Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thotrangkhoyeu
#1025359

Download miễn phí Đề tài Tình hình tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

I. I.Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường: 3

1.1.1 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường : 3

1.1.2. Những đặc điểm về môi trường hoạt động: 3

1.1.3. Khái niệm tài chính doanh ngiệp: 4

II.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 8

1.2.1 Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp: 8

1.2.2 Những thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp: 9

Bảng cân đối kế toán: 10

1.2.3 Phưong pháp và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp: 12

1.2.3.1 Phương pháp phân tích tài chính: 12

1.2.3.2 Nội dung phân tích tài chính: 13

CHƯƠNG II: 22

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY TNHH AN DƯƠNG 22

II.1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty An Dương: 22

2.1.1 quá trình hình thành : 22

Công ty thương mại An Dương có vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng 22

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban: 23

2.1.3 - Tình hình cạnh tranh trên thị trường và hoạt động kinh doanh của công ty thương mại An Dương một số năm qua: 26

2.1.3.1 tình hình cạnh tranh trên thị trường: 26

2.1.3.2 tình hình hoạt động kinh doanh của công ty một số năm qua: 31

 2.1.4- Sơ lược Tình hình hoạt động kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ nội thất văn phòng và nội thất gia đình của công ty thương mại An Dương: 31

II.Tình hình tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp của công ty An Dương: 36

2.2.2 Vấn đề phân tích tài chính của công ty An Dương: 41

III.Những ưu điểm và tồn tại của công ty an An Dương: 43

2.3.1 Những ưu điểm: 43

2.3.2 Những tồn tại trong việc quản lý tài chính và phân tích tài chính 44

2.3.2.1 Quản lý dự trữ còn yếu kém: 44

2.3.2.2 cơ cấu vốn chưa hợp lý: 45

2.3.2.3 Công tác phân tích tài chính chưa được chú trọng: 45

CHƯƠNG III: 50

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM KHẮC PHỤC TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH AN DƯƠNG 50

III.1. Những giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài chính và phân tích tài chính của công ty TNHH An Dương: 50

3.1.1 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý dự trữ của công ty TNHH An Dương và xây dựng một cơ cấu vốn hợp lý: 50

3.1.1.1 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý dự trữ của công ty: 50

MỘT SỐ Ý KIẾN BẢN THÂN 51

3.1.1.2 Xây dựng một cơ cấu vốn hợp lý: 52

3.1.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH An Dương : 53

3.1.2.1 Lập và tổ chức tốt công tác phân tích tài chính tại công ty: 53

3.1.2.2 Nâng cao trình độ cán bộ phân tích tài chính: 55

3.1.2.3 Sử dụng đầy đủ thông tin và phương pháp phân tích: 56

III.2. Những tiền đề để thực hiện các giải pháp đã nêu: 59

3.2.1 Hoàn thiện chế độ kế toán: 60

3.2.2 Tăng cường vai trò của công tác kiểm toán: 61

3.2.3 Tiến tới hoàn thiện việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành: 62

3.2.4 Một số kiến nghị khác: 62

KẾT LUẬN: 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 65

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n cù, hăng háI , nhiệt tình với công việc .Đồng thời, trong mỗi thời đIểm nhất định công ty cũng có những kế hoạch chi tiết cụ thể.Bên cạnh đầu tư về nhân sự thì công ty đã có nhiều sự đầu tư cho trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như máy vi tính , telex, fax, internet. . .đIều này giúp cho chất lượng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tăng lên,đáp ứng được yêu cầu khách hàng.
Điều này thể hiện rõ ràng khi tàI sản cố định không ngừng tăng lên trong những năm qua: năm 2000 tổng giá trị tài sản cố định là 147.345.000 đồng năm 2001, tổng giá trị tàI sản cố định là 172.347.181 đồng (tăng 17% so với năm 2000) và đến năm 2002 là 200.000.000 đồng (tăng16,27%so với năm 2001) năm 2003 là 212.000.000 đồng...
Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty thương mại An Dương có thể mô tả bằng sơ đồ sau:
Khách hàng
Công ty SERRANO-Việt Nam LTD
Công ty thương mại An Dương
Công ty khác
Công ty khác
Các phòng ban của công ty
Cửa hàng số 2
Cửa hàng số1
2.1.3 - Tình hình cạnh tranh trên thị trường và hoạt động kinh doanh của công ty thương mại An Dương một số năm qua:
2.1.3.1 tình hình cạnh tranh trên thị trường:
cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ một xã hội mà hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và phát triển. Thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết, doanh nghiệp phải hoạt động trong môi trường “chiến tranh” với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ về khoa học công nghệ, những chính sách quản lý thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút.
Cạnh tranh gay gắt làm cho các công ty, doanh nghiệp phải tích cực suy nghĩ tìm ra cách để tạo điểm “nhấn” cho sản phẩm của mình hơn hẳn hay khác biệt so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Có thể sử dụng các biện pháp sau để cạnh tranh có hiệu quả:
Cạnh tranh bằng sản phẩm.
Cạnh tranh bằng giá cả.
Cạnh tranh bằng thông tin.
Cạnh tranh bằng vốn, tài sản.
Cạnh tranh bằng tiến bộ khoa học công nghệ.
Cạnh tranh bằng các dịch vụ bán và sau bán.
Cạnh tranh bằng các biện pháp xúc tiến, kích thích tiêu thụ.
Cạnh tranh bằng nguồn nhân lực.
Trong những hoàn cảnh cụ thể, mỗi doanh nghiệp nên lựa chọn cho riêng mình biện pháp cạnh tranh thích hợp. Cụ thể đối với thị trường sản phẩm đồ gỗ trang trí nội thất, cạnh tranh đang diễn ra sôi động giữa những công ty, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng cùng loại và khác loại này.
cạnh tranh do nhu cầu giảm sút:
Người ta thường hay cho rằng cạnh tranh phải do hai hay nhiều nhântố tạo nên nhưng thực tế khi nhu cầu giảm sút thì cạnh tranh ngày càng phát triển dữ dội.
Trước tình trạng nhu cầu giảm sút nghĩa là số lượng người tiêu dùng ngày càng giảm trong khi đó cung trên thị trường không đổi và có xu hướng tăng lên thì cạnh tranh tất yếu xảy ra. Mọi công ty doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường đều muốn thu hút khách hàng về phía mình nên thỏa mãn ngày càng nhiều hơn nhu cầu và ước muốn của khách hàng kèm theo những dịch vụ sau bán tốt nhất có thể.
Ngày nay, thế giới đã xuất hiện một xu hướng tiêu dùng mới. đó là đơn giản hóa cơ sở vật chất, trang bị ở các cơ quan, văn phòng sẽ giảm hẳn số lượng các phòng ban và các phòng ban làm việc theo ca. Như vậy nhu cầu về đồ trang trí nội thất văn phòng có chiều hướng giảm xuốngmà cụ thể là nhu cầu về bàn nghế văn phòng sẽ giảm sút. điều này được lý giải như sau:
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhiều thiết bị hiện đại ra đời. Nó xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội và thay đổi toàn bộ bộ mặt nền kinh tế. Quá trình thực hiện hoạt động giao dịch trực tiếp giữa hai hay nhiều người với nhau được thay thế bằng hoạt động giao dịch qua điện thoại, thư giao dịch... dần dần các hoạt động này được thực hiện thông qua mạng máy tính hiện đại. Việc giao dịch qua điện thoại hay qua mạng giải quyết được nhiều vấn đề như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cũng như giảm rất nhiều về cấu trúc hiện hữu giữa người mua và người bán.
Cạnh tranh giữa các sản phẩm chế tạo từ các nguyên liệu khác nhau:
Sự khéo léo của đôi tay người thợ thủ công đã tạo ra ngày càng nhiều hàng hóa với kiểu dáng và chất liệu đa dạng. Nó đáp ứng được phần nào nhu cầu đa dạng của xã hội phát triển.
Tại Hà Nội xuất hiện xu hướng dùng hàng mây tre đan cho nhu cầu trang trí nội thất. Xu hướng tiêu dùng này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trang trí nội thất bằng gỗ. Nếu trước đây chỉ có ghế mây là chủ yếu thì hiện tại đã xuất hiên rất nhiều đồ mây như salong mây, giường mây, tủ phấn mây ...
Hàng mây tre, nhất là khi được bố trí sắp đặt hợp lý, đồng bộ, có tác dụng tạo giáng vẻ vừa thanh tao giản dị vừa sang trọng vừa đậm đà chất dân gian.
Với kỹ thuật ngâm tẩm và gia công khá cẩn thận và được hỗ trợ của các laọi sơn, dầu bóng ... các sản phẩm mây tre được giới quan sát thị trường đánh giá là, đẹp bền và là một loại sản phẩm cao cấp.
Dưới đây là giá một số đồ mây tre tại thị trường hà nội:
- Ghế sofa (hai người ): 800.000 đ/c
- Ggăn kệ hộp (112x90x40 cm): 800.000 đ/c
- Ghế dựa dài (135x80x68 cm): 2000.000 đ/c
- Ghế lưng tựa cao: 900.000 đ/c
- Bàn trang trí (90x120x30): 950.000 đ/c
.....
Cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh:
Mới hiểu được các khách hàng của mình không thôi là chua đủ. Một công ty muốn kinh doanh thành công trên thương trườngthì không chỉ hiểu biết và nắm rõ nhu cầu của khách hàng mà còn phải biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai và hiểu được chiến lược kinh doanh của họ là gì? đây là điều kiện cực kỳ quan trọng làm tiền đề cho việc thiết lập các trương trình hành động phù hợp. Và công ty thương mại An Dương đã làm được điều đó.
Hiện nay trên thị trường, số lượng các công ty, cửa hàng sản xuất, cung cấp và bán đồ gỗ trang trí nội thất, đồ gỗ văn phòng rất nhiều, tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh ... làm cho mức độ cạnh tranh trong nước gia tăng.
Sự đa dạng hóa của các công ty cung cấp những mặt hàng này kéo theo sự phong phú trong sản phẩm (kể cả sản phẩm mới và sản phẩm thay thế), giá bán, kiểu cách phân phối hàng hóa cũng như hình thức dịch vụ kèm theo.
Chỉ tính riêng ở khu vực phía bắc, những công ty, cửa hàng chuyên kinh doanh những mặt hàng cạnh tranh với công ty thương mại An Dương rất nhiều nhưng mang tính chất đơn lẻ. Trong tập hợp vô số những đối thủ cạnh tranh của mình có hai thương hiệu cạnh tranh gay gắt với công ty thương mại An Dương đó là “ Nhà Xinh “ và “ Nhà Đẹp “ .
Hai thương hiệu, một ( “ Nhà Xinh “ ) thuộc công ty cổ phần môi trường sạch đẹp hay còn gọi là công ty xây dựng - kiến trúc AA (trụ sở ở 1B Hai Bà Trưng – Hà Nội) và một thuộc một công ty Nhật Bản.
Cả hai đối thủ cạnh tranh này đều có những điểm mạnh của nó trên thương trường. Cụ thể là công ty xây dựng - kiến trúc AA không phải là một công ty thương mại hay thầu kiến trúc xây dựng thuần túy. AA có khả năng đưa ra thị trường ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement