Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#1025442

Download miễn phí Tìm hiểu về Ngân hàng Agribank

LỜI NểI ĐẦU

CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK

I/- QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

1/- Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Ngừn Hàng Agribank Việt Nam.

2/- Ngừn Hàng Agribank Hà Nội.

a. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Ngừn Hàng Agribank Hà Nội.

 b. Phương Hướng phỏt triển

II/- QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHềNG GIAO DỊCH NHNo&PTNT HAI BÀ TRƯNG.

1. L ịch Sử hỡnh thành.

2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhỏnh

2.1 Tổ chức cỏn bộ

2.2 Cơ cấu tổ chức

2.3 Chức năng, nhiệm vụ của cỏc phũng

2.3.1 Phũng tớn dụng và thanh toỏn quốc tế

2.3.2 Phũng kế toỏn – hành chớnh – ngừn quỹ

2.3.3 Phũng giao dịch

CHƯƠNG II: TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA PHềNG GIAO DỊCH NHNo&PTNT HAI BÀ TRƯNG.

1. Hoạt động huy động vốn

2. Hoạt động sử dụng vốn

3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

4. Hoạt động kế toỏn - Ngõn quỹ:

 

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHềNG GIAO DỊCH NHNo&PTNT HAI BÀ TRƯNG TRONG GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

I/- Định hướng phỏt triển của Phũng giao dịch.

1. Mục tiờu chiến lược trong giai đoạn 2009 – 2015

2. Khỳ khăn và thuận lợi:

a. Khú khăn

b. Thuận lợi

II/- Giải phỏp, kiến nghị

KẾT LUẬN

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uốc, thực hiện cỏc dịch vụ thu đổi ngoại tệ, mua bỏn ngoại tệ, chi trả kiều hổi....  
            Tự chỗ luụn thiếu tiền mặt để chi cho cỏc nhu cầu lĩnh tiền mặt, đến nay luụn bội thu tiền mặt, tất cả cỏc nhu cầu nộp lĩnh tiền mặt của cỏc đơn vị và cỏ nhận cú quan hệ tiền mặt với NHNo&PTNT Hà Nội đều được đỏp ứng kịp thời, đầy đủ, chớnh xỏc gúp phần tớch cực vào sự ổn định tiền tệ và giỏ cả trờn địa bàn Hà Nội.  
            Ngoài những nhiệm vụ chớnh NHNo&PTNT Hà Nội đó quan tõm mở rộng cỏc loại hỡnh dịch vụ tiện ớch như chuyển tiền, bảo lónh dự thầu, bào lónh thực hiện hợp đồng, mở LC nhập khẩu, Phonebanking, thẻ ATM, thẻ tớn dụng nội địa, thẻ ghi nợ, tự vấn trong thanh toỏn Quốc tế, thu tiền tại nhà....mở mang nhiều tiện lợi cho khỏch hàng và tăng thu dịch vụ cho Ngõn hàng, bỡnh quõn thu dịch vụ chiếm 12-15% trờn tổng thu.  
            Mặc dự cũn nhiều khú khăn trở ngại, song NHNo&PTNT Hà Nội kiờn quyết thực hiện đổi mới trong cỏch nghĩ, cỏch làm, đặc biệt trong chỉ đạo điều hành, từ chỗ quen với cơ chế bao cấp, ỷ lại và cõp trờn, khụng chỳ trọng đến chất lượng kinh doanh, đến nay trọng tõm hàng đầu mà mọi thành viờn của NHNo&PTNT Hà Nội đều thực sự quan tõm là hiệu quả kinh doanh cuối cựng, đặc biệt là chất lượng tớn dụng  
            Để chuẩn bị cho hội nhập trong khu vực và quốc tế NHNo&PTNT Hà Nội đó từng bước hiện đại húa hoạt động Ngõn hàng mà trọng tõm là cụng tỏc thanh toỏn, chuyển tiền điện tử cho khỏch hàng, đến nay mọi nhu cầu chuyển tiền cho khỏch hàng trong và ngoài hệ thống được thực hiện ngay trong ngày làm việc, thậm chớ chỉ trong thời gian rất ngắn với độ an toàn và chớnh xỏc cao.  
            Trong quỏ trỡnh xõy dựng và trưởng thành. NHNo&PTNT Hà Nội luụn luụn lấy đoàn kết nội bộ làm trọng tõm, phỏt huy sức mạnh của cỏc tổ chức quần chỳng như Cụng đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niờn Cụng sản Hồ Chớ Minh, Ban nữ cụng...vừa mở rộng hoạt động kinh doanh, cỏn bộ viờn chức NHNo&PTNT Hà Nội đó tớch cực hưởng ứng cỏc cụng tỏc xó hội nhu ủng hộ đồng bào bị thiờn tai, bóo lụt, ủng hộ người nghốo, xõy dựng quỹ đền ơn đỏp nghĩa, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cỏc gia đỡnh thương binh, liệt sỹ với trờn 300 triệu, nuụi dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam anh hựng, ủng hộ xõy nhà tỡnh nghĩa cho cỏc gia đỡnh chớnh sỏch với 152 triệu đồng....  
            Với những cụng hiến cho sự nghiệp xõy dựng và phỏt triờn kinh tế Thủ đụ cũng như với sự phỏt triển của ngành Ngõn hàng, từ ngày thành lập đến nay Đảng Bộ NHNo&PTNT Hà Nội luụn đạt danh hiệu Đảng Bộ trong sạch vững mạnh, được Nhà nước tặng thưởng 1 Huõn chương Lao động hạng Ba, 1 Huõn chương Chiến cụng hạng Ba, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chớnh phụ, 37 Bằng khen của Thống đục s NHNN Việt Nam, 33 bằng khen của Chủ tớch UBND thành phố Hà Nội, 39 Chiến sỹ thi đua, 1266 lượt lao động giỏi cấp cơ sở.  
            Phỏt huy truyền thống 20 năm xõy dựng và trưởng thành, trước yờu cầu đổi mới của nền kinh tế trong quỏ trỡnh hội nhập, NHNo&PTNT Hà Nội sẽ phỏt huy những thành quả và bài học kinh nghiệm bước đầu trong quản lý điều hành kinh doanh đồng thời được sự giỳp đỡ của cỏc cấp, cỏc ngành cựng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của tập thể cỏn bộ, viờn chức NHNo&PTNT Hà Nội sẽ phỏt triển bền vững và giành được nhiều thành tớch to lớn hơn nữa.
b. Phương Hướng phỏt triển
Với phương chõm vỡ sự thịnh vượng và phỏt triển bền vững của khỏch hàng và ngõn hàng, mục tiờu của Ngõn hàng AGRIBANK tiếp tục giữ vững vị trớ ngõn hàng thương mại hàng đầu Việt Nam tiờn tiến trong khu vực và cú uy tớn cao trờn trường quốc tế.
Ngân hàng tiếp tục kiờn trỡ với định hướng chiến lược phỏt triển là: Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cỏc khu vực thế mạnh cú sẵn, nõng cao chất lượng phục vụ nhăm thu hỳt và sử dụng nguồn vốn cú hiệu quả.
Đảm bảo cựng với ngần hàng AGRIBANK Việt Nam đẩy nhanh tiến trỡnh hội nhập khu vực và quốc tế, tăng cường hợp tỏc, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chớnh, kỹ thuật, cụng nghệ tiờn tiến của cỏc nước, cỏc tổ chức tài chớnh-ngõn hàng quốc tế đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao, ổn định và phỏt triển bền vững.
Tập trung sức của toàn bộ Ngân hàng thực hiện bằng được những nội dung cơ bản theo tiến độ Đề ỏn tỏi cơ cấu lại Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng  thụn Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đó được Chớnh phủ phờ duyệt và tập trung xõy dựng Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn Việt nam thành tập đoàn tài chớnh; Chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện cổ phần hoỏ vào năm 2009.
Tiếp tục duy trỡ tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo cõn đối, an toàn và khả năng sinh lời; Đỏp ứng được yờu cầu chuyển dịch  cơ cấu sản xuất nụng nghiệp, nụng thụn, mở rộng và nõng cao chất lượng dịch vụ ngõn hàng đủ năng lực cạnh tranh; Tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhõn lực, đổi mới cụng nghệ ngõn hàng theo hướng hiện đại hoỏ, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập. Nõng cao năng lực tài chớnh và phỏt triển giỏ trị thương hiệu trờn cơ sở đẩy mạnh và kết hợp với văn hoỏ doanh nghiệp.
Phấn đấu tăng tổng nguồn vốn từ 23-26%/năm, tổng dư nợ từ 21-25 %/năm, trong đú tỷ trọng tớn dụng trung dài hạn tối đa chiếm 46% tổng dư nợ trờn cơ sở cõn đối nguồn vốn cho phộp; nợ quỏ hạn dưới 1% tổng dư nợ; lợi nhuận tối thiểu tăng 10%.
Triển khai cỏc biện phỏp phũng ngừa rủi ro nhằm đảm bảo cho hoạt động ngõn hàng được an toàn, hiệu quả, bền vững. 
Năm 2008 là năm dấu mốc cực kỳ quan trọng đối với Ngân hàng Agribank Hà Nội núi riờng và Ngõn hàng Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn Việt Nam núi chung đõy là năm kỷ niệm 20 năm thành lập và hoạt động của ngõn hàng, trong 20 năm qua của Ngõn hàng nụng nghiệp và phỏt triờn nụng thụn Việt Nam đó trải qua nhiều bước thăng trầm, đõy cũng là thời gian tự vượt lờn chớnh mỡnh để khẳng định thương hiệu và tỡm hướng đi mới. Năm 2008, Ngõn hàng nụng nghiệp và phỏt triờn nụng thụn việt nam núi chung và Ngân hàng Agribank Hà Nội núi riêng chịu sự biến động của cuộc khủng hoảng tài chớnh, hàng loạt ngõn hàng trờn thế giới bị phỏ sản nhưng trong điều kiện đú Ngân hàng Agribank Hà Nội vẫn tự tỡm hướng đi cho riờng mỡnh để đạt được những thành tựu khả quan. sau một năm Việt Nam là thành viờn củ WTO, sức ộp của lộ trỡnh mở cửa nền kinh tế, trong đú cú lĩnh vực dịch vụ tài chớnh- ngõn hàng ngày càng lớn, trước việc cỏc NHTM Nhà nước lần lượt được cổ phần húa, Ngõn hàng Nụng nghiệp và PTNT VN cần cú bước đột phỏ để tổn tại và tiếp tục phỏt triển.
Đột phỏ trong quản trị điều hành là mục tiờu số một nhằm tạo lực đẩy cho quỏ trỡnh tỏi cơ cấu và hội nhập. Đú là quỏ trỡnh cải cỏch đồng bộ bắt đầu từ cơ cấu bộ mỏy tổ chức của trụ sở chớnh, hệ thống mạng lưới chi nhỏnh theo hướng tinh gọn, chuyờn mụn húa, hiệu quả phự hợp với y
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement