Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By love_a9k21
#1025730

Download miễn phí Đề tài Thực trạng sản xuất và kinh doanh sách tại hiệu sách Hồ Gươm 33 Hàng Bài

 Lời nói đầu . 4

Phần 1: Cơ sở lý luận về các giải pháp làm tăng doanh thu 5

I - Quản lý trong kinh doanh . 5

II - Các lĩnh vực quản lý 6

 1 – Quản lý Marketing 6

 a. Khái niệm cơ bản của marketing 6

 b. Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh . 8

 c. Quản trị marketing . 10

 d. Marketing Mix . 12

 2 – Quản lý sản xuất 16

 3 – Quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển . 17

 4 – Quản lý tài chính tổ chức . 17

 5 – Quản lý nguồn nhân lực 18

 6 – Quản lý chất lượng 18

III - Thị trường và các đặc trưng của thị trường . 19

 1 – Thị trường . 19

 2 – Đặc trưng của thị trường . 21

Phần 2: Thực trạng sản xuất và kinh doanh sách tại hiệu sách Hồ Gươm 33 Hàng Bài . 23

I - Tổng quan về Công ty cổ phần Mỹ thuật và vật phẩm văn hóa Hà Nội . 23

 1 – Quá trình hình thành và phát triển công ty 23

 2 – Hệ thống tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh . 26

 3 – Chức năng, nhiệm vụ 26

 4 – Môi trường hoạt động của công ty 29

II - Thực trạng kinh doanh sách tại hiệu sách Hồ Gươm 33 Hàng Bài . 31

 1 – Khái quát về tình hình kinh doanh tại hiệu sách Hồ Gươm . 31

 2 – Quản lý các hoạt động tại hiệu sách Hồ Gươm . . 34

 3 – Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản . 44

 4 – Kế hoạch thực hiện năm 2006 . 47

Phần 3: Một số giải pháp thực hiện kế hoạch làm tăng doanh thu tại hiệu sách Hồ Gươm 33 Hàng Bài .

I - Về phía công ty . 50

 1 – Giải pháp về công nghệ . 50

 2 – Giải pháp về vốn . . 50

 3 – Giải pháp về nhân lực . 50

II – Về phía hiệu sách . 50

 1 – Giải pháp tổ chức bộ máy. . 51

 2 – Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn . 53

 3 – Quy trình định giá . 55

 4 – Chiến lược về thị trường . 59

 5 – Công tác tuyên truyền quảng cáo . 59

 6 – Hình thức trả lương, khuyến khích người lao động . 60

III - Nhà nước

 Một số hình ảnh về hoạt động của hiệu sách Hồ Gươm 62

Phần 4: Kết Luận . 64

 Danh mục tài liệu tham khảo . 65

 Nhận xét của công ty CP Mỹ thuật và vật phẩm văn hóa Hà Nội. 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng ty vật tư văn hoá thông tin.
Công ty băng nhạc đĩa hát.
Xí nghiệp sản xuất thiết bị nhạc cụ.
Năm 1990 có quyết định của UBND Thành phố và Sở Văn Hoá sát nhập thêm xí nghiệp sản xuất dịch vụ văn hoá .
Công ty mang chức năng tổng hợp của 3 đơn vị sát nhập: Kinh doanh vật tư văn hoá chuyên dùng, in thu các loại băng nhạc, đĩa hát, băng hình, sản xuất, sửa chữa các loại nhạc cụ, thiết kế, chế tạo, lắp đặt âm thanh thiết bị sân khấu cho các nhà văn hoá, hội trường. Ba đơn vị tiền thân trước đây là những đơn vị có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập, đóng vai trò tích cực trong hoạt động của Sở Văn Hoá thông tin Hà nội.
Tháng 12 năm 1999 theo quyết định của UBND Thành phố Hà nội. Công ty vật phẩm văn hoá Hà nội sát nhập công ty Mỹ thuật và lấy tên là: CÔNG TY MỸ THUẬT VÀ VẬT PHẨM VĂN HOÁ HÀ NỘI
Trụ sở chính: tại 43 Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Công ty là một doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân đầy đủ và có tên giao dịch đối ngoại, viết tắt là ART HAVACO.
Năm 2005 Công ty Mỹ thuật và vật phẩm văn hoá Hà nội đã hoàn tất xong các thủ tục về cổ phần hoá và lấy tên là CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ VẬT PHẨM VĂN HOÁ HÀ NỘI với số vốn điều lệ 7,8 tỷ đồng trong đó nhà nước nắm giữ 51%.
Công ty có một mạng lưới các cửa hàng có vị trí thuận lợi nằm ở các trục đường chính ở quận Hoàn Kiếm:
- Trung tâm trao đổi nghệ thuật 43 Tràng Tiền
- Cửa hàng sách 43 Tràng Tiền
- Cửa hàng băng đĩa nhạc Hồ Gươm 33 hàng Bài
- Cửa hàng sách 33 Hàng Bài
- Cửa hàng 75 Hàng Bồ
- Cửa hàng 40 Hàng Bông
- Trung tâm nghe nhìn Hồ Gươm
- Kiôt Đền Bà Kiệu
- Cửa hàng E7 Bách Khoa
* Vốn điều lệ: 7.800 triệu đồng
Do tính chất đặc thù của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm căn hoá, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô. Tuy là doanh nghiệp co quy mô vừa và nhỏ, không thuộc diện ngành nghề kinh doanh nhà nước cần nắm giữ theo quyết định số 58/2002/QĐ-TT ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho Công ty phát triển bền vững, thu hút thêm vốn của các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp. Đề nghị khi cổ phần hoá, nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty. Với cơ cấu vốn điều lệ là:
Vốn nhà nước: 2.340 triệu đồng, chiếm 30% vốn điều lệ
Vốn của các cổ đông trong doanh nghiệp mua theo hình thức đấu giá ưu đãi: 2.770.000.000 đ
Vốn của các cổ đông ngoài doanh nghiệp mua theo hình thức đấu giá tối thiểu là : [( Vốn điều lệ )- (Vốn nhà nước + Vốn ưu đãi)] x 30% = 807 triệu đồng.
Còn lại là vốn của các cổ đông trong doanh nghiệp mua theo giá phổ thồng: 1.883 triệu đồng.
* Lao động hợp đồng thời hạn không xác định: 116 người
* Lao động hợp đồng thời hạn xác định:
Hợp đồng 24 tháng: 59 người
Hợp đồng 12 tháng: 21 người
Hợp đồng thời vụ (3 tháng): 3 người
2. Hệ thống tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh
Sơ đồ bộ máy – mô hình hoạt động công ty:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ban kiểm soát
GIÁM ĐỐC
Phó GIÁM ĐỐC
Các phòng ban
- Phòng tổ chức hành chính
- Phòng kế hoạch tài vụ
-Phòng kinh doanh XNK 75 Hàng Bồ
Các đơn vị kinh doanh
- CH Sách 43 Tràng Tiền
- CH Sách 33 Hàng Bài
- CH 40 Hàng Bông
- CH 33 Hàng Bài
- CH E7 Bách Khoa
- CH ĐềN Bà Kiệu
- TT Nghe nhìn Hồ Gươm
- Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Văn hoá
- Trung tâm giới thiệu và trao đổi nghệ thuật
- Trung tâm trang trí khánh tiết
- Trung tâm dịch vụ mỹ thuật
3. Chức năng, nhiệm vụ
Sản xuất băng, đĩa hình, đĩa tiếng, tác phẩm mỹ thuật, hàng thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ, thiết bị âm thanh, nghe nhìn, chiếu sáng, lắp ráp điện tử chuyên ngành văn hoá.
Trang trí khánh tiết, thiết kế thi công, trang trí ngoại thất, làm các dịch vụ văn hoá và tổ chức biểu diễn nghệ thuật âm nhạc do công ty phát hành.
Kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất, văn phòng phẩm, các xuất bản phẩm, sách, văn hoá phẩm được phép lưu hành .
Xuất khẩu các vật phẩm văn hoá do Công ty sản xuất, nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Công ty theo quy định của Nhà nước.
* Chức năng riêng của từng đơn vị các cửa hàng :
1, Trung tâm giới thiệu và trao đổi nghệ thuật gác 2, 43 Tràng Tiền: Giới thiệu và bán các tác phẩm Mỹ thuật.
2, Cửa hàng sách 43 tràng tiền: Kinh doanh sách, văn phòng phẩm, quà tặng.
3, Cửa hàng sách 33 Hàng Bài : Kinh doanh sách, Văn phòng phẩm, quà tặng
4, Cửa hàng băng đĩa nhạc 33 Hàng Bài: kinh doanh các sản phẩm băng đĩa nhạc, đĩa hình
5, Kiốt đền Bà Kiệu: kinh doanh các sản phẩm băng đĩa nhạc, đĩa hình.
6, Cửa hàng Văn hoá phẩm 40 Hàng Bông: Kinh doanh các Sản phẩm băng đĩa nhạc, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ.v. v. v.
7, Cửa hàng 75 Hàng Bồ: kinh doanh các mặt hàng băng đĩa, dịch vụ.
8, Trung tâm nghe nhìn Hồ Gươm: phát hành các chương trình băng đĩa nhạc.
9, Cửa hàng E7 bách khoa : kinh doanh băng đĩa nhạc.
* Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý
Hội đồng quản trị có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến sự phát triển của công ty, có trách nhiệm quản lý phần vốn của Nhà nước. Quyết định chiến lược phát triển, phương án đầu tư của công ty.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và có quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
Phó giám đốc chấp hành sự phân công uỷ quyền của giám đốc, giúp giám đốc chỉ đạo trực tiếp
Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của công ty.
Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ giúp ban giám đốc sắp xếp bố trí lao động trong công ty phù hợp với khả năng mỗi người.
Phòng kinh doanh –xuất nhập khẩu: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của công ty, kiểm tra giám sát quá trình sản xuất công nghệ chế tạo sản phẩm, kiểm tra giám sát kho hàng, theo dõi tình hình hàng hoá tồn kho, giao dịch với khách hàng trong nước và nước ngoài để ký hợp đồng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, nhập thêm nguyên liệu để phục vụ sản xuất.
Trải qua 45 năm hoạt động, với nhiệm vụ ban đầu thực hiện chức năng tuyên truyền triển lãm về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước phục vụ cho Trung Ương Hà Nội, để tiến dần qua từng thời kỳ, Công ty được hợp nhất từ 5 đơn vị thành một Công ty doanh nghiệp hạng 1 của ngành văn hoá với nhiều chức năng sản xuất và kinh doanh về văn hoá phục vụ cho nhu cầu của xã hội.
Đến nay, thực hiện chính sách đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, công ty cần thiết phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để không ngừng phát triển, hội nhập vào thị trường trong nước và quốc tế, phấn đấu trở thành công ty cổ phần mạnh về văn hoá của Hà Nội, chuyên sản xuất và phát hành các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, du lịch văn hóa dân tộc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Quảng bá văn hoá Việt Nam với thế giới cũng như tinh hoa của văn hoá thế giới với Việt Nam trong điều kiện thuận lợi khi Việt Nam hoà nhập vào cộng đồng quốc tế cùng những mới quan hệ được phát triển mạnh trên c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement