Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe.kull
#1026000

Download miễn phí Đề tài Phương hướng và giải pháp hoàn thiện bộ máy quản trị của Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý 3

I/ Thực chất của quản lý và những nội dung cơ bản của quản lý 3

1. Thực chất của quản lý 3

2. Những nội dung cơ bản của quản lý 3

II/ Thực chất và yêu cầu của việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 8

1. Thực chất của tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 8

2. Những yêu cầu cơ bản đối với tổ chức bộ máy quản lý 8

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 9

Phần thứ hai: Thực chất của tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 17

I/ Quá trình phát triển và một số đặc điểm chủ yếu của công ty 17

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17

2. Tình hình đặc điểm công ty 21

II/ Phân tích thực trạng bộ máy quản trị của công ty cổ phần 30

1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 30

2. Ban kiểm soát 33

3. Bộ máy điều hành 34

4. Đánh giá tổng hợp về bộ máy quản lý hiện nay 39

Phần thứ ba: Một số ý kiến về phương hướng và biện pháp hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 41

I/ Mục tiêu phương hướng của Công ty trong những năm tới 41

II/ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị làm cơ sở hoàn thiện thêm quản lý của công ty 42

2. Sơ đồ tổ chức công ty trước . 44

3. Bố trí lại lao động cho các phòng ban 45

4. Hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 47

III/ Một số kiến nghị nhằm tạo lập môi trường thuân lợi cho sự phát triển công ty cổ phần 48

IV/ Một số kiến nghị nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển công ty cổ phần 48

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g ký kinh doanh
- Bàn giao tài sản, vốn công ty cổ phần, khai trương công ty cổ phần
2. Tình hình đặc điểm công ty
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý điều hành của công ty
Để đảm bảo công tác tổ chức, quản lý điều hành hoạt động của công ty được tốt, bộ máy điều hành của công ty lắp máy điện nước và xây dựng được tổ chức theo kiểu trực tuyến tham mưu, ban lãnh đạo của công bao gồm 4 người:
Đứng đầu là Giám đốc công ty phụ trách chung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng ban và các đơn vị trực thuộc công ty.
Tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty là các phó giám đốc chuyên trách từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cụ thể:
- Phó giám đốc chuyển trách lắp máy điện nước, trực tiếp phụ trách các xí nghiệp điện nước (xí nghiệp điện nước 2, xí nghiệp điện nước 4, xí nghiệp xây lắp kết cấu kim loại số 7) và các tổ đội trực thuộc công ty như: Đội điện nước số 3, số 5, số 6 Đội lắp số 8, đội lắp ráp kết cấu thép.
- Phó giám đốc chuyên trách lĩnh vực thi công, xây lắp, an toàn lao động và kiểm tra chất lượng công trình (KCS) trực tiếp phụ trách các xí nghiệp xây dựng (xí nghiệp xây số 9, xí nghiệp xây dựng số 11, xí nghiệp xây lắp hoàn thiện số 12) và các đội, xưởng trực thuộc công ty như: Đội xây dựng số 10, xưởng sản xuất bê tông và vật liệu xây dựng, phòng Kế toán - Tài chính, an toàn lao động - Kiểm tra chất lượng công trình (KCS).
- Phó giám đốc chuyên trách lĩnh vực kế hoạch kinh tế tiếp thị, trực tiếp chỉ đạo Phòng kinh tế tiếp thị và Trung tâm tư vấn thiết kế lắp đặt điện nước, thông gió, điều hoà.
Ngoài ra tham mưu giúp việc Giám đốc công ty còn có Kế toán trưởng phụ trách Phòng tài chính - Kế toán, tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế của công ty theo quy định của Nhà nước.
Bên dưới là các phòng ban, xí nghiệp, tổ đội và phân xưởng trực thuộc.
Các phòng ban có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo chung mọi hoạt động của công ty, bao gồm:
- Văn phòng công ty: Với sô lượng cán bộ nhân viên là 14 người. Văn phòng công ty có trách nhiệm tiếp nhận các chủ trượng chính sách, chỉ thị, nghị quyết của lãnh đạo, tổ chức kiểm tra thực hiện và hướng dẫn giám sát về mặt nghiệp vụ chuyên môn với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo công về nghiệp vụ chuyên môn văn phòng, tổ chức các cuộc giao dịch đón tiếp, quan hệ đối nội, đối ngoại, làm các công việc hành chính, văn thư lưu chữ, quản trị văn phòng và công tác đời sống....
- Phòng tổ chức lao động tiền lương gồm 7 người có nhiệm vụ quản lý lao động, xây dựng kế hoạch quản lý đào tạo và sử dụng lực lượng lao động, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng quy chế phương án phân phối tiền lương, định mức lao động... và đảm bảo công tác bảo vệ thanh tra thi đua khen thưởng...
- Phòng kế hoạch tiếp thị: gồm 16 người có nhiệm vụ xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Lập tổng dự toán các công trình thi công, tìm đối tác liên doanh liên kết, giới thiệu quảng cáo về công ty với khách hàng, làm hồ sơ dự thầu...
- Phòng đầu tư phát triển: gồm 3 người có nhiệm vụ tư vấn là lập báo cáo khả thi các dự án đầu tư của công ty, khai thác, tìm kiếm các công việc thi công xây lắp, quản lý việc thực hiện thực thi dự án, đôn đốc việc thanh quyết toán vốn các dự án đã hoàn thành.
- Phòng kinh doanh vật tư: gồm 6 người có nhiệm vụ mua bán quản lý cung cấp vật tư cho xí nghiệp, tổ, đội, xưởng sản xuất trực thuộc công ty và các bên đối tác có nhu cầu về vật tư phục vụ cho công tác xây lắp, quản lý kho bãi tập kết vật tư...
- Phòng kỹ thuật thi công - an toàn lao động, KCS: gồm 12 người có nhiệm vụ giám sát chất lượng kỹ thuật mỹ thuật, tiến độ thi công, an toàn lao động của các công trình, hạng mục công trình mà công ty đảm nhận thi công, lập chương trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới quy trình công nghệ vào sản xuất thi công...
- Phòng tài chính kế toán thống kê: gồm 7 người có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán, công tác kiểm tra giám sát việc huy động và sử dụng vốn của công ty, lập báo cáo về tình hình tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước. Tổ chức ghi chép tính toán và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và nguồn vốn.
Các xí nghiệp, tổ, đội, phân xưởng trực thuộc công ty là những đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo lĩnh vực mà xí nghiệp, tổ, đội, phân xưởng được giao. Đây là lực lượng chính trực tiếp thực thi nhiệm vụ xây lắp của công ty đồng thời tạo ra khoản thu nhập chủ yếu cho công ty. Chúng ta có thể thấy rõ hơn tình hình tổ chức bộ máy quản lý, điều hành của Công ty xây lắp máy điện nước và Xây dựng qua biểu 02
Nhìn chung việc tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty lắp máy điện nước và Xây dựng là hợp lý phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty.
Công ty lắp máy điện nước và Xây dựng là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất xây lắp do quy trình công nghệ mang những nét đặc trưng của ngành nghề kinh doanh.
Trên phương diện sản xuất xây dựng, hoạt động xây dựng (công trình, hạng mục công trình xây dựng) được tiến hành với quy trình công nghệ sau:
- Khảo sát thăm dò và thi công phần móng công trình: ở công đoạn này máy móc được thiết bị được sử dụng tối đa.
- Tiến hành thi công xây dựng công trình: nguyên vật liệu (công trình, hạng mục công trình xây dựng) được tiến hành với quy trình sau.
- Khảo sát thăm dò và thi công phần móng công trình: ở công đoạn này máy móc được thiết bị sử dụng tối đa.
- Tiến hành thi công xây dựng công trình: nguyên vật liệu (xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, sắt, thép, gạch...) được đưa vào xây dựng phần thô (móng công trình, trụ, cột, tường bao, vách ngăn, cầu thang... )của công trình.
Tiếp đến là lắp đặt hệ thống điện nước, thiết bị theo yêu cầu của công trình.
Sau cùng là công việc hoàn thiện công trình (lắp cửa, dọn dẹp công trình... trang trí tô điểm đảm bảo tính mỹ thuật) đồng thời trang trí nội thất (nếu có).
Kết thúc công đoạn này công ty tiến hành kiểm tra nghiệm thu và ban giao quyết toán công trình.
Chúng ta có thể thấy rõ hơn quy trình sản xuất qua biểu số 03 - quy trình công nghệ sản xuất xây dựng.
Biểu : Quy trình công nghệ sản xuất xây dựng.
Khảo sát thăm dò và thi công phần móng công trình
Thi công xây dựng phần thô: nguyên vật liệu(cát, gạch, xi măng...) máy móc được đưa vào thi công xây dựng phần vỏ công trình
Lắp đặt máy móc thiết bị, hệ thống điện nước theo yêu cầu của công trình (nếu có)
Hoàn thiện trang trí đảm bảo tính mỹ thuật của công trình, kiểm tra nghiệm thu và tiến hành bàn giao, quyết toán công trình.
Trên phương diện lắp đặt điện nước, hoạt động lắp đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement