các khoản chi phí khác nhằm xác định đúng đắn kết quả kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch tiêu thụ thành phẩm, kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, kỷ luật thanh toán và làm nghĩa vụ đối với nhà nước
- Cung cấp thông tin chính xác trung thực và đầy đủ về tình hình tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh, phân phối kết quả phục vụ cho việc lập báo tài chính và quản lý doanh nghiệp.
2. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
2.1. Các cách tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
cách tiêu thụ thành phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đối với việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm hàng hoá. Đồng thời có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu tiêu thụ thành phẩm và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận. Hiện nay các doanh nghiệp thường áp dụng các cách bán hàng sau:
cách gửi hàng.
cách giao hàng trức tiếp
cách bán hàng trả góp.
cách bán hàng thông qua đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng.
2.2 Các cách thanh toán
Do nền kinh tế thị trường ngày càng có những thay đổi nhanh chóng và với tính chất “mở” ngày càng tăng đã làm cho mối quan hệ giữa các đối tác, các thành phần tham gia hoạt động kinh tế ngày càng mở rộng, đa dạng và trở lên phong phú. Đó là những mối quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá, những cách thanh toán tiền hàng cho nhauTrong đó các cách thanh toán bao gồm:
- cách thanh toán ngay
- cách ký nợ tiền hàng
- cách trả góp
- cách trả chậm tiền hàng
- cách trao đổi hàng
2.3. Khái niệm và nội dung doanh thu, chi phí và xác định kết quả
Theo chuẩn mực số 14 doanh thu và thu nhập khác ban hành theo quyết định số 149/2001 QĐ/BTC ngày 31/12/2001 của bộ trưởng bộ tài chính và thông tư số 89/2002/ TT – BTC
- Doanh thu là tổng hợp giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là thành phần doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hay bên sử dụng tài sản.
- Doanh thu hoạt động tài chính là phần doanh thu phát sinh từ các giao dịch mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động tài chính như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đư
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement